Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Денисенко І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
ДС105601

   Денисенко, Ігор Борисович.
Просторові та просторово усереднені параметри слабоіонізованої плазми газових розрядів низького тиску [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Денисенко Ігор Борисович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 317 арк. - арк. 288-317

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА339019

   Денисенко, Ірина Дмитрівна.
Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / І. Д. Денисенко ; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. - Х., 2005. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА360947

Денисенко, Ігор Анатолійович.
Удосконалення системи факторів мотивації праці в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.А.Денисенко ; Луганський національний аграрний ун-т. - Луганськ, 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський національний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА355718

   Денисенко, Ігор Борисович.
Просторові та просторово усереднені параметри слабоіонізованої плазми газових розрядів низького тиску [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Денисенко Ігор Борисович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 34 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС109497

Денисенко, Ігор Анатолійович.
Удосконалення системи факторів мотивації праці в аграрних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Денисенко Ігор Анатолійович ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2008. - 240 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 217-240

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський національний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА667557

   Денисенко, Ігор.
Уривки з минулого [Текст] / І. Денисенко. - К. : [б.в.], 2005. - 256 с. - ISBN 966-8361-04-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА377080

Денисенко, Ірина Євгеніївна.
Фактура як засіб реалізації програмного змісту у фортепіанній музиці (на прикладі циклів К. Дебюссі та М. Равеля) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Денисенко Ірина Євгеніївна ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Х., 2010. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дебюссі, Клод Аміль ( про нього); Равель, Моріс ( про нього); Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА408352

Денисенко, Інна Олександрівна.
Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму в підвищенні фізичного стану студентів 18-19 років [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Денисенко Інна Олександрівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА810835


Правова і політична культура українського соціуму за умови модернізації політико-правового життя [Текст] : монографія / [О. О. Безрук та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 558 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 515-558. - 300 прим. - ISBN 978-966-937-106-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Безрук, О. О.; Герасіна, Л. М.; Головко, І. В.; Денисенко, І. Д.; Євсєєв, О. П.; Требін, М. П. (ред.); Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

10.
ВА812567


Розповсюдження та загасання електромагнітних хвиль у неоднорідній та обмеженій плазмі [Текст] : навч. посіб. / [М. О. Азарєнков та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 139 с. : рис. - Бібліогр.: с. 138-139. - 100 прим. - ISBN 978-966-285-261-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Азарєнков, Микола Олексійович; Денисенко, Ігор Борисович; Івко, Сергій Вікторович; Гришанов, Микола Іванович; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА436432

Денисенко, Інна Юріївна.
Екологічна безпека процесів поводження з насосно-компресорними трубами нафтовидобувної промисловості, забруднених сольовими відкладеннями [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Денисенко Інна Юріївна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2018. - 26 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА827868


Сучасне суспільство: соціально-політичні і соціокультурні виміри [Текст] : монографія / [О. О. Безрук та ін. ; за ред. І. Д. Денисенко] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Діса плюс, 2017. - 387 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-7645-23-7

Рубрикатор НБУВ:
 С5*1 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Безрук, Олександр Олександрович; Горбачов, Антон Володимирович; Данько, Юрій Анатолійович; Денисенко, Ірина Дмитрівна; Дібікова, Юлія Сергіївна; Денисенко, Ірина Дмитрівна (ред.); Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського