До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001530


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Автор(и):
Алєксєєнко Т. Ф.
Басюк Т. П.
Бех Іван Дмитрович
Болтівець С. І.
Братусь І. В.
Звєрєва Ірина Дмитрівна (ред.)
Дата(и):2012


 Переглянути документ   


Опис документа:

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [Алєксєєнко Т. Ф. та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України [та ін.]. – Київ; Сімферополь: Універсум, 2012. – 535 c.


Енциклопедія містить вісім розділів, в яких систематизовано найпоширеніші поняття, терміни й категорії соціальної роботи та соціальної педагогіки, що відображають теоретико-методологічні основи, зміст і напрями соціальної/соціально-педагогічної роботи, її правові, психологічні, соціокультурні, політичні основи, технології та інновації, а також соціальні інститути та інституції. Зміст термінів, що викладено, розкривається на основі новітніх досягнень соціальної педагогіки, психології, соціології, філософії тощо. У виданні знайшли відображення поняття, які ще не були висвітлені в виданнях подібного характеру, зокрема "альтернативний догляд", "патронаж соціальний", "сімейні групові наради", "технологія соціальна", "франчайзинг" тощо. Пряма цільова аудиторія - фахівці із соціальної роботи. Видання буде у нагоді й тим, хто опановує професії соціального педагога та соціального працівника.

Тираж: 1000 пр.


Довідки про авторів:

 БЕХ ІВАН ДМИТРОВИЧ
 ЗВЄРЄВА ІРИНА ДМИТРІВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
 ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Психологія
  • Освіта та виховання
  • Соціологія


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського