Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бондар Наталія Петрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0046162 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0046162


Бондар Наталія Петрівна (1967)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Bondar Nataliia (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: історія книги, книгознавство, бібліографія стародруків

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2011) Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект
  2. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки
  3. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки
  4. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам`яток України: кириличні рукописні книги та стародруки
  5. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам'яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки
  6. (2012) Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  7. (2013) Острозька давнина : Вип. 2.
  8. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  9. (2016) Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кнігадруку

     Наукова періодика:

  1. (1998) Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ
  2. (1999) Першодрук Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  3. (2001) Острозькій біблії - 420
  4. (2002) З досвіду атрибуції кириличних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства
  5. (2004) Методика опису кириличних стародруків для Державного реєстру книжкових пам’яток України
  6. (2005) До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI–XVII ст.
  7. (2007) Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  8. (2008) Доробок острозького культурно-видавничого осередку у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  9. (2008) Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн
  10. (2008) Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 та 1600 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-книгознавчих досліджень
  11. (2009) Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця
  12. (2010) Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень
  13. (2010) Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень
  14. (2011) До історії друкування "вільнюських" аркушів 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників
  15. (2012) До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври
  16. (2012) Новий каталог кириличних видань ХV–ХVІ ст. Бібліотеки РАН: (рецензія на видання "Кириллические издания отдела редкой книги БАН: 1493–1600: каталог /Библиотека РАН; Сост. М. Ю. Гордеева. А. А. Романова. –СПб. : БАН, 2010. – 170 с. ")
  17. (2012) Папір видань Острозької друкарні
  18. (2013) Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків ХVIII ст.
  19. (2013) Стародруки ХVІ ст. з монастирських збірок у фондах НБУВ
  20. (2014) До історії паперу вільнюського Євангелія (без сигнатур) 1600 р. друкарні Мамоничів
  21. (2014) Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу
  22. (2015) Філіграні примірників "Гербарія" М. Сєнніка 1568 р. як джерело дослідження краківського паперу кінця 60-х років ХVІ ст.
  23. (2016) Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур": підсумки та перспективи
  24. (2016) Особливості паперу примірників краківського видання "Гербарія польського" Мартіна Ужендова 1595 р.
  25. (2016) Старопечатные книги библиотеки Н. С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
  26. (2017) "Берковські читання" до 500-ліття білоруського книгодрукування
  27. (2017) Рідкісний примірник "Житія святого Володимира" (Київ, 1670) у складі рукописного Збірника житій святих як джерело вивчення київської агіографії ХVІІ ст.
  28. (2017) Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  29. (2017) Унікальні варіанти друку Євангелія учительного (Єв’є, 1616)
  30. (2019) Орнаментика оправ книг Острозького єзуїтського колегіуму і загадки її міграції

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ
  2. (1998) Стародруки з бібліотеки П.М.Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ)
  3. (1999) Першодруки Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  4. (2000) Видання Апостола в українських та білоруських землях упродовж XVI - XVIII ст. та їх примірники у зібранні НБУВ
  5. (2000) Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння
  6. (2001) Острозькій біблії - 420
  7. (2002) Зведений каталог кириличних стародруків НБУВ в аспекті сучасних тенденцій бібліографічно-інформаційного забезпечення користувачів
  8. (2003) Найдавніші інкунабули Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (у контексті висвітлення Гутенбергівської тематики)
  9. (2004) Методика опису кириличних стародруків для Державного реєстру книжкових пам'яток України
  10. (2007) Водяні знаки віленського видання Євангелія 1575 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень
  11. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам`яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки
  12. (2007) Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  13. (2008) Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн
  14. (2008) Порівняльний аналіз водяних знаків заблудівських, львівських та віленських видань Івана Федорова і Петра Мстиславця
  15. (2009) Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця
  16. (2010) Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень
  17. (2010) Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень
  18. (2011) До історії друкування "вільнюських" аркушів 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників
  19. (2011) Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект
  20. (2012) Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  21. (2012) До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання «Символу віри» Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври
  22. (2013) Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків XVIII ст.
  23. (2013) Стародруки XVI ст. з монастирських збірок у фондах НБУВ
  24. (2014) Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу
  25. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  26. (2016) Особливості паперу примірників краківського видання "Гербарія польського" Мартіна Ужендова 1595 р.
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Бондар Наталія Василівна (філологічні науки)
  2. Бондар Наталія Дмитрівна (педагогічні науки)
  3. Бондар Наталія Євгенівна (психологічні науки)
  4. Бондар Наталія Іванівна (фізико-математичні науки)
  5. Бондар Наталія Ігорівна (медичні науки)
  6. Бондар Наталія Миколаївна (1969–) (економічні науки)
  7. Бондар Наталія Миколаївна (фармацевтичні науки)
  8. Бондар Наталія Олександрівна (педагогічні науки)
  9. Бондар Наталія Петрівна (1967–) (історичні науки)
  10. Бондар Наталія Петрівна (технічні науки)
  11. Бондар Наталія Юріївна (філологічні науки)
  12. Бондар Наталя Олександрівна (історичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського