Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Половинчак Юлія Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0080272 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0080272


Половинчак Юлія Миколаївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття
 2. [К] (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття
 3. (2008) Газета "Киевлянин" і українство: досвід національної самоідентифікації
 4. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
 5. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
 6. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
 7. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток

    Наукова періодика:

 1. (2009) Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства
 2. (2010) Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму
 3. (2011) Бібліотечні консорціуми – перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії
 4. (2011) Українська наука в системі міжнародних документальних комунікацій
 5. (2012) Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки
 6. (2012) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір
 7. (2012) Синтезоване знання як відображення суспільних процесів
 8. (2013) Бібліотеки в культурних взаємодіях цифрової епохи
 9. (2014) Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору
 10. (2015) Аналіз новинних потоків у дослідженні вітчизняного інформаційного поля
 11. (2016) Дослідження ефективності української "культурної дипломатії": досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ
 12. (2016) Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору
 13. (2017) Бібліотека в інформаційному суспільстві
 14. (2017) Ігрові технології у світоглядних інтервенціях сучасних комунікацій
 15. (2017) Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій
 16. (2018) Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору
 17. (2018) Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Проблема української мови на ХІ археологічному з'їзді у Києві 1899 року
 2. (2005) Характеристика і специфіка використання інформаційних джерел у роботі інформаційно-аналітичних центрів бібліотек
 3. (2006) Матеріали газети "Киевлянин" як джерело дослідження "українського питання" в Російській імперії кінця XIX - початку XX ст.
 4. (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ ст.
 5. (2007) Введення в науковий обіг інформації фондів бібліотек як фактор удосконалення наукової діяльності (на прикладі матеріалів газети "Киевлянин")
 6. (2008) Газета "Киевлянин" і українство: досвід національної самоідентифікації
 7. (2008) Національний розвиток і національна свідомість в умовах глобалізації
 8. (2008) Специфіка використання матеріалів соціологічних досліджень у роботі інформаційно-аналітичних центрів наукових бібліотек
 9. (2011) Бібліотечні консорціуми - перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії
 10. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
 11. (2012) Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки
 12. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
 13. (2012) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір
 14. (2013) Бібліотеки в культурних взаємодіях цифрової епохи
 15. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
 16. (2014) Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору
 17. (2016) Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського