До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОНДАР Наталія Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/628186

 

БОНДАР Наталія Петрівна


завідувач відділу


Інститут книгознавства. Відділ стародруків та рідкісних видань
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Bondar Nataliia (eng)
 • Бондар Наталия Петровна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Історія книги і книговидання ХV-ХУVІІІ ст., книгознавче та філігранологічне дослідження стародруків 15–18 ст., історія гравюри, історичне бібліотекознавство, провенієнції і маргіналії кириличних стародруків.
  Контактна інформація: +38(044) 288-13-85, bondar@nbuv.gov.ua
  Дати життя:27.01.1967, м. Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, філолог
  Науковий ступінь:
  2011кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект»
  Вчені звання:
  2014старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984 р.
  Професійна діяльність:
  2015 – по т. ч.відділ стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства, завідувач
  Інформаційні
  ресурси:
  Фонд стародруків та рідкісних видань
  Електронна книжкова виставка «Православні святині в українських кириличних стародруках»
  Електронна книжкова виставка «До 400-ліття друкарні Києво-Печерської лаври»
  Електронна книжкова виставка «Автографи Йоаникія Галятовського»
  Електронна книжкова виставка «Друкована Сковородіана: до 300-ліття Григорія Савича Сковороди (1722–1794)»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2011) Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект : Автореф. дис. на на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Київ, 2011. – 18 c.
  2. Монографії, брошури
  3. (2021) Вільнюські Євангелія 1575–1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інститут книгознавства; Відп. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ, 2021. – 483 с.
  4. Довідники, покажчики, каталоги
  5. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки: Каталог книжкової виставки з фондів НБУВ. – Київ, 2005. – С. 97–102.
  6. (2008) Кириличні стародруки 15–17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: Каталог / Уклад. Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за уч. Т. М. Росовецької. – Київ, 2008. – 232с.
  7. (2010) Інокентій Гізель. "Миръ съ Богомъ человЪку" (Київ, Друкарня КПЛ, 1669) : [каталог] / упорядк. Н. П. Бондар // Інокентій Гізель. Вибрані твори: У 3-х т. – Київ - Львів, 2010. Т. 3. – С. 337-391.
  8. (2010) Інокентій Гізель. «Наука о тайн св. покаянїя» (Київ, Друкарня КПЛ, 1671) : [каталог] / Упорядк. Н. П. Бондар // Інокентій Гізель. Вибрані твори: У 3-х т. – Київ - Львів, 2010. – т.3. – С. 392-397.
  9. (2010) Історико-книгознавчий огляд видання «Миръ съ Богомъ человеку» (1669) та його примірників // Інокентій Гізель. Вибрані твори: У 3-х т. – Київ - Львів, 2010. – т. 3. – С. 289-325.
  10. (2012) Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис. – Київ, 2012. – 312 c.
  11. (2017) Історико-книгознавче дослідження видання «Лікарства» та його примірників // «Лікарство на оспалый умисл чоловічій» / підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, Н. П. Бондар, О. Ю. Макарова, С. П. Радомська. – Житомир, 2017. – Т. 3. – С. 23-27.
  12. (2018) Видання та примірники кременецької «Граматики» 1638 р. // «Грамматіки, или писменниица языка словенскаго», видана в Кременці 1638 р. – Львів, 2018. – С. 4-7.
  13. Документальні публікації
  14. (2018) Видання та примірники кременецької «Граматики» 1638 р. // «Грамматіки, или писменниица языка словенскаго», видана в Кременці 1638 р. – Львів, 2018. С. 4-7.
  15. Статті
  16. ( 2012) Книжкові пам’ятки зі збірок православних монастирів з фондів НБУВ: історична доля та сучасний стан дослідження // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. – Луцьк, 2012. – Вип. 8. – С. 428-444.
  17. ( 2013) Історія і сучасний стан дослідження філіграней паперу Острозької Біблії // Волинська книга: Історія, дослідження, колекціонування: Наук. зб. – Острог, 2013. – Вип. 2. – С. 39-44.
  18. (1998) Відділ стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України // Друкарство. – Київ, 1998. – № 2. – С. 4-7.
  19. (1998) Острозькі видання в колекції кириличних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 4. – С. 21-29.
  20. (1998) Стародруки з бібліотеки П. М. Попова у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ // Наукові праці НБУВ. Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 149-155.
  21. (1999) Першодрук Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 1. – С. 23-29.
  22. (2000) Видання Апостола в українських та білоруських землях упродовж ХVІ–ХVІІІ ст. та їх примірники у зібранні НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 13-26.
  23. (2000) Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 207-214.
  24. (2001) Острозькій Біблії – 420 / Г. Ковальчук, Н. Бондар, Р. Кисельов // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 48-51.
  25. (2002) З досвіду атрибуції кириличних видань НБУВ : міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні львівського братства // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 42-51.
  26. (2002) Зведений каталог кириличних стародруків НБУВ в аспекті сучасних тенденцій бібліографічно-інформаційного забезпечення користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 272-282.
  27. (2003) Найдавніші інкунабули НБУВ (в контексті висвітлення гутенбергівської тематики) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 98-136.
  28. (2004) Методика опису кириличних стародруків для Державного реєстру книжкових пам’яток України // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 3. – С. 20-23.
  29. (2004) Острожская Библия с «виленскими листами» из собрания НБУВ // Книга и мировая цивилизация: Материалы 11 Междунар. книговед. научн. конференц. по проблемам книговедения, (Москва, 20–21 апреля 2004 г.). – Москва, 2004. – Т. 2. – С. 355-359.
  30. (2004) Примірники Острозької Біблії у фондах НБУВ // Український археографічний щорічник. Нова сер. – Київ–Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8–9. – С. 139-154.
  31. (2005) До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVІ–ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 212-231.
  32. (2005) Кириллические издания 17 в. в фондах НБУВ // Федоровские чтения 2005. – Москва, 2005. – С. 248-256.
  33. (2005) Унікальний примірник острозької Біблії 1581 р. з фондів НБУВ // Волинська книга: Історія, дослідження, колекціонування: Наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 39-44.
  34. (2006) Ілюстровані примірники острозької Біблії 1581 р. із зібрання НБУВ як джерело дослідження перших естампних східнослов’янських гравюр // Рукописна та друкована книга: Міжнародна наукова конференція, Львів 23–25 квітня 2004. – Львів, 2006. – С. 11-18.
  35. (2006) Невідомий мідерит визначного українського гравера Григорія Левицького // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 354–364.
  36. (2007) Водяні знаки віленського Євангелія 1575 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 307-324.
  37. (2007) Діяльність друкарні Києво-Печечрської лаври за часів архімандритства Інокентія Гізеля (1656–1683) // Могилянські читання. 2006: Зб. наук. праць. – Київ, 2007. – Ч. 1. – С. 20-27.
  38. (2007) Невідомі аркуші віленського друку в складі примірника віленського Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 35-47.
  39. (2007) Первопечатные эстампные гравюры П. Мстиславца и П. Берынды в экземплярах Острожской Библии 1581 г. из собрания Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Федоровские чтения, 2007. – Москва, 2007. – С. 96-108.
  40. (2008) Доробок Острозького культурно-видавничого осередку в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові записки / Національний університет «Острозька академія». Сер. «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 393-412.
  41. (2008) Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн // Українська біографістика: Зб. наук. праць. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 82-97.
  42. (2008) Невідоме гравіроване зображення Богородиці з Богонемовлям Г. Левицького як оригінальний твір українського сакрального мистецтва ХVІІІ ст. // Могилянські читання 2007: Зб. наук. праць. -–Київ, 2008. – С. 217-227.
  43. (2008) Порівняльний аналіз водяних знаків заблудівських, львівських та віленських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 258-282.
  44. (2008) Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 і 1600 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-книгознавчих досліджень // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 31-37.
  45. (2009) Вкладний примірник Євангелія 1689 р. до Благовіщенського храму Києво-Братського монастиря як джерело дослідження історії Києво-Могилянської академії початку ХVІІІ ст. // Могилянські читання 2008: Зб. наук. праць. – Київ, 2009. – С. 17-24.
  46. (2009) Водяные знаки изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца как материал историко-книговедческих исследований // Федоровские чтения. – Москва, 2009. – С. 5-11.
  47. (2009) Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 2-23.
  48. (2009) Примірник острозької Біблії 1581 р. з фондів бібліотеки Волинського ліцею у Кременці // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. – С. 160-166.
  49. (2010) Кириличні стародруки ХVІ–ХVІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що походять з волинських збірок // Старий Луцьк : Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. – Луцьк, 2010. – С. 155-175.
  50. (2010) Кириличні стародруки ХVІ–ХVІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що походять зі збірок Рівного та Рівненщини // Актуальні питання культурології : Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ. – Вип. 9. – Рівне, 2010. – С. 18-22.
  51. (2010) Маргіналії примірника київського видання Псалтиря 1728 р. з фондів НБУВ як джерело дослідження родоводу Павла Потоцького // Могилянські читання 2010: Зб. наук. праць. – Київ, 2011. – С. 15-22.
  52. (2010) Провенієнції кириличних стародруків як джерело до історії населених пунктів Волині (с. Борки Володимирського повіту) // Літопис Волині: Всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк, 2010. – Ч. 8. – С. 24-28.
  53. (2010) Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 288–302.
  54. (2010) Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 211-240.
  55. (2010) Філіграні видань Івана Федорова і Петра Мстиславця як джерело історико-книгознавчих досліджень // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника : Історія і сучасність : Доп. та повідомл. Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 155-162.
  56. (2011) До історії друкування «вільнюських аркушів» 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 203-213.
  57. (2011) К вопросу о существовании двух вариантов или изданий Острожской Библии 1581 г. : филигранологический анализ экземпляров // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе ХХІ в.: Труды ІІ Междунар. научн. конф. – Москва, 2011. – С. 174-190.
  58. (2011) Острозькі оправи кириличних стародруків // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: наук. збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 440-447.
  59. (2011) Поминання Марії Юріївни Гольшанської у вільнюському Служебнику 1583 р. зі збірки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Старий Луцьк : Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. – Луцьк, 2011. – Вип. 7. – С. 458-472.
  60. (2011) Філіграні примірників видання львівського Апостола 1574 р. як джерело дослідження історії його друкування // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн., бібліот. та інф. технол. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 36-47.
  61. (2012) До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання «Символу віри» Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2012 – Вип. 16. – С. 3-8.
  62. (2012) Папір видань Острозької друкарні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 337-351.
  63. (2012) Папір острозьких видань у контексті діяльності острозької папірні // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 398-409.
  64. (2012) Стародруки з бібліотеки Софронівського Молченського монастиря в збірці Національної Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Могилянські читання 2011: Зб. наук. праць. – Київ, 2012. – С. 14-21.
  65. (2012) Филиграни московского Апостола (1564) как источник сведений об истории печатания издания // Федоровские чтения 2011. – Москва, 2012. – С. 5-21.
  66. (2013) Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків ХVІІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. С. 472-479.
  67. (2013) Кириличні стародруки старообрядницьких осередків у збірці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст: історія та сучасність: Зб. наук. праць та матеріалів. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 103-121.
  68. (2013) Стародруки ХVІ ст. з монастирських збірок у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 333-354.
  69. (2013) Стародруки ХVІ ст. збірки Києво-Печерської лаври у Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Могилянські читання 2012: Зб. наук. праць. – Київ, 2013. – С. 118-126.
  70. (2013) Філіграні примірників «Книги о постництві» Василія Великого 1594 р. острозького друку як джерело для дослідження діяльності Острозького видавничого осередку // Острозька давнина: наук. зб. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-113.
  71. (2014) До історії паперу вільнюського Євангелія (без сигнатур) 1600 р. друкарні Мамоничів // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 56-71.
  72. (2014) Особенности бумаги виленского издания Служебника 1583 г. типографии Мамоничей // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2014. – Вып. 17. – С. 166-175 .
  73. (2014) Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу // Наукові праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40.– С. 295-304.
  74. (2015) Белорусские кириллические издания ХVІІ–ХVІІІ ст. в собрании Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Белоруская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 6: Часапростора кнігі і бібліятэкі : Зборнік навуковых і літаратурна-мастацкіх прац, ахвяраваных Валерыю Герасімаву да 60-годдзя з дня нараджэння. – Мінск, 2015. – С. 197-209.
  75. (2015) Варианты набора и печати виленского издания Евангелия 1575 г. // Здабытки : Дакументальныя помнікі на Беларусі / Націянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2015. – Вып. 18. – С. 22-35.
  76. (2015) До історії побутування примірника краківського видання «Гербарія» Мартіна Сєнніка 1568 р. в Острозі на початку ХІХ ст. // Волинська книга: історія дослідження, колекціонування. – Острог, 2015. – Вип. 3. – С. 175-183.
  77. (2015) Папір «Апокрисису» Христофора Філалета як джерело дослідження історії друкування пам’ятки // Острозька давнина. – Острог, 2015. – Вип. 4. – С. 61-72.
  78. (2015) Філіграні примірників «Гербарія» М. Сєнніка 1568 р. як джерело дослідження краківського паперу кінця 60-х рр. ХVІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип.19. – С. 283-298.
  79. (2015) Экземпляры кириллических изданий вильнюсских типографий из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского как источник историко-книговедческих и филигранологических исследований // Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 2015. - Vilnius :Vilniaus universtieto leidykla, 2015. С. 403-432.
  80. (2016) Геральдичні загадки Острозької папірні // Острозький науковий збірник: ювівлейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 – 11(24 серпня) – 2016 / / Державний історико-культурний заповідник м. Острога. – Острог, 2016. – С. 301-311.
  81. (2016) Исследование водяных знаков бумаги изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца: итоги и перспективы // 450 лет Апостолу Ивана Федорова: История раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения). – Москва, 2016. – С. 153-170.
  82. (2016) Кириллические старопечатные книги библиотеки Н. С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник. – Киев, 2016. – Вип. 13. – С. 169-183.
  83. (2016) Куцеінскія и магілёўскія кірылічныя выданні ХVІІ–ХVІІІ стст. са збораў Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У. І. Вярнадскаго // Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскаго кнігадруку. - Мінск :Беларуская єнціклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. – С. 233-237.
  84. (2016) Міжнародна наукова конференція до дня слов’янської писемності і культури «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур 6 підсумки і перспективи» // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 509-518.
  85. (2016) Новые сведения об изданиях и экземплярах супрасльской типографии (по материалам Фонда Национальной библиотеки Украины им. Владимира И. Вернадского) // Latopisy Akademii Supraskiej. 7: Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy / Wydawca Fundacja «Oikonomos»; рod redakcją M. Kuczyńskiej. – Białystok, 2016. – С. S. 195-200.
  86. (2016) Особливості паперу примірників краківського видання «Гербарія польського» Мартіна Ужендова 1595 р. // Наукові праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 274-281.
  87. (2016) Рідкісні календарні видання першої половини Х V ІІІ ст. києво-печерського друку з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць. – Львів, 2016. С. 648-657.
  88. (2017) Рідкісний примірник «Житія святого Володимира» (Київ, 1670) у складі рукописного збірника житій святих як джерело вивчення київської агіографії ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2 . – С. 3-19.
  89. (2017) Іван Федорович та Андрій Курбський: гіпотетичні контакти книжників на основі архівного документа 1575 р. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 258–271.
  90. (2017) Издательская программа Ивана Федорова и Петра Mстиславца: К постановке проблемы // Canadian-Аmerican Slavic Studies. – 2017. – № 51. – С. 199-228.
  91. (2017) Рецепция книг «Библии русской» Ф. Скорины в украинской книжной культуре ХVІ–ХVІІ ст. на примере конволюта печатных и рукописных текстов из собрания П. Н. Попова // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына. – Мінск, 2017. – С.195-211.
  92. (2017) Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 3. – С. 25-30.
  93. (2017) Унікальні варіанти друку Євангелія учительного (Єв’є, 1616) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 99-117.
  94. (2017) Філіграні острозької Біблії 1581 р. як унікальне джерело дослідження паперового ринку Краківського воєводства // Nihil sine litteris scripta in honorem professoris Venceslai Walecki / pod redakcją T. Nactulczika i S. Siess-Krzyszkowskiego. Krakow : Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego, 2017. S. 85-108.
  95. (2018) Украинская рукописная Скориниана : попытка анализа датированных списков ХVІ ст. и круг их создания // Здабытки : Дакументальныя помнікі на Беларусі / Націянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2018. – Вып. 21. – С. 22-32.
  96. (2018) Унікальний примірник «Книги о постничестві» Василія Великого 1594 р. з фондів Музею книги Острозького державного історико-культурного заповідника // Острозький краєзнавчий збірник. – Вип. 10. – Острог, 2018.
  97. (2018) Філіграні ранніх видань Києво-Печерської друкарні і продукція Радомишльської папірні // Записки товариства імені Шевченка. Т. CCLXХI : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2018. – С. 358-365.
  98. (2019) Идентификация рукописных отрывков Библии Ф. Скорины 1517–1519 гг. из собрания В. Баворовского // Францыск Скарына: новыя даследаванні / ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларусі ; уклад А.І. Груша. – Мінск, 2019. – С.161-177.
  99. (2019) Каталоги стародруків як основний напрямок науково-публікаційної діяльності відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали ІV Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 2–3 жовт. 2019 р.). – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 37-51.
  100. (2019) Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 5. – С. 43-45.
  101. (2019) Неизвестные листы вильнюсской печати 20-30 гг. ХVІІ ст. в составе Евангелия 1600 г. с сигнатурами как источник по истории издательской деятельности вильнюсских типографий // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в науке, музейной и библиотечной работе : Труды III Международной научной конференции (Мир старообрядчества. – Вып. 9. – Москва, 2019. – С. 64-73.
  102. (2019) Орнаментика оправ книг Острозького єзуїтського колегіуму і загадки її міграції // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. – Вип. 51. – С. 19-42.
  103. (2019) Праця Йоганна Гербінія 1675 р. з історії києво-печерських святинь: особливості видання, варіанти друку, побутування примірників / Бондар Н. П., Рудакова Ю. К. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2019. – Вип. ХХІ. – С. 449–465.
  104. (2019) Рукопис Іоанна Дамаскіна зі збірки Києво-Софійського монастиря в контексті дослідження українських навчальних та перекладацьких осередків 1570 – 1580-х рр. // Київська академія. № 16. 2019. – Київ, 2019. – С. 89–127.
  105. (2019) Створення національної бібліографії України та ретроспективного бібліографічного репертуару української книги / Бондар Н. П., Івченко Л. В., Ковальчук Г. І., Юхимець Г. М. // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002). – Київ, 2019. – С. 292-309.
  106. (2019) Стрятинська друкарня Балабанів: редакційна робота з текстами за примірником Служебника 1604 р. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.) та ін. – Дрогобич, 2019. – Вип. ХХІ. – С. 411-418.
  107. (2020) "Правди" Книги Вихід очима читача Острозької Біблії (за примірником Кир.4476п з фондів НБУВ) / Н. Бондар, Т. Вілкул // Київська Академія. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 68-98 doi.org/10.18523/1995-025x.2020.17.68-98.
  108. (2020) Видання Києво-Печерського патерика ХVІІ–ХІХ ст.: трансформація складу, тексту та художнього оформлення // В орбіті християнської культури : Наук. зб. – Львів, 2020. – С. 229-237 (Серія «Київське християнство», т. 21).
  109. (2020) Видання і примірники Острозької Біблії 1581 р. (з нагоди 440-ліття публікації пам’ятки) // Острозька давнина / Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Острог, 2020. – Вип. 7. – С. 127-152.
  110. (2021) 1.2. Видавнича культура українського книговидання другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 64-96.
  111. (2021) Вариантность виленского Евангелия 1575 г. в контексте изучения вопроса использования в старопечатных изданиях ХVІ ст. бумаги без филиграней // Матэрыалы ХVII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. Мінск, 22–23 красавіка 2021 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2021. – С. 95-100.
  112. (2021) Минейный Торжественник средины XVII века в контексте изучения книгописания в Оршанском Кутеинском Богоявленском монастыре // Берковские чтения 2021. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы VI Международной научной конференции. – Москва, 2021. – С. 46-52.
  113. (2021) Острозька Біблія 1581 р. родини Малюшицьких // Острозький краєзнавчий збірник. – Вип. 13. – Острог, 2021. – С. 265-274.
  114. (2021) Папір ранніх українських стародруків та культура його використання // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 97-121.
  115. (2021) Розділ 2. Книгознавчі, бібліотекознавчі, українознавчі дослідження історико-культурних фондів Інституту книгознавства НБУВ. 2.1. Відділ стародруків та рідкісних видань / Н. П. Бондар, Г. І. Ковальчук // Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / Т. Д. Антонюк та ін.; ред. Г. І. Ковальчук. – Київ, 2021. – С. 60-124.
  116. Науково-методичні матеріали
  117. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / Укл. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 99-129.
  118. Науково-популярні публікації
  119. (1998) До ювілею найдавнішої української книгозбірні // Друкарство. – Київ, 1998. – № 4. – С. 1.
  120. (2017) «Берковські читання» до 500-річчя білоруського книгодрукування // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-37.
  121. (2021) Святе Письмо в українській рукописній та друкованій традиції: тиражування, рефлексії, інтерпретації. До 440-річчя виходу друком Острозької Біблії 1581 р. / Н. Бондар, О. Максимчук // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – № 4. – С. 101-103.
  122. Тези наукових доповідей
  123. (1997) Друковані каталоги колекцій стародруків та рідкісних видань НБУВ: стан та перспективи // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнародн. наук. конф. – Київ, 1997. – С. 47-48.
  124. (2008) Ікона Благовіщення майстра Федуска 1579 р. з Іваничів в контексті дослідження донаторської діяльності волинських шляхтичів Іваницьких // Волинська ікона: дослідження та рестраврація: Матеріали ХV міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 25–26 вересня 2008: Наук. зб. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 123-125.
  125. (2012) Вкладний примірник вільнюського Євангелія 1575 р. як джерело дослідження ктиторської діяльності подружжя Лавріна та Мотрони Іваницьких // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа Книги: Матеріали ІV Міжнародного науково-практичного семінару (м. Харків, 12–15 квітня 2011 р.). – Харків, 2012. – С. 24-36.
  126. (2013) К вопросу об использовании в старопечатных книгах второй половины ХVІ века бумаги без сюжетных филиграней // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Мат. ХХV международн. научн. конф. (Москва, 31 янв. – 2 февр. 2013 г.): В 2-х ч. – Москва, 2013. – Ч. 2. – С. 224-228.
  127. (2013) Некоторые замечания о бумаге кириллических изданий литовского Статута // Статут Вялікаго Князства Літоўскаго ў гісторыі культуры Беларусі: матэрыалы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 18–19 красавіка 2013 г. – Мінск, 2013. – С. 78-85.
  128. (2013) Папір примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело дослідження побутування паперу на Волині в останніх десятиліттях ХVІ ст. // Старий Луцьк: Матеріали наук. конференц. «Любартовські читання», 22–23 травня 2013 р. – Луцьк, 2013. – Вип. 9. – С. 286-298.
  129. (2014) Cтародруки як джерело з історії Острозької папірні // Старий Луцьк: Матеріали Х ювілейної наук. конференц. «Любартовські читання», присвяченої 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку. м. Луцьк, 22–23 травня 2014 р. – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – С. 124-134.
  130. (2014) До витоків родоводу Павла Платоновича Потоцького за маргіналіями примірника київського видання Псалтиря 1728 р. з фондів НБУВ // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: Матеріали 3-ї і 4-ї наук.-практ. конференцій (8 листопада 2012 р., 11 листопада 2013 р.). – Київ, 2014. – С. 19-24.
  131. (2014) Філіграні вільнюських видань В. Гарабурди // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 99-102.
  132. (2015) Взаємовпливи кириличних видань Євангелій другої половини ХVІ – cередини ХVІІ cт. вільнюського та львівського друку // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 109-112.
  133. (2015) Из истории книжной культуры Беларуси ХVІІ ст. по вкладным записям вильнюсского Евангелия 1644 г. из собрания Купятицкого монастыря // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Международной научной конференции, Минск, 26–27 мая 2015 г. – Минск, 2015. – С. 65-70.
  134. (2015) К истории двух кириллических изданий вильнюсских Служебников 1617 г. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Мат. ХХVІІ международн. научн. конф. (Москва, 9–11 апреля 2015 г.). – Москва, 2015. – С. 142-144.
  135. (2015) Методика філігранологічного дослідження для встановлення підроблених аркушів у складі примірника краківського видання «Гербарія польського» Мартіна з Ужендова 1595 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація: Матеріали Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 143-147.
  136. (2015) Порівняльна характеристика кириличних видань Євангелій другої половини ХVІ – середини ХVІІ ст. вільнюського та львівського друку // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 109-112.
  137. (2016) Евангелие учительное (Евье, 1616 г.): варианты печати, особенности бумаги, бытование экземпляров // Матэріалы ХІІ Міжнародных кнігазаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусы: погляд праз стагоддзі». – Мінск, 2016. – С. 119-123.
  138. (2016) Особенности бумаги пражских изданий Франциска Скорины // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития : материалы V Междунар. науч. семинара (Минск, 19–20 апр. 2016 г.) / МААН, Совет по книгоизданию, Центр. науч. б-ка Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Л. А. Авгуль и др. – Минск ; Москва, 2016. – С. 41-46.
  139. (2016) Папір кириличних видань друкарні Києво-Печерської лаври першої половини ХVІІ ст. // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: Матеріали Міжнародної наукової конференції до дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 355-359.
  140. (2016) Фрагменти київських кириличних видань як джерело доповнення та уточнення бібліографії стародруків // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 89-94.
  141. (2017) Скориниана Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы : Материалы Международного научного семинара (Полоцк, 24 мая 2017). – Минск, Москва, 2017. – С. 21-26.
  142. (2017) Уточнення атрибуції власницьких та вкладних записів Йоаникія Ґалятовського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.). – Київ, 2017. – С.109-113.
  143. (2018) Варіанти набору та оформлення вільнюського Євангелія 1600 р. без сигнатур друкарні Мамоничів як джерело дослідження процесу книговидання // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 5-7 листопада 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 143-147.
  144. (2019) До питання про друк «Speculum Saxonum» та «Ius Municipale» Павла Щербича 1581 року у Львові: філіґранологічний аналіз примірників // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24–25 жовт. 2019 р.). – Львів, 2019. – С.5-8.
  145. (2019) Издания Триодей типографии Мамоничей и особенности их экземпляров // Матэрыялы ХV міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. Мінск, 4-5 красавіка 2019 г. – Мінск, 2019. – С. 188-192.
  146. (2019) Издания Триодей типографии Мамоничей и особенности их экземпляров // Матэрыялы ХV міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. Мінск, 4-5 красавіка 2019 г. – Мінск, 2019. – С. 188-192.
  147. (2019) Про час друку третього видання Апостола друкарні Мамоничів (філігранологічна атрибуція примірників) // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції в цифрову епоху : Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. – Т. 1. – Київ, 2019. – С. 143-147.
  148. (2020) Інтерпретація святого письма у примірнику Острозької Біблії з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за шифром КИР. 4476П НБУВ (гл. 21–23 книги вихід) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  149. (2020) Вільнюський часовник 1568–1572 рр. у контексті дослідження місцевого кириличного книговидання // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  150. (2021) Бондар Н. П., Шустова Ю. Е. Оправи Острозької Біблії 1581 року й рукописів Іоанна Златоуста в контексті дослідження палітурної справи останніх десятиліть ХVІ ст. // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 29 жовтня 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 12-16.
  151. (2021) Острозька Біблія через призму читацьких рукописних маргіналій кінця ХVІ ст. Василій Зенкович Тихинський // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями. – Київ, 2021. – С. 677-681.
  152. (2022) Дослідження львівських видань П. Щербича «Speculum Saxonum» та «Ius Municipale» 1581 р. через призму використання електронного контенту // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2022 р.) – Київ, 2022. – С. 228-231.
  153. Рецензії
  154. (2004) Патріотична фальсифікація з історії вітчизняного книговидання, або знову до питання про грушівське книгодрукування XV–ХVІІ ст. // Ураїнський гуманітарний огляд. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 194-206.
  155. (2012) Новий каталог кириличних видань ХV–ХVІ ст. Бібліотеки РАН: (рецензія на видання «Кириллические издания отдела редкой книги БАН: 1493–1600: каталог / Библиотека РАН; сост. М. Ю. Гордеева, А. А. Романова. – СПб.: БАН, 2010. – 170 с.») // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 324-332.
  156. (2012) Универсальная атрибутивная методика А. А. Гусевой и ее «Свод русских книг кирилловской печати ХVІІІ века типографий Москвы и Санкт-Петербурга…» // Книга : исслед. и мат. Сб. 95. – Москва, 2012. – С. 169-174.
  157. (2017) [Рецензія на] Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: Стародруки, рідкісні видання і рукописи: Каталог, уклав Юрій Ясіновський; Інститут церковної музики Українського католицького університету; Свято-Успенська лавра Студійського уставу в Уневі (Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2017), 295 с. // Київська академія. – Вип.14. – Київ, 2017. – С. 231-233.
  158. (2017) [Рецензія на] Недільський, Анатолій. Триста двадцять девять рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського (Львів: Ліга- Прес, 2017), 100 с., іл. // Київська академія. – Вип.14. – Київ, 2017. – С. 227-230.
  159. (2020) Рецензія на видання "Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету: путівник" // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2020. – Вип. 1. – С. 171-174.


  ©   Наталія Бондар, 2008 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського