До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація (1992)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002641


Тип рерусу: Книги

Країна:Сполучені Штати Америки
Мова(и):Українська

Назва(и):
МОВА. НАЦІОНАЛЬНІСТЬ. ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
Автор(и):Потебня Олександер
Шевельов Юрій (упоряд. і вступ. ст.)
Дата(и):1992


 Переглянути документ   


Опис документа:

Потебня, Олександер.

Мова. Національність. Денаціоналізація = Language. Nationality. Denationalization : ст. і фраґм. / Олександер Потебня ; упоряд. і вступ. ст. Ю. Шевельова; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк: [б.в.], 1992. – 155 с. : іл.


Олександер Потебня протягом усього свого свідомого життя жваво цікавився питаннями зв`язку мови й національності і питанням денаціоналізації взагалі, а на Україні зокрема. У цьому виданні вміщено всі писання Потебні на теми мови й національності і денаціоналізації. Статті і фрагменти друкуються так, як вони були вперше опубліковані, - себто російською мовою і тим правописом, якого там ужито, себто, як правило, передреволюційним.


      Зміст

 1. Передмова. - С. 5-6.
 2. Шевельов Ю. Олександер Потебня і українське питання / Ю. Шевельов. - С. 7-46.

 3. Олександер Потебня.
 4. Автобиография. - С. 49-50.
 5. Аспекты культурной и политической программы Потебни в начале шестидесятых годов (три письма к Ивану Беликову). - С. 53-64.
 6. Проблема денационализации. - С. 67-75.
 7. Язык и народность. - С. 77-114.
 8. О национализме. - С. 117-121.
 9. Общий литературный язык и местные наречия. - С. 123-137.
 10. Об изучении иностранных языков детьми. - С. 139-140.

 11. Додаток.
 12. Уривки з "Воспоминаний" Д. Н. Овсянико-Куликовського: Потебня в последние годы своей жизни о перспективах украинского языка. - С. 145-147.
 13. Редакційні примітки. - С. 149-150.
 14. Покажчик імен. - С. 151-153.

 15. Ілюстрації.
 16. Олександер Потебня. Фото 1863 р. - С. 51.
 17. Олександер Потебня. Фото початку 70-х років XIX ст. - С. 65.
 18. Олександер Потебня. Фото 80-х років XIX ст. - С. 115.
 19. Олександер Потебня. Остання фотографія. - С. 141.

Паралельна назва:

Language. Nationality. Denationalization


Довідки про авторів:

 ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 ШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Довідки про колективи:

 УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

Теми:

 • Історія мови
 • Мовна політика
 • Мовознавці


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського