До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Головаха Е. И. Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009394


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ОПЫТ РОССИИ И УКРАИНЫ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ
Автор(и):Головаха Евгений Иванович
Дробижева Леокадия
Арутюнова Екатерина
Дробижева Леокадия (ред.)
Головаха Евгений (ред.)
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Головаха, Евгений Иванович.

Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации / [Е. Головаха, Л. Дробижева, Е. Арутюнова и др.] ; под ред. Л. Дробижевой, Е. Головахи; Ин-т социологии НАН Украины, Ин-т социологии РАН. – Киев: [Ин-т социологии НАН Украины: Ин-т социологии РАН], 2007. – 279 c. : табл. – (Великие социальные трансформации).


Современный демократический путь развития постсоветских государств предполагает построение структур гражданского общества, неконфликтное сочетание гражданской и этнонациональной идентичностей. В книге представлено одно из первых исследований, где изучаются причинно-следственные связи между формированием новых идентичностей и толерантности, роли элит, СМИ и государства в этих процессах. Основное внимание в книге российских и украинских социологов уделено сравнительному анализу ценностей, символов и установок, на основе которых формируются новые национально-гражданские идентичности и особенности проявления межэтнической, социальной толерантности в России и Украине. Для социологов, психологов, специалистов в области политических наук, аспирантов и студентов социогуманитарных вузов.


Довідки про авторів:

 ГОЛОВАХА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Історична соціологія. Суспільно-економічні формації
  • Соціальні трансформації
  • Суспільно-політичні рухи
  • Міжнаціональні відносини. Етнополітологія
  • Психологія


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського