До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»




Біографістика  





Краєзнавство  



Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  













Природознавство  





История Украинской ССР. Т. 1  (1951)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013613


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
Т. 1
Автор(и):
Касименко А. К. (ред. кол.)
Лось Ф. Е. (ред. кол.)
Дядиченко В. А. (ред. кол.)
Лавров П. А. (ред. кол.)
Шевченко Ф. П. (ред. кол.)
Ястребов Ф. Я. (ред. кол.)
Дата(и):1951


 Переглянути документ   


Опис документа:

История Украинской ССР / ред. кол.: А. К. Касименко, Ф. Е. Лось, В. А. Дядиченко [и др.]; АН УССР, Ин-т истории Украины. - Киев : Изд-во АН УССР, 1951.

Т. 1 . – 1951. – 612, [1] c.

Отсутствуют сс. 401-402.


Украинская Советская Социалистическая Республика, составная и неотъемлемая часть Советского Союза, имеет свою многовековую героическую историю. Наиболее выдающееся значение в истории украинского народа имеет наша славная советская эпоха. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества. Она освободила народы нашей Родины от социального и национального гнета и положила начало истории советского общества. Только в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции, на основе ленинско-сталинской дружбы народов СССР украинский народ осуществил свое национальное возрождение, создал Украинскую Советскую Социалистическую Республику.


Довідки про авторів:

 ДЯДИЧЕНКО ВАДИМ АРХИПОВИЧ
 КАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ
 ЛАВРОВ ПАВЛО АРСЕНТІЙОВИЧ
 ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.)
 • Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.)
 • Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.)
 • Новітня історія (1900–1991)


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського