До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008186


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
20 РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Автор(и):
Балога В. І. (голов. ред.)
Дата(и):2006


 Переглянути документ   


Опис документа:

20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє : Нац. доп. України / М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Всеукр. НДІ цивіл. захисту населення та територій від надзвичайн. ситуацій техноген. та природн. характеру; [редкол.: В. І. Балога (голов. ред.) та ін.]. – Київ: Атіка, 2006. – 223 c. : рис., табл.


У виданні розкрито історіографію подій Чорнобильської катастрофи та акцентовано увагу на подоланні наслідків аварії. Розглянуто радіоактивне забруднення навколишнього середовища внаслідок аварії та дози опромінення населення України, розкрито соціальну політику щодо подолання катастрофи, стратегію поводження з радіоактивними відходами, медичні аспекти, екологічно-біологічні наслідки, подана оцінка збитків для економіки України. Проаналізовані актуальні проблеми та напрями і шляхи їх розв’язання.


Довідки про колективи:

 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Теми:

  • Друга половина 1980-х років – 1991 р.
  • Екологія. Природокористування
  • Медицина


  • Рубрики:

     ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського