До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/695741

 

ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна


Директор


Національна юридична бібліотека .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: соціальні комунікаціїі, сторія України.
Дати життя:1977
Персональні веб-ресурси
Науковий ступінь:
2007кандидат історичних наук; тема дисертації: Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття
Вчені звання:
старший науковий співробітник
Додаткові посади та обов`язки:
Входить до складу вченої ради НБУВ
відповідальний секретар редакції збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Половинчак Юлія Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 23 с.
 2. (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Половинчак Юлія Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 251 арк. .
 3. Монографії, брошури
 4. (2008) Газета "Киевлянин" і українство: досвід національної самоідентифікації [Текст] : монографія / Ю. Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 2008. - 218 с.
 5. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. - 222 с.
 6. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [Онищенко О. С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 160 с.
 7. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 253 с. : .
 8. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. .
 9. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. .
 10. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 222.
 11. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217 с. .
 12. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтеграційний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАНУ, 2014..
 13. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 258 с. .
 14. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015..
 15. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 226 с.
 16. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015.
 17. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
 18. (2017) Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; [наук. ред. В. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. .
 19. (2017) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
 20. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : [колект. монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018..
 21. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 276 с..
 22. Статті
 23. (2006) Матеріали газети "Киевлянин” як джерело дослідження "українського питання” в Російській імперії кінця XIX – початку XX ст. / Ю. Половинчик // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 20-23 .
 24. (2009) Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 53-59 .
 25. (2010) Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 247-253 .
 26. (2011) Бібліотечні консорціуми – перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – C. 51-61 .
 27. (2011) Українська наука в системі міжнародних документальних комунікацій / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 21-29.
 28. (2012) Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 170-178 .
 29. (2012) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір / Ю. М. Половинчак // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 15. – C. 238-245 .
 30. (2012) Синтезоване знання як відображення суспільних процесів / Ю. Половинчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – C. 51-52 .
 31. (2012) Синтезоване знання як відображення суспільних процесів [Електронний ресурс] / Ю. Половинчак // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 4. - С. 51-52..
 32. (2013) Бібліотеки в культурних взаємодіях цифрової епохи / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – C. 302-317 .
 33. (2014) Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 58-68 .
 34. (2015) Аналіз новинних потоків у дослідженні вітчизняного інформаційного поля / А. Берегельський, Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 425-437 .
 35. (2015) Особливості функціонування української блогосфери// Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(7), Issue: 42, 2015 www.seanewdim.com.
 36. (2016) Війни смислів у сучасному російсько-українському протистоянні в соціальних медіа / Ю. М. Половинчак // Наукові записки Інституту журналістики. – 2016. – Т. 3. – C. 16-22.
 37. (2016) Дослідження ефективності української "культурної дипломатії": досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ / Ю. Половинчак, О. Саморукова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 183-1.
 38. (2016) Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 366-381.
 39. (2017) Ігрові технології у світоглядних інтервенціях сучасних комунікацій / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 694-704 .
 40. (2017) Бібліотека в інформаційному суспільстві / Ю. Половинчак, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 249-259 .
 41. (2017) Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 31-44 .
 42. (2018) Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – C. 123-132 .
 43. (2018) Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі / Ю. М. Половинчак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 2. – C. 94-100.
 44. (2018) Сучасна бібліотека як суб'єкт національного гуманітарного простору / Ю. Половинчак // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – C. 13-15 .
 45. (2019) Ідентичнісні практики інтерактивного інтернет-середовища в діяльності сучасних бібліотек [Електронний ресурс] / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 52. - С. 35-48..
 46. Тези наукових доповідей
 47. (2015) Особливості аналізу соціальних медіа як дискурсивного простору // Шоста міжнародна науково - прктична конференція " Сучасні умови діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства " (10-11 венесня 2015р.).


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського