До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 6 :  Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків (1995)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001329


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
Т. 6 : ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ
Автор(и):
Грушевський Михайло Сергійович
Сохань П. С. (голов. редкол.)
Дата(и):1995


 Переглянути документ   


Опис документа:

Грушевський, Михайло Сергійович.
Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; [редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1991 - . - (Пам'ятки історичної думки України)

Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – Репр. відтворення вид. 1907 р. – 1995. – 667, [3] c.


Том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х рр. XVII ст. - часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією. Для істориків, археологів, етнографів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим України.


Довідки про авторів:

 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАН УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАУКОВА ДУМКА
 УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

Тома, частини

Історія України-Руси

Всі тома

 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 1 : ДО ПОЧАТКУ XI ВІКА (1991)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 2 : XI-XIII ВІК (1992)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 3 : ДО РОКУ 1340 (1993)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 4 : XIV-XVI ВІКИ - ВІДНОСИНИ ПОЛІТИЧНІ (1993)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 5 : СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XIV-XVII ВІКІВ (1994)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 6 : ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ (1995)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 7 : КОЗАЦЬКІ ЧАСИ - ДО РОКУ 1625 (1995)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 8, Ч. 1 : ВІД КУРУКІВЩИНИ ДО КУМЕЙЩИНИ (1626-1638) (1956)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 8, Ч. 2 : ПОЧАТКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1638-1648) (1956)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 8, Ч. 3 : ХМЕЛЬНИЧЧИНА В РОЗЦВІТІ (1648-1650) (1956)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 10 : ВІД СМЕРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО ГАДЯЦЬКОЇ УМОВИ (1958)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 11 : ПОКАЖЧИК ІМЕН (2000)

 • Пов'язані документи:


 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик (2010)

 • Теми:

 • Литовсько-польська доба (ХV ст. – перша половина ХVІ ст.)
 • Українсько-козацька держава (XVI ст. – XVIII ст.)
 • Державотворення
 • Традиції та побут
 • Освіта та виховання
 • Історична соціологія. Суспільно-економічні формації
 • Запорозька Січ (XVI ст. – XVII ст.)


 • Рубрики:

   ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
   ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
   ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ
   МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
   РІЧ ПОСПОЛИТА
   СЕЛЯНИ
   УКРАЇНА-РУСЬ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського