До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/711795

 

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна


старший науковий співробітник


Служба інформаційно-аналітичного забезпечення . Відділ політологічного аналізу .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: інформаційно-аналітична діяльність, участь бібліотек у соціокомунікативних процесах, вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на бібліотечну практику.
Контактна інформація: , granchakt@ukr.net
Дати життя:1969
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1991 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія.
1996 Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Аспірантура «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
Науковий ступінь:
2000кандидат історичних наук; тема дисертації: Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевськогою.
2012доктор наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Бібліотека в системі політичної комунікації.
Вчені звання:
2014старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2003
Професійна діяльність:
З 2003 по 2016очолювала відділ політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України
з 2016 старший науковий співробітник відділу політологічного аналізу
Відомості про викладацьку діяльність:
Київський славістичний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Київський національний університет культури і мистецтв
Додаткові посади та обов`язки:
член редакційної колегії журналу «Бібліотечний вісник»
член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
член редакційної колегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
Член спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій) Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури.
з 2018член Президії УБА
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2000) Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 16 с.
 2. (2000) Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 257 арк. .
 3. (2012) Бібліотека в системі політичної комунікації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Гранчак Тетяна Юріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 35 с.
 4. Монографії, брошури
 5. (2012) Інформаційно-комунікативний чинник оптимізації взаємодії між владою і громадянським суспільством у процесі суспільних трансформацій //Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 254 с. – С. 111 – 133. .
 6. (2012) Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 481 с..
 7. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 245 с. (співавт.).
 8. (2013) Соціальні медіа як віртуальна соціальна лабораторія // Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ,2013. – 250 c. – С. 78 – 123. .
 9. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 248 с. (співавт.).
 10. (2014) Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико – комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 184 с. .
 11. (2016) Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : [монографія] / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 323 с..
 12. (2016) Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та преспективи [Текст] : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 273 с. .
 13. Довідники, покажчики, каталоги
 14. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв [Текст] : антологія / [Бабич В. С. та ін. ; уклад. В. М. Медведєва ; редкол.: М. М. Поплавський та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 673 с. .
 15. Статті
 16. (2002) Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 9-13 .
 17. (2003) Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – C. 9-13 .
 18. (2004) Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 6. – C. 13-17 .
 19. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 14-17 .
 20. (2006) Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 7-10 .
 21. (2007) Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – C. 23-27.
 22. (2008) Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 6. – C. 15-1.
 23. (2009) Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 139-155.
 24. (2009) Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – C. 15-19 .
 25. (2009) Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 233-245 .
 26. (2009) Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 87-93.
 27. (2009) Исследование этносоциальных процессов как направление информационно-аналитической деятельности / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2009. – вып. 7. – C. 79-92 .
 28. (2010) Информационно-аналитические структуры библиотек как элемент системы политической коммуникации: роль, задачи, продукты / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – вып. 8. – C. 177-190 .
 29. (2010) Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 29-44 .
 30. (2010) Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – C. 55-58 .
 31. (2011) Библиотека как компонент системы политической коммуникации / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 147-158 .
 32. (2011) Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – C. 7-24 .
 33. (2011) Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 48-51.
 34. (2011) Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 36-55 .
 35. (2012) Бібліотека в політичній комунікації / Т. Ю. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – C. 67-72 .
 36. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – C. 55-57 .
 37. (2012) Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – C. 20-26 .
 38. (2012) Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 179-189 .
 39. (2013) Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам’яті в умовах поширення електронних технологій / Т. Ю. Гранчак // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – C. 124-132 .
 40. (2013) Становлення бібліотеки як суб'єкта політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 38-55 .
 41. (2014) "Стратегічний" погляд на майбутнє бібліотечного розвитку / Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 6. – C. 14 .
 42. (2014) Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану / Т. Ю. Гранчак // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – C. 233-246 .
 43. (2014) Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 26-42.
 44. (2015) Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 41-42 .
 45. (2015) Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – C. 46-52.
 46. (2015) Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного суверенітету / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 39-53.
 47. (2015) Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам’яті / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – C. 14-22 .
 48. (2015) Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – C. 22-27 .
 49. (2016) Інформаційно-аналітичні структури як суб'єкти національної інформаційної політики / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 24-46 .
 50. (2016) Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 35-37 .
 51. (2016) Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1. – C. 18-29 .
 52. (2017) Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі / В. Загуменна, Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 6. – C. 45-47 .
 53. (2017) Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 165-18.
 54. (2017) Наукова бібліотека в соціокомунікаційних процесах сучасності / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 46-47.
 55. (2018) Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність / Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – C. 40-43 .
 56. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – C. 3-10.
 57. (2018) Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 49-50.
 58. (2019) Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями / Т. Ю. Гранчак // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15, № 2. – C. 91-104 .
 59. (2019) Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z / Т. Гранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2019. – Вип. 3. – C. 20-35.
 60. Тези наукових доповідей
 61. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень [Текст] : матеріали для учасн. секції № 3 Міжнар. наук. конф. "Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень" (11 жовт. 2006 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Служба інформ.-аналіт. забезп. органів держ. влади (СІАЗ) НБУВ ; ред-уклад. Гранчак Т. Ю. - К. : [Вид-во НБУВ "НВЦ"], 2006. - 173 с.
 62. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень [Текст] : матеріали для учасн. секції № 3 Міжнар. наук. конф. "Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень" (11 жовт. 2006 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Служба інформ.-аналіт. забезп. органів держ. влади (СІАЗ) НБУВ ; ред-уклад. Гранчак Т. Ю. - К. : [Вид-во НБУВ "НВЦ"], 2006. - 173 с.
 63. (2012) Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. - К. : [б. в.], 2012. - 183 с.
 64. (2019) Коммеморативні практики с соціокультурному дискурсі бібліотеки Конгресу// Консолідуючий потенціал політики памяті: загальні зекономірності та національні особливості (міжн. наук. конф.) 30 травня 2019року. Державна установа '' Інститут національної пам'яті ''.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського