До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008819


Тип рерусу: Книги

Країна:Молдова
Мова(и):Російська

Назва(и):
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Автор(и):
Филипенко С. И. (отв. ред.)
Дата(и):2014


 Переглянути документ   


Опис документа:

Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 14 нояб. 2014 г. / Приднестр. гос. ун-т имени Т. Г. Шевченко [и др.]; [отв. ред.: С. И. Филипенко и др.]. – Тирасполь: [Приднестр. гос. ун-т имени Т. Г. Шевченко], 2014. – 336 c. : ил.


Северное Причерноморье, не имея четких границ, условно включает Молдавию, южные районы Украины, приазовские и причерноморские регионы России. Для рассматриваемого региона характерно острое проявление основных составляющих глобальной экологической проблемы: чрезмерное давление на "дикую" природу, приводящее к деградации экосистемы; загрязнение всех компонентов окружающей среды; ухудшающееся качество среды обитания живых организмов, в том числе человека; истощение природных ресурсов, обуславливающее их дефицит. Необходимость мультидисциплинарного подхода к изучению вышеперечисленных и смежных проблем обуславливает актуальность поднимаемых на конференции вопросов.


Теми:

 • Екологія. Природокористування
 • Геологія


 • Рубрики:

   ДНІСТЕР
   НАДДНІСТРЯНЩИНА
   ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР'Я
   ЧОРНЕ МОРЕ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського