До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Наливайко С. Етнічна історія Давньої України (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001349


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ
Автор(и):Наливайко Сергій
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Наливайко, Сергій.

Етнічна історія Давньої України / С. Наливайко; М-во освіти і науки України, НДІ українознав. – Київ: Євшан-зілля, 2007. – 619, [1] c. : іл. – (Україна: у вимірі тисячоліть).

Національний гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть".


Ця книга становить першу в новітній історичній науці спробу комплексного науково-популярного погляду на вітчизняну етнічну історію. Її автор - фаховий історик-дослідник - спираючись на українознавчу наукову методологію та широкий джерельний матеріал, враховуючи новітні досягнення історичної думки та порівняльного мовознавства, змальовує яскраву, цікаву та науково виважену картину нашої давньої історії. Розрахована на найширшу читацьку аудиторію - школярів, студентів, вчителів, викладачів, науковців, а також усіх, кому небайдужа українська історія. До книжки включено тлумачний словничок новітніх етимологій численних давньоукраїнських назв та імен.


Довідки про авторів:

 НАЛИВАЙКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Теми:

 • Пам'ятки культури
 • Давня історія (до VI ст.)
 • Археологічні культури
 • Київська Русь (IX–XIII ст.)
 • Північне Причорномор'я і Приазов'я (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.)
 • Народознавство та етногенез
 • Міжнаціональні відносини. Етнополітологія
 • Топоніміка
 • Ономастика


 • Рубрики:

   ВЕЛЕСОВА КНИГА
   ГОТИ
   ГУНИ
   КІМЕРІЙЦІ
   КІМЕРІЯ
   САРМАТИ
   СКІФИ
   СКІФІЯ
   СЛОВ'ЯНИ
   ТАТАРИ
   ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
   ТРИПІЛЬЦІ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського