До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура (2010])

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002833


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗАКАРПАТТЯ 1919-2009 РОКІВ: ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА
Автор(и):
Сорко Ласло
Віднянський Степан Васильович
Токар Маріан Юрійович
Вегеш Микола Миколайович
Задорожний Володимир Євгенович
Офіцинський Роман Андрійович
Шторк Томаш
Пенцкофер Іван Іванович
Остапець Юрій Олександрович
Лендєл Михайло Андрійович
Жулканич Неля Михайлівна
Шандор Федір Федорович
Скиба Іванна Іванівна
Мілован Оршоя
Молнар Йосип
Зан Михайло Петрович
Розлуцька Галина Миколаївна
Кічера Віктор Васильович
Ференц Надія Станіславівна
Мельник Світлана
Черничко Степан
Генці Адріана
Вегеш Микола (керівник редкол.)
Фединець Чілла (керівник редкол.)
Товт Михайло Михайлович (рец.)
Дата(и):2010]


 розділи 1-3    розділи 4-5   


Опис документа:

Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : україномов. варіант укр.-угор. вид. / Ін-т етнонац. дослідж. Угор. акад. наук, НДІ політ. регіоналістики Ужгород. нац. ун-ту; [редкол.: М. Вегеш, Ч. Фединець (керівники) та ін.]. – [Ужгород: Ліра, 2010]. – 716 c. : табл., рис.


У пропонованому виданні системно висвітлюються взаємопов'язані проблеми історичного розвитку Закарпаття в ХХ - на початку ХХІ століття. Для детального ознайомлення подаються матеріали історико-політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього життя закарпатців. Автори акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування. Читачам пропонується україномовний варіант першого в історії регіону двомовного (українсько-угорського) масштабного видавничого проекту.


      Зміст

 1. Унікальність Закарпаття в його історії. - С. 15-19.

 2. РОЗДІЛ І. ЗАКАРПАТТЯ У СКЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919-1939).
  1. Розпад багатонаціонального Угорського королівства. - С. 23-34.
 3. Сорко Л. Передумови, історичні тенденції / Л. Сорко. - С. 23.
 4. Сорко Л. Структурні кризи Габсбурзької монархії періоду дуалізму / Л. Сорко. - С. 23-25.
 5. Сорко Л. Можливі сценарії закінчення війни у баченні великих держав / Л. Сорко. - С. 25-26.
 6. Сорко Л. Територіальні конфлікти і національне самовизначення / Л. Сорко. - С. 26-27.
 7. Сорко Л. Розпад історичного Угорського королівства і концепція Східної Швейцарії / Л. Сорко. - С. 27-29.
 8. Сорко Л. Чехословацькі, румунські та югославські військові дії / Л. Сорко. - С. 29-31.
 9. Сорко Л. Кордони нової Угорської держави / Л. Сорко. - С. 31.
 10. Сорко Л. Угорська Радянська Республіка / Л. Сорко. - С. 32.
 11. Сорко Л. Запрошення Угорщини на Паризьку мирну конференцію / Л. Сорко. - С. 32-33.
 12. Сорко Л. Тріанонський мирний договір / Л. Сорко. - С. 33-34.

 13. 2. Поразка імперського мислення і утворення національних держав. - С. 35-55.
 14. Віднянський С. Післявоєнне мирне врегулювання / С. Віднянський. - С. 35-37.
 15. Віднянський С. Підписання Версальського мирного договору / С. Віднянський. - С. 37-40.
 16. Віднянський С. На шляху державного самовизначення / С. Віднянський. - С. 40-45.
 17. Віднянський С. Проблема самовизначення і розв’язання питання про державну приналежність Закарпаття (1918-1919) / С. Віднянський. - С. 45-50.
 18. Віднянський С. Перемога чехословацького вектора державотворення / С. Віднянський. - С. 51-55.

 19. 3. Умови політичного й соціально-економічного розвитку Закарпаття у складі Чехословацької Республіки. - С. 55-72.
 20. Токар М. Політична інтеграція до складу Чехословацької держави / М. Токар, Ч. Фединець. - С. 55-59.
 21. Токар М. Адміністративно-територіальне будівництво / М. Токар, А. Панов. - С. 59-62.
 22. Токар М. 3.3. Господарська політика чехословацької влади та проблеми соціального розвитку / М. Токар. - С. 63-67.
 23. Токар М. Банківська справа та кредитування / М. Токар. - С. 67-69.
 24. Шандор Ф. Туризм / Ф. Шандор. - С. 69-72.

 25. 4. Політичні партії та їхня участь у виборчих процесах. Громадські організації. - С. 73-93.
 26. Токар М. Загальні умови становлення парламентської демократії та партійної системи / М. Токар. - С. 73-74.
 27. Токар М. Етапи розвитку політичних партій у Підкарпатській Русі / М. Токар. - С. 74-75.
 28. Токар М. Характеристика діяльності партій / М. Токар. - С. 75-79.
 29. Токар М. Участь партій у парламентських виборах / М. Токар. - С. 80-89.
 30. Токар М. Громадські організації / М. Токар. - С. 89-93.

 31. 5. Створення й діяльність угорських національних партій та громадських організацій на Закарпатті. - С. 94-107.
 32. Фединець Ч. Загальна характеристика партійного життя угорців / Ч. Фединець. - С. 94-95.
 33. Фединець Ч. Регіональні угорські партії / Ч. Фединець. - С. 95-96.
 34. Фединець Ч. Загальнодержавні угорські партії / Ч. Фединець. - С. 96-100.
 35. Фединець Ч. Союз угорських партій (1920-1936) / Ч. Фединець. - С. 100-102.
 36. Фединець Ч. Об’єднана угорська партія (1936-1940) / Ч. Фединець. - С. 102-104.
 37. Фединець Ч. Громадські організації угорців / Ч. Фединець. - С. 104-107.

 38. 6. Автономія і незалежність Карпатської України: події 1938-1939 років. - С. 107-126.
 39. Вегеш М. Мюнхенська конференція / М. Вегеш, М. Токар. - С. 107-108.
 40. Вегеш М. Переговори в Комарно / М. Вегеш, М. Токар. - С. 109.
 41. Вегеш М. Перший Віденський арбітраж / М. Вегеш, М. Токар. - С. 110-111.
 42. Вегеш М. Діяльність першого крайового уряду / М. Вегеш, М. Токар. - С. 111-114.
 43. Вегеш М. Діяльність другого крайового уряду / М. Вегеш, М. Токар. - С. 114-117.
 44. Вегеш М. Галичина і Карпатська Україна / М. Вегеш, М. Токар. - С. 117-120.
 45. Вегеш М. Політичний режим і вибори до Сойму Карпатської України / М. Вегеш, М. Токар. - С. 120-124.
 46. Вегеш М. Проголошення незалежності Карпатської України / М. Вегеш, М. Токар. - С. 124-126.

 47. 7. Культурно-освітній розвиток Закарпаття міжвоєнного періоду. - С. 126-141.
 48. Задорожний В. Освіта і шкільництво / В. Задорожний. - С. 127-129.
 49. Задорожний В. Розвиток науки / В. Задорожний. - С. 130-131.
 50. Задорожний В. Література краю / В. Задорожний. - С. 131-133.
 51. Задорожний В. Театральне мистецтво / В. Задорожний. - С. 133-135.
 52. Задорожний В. Музична творчість та живописне мистецтво / В. Задорожний. - С. 135-137.
 53. Задорожний В. Містобудування / В. Задорожний. - С. 138-139.
 54. Вегеш М. Релігійне питання в Карпатській Україні / М. Вегеш, М. Токар. - С. 139-141.

 55. 8. Культура угорців Закарпаття між двома світовими війнами. - С. 141-159.
 56. Фединець Ч. Культура закордонних угорців / Ч. Фединець. - С. 141.
 57. Фединець Ч. Преса / Ч. Фединець. - С. 142-146.
 58. Фединець Ч. Освіта і релігійне життя / Ч. Фединець. - С. 146-153.
 59. Фединець Ч. Література і музика / Ч. Фединець. - С. 153-157.
 60. Фединець Ч. Образотворче та прикладне мистецтво / Ч. Фединець. - С. 157-159.
 61. Токар М. Хронологія подій 1914-1939 років / М. Токар, Ч. Фединець. - С. 160-171.
 62. Література. - С. 172-180.

 63. РОЗДІЛ ІІ. ЗАКАРПАТТЯ У СКЛАДІ УГОРЩИНИ (1939-1944).
  1. Державно-правовий статус Підкарпаття. - С. 183-191.
 64. Фединець Ч. Пал Телекі та питання самоврядування Підкарпаття / Ч. Фединець. - С. 183-189.
 65. Фединець Ч. Адміністративне управління і депутатський корпус / Ч. Фединець. - С. 189-191.

 66. 2. Політико-правові зміни. - С. 191-207.
 67. Офіцинський Р. Окупація та анексія Карпатської України / Р. Офіцинський. - С. 191-198.
 68. Офіцинський Р. Регентський комісаріат Підкарпатської території / Р. Офіцинський. - С. 198-203.
 69. Офіцинський Р. Роль Комісії пропозицій / Р. Офіцинський. - С. 203-205.
 70. Офіцинський Р. Візити на Підкарпаття керівників високого рангу / Р. Офіцинський. - С. 205-207.

 71. 3. Національно-культурна політика. - С. 207-213.
 72. Офіцинський Р. Руські (українці) / Р. Офіцинський. - С. 208-211.
 73. Офіцинський Р. Німецьке питання / Р. Офіцинський. - С. 211-212.
 74. Офіцинський Р. Інші національні меншини / Р. Офіцинський. - С. 212-213.

 75. 4. Голокост на Підкарпатті. - С. 213-224.
 76. Шторк Т. "Єврейські закони" (1938-1942) / Т. Шторк. - С. 213-215.
 77. Шторк Т. Депортація в 1941 році / Т. Шторк. - С. 216-217.
 78. Шторк Т. Гетто і табори смерті (1944) / Т. Шторк. - С. 217-224.
 79. Фединець Ч. Хронологія подій 1938-1944 років / Ч. Фединець, Р. Офіцинський. - С. 225-235.
 80. Література. - С. 236-241.

 81. РОЗДІЛ ІІІ. РАДЯНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ (1944-1991).
  1. Закарпаття у військових операціях. 1944-1945 роки. - С. 245-252.
 82. Офіцинський Р. 4-ий Український фронт і його противник / Р. Офіцинський. - С. 245-248.
 83. Офіцинський Р. "Ахіллесова п’ята". 1-а угорська армія / Р. Офіцинський. - С. 248-249.
 84. Офіцинський Р. Східно-Карпатська операція / Р. Офіцинський. - С. 250-252.

 85. 2. Особливості радянського періоду історії Закарпаття. - С. 252-270.
 86. Офіцинський Р. Загальна характеристика радянського періоду в історії Закарпаття / Р. Офіцинський. - С. 252-253.
 87. Офіцинський Р. Адміністративні зміни / Р. Офіцинський. - С. 253-254.
 88. Офіцинський Р. Фіктивні вибори / Р. Офіцинський. - С. 254-255.
 89. Офіцинський Р. Номенклатура / Р. Офіцинський. - С. 255-257.
 90. Офіцинський Р. Перші особи / Р. Офіцинський. - С. 258-262.
 91. Офіцинський Р. Альтернатива. Опозиційний рух / Р. Офіцинський. - С. 262-267.
 92. Офіцинський Р. Ідеологічні кампанії / Р. Офіцинський. - С. 267-270.

 93. 3. Закарпатська Україна. 1944-1946 роки. - С. 271-283.
 94. Офіцинський Р. Превентивна радянізація / Р. Офіцинський. - С. 271-273.
 95. Офіцинський Р. Чехословацька урядова місія / Р. Офіцинський. - С. 273-274.
 96. Офіцинський Р. Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської України / Р. Офіцинський. - С. 274-275.
 97. Офіцинський Р. Народна Рада Закарпатської України / Р. Офіцинський. - С. 275-279.
 98. Офіцинський Р. Прагнення українців сусідніх держав / Р. Офіцинський. - С. 279-280.
 99. Офіцинський Р. Переговори і договір про Закарпатську Україну / Р. Офіцинський. - С. 280-282.
 100. Офіцинський Р. Обмін населенням і територіями / Р. Офіцинський. - С. 282-283.

 101. 4. Соціальна і національна політика. - С. 284-300.
 102. Офіцинський Р. Етнічні чистки / Р. Офіцинський. - С. 284-286.
 103. Шторк Т. Примусові роботи / Т. Шторк. - С. 286-290.
 104. Офіцинський Р. Трудова мобілізація у Донбас / Р. Офіцинський. - С. 290-291.
 105. Офіцинський Р. Переселенська політика / Р. Офіцинський. - С. 291-293.
 106. Офіцинський Р. Русифікація / Р. Офіцинський. - С. 293-296.
 107. Офіцинський Р. Демографічна динаміка і національна свідомість / Р. Офіцинський. - С. 297-300.

 108. 5. Індустріалізація та урбанізація. - С. 300-316.
 109. Офіцинський Р. Прояви економічного прогресу / Р. Офіцинський. - С. 301-303.
 110. Офіцинський Р. Важливі промислові здобутки / Р. Офіцинський. - С. 303-308.
 111. Офіцинський Р. Теребле-Ріцька гідроелектростанція / Р. Офіцинський. - С. 308-310.
 112. Офіцинський Р. Зростання міст / Р. Офіцинський. - С. 310-312.
 113. Офіцинський Р. Ужгород і Мукачево як індустріальні центри / Р. Офіцинський. - С. 312-316.

 114. 6. Сільське господарство. - С. 316-330.
 115. Офіцинський Р. Аграрна політика Закарпатської України / Р. Офіцинський. - С. 317-319.
 116. Офіцинський Р. Суцільна колективізація / Р. Офіцинський. - С. 319-323.
 117. Офіцинський Р. Новації та новатори / Р. Офіцинський. - С. 323-326.
 118. Офіцинський Р. Природно-економічні зони і провідні галузі / Р. Офіцинський. - С. 326-330.

 119. 7. Держава і церква. - С. 330-343.
 120. Офіцинський Р. Радянська модель секуляризації / Р. Офіцинський. - С. 330-332.
 121. Офіцинський Р. Утиски Мукачівської греко-католицької єпархії / Р. Офіцинський. - С. 332-334.
 122. Офіцинський Р. Убивство єпископа Теодора Ромжі / Р. Офіцинський. - С. 335-336.
 123. Офіцинський Р. Ліквідація греко-католицької єпархії / Р. Офіцинський. - С. 337-340.
 124. Офіцинський Р. Напівдержавне православ’я та ізгої-протестанти / Р. Офіцинський. - С. 341-343.

 125. 8. Освіта і наука. - С. 344-366.
 126. Офіцинський Р. Школи, дошкільні та позашкільні заклади / Р. Офіцинський. - С. 344-349.
 127. Фединець Ч. Угорськомовна освіта та інтернаціоналізм / Ч. Фединець. - С. 349-358.
 128. Офіцинський Р. Професійно-технічна і середньо-спеціальна підготовка / Р. Офіцинський. - С. 358-361.
 129. Офіцинський Р. Ужгородський державний університет / Р. Офіцинський. - С. 361-364.
 130. Офіцинський Р. Визначні вчені та наукові установи / Р. Офіцинський. - С. 364-366.

 131. 9. Література, мистецтво, спорт. - С. 367-383.
 132. Офіцинський Р. "Срібний вік" закарпатської літератури / Р. Офіцинський. - С. 267-272.
 133. Офіцинський Р. Закарпатська школа живопису / Р. Офіцинський. - С. 272-276.
 134. Офіцинський Р. Музичні та театральні шедеври / Р. Офіцинський. - С. 377-380.
 135. Офіцинський Р. Масова культура / Р. Офіцинський. - С. 380-381.
 136. Офіцинський Р. Спортивний вимір / Р. Офіцинський. - С. 381-383.

 137. 10. Угорська література Закарпаття радянської доби. - С. 383-391.
 138. Пенцкофер І. Загальні тенденції / І. Пенцкофер. - С. 383-385.
 139. Пенцкофер І. Життєвий і творчий шлях Вілмоша Ковача в 1950-1960-х роках / І. Пенцкофер. - С. 386-387.
 140. Пенцкофер І. Пошук самоідентичності в 1970-х роках / І. Пенцкофер. - С. 387-388.
 141. Пенцкофер І. Літературно-культурне життя 1980-х років / І. Пенцкофер. - С. 388-391.

 142. 11. Перші некомуністичні об’єднання громадян у 1989-1991 роках. - С. 391-399.
 143. Офіцинський Р. Паростки громадянського суспільства / Р. Офіцинський. - С. 391-395.
 144. Офіцинський Р. Народний Рух України / Р. Офіцинський. - С. 395-396.
 145. Офіцинський Р. Масові акції та електоральні здобутки / Р. Офіцинський. - С. 397.
 146. Офіцинський Р. Облога обласної ради у вересні-жовтні 1991 року / Р. Офіцинський. - С. 397-399.
 147. Офіцинський Р. Хронологія подій 1944-1991 років / Р. Офіцинський, Ч. Фединець. - С. 400-415.
 148. Література. - С. 416-425.

 149. РОЗДІЛ ІV. ЗАКАРПАТТЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (ДО 2009 РОКУ).
  1. Суспільно-політичні процеси на Закарпатті. - С. 429-447.
 150. Остапець Ю. Незалежність, референдум, автономія / Ю. Остапець. - С. 429-430.
 151. Остапець Ю. Перший період: 1991-1996 роки / Ю. Остапець. - С. 430-434.
 152. Остапець Ю. Другий період: 1997-2002 роки / Ю. Остапець. - С. 434-439.
 153. Остапець Ю. Третій період: 2002-2004 роки / Ю. Остапець. - С. 439-443.
 154. Остапець Ю. Четвертий період: 2005-2009 роки / Ю. Остапець. - С. 443-447.

 155. 2. Соціально-економічний розвиток. - С. 448-462.
 156. Лендєл М. Основні геополітичні та економічні характеристики / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 448-450.
 157. Лендєл М. Промисловість / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 450-452.
 158. Лендєл М. Сільське господарство / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 452-453.
 159. Лендєл М. Енергетика, транспорт і зв’язок / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 453.
 160. Лендєл М. Торгівля і зовнішньоекономічна діяльність / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 453-454.
 161. Лендєл М. Інвестиційно-інноваційна діяльність та будівництво / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 454-456.
 162. Лендєл М. Розвиток підприємництва / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 456.
 163. Лендєл М. Розвиток соціальної сфери, охорона здоров’я / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 456-458.
 164. Лендєл М. Екологічна політика / М. Лендєл, Н. Жулканич. - С. 458.
 165. Шандор Ф. Туристично-рекреаційна діяльність / Ф. Шандор. - С. 458-462.

 166. 3. Становлення відносин між Україною та Угорською Республікою. - С. 462-470.
 167. Скиба І. На шляху до порозуміння / І. Скиба. - С. 462-466.
 168. Скиба І. Транскордонне співробітництво / І. Скиба. - С. 466-468.
 169. Скиба І. Навколо пам’ятного знаку / І. Скиба. - С. 469-470.

 170. 4. Офіційна Угорщина та питання закордонних угорців: приклад Закарпаття. - С. 470-483.
 171. Мілован О. Конституційні засади / О. Мілован. - С. 470-473.
 172. Мілован О. Змішана українсько-угорська комісія / О. Мілован. - С. 473-474.
 173. Мілован О. Угорська постійно діюча рада / О. Мілован. - С. 474-475.
 174. Мілован О. Закон про статус закордонного угорця / О. Мілован. - С. 475-476.
 175. Мілован О. Референдум про подвійне громадянство / О. Мілован. - С. 476-478.
 176. Мілован О. Угорські владні консультації / О. Мілован. - С. 478.
 177. Мілован О. Форум депутатів Карпатського басейну / О. Мілован. - С. 478-479.
 178. Мілован О. "Закордонні угорці у ХХІ столітті" / О. Мілован. - С. 479-480.
 179. Мілован О. Система підтримки зв’язків з етнічною батьківщиною / О. Мілован. - С. 480-483.

 180. 5. Демографія та етнічна структура населення Закарпаття: демографічна політика, міграція, трудова міграція. - С. 483-504.
 181. Молнар Й. Демографічна ситуація / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 483-486.
 182. Молнар Й. Демографічна політика / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 486-488.
 183. Молнар Й. Національний склад населення / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 488-492.
 184. Молнар Й. Територіальне розміщення етнічних груп / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 492-497.
 185. Молнар Й. Рідна мова населення Закарпаття / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 497-500.
 186. Молнар Й. Міграція / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 500-503.
 187. Молнар Й. Трудові ресурси / Й. Молнар, С. Молнар Д.. - С. 503-504.

 188. 6. Етнічні процеси на Закарпатті. - С. 504-513.
 189. Зан М. До міжетнічної злагоди / М. Зан. - С. 504-505.
 190. Зан М. Національна історична пам’ять / М. Зан. - С. 505-506.
 191. Зан М. Національні мас-медіа / М. Зан. - С. 506.
 192. Зан М. Центр культур національних меншин Закарпаття / М. Зан. - С. 507.
 193. Зан М. Національно-культурні товариства / М. Зан. - С. 507-511.
 194. Зан М. Русинський сепаратизм / М. Зан. - С. 511-513.
 195. Зан М. Угорський автономізм / М. Зан. - С. 513.

 196. 7. Політичні об’єднання в Закарпатті. - С. 514-530.
 197. Остапець Ю. Загальні особливості еволюції партійної системи України / Ю. Остапець. - С. 514-516.
 198. Остапець Ю. 7.2. Партійна структура Закарпаття (1991-2009) / Ю. Остапець. - С. 516-518.
 199. Остапець Ю. Етап перший: 1985-1990 роки / Ю. Остапець. - С. 518-519.
 200. Остапець Ю. Етап другий: 1990-1996 роки / Ю. Остапець. - С. 519-520.
 201. Остапець Ю. Етап третій: 1997-2002 роки / Ю. Остапець. - С. 520-521.
 202. Остапець Ю. Етап четвертий: 2002-2004 роки / Ю. Остапець. - С. 521-523.
 203. Остапець Ю. Етап п’ятий: 2005-2009 роки / Ю. Остапець. - С. 523-530.

 204. 8. Угорські організації в Україні. - С. 531-540.
 205. Мілован О. Товариство угорської культури Закарпаття / О. Мілован. - С. 531-535.
 206. Мілован О. Демократична спілка угорців України / О. Мілован. - С. 535-536.
 207. Мілован О. Колективні члени Демократичної спілки угорців України / О. Мілован. - С. 537.
 208. Мілован О. Товариство угорської інтелігенції Закарпаття / О. Мілован. - С. 537-538.
 209. Мілован О. Асоціації органів місцевого самоврядування / О. Мілован. - С. 538-539.
 210. Мілован О. Професійні представницькі організації / О. Мілован. - С. 539-540.

 211. 9. Сучасний рівень освіти в Закарпатській області. - С. 541-548.
 212. Розлуцька Г. Система освіти в Україні / Г. Розлуцька. - С. 541.
 213. Розлуцька Г. Дошкільна освіта / Г. Розлуцька. - С. 541-542.
 214. Розлуцька Г. Загальна середня освіта / Г. Розлуцька. - С. 542-545.
 215. Розлуцька Г. Професійно-технічна освіта / Г. Розлуцька. - С. 545.
 216. Розлуцька Г. Вища освіта / Г. Розлуцька. - С. 546-548.

 217. 10. Система угорськомовної освіти Закарпаття та деякі актуальні її виклики у 2009 році. - С. 548-568.
 218. Папп З. А. Освіта національних меншин / А. Папп З.. - С. 548-549.
 219. Папп З. А. Демографічні показники - виклики освіті / А. Папп З.. - С. 549-552.
 220. Папп З. А. Правовий стан / А. Папп З.. - С. 552-554.
 221. Папп З. А. Дошкільне виховання та навчання у діаспорі / А. Папп З.. - С. 554-556.
 222. Папп З. А. Початкова та середня освіта / А. Папп З.. - С. 556-563.
 223. Папп З. А. Вища освіта / А. Папп З.. - С. 564-568.

 224. 11. Релігійні організації на Закарпатті у період незалежності України. - С. 568-577.
 225. Кічера В. Православна церква / В. Кічера. - С. 569-570.
 226. Кічера В. Греко-католицька церква / В. Кічера. - С. 570-573.
 227. Кічера В. Римо-католицька церква / В. Кічера. - С. 573-574.
 228. Кічера В. Реформатська церква / В. Кічера. - С. 574-575.
 229. Шандор Ф. Інші релігійні громади / Ф. Шандор. - С. 576.
 230. Шандор Ф. Неорелігійні напрямки / Ф. Шандор. - С. 576-577.

 231. 12. Культура, мистецтво, медіа. - С. 578-597.
 232. Офіцинський Р. Державна політика у сфері культури / Р. Офіцинський. - С. 578-580.
 233. Офіцинський Р. Заклади культури / Р. Офіцинський. - С. 580-583.
 234. Офіцинський Р. Професійне і народне мистецтво / Р. Офіцинський. - С. 583-587.
 235. Офіцинський Р. Медійний простір / Р. Офіцинський. - С. 587-590.
 236. Офіцинський Р. / Р. Офіцинський.
 237. Ференц Н. Література / Н. Ференц. - С. 591-597.

 238. 13. Угорська культура і література: проблеми, пошуки, здобутки. - С. 597-606.
 239. Пенцкофер І. Пошук нової ідентичності / І. Пенцкофер. - С. 597-599.
 240. Пенцкофер І. Творці художнього слова / І. Пенцкофер. - С. 599-603.
 241. Пенцкофер І. Розбіжність поглядів у сфері культури в ХХІ столітті / І. Пенцкофер. - С. 604-606.
 242. Остапець Ю. Хронологія подій 1991-2009 років / Ю. Остапець, Ч. Фединець. - С. 607-619.
 243. Література. - С. 620-626.

 244. РОЗДІЛ V. МОВНА ПОЛІТИКА НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТТЯ З КІНЦЯ XIX - ДО ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ.
  1. Поняття мовної політики. - С. 629-638.
 245. Мельник С. Термінологічне поле мовної політики / С. Мельник, С. Черничко. - С. 629-630.
 246. Черничко С. Основні етапи мовної політики / С. Черничко. - С. 630.
 247. Черничко С. Статус мов у різні історичні епохи / С. Черничко. - С. 630-638.

 248. 2. Мовна політика Австро-Угорської монархії: приклад історичного Закарпаття. - С. 638-647.
 249. Фединець Ч. Етнополітичні процеси та питання державної мови / Ч. Фединець, А. Генці. - С. 638-639.
 250. Фединець Ч. Основні засади освітньої політики / Ч. Фединець, А. Генці. - С. 639-643.
 251. Фединець Ч. Державна політика мадяризації / Ч. Фединець, А. Генці. - С. 643-647.

 252. 3. Мовно-політичні устремління Чехословаччини (1918-1939 роки). - С. 648-660.
 253. Черничко С. Міжнародно-правовий аспект / С. Черничко, Ч. Фединець. - С. 648-649.
 254. Черничко С. Національна політика держави / С. Черничко, Ч. Фединець. - С. 649-655.
 255. Черничко С. Мовні орієнтації / С. Черничко, Ч. Фединець. - С. 655-660.

 256. 4. Мовна політика в часи територіальної ревізії (1938-1944). - С. 660-668.
 257. Черничко С. Склад населення Регентського комісаріату Підкарпатської території / С. Черничко. - С. 660-663.
 258. Черничко С. Офіційна двомовність / С. Черничко. - С. 663-665.
 259. Черничко С. Питання "русинської" мови та граматики / С. Черничко. - С. 665-668.

 260. 5. Мовна політика Радянського Союзу (1945-1991). - С. 668-681.
 261. Мельник С. Мовна політика в Радянській Україні / С. Мельник, С. Черничко. - С. 668-672.
 262. Мельник С. Особливості радянської мовної політики на Закарпатті (1945-1991) / С. Мельник, С. Черничко. - С. 672-681.

 263. 6. Мовна політика в незалежній Україні. - С. 681-703.
 264. Мельник С. Соціолінгвістична ситуація незалежної України / С. Мельник, С. Черничко. - С. 681-685.
 265. Мельник С. Мовна політика в Україні / С. Мельник, С. Черничко. - С. 685-691.
 266. Мельник С. Характеристика соціолінгвістичної ситуації та мовної політики на Закарпатті / С. Мельник, С. Черничко. - С. 691-703.
 267. Черничко С. Хронологія подій 1918-2008 років / С. Черничко, Ч. Фединець. - С. 704-708.
 268. Література. - С. 709-713.
 269. Відомості про авторів. - С. 715-716.


Довідки про авторів:

 ВЕГЕШ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 ВІДНЯНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
 ЗАДОРОЖНИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
 ЗАН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 ЛЕНДЄЛ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 ОСТАПЕЦЬ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 ОФІЦИНСЬКИЙ РОМАН АНДРІЙОВИЧ
 ПЕНЦКОФЕР ІВАН ІВАНОВИЧ
 СОРКО ЛАСЛО
 ТОВТ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 ТОКАР МАРІАН ЮРІЙОВИЧ
 ФЕДИНЕЦЬ ЧІЛЛА
 ФЕРЕНЦ НАДІЯ СТАНІСЛАВІВНА
 ШАНДОР ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 ШТОРК ТОМАШ

Довідки про колективи:

 ЛІРА, ВИДАВНИЦТВО (УЖГОРОД)
 УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Теми:

 • Історико-географічні регіони
 • Новітня історія (1900–1991)
 • Західноукраїнські землі між двома Світовими війнами (1921–1939)


 • Рубрики:

   ЗАКАРПАТТЯ
   МУКАЧЕВО
   ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ (1919–1920)
   РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ
   УГОРЦІ
   УГОРЩИНА
   УЖГОРОД


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського