Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гранчак Тетяна Юріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007089 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007089


Гранчак Тетяна Юріївна (1969)
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: Library & Information Science

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2012) Бібліотека в системі політичної комунікації
  2. [К] (2000) Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського
  3. [К] (2000) Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського
  4. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень
  5. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень
  6. (2012) Бібліотека і політична комунікація
  7. (2012) Бібліотека і політична комунікація
  8. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації
  9. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
  10. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
  11. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  12. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
  13. (2014) Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект
  14. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства
  15. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
  16. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
  17. (2016) Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики
  18. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  19. (2016) Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та преспективи
  20. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотечний вісник
  2. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  3. Резонанс
  4. Україна: події, факти, коментарі
  5. Українська біографістика
  6. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

     Наукова періодика:

  1.  Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, Київ
  2. (2002) Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії
  3. (2003) Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи
  4. (2004) Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти
  5. (2006) Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності
  6. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень
  7. (2007) Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки
  8. (2008) Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки
  9. (2009) Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації
  10. (2009) Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку
  11. (2009) Исследование этносоциальных процессов как направление информационно-аналитической деятельности
  12. (2009) Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики
  13. (2009) Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань
  14. (2010) Информационно-аналитические структуры библиотек как элемент системы политической коммуникации: роль, задачи, продукты
  15. (2010) Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації
  16. (2010) Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій
  17. (2011) Библиотека как компонент системы политической коммуникации
  18. (2011) Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання
  19. (2011) Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками
  20. (2011) Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації
  21. (2012) Бібліотека в політичній комунікації
  22. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації
  23. (2012) Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту
  24. (2012) Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації
  25. (2013) Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам’яті в умовах поширення електронних технологій
  26. (2013) Становлення бібліотеки як суб'єкта політичної комунікації
  27. (2014) "Стратегічний" погляд на майбутнє бібліотечного розвитку
  28. (2014) Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану
  29. (2014) Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики
  30. (2015) Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій
  31. (2015) Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  32. (2015) Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного суверенітету
  33. (2015) Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам’яті
  34. (2015) Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек
  35. (2016) Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
  36. (2016) Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг
  37. (2016) Інформаційно-аналітичні структури як суб'єкти національної інформаційної політики
  38. (2016) Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам’яті
  39. (2017) Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі
  40. (2017) Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"
  41. (2017) Наукова бібліотека в соціокомунікаційних процесах сучасності
  42. (2018) Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність
  43. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями
  44. (2018) Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
  45. (2019) Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями
  46. (2019) Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z
  47. (2019) Перспективы развития библиотек в русле трансформационных процессов современности

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2012) Бібліотека в системі політичної комунікації
  2. (2000) Українське національне відродження другої половини XIX - початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського
  3. (2002) Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії
  4. (2003) Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи
  5. (2003) Еволюція вимог до професії бібліотечного працівника та її особливості на сучасному етапі розвитку суспільства
  6. (2004) Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти
  7. (2005) Дослідження впливу електронних ЗМІ на перебіг суспільно-політичних процесів як один з напрямів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного продукту
  8. (2005) Електронна інформація: вдосконалення організації та використання: [Матеріали роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
  9. (2006) Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності
  10. (2006) Возможности интернет-изданий в контексте повышения эффективности использования информации
  11. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень
  12. (2007) Возможности интернет-изданий в контексте повышения эффективности использования информации
  13. (2007) Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
  14. (2008) Ефективність використання інформації у забезпеченні сталого розвитку
  15. (2008) Роль інформаційно-аналітичних структур наукових бібліотек України в сучасному демократичному процесі
  16. (2008) Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки
  17. Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку
  18. (2009) Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань
  19. (2010) Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації
  20. (2010) Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій
  21. (2011) Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання
  22. (2011) Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації
  23. (2012) Бібліотека в політичній комунікації
  24. (2012) Бібліотека і політична комунікація
  25. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації
  26. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
  27. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  28. (2012) Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту
  29. (2012) Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації
  30. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
  31. (2013) Становлення бібліотеки як суб'єкта політичної комунікації
  32. (2014) Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект
  33. (2014) Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики
  34. (2015) Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  35. (2015) Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного суверенітету
  36. (2015) Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам’яті
  37. (2015) Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек
  38. (2016) Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики
  39. (2016) Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та пeреспективи
  40. (2016) Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг
  41. (2016) Інформаційно-аналітичні структури як суб'єкти національної інформаційної політики
  42. (2016) Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам’яті
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського