До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009555


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Автор(и):
Бодрова І. І.
Болдирєв С. В.
Величко В. О.
Кулакова А. І.
Любченко П. М.
Серьогіна С. Г. (ред.)
Дата(и):2005


 Переглянути документ   


Опис документа:

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / [І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.] ; за ред. С. Г. Серьогіної; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2005. – 255 с.


У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні". Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян. Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.


Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ПРАВО, ВИДАВНИЦТВО

Теми:

  • Державне (конституційне) право
  • Адміністративне право
  • Будівництво. Житло


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського