Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (38)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=К415$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 65
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52419

Стоянов, Леонид Феликсович.
Методы оценки усталостного ресурса изделий при одночастотном, многочастотном и стохастическом нагружении [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Стоянов Леонид Феликсович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения. - Х., 1996. - 107 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем машиностроения (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС51406

Аль- Хрейши, Абдулла.
Моделирование и диагностирование усталостного разрушения деталей и образцов при наличии трещин [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Аль- Хрейши Абдулла ; Государственная горная академия Украины. - Днепропетровск, 1996. - 313 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственная горная академия Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС52892

Шишканова, Светлана Федоровна.
Разработка и применение методов теории потенциала к исследованию динамики и прочности элементов машиностроительных конструкций [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.07 / Шишканова Светлана Федоровна ; Запорожский гос. технический ун-т. - Запорожье, 1995. - 411 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорожский государственны технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС85769

Дорофєєв, Олександр Анатолійович.
Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Дорофєєв Олександр Анатолійович ; Хмельницький держ. ун-т. - Хмельницький, 2004. - 168 арк. - арк. 130-140

Рубрикатор НБУВ:
 К413 
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хмельницький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС101635

   Юзефович, Роман Михайлович.
Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л., 2007. - 174 арк. - Бібліогр.: арк. 161-171.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС101778

Соболь, Владимир Николаевич.
Ползучесть и повреждаемость осесимметричных конструктивных элементов машин [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Соболь Владимир Николаевич ; Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т". - Х., 2006. - 142 л. - Библиогр.: л. 124-133

Рубрикатор НБУВ:
 К414 
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС41172

Шевченко, Людмила Петровна.
R-функции и регионально-структурный метод в математическом моделировании температурных и термомеханических полей [Текст] : дис...канд.физ.-мат.наук:05.13.18 / Шевченко Людмила Петровна ; НПО "Метрология", Харьковский политехнический ин-т. - Х., 1993. - 101 с. - Библиогр.:с.92-101

Рубрикатор НБУВ:
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский политехнический институт; НПО "Метрология"; Харьковский политехнический институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС54348

Бабенко, Андрей Елисеевич.
Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно- деформированного состояния при статических и вибрационных нагружениях [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 01.02.09 / Бабенко Андрей Елисеевич ; Национальный технический ун-т "Киевский политехнический ин-т". - К., 1996. - 278 с.

Рубрикатор НБУВ:
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальный технический университет "Киевский политехнический институт (Киев")

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС65826

   Бреславський, Дмитро Васильович.
Розробка методу розрахунку повзучості та довготривалої міцності циклічно навантажених елементів машинобудівних конструкцій [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Бреславський Дмитро Васильович ; Харківський держ. політехнічний ун-т. - Х., 1999. - 354 арк. - арк. 326-348

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС66474

Павленко, Павло Владиславович.
Визначення міцності залізобетонних деталей машин балочного типу з позицій теорії тріщин [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Павленко Павло Владиславович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 150 арк. - арк. 137-147

Рубрикатор НБУВ:
 К415 
 К425 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС72333

Лавинский, Владимир Иванович.
Методы расчета на прочность и жесткость структурно связанных механических систем при электромагнитном и контактном нагружениях [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Лавинский Владимир Иванович ; Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т". - Х., 2001. - 392 л. - Библиограф.: л. 354-379

Рубрикатор НБУВ:
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС53899

Цыбанев, Георгий Васильевич.
Разработка методов прогнозирования циклической долговечности элементов конструкций по предельному состоянию материала в зонах концентраторов и фреттинга [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Цыбанев Георгий Васильевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности. - К., 1996. - 565 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем прочности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА294716

Стоянов, Леонід Феліксович.
Методи оцінювання втомного ресурсу виробів при одночастотному, багаточастотному та стохастичному навантаженні [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Стоянов Леонід Феліксович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. машинобуд. - Х., 1996. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем машинобудування (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА293334

Аль- Хрейши, Абдулла.
Моделирование и диагностирование усталостного разрушения деталей и образцов при наличии трещин [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Аль- Хрейши Абдулла ; Государственная горная академия Украины. - Днепропетровск, 1996. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственная горная академия Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА350960

   Юзефович, Роман Михайлович.
Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА348454

Шумило, Олександр Миколайович.
Забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантаження на стадії проектування [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Шумило Олександр Миколайович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2007. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА348177

Соболь, Володимир Миколайович.
Повзучість та пошкоджуваність осесиметричних конструктивних елементів машин [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Соболь Володимир Миколайович ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 К414 
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА360112

Гусєв, Юрій Борисович.
Спеціалізований програмно-модельний комплекс для дослідження напружено-деформованого стану силових елементів машин з урахуванням деградації властивостей [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Гусєв Юрій Борисович ; Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний ін-т. - Маріуполь, 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 К415 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА294491

   Шишканова, Світлана Федорівна.
Розробка і застосування методів теорії потенціалу до дослідження динаміки та міцності елементів машинобудівних конструкцій [Текст] : автореф. дис... д-ра технічний наук: 05.02.07 / Шишканова Світлана Федорівна ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 1996. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА291025

   Цибаньов, Георгій Васильович.
Розробка методів прогнозування циклічної довговічності елементів конструкцій за граничним станом матеріалу в зонах концентраторів та фретінгу [Текст] : автореф. дис... д-ра. техн. наук: 05.02.09 / Цибаньов Георгій Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. - К., 1996. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем міцності (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського