До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Історія філософії в її зв'язку з освітою (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009765


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В ЇЇ ЗВ'ЯЗКУ З ОСВІТОЮ
Автор(и):
Волинка Григорій Іванович
Гусєв Валентин Іванович
Мозгова Наталія Григорівна
Огородник Іван Васильович
Федів Юрій Олександрович
Волинка Григорій Іванович (ред.)
Дата(и):2006


 Переглянути документ   


Опис документа:

Історія філософії в її зв'язку з освітою : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, Н. Г. Мозгова [та ін.]; за ред. Г. І. Волинки. – Київ: Каравела, 2006. – 479 с.


Історико-філософській навчальній літературі бракує книг, де би виникнення філософської думки, її високі класичні злети в античні, середньовічні, нові і новітні часи тісно пов'язувались з освітою, яка розглядається як фундаментальне підґрунтя історичного поступу філософії. Пропонована книга долає цей брак, розглядаючи філософський поступ у перехресних взаємозв'язках з еволюцією освітньо-виховної галузі. У її зміст залучено нові, раніше відсутні в академічному обігу першоджерела, документи, факти. Ідеографія кожної філософської школи подається в доступній формі і з належною повнотою.


Довідки про авторів:

 ВОЛИНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 ГУСЄВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
 МОЗГОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
 ОГОРОДНИК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Довідки про колективи:

 КАРАВЕЛА, ВИДАВНИЦТВО

Теми:

  • Філософія
  • Освіта та виховання


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського