До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Альбовский Е. А. История Харьковского слободского казачьего полка (1651-1765 гг.) (1895)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011474


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЛОБОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА (1651-1765 ГГ.)
Автор(и):Альбовский Евгений Александрович
Дата(и):1895


 Переглянути документ   


Опис документа:

Альбовский, Евгений Александрович.

История Харьковского слободского казачьего полка (1651-1765 гг.) : с прил. карты слобод. полков / по арх. материалам сост. Евгений Альбовский. – Харьков: Тип. Губерн. Правления, 1895. – [3], III, [1], 218 c.

Опис подано сучасною орфографією.


Первый краткий популярный очерк истории полка, в дальнейшем значительно расширенный в двухтомном издании 1915 года, был подготовлен одним из его офицеров и посвящен начальному периоду становления и развития этого военного формирования. Возникновение полка, как и ряда других слободских казачьих полков, относится к периоду правления царя Алексея Михайловича Романова, когда Россия вела активную подготовку к вступлению в войну с Речью Посполитой (1654–1667 гг.). Полк был сформирован из числа присягнувших московскому правительству православных малороссийских и украинских казаков (в России в XVII в. их называли черкасами), которые бежали от притеснений поляков на российскую приграничную территорию.


Довідки про авторів:

 АЛЬБОВСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Теми:

  • Полковий устрій


  • Рубрики:

     ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛК


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського