До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр. (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004713


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 1991-2006 РР.
Автор(и):
Рогова Павла Іванівна (наук. ред.)
Пономаренко Лариса Олександрівна (упоряд.)
Дата(и):2008


 Переглянути документ   


Опис документа:

Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти; [упоряд.: Л. О. Пономаренко та ін. ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ: Пед. думка, 2008. – 466 с.


Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, який складається з 9 розділів, присвячений формуванню національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 1991-2006 рр., становлення і розвиток якої пов’язаний із трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті. У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. Окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України.


Довідки про авторів:

 ПОНОМАРЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
 РОГОВА ПАВЛА ІВАНІВНА

Довідки про колективи:

 ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Вища освіта. Студентство
  • Соціальні трансформації


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського