До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Жив'юк А. А. Від Дерманської республіки до Дерманської трагедії (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0010161


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВІД "ДЕРМАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ" ДО "ДЕРМАНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ"
Автор(и):Жив'юк Андрій Анатолійович
Марчук Ігор Володимирович
Дата(и):2011


 Переглянути документ   


Опис документа:

Жив'юк, Андрій Анатолійович.

Від "Дерманської республіки" до "Дерманської трагедії" : нариси історії укр. визвол. руху в Дермані на Волині / Андрій Жив'юк, Ігор Марчук; Рівнен. облрада, Рівнен. облдержадмін., Наук.-ред. група кн. "Реабіліт. історією. Рівнен. обл.". – Рівне: [ПП ДМ], 2011. – 156 с., [23] арк. фот.


У книзі нарисів висвітлено історію українського визвольного руху в селі Дермань на Волині впродовж XX століття. Автори відстежили еволюцію національної свідомості мешканців Дерманя під впливом поширення освіти, книги, діяльності українських партій та інституцій. Особливий акцент зроблено на зародженні й розгортанні на теренах, прилеглих до Дерманя, боротьби за створення самостійної української держави, яку провадили ОУН і УПА. З'ясовано, що наступ радянської влади на Дермань у повоєнний період мав на меті не лише поборення підпілля, а й руйнацію системи традиційних цінностей, властивих місцевим мешканцям, взяття під свій контроль духовно-освітнього простору села, витоки якого сягають XVI–XVII століть. Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх зацікавлених історією України.


Довідки про авторів:

 ЖИВ'ЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 МАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Теми:

 • Суспільно-політичні рухи
 • Новітня історія (1900–1991)


 • Рубрики:

   ДЕРМАНЬ
   УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського