До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
1.

 ГРАВЮРА
вид графіки, у якому зображення є друкованим відбитком на папері чи подібному до нього матеріалі з дошки (форми), на якій попередньо вирізьблено малюнок; друкований відбиток, отриманий шляхом відтворення авторського кліше

2.

 ГРАФІКА
вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору; за способами виконання і можливостями відтворення виділяють унікальну (рисунок, колаж, аплікація, силует, фотомонтаж тощо) та друковану (зокрема види гравюри)

3.

 ГРАФІТІ
стародавні написи й малюнки, зроблені гострими предметами на стінах архіт. споруд, керамічних виробах та ін. речах; найбільшого розповсюдження такі написи набули за античності та середньовіччя

4.

 ЖИВОПИС
вид мистецтва, створення зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню

5.

 ЖИВОПИСНА УКРАЇНА, СЕРІЯ ОФОРТІВ (1844)
серія малюнків Тараса Григоровича Шевченка, виконаних у техніці офорту в 1844р.; перший твір критичного реалізму в українській графіці

6.

 ІКОНОПИС
мистецтво писання ікон, вид образотворчого мистецтва, має культове призначення

7.

 КСИЛОГРАФІЯ
технічний різновид випуклої гравюри; ручний спосіб виготовлення образотворчих форм високого друку гравіруванням малюнка на дереві; гравюра на дереві (дереворит, дереворіз); відбиток із гравюри на дереві

8.

 МІДЕРИТ
графічна техніка глибокого друку при якій малюнок майбутньої гравюри продряпують на мідній пластині, заповнюють фарбою і відбивають на папері; була поширена на території Білорусі та України в XVII-XVIII ст.

9.

 ОФОРТ
різновид гравюри на металі, котрий дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами

10.

 СКУЛЬПТУРА
вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих або пластичних матеріалів

11.

 ФРЕСКА
техніка монументального (настінного) малярства, при якій фарби наносили на сирий тиньк, а також самі зображення, зроблені в такий спосіб; на території сучасної України найдавніші збережені фрески відносяться до античної епохи (поховальні склепи в Херсонесі Таврійському і Пантікапеї); перша відома пам’ятка періоду Київської Русі — фрагменти стінопису Десятинної церкви в Києві; збереглися ансамблі в Софійському соборі (11 ст.) та Кирилівській церкві (12 ст.) в Києві, фрагменти стінопису в кількох храмах Києва і Чернігова (найдавніша пам’ятка — Спаський собор, 11 ст.), в Остерській божниці

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського