- ФРЕНКЕЛЬ ЛАЗАР САМІЙЛОВИЧ
- КІНО, ЖУРНАЛ
- АЛЬТШУЛЕР БОРИС АБРАМОВИЧ
- МОГИЛЕВСЬКИЙ ЛЕОНІД
- ГАЛЕВИЧ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
- ВОРОБЙОВ ІВАН ОНИСИМОВИЧ
- ТАСЬ ДМИТРО
ПРОВІДНИКИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНІ : довідник (2003)
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНА ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? : з творчої лабораторії П. Мирного та І. Білика (1957)
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ РОЗВІДКИ (1974)
ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВЕЛИЧКО, МАРКОВИЧ, МАРКЕВИЧ, КОСТОМАРОВ, ЯВОРСЬКИЙ (1995)
ОТАМАН ХМАРА : з таємниць ГПУ (1934)
ЛУЦЬКИЙ ГРАДУАЛ (1642)
СВАЛЯВА : путівник (1981)
ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ДОНЕЦКА : историко-краеведческий очерк (2008)
ОРГАНІЗАЦІЯ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА (1928)
ОДЕССКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АН УССР : путеводитель (1975)
ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА НА ТЛІ ЙОГО ДОБИ (2002)
ШЕВЧЕНКО Т. ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО : відбитка з Енциклопедії Українознавства (том 10, с. 3813-3835) (1987)
ВИДАННЯ ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА В США : (бібліографічні матеріали) (1962)
KOBZIARZ (2013)
- САНЦЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- МАРКОВИЧ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ
- КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
- СОЮЗ УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ
- ГОРДІЄВИЧ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- ШУТ АНДРІЙ
- СВАЛЯВА
- СТЬОПКІН ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ
- БУРЧО ЛАРИСА ГРИГОРІВНА
- ЛАСЛО-КУЦЮК МАГДАЛИНА АНДРІЇВНА
- АНТОХІЙ МИРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БАЧИНСЬКИЙ ЛЕОНІД
- СТОРОЖЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
- МАКАРОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ
- ЖЕМЧУЖНИКОВ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
- ОСНОВА, ЖУРНАЛ
- МІЗКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
- СОЛЕНИК КАРПО ТРОХИМОВИЧ
- БІЛУХА-КОХАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
- ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СЄРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
КРАКІВСЬКІ ВІСТІ : Народній часопис для генерал-губернаторства (1941)
УКРАЇНСЬКІ ПОЕТИ-РОМАНТИКИ 20-40-Х РОКІВ XIX СТ : збірник (1968)
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для двох нижчих класів гімназій та для двохкласних і трьохкласних народних шкіл (1914) Ч. 2. Синтаксис
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для двох нижчих класів гімназій та для двохкласних і трьохкласних народних шкіл (1913) Ч. 1. Етимологія
УКРАЇНСЬКА ГРАМАТКА : до науки читання й писання (1907)
СОЧИНЕНИЯ, ПИСЬМА И БУМАГИ В. Н. КАРАЗИНА : собранные и редактированные проф. Д. Багалием (1910)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : в 10 т. Т. 1. Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества. Киевская Русь (до второй половины XIII века) (1981)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : в 10 т. Т. 10. Украинская ССР в условиях развитого социализма (1985)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ (1997)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА : короткий історичний нарис (1940)
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ СТОЛІТТЯ (1900-1903 РР.) (1958)
- КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
- ЛИХОЛАТ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ТОМЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ГОЛОВАТИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
- МЕЖОВ ВОЛОДИМИР ІЗМАЙЛОВИЧ
- СВИРИДОВ ІВАН ОПАНАСОВИЧ
- ТАВОЛГА-МОКРИЦЬКИЙ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- ВИТАВСЬКИЙ РОДІОН ПЕТРОВИЧ
- ЗАТИРКЕВИЧ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НІС СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ
- КОСТЕНЕЦЬКИЙ ЯКІВ ІВАНОВИЧ
- СУХОМЛИНОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН ГАВРИЛОВИЧ
- ТУЛОВ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
- АННЕНКОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- МОЗОЛЕВСЬКИЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
- САЧЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
- ГОРДАСЕВИЧ ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА
- АВТОМОНОВ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ
- ДОЛОМАН ЄВМЕН МИХАЙЛОВИЧ
- СТЕЦЮК ЯКІВ НЕСТЕРОВИЧ
- ГОЛОБОРОДЬКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- КРИВІН ФЕЛІКС ДАВИДОВИЧ
- ПАГУТЯК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
- ХАРЧУК БОРИС МИКИТОВИЧ
- ОЛІЙНИК БОРИС ІЛЛІЧ
- ЛОГВИН ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- КОЛІСНИК ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
- КИСЕЛЬОВ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО : бібліографія бібліографії видань творів Т. Г. Шевченка та літератури про нього (2018)
- ТАЛАЛАЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
- БЛАКИТНИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- ТИМЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- МАМАЙСУР БОРИС СЕРГІЙОВИЧ
- СВІТЛИЧНИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ТЮТЮННИК ГРИГІР МИХАЙЛОВИЧ
- КЛУБ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ
- МИКОЛЕНКО НИЧИПІР МИРОНОВИЧ
- ІЛЬНИЦЬКА ЗІНАЇДА МИКОЛАЇВНА
- ШИМЧЕНКО ФЕДІР ЗАХАРОВИЧ
- САРАНА ФЕДІР КУЗЬМОВИЧ
- МОЛОДЧИКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО : бібліографія видань творів, 1840 – 2014 (2014)
MAPA : Digital Atlas of Ukraine
РАСТКО-УКРАЇНА : електронна бібліотека українсько-сербських культурних зв'язків
- КАЧУРОВСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
- БОРОВИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ОСТАПОВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
- ГЕРАСИМ'ЮК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
- ЗЛЕНКО ГРИГОРІЙ ДЕМ'ЯНОВИЧ
- БАЗИЛЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- АЛЕКСАНДРОВИЧ МИТРОФАН МИКОЛАЙОВИЧ
МОЯ НАУКА
ГАЛЕРЕЯ-МУЗЕЙ ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
ПРАВА ЩО ДО ВИБОРІВ : книжка друга (1906)
8 ГОДИН ПРАЦІ : переробка по Зейделю Туровау ї Бюссону (1906)
МАЛЕ ТА РОЗУМНЕ : (Оповідання про мурашок) (1905)
РОБІТНИЧА ГАЗЕТА : центральний орган Української соціал-демократичної робітничої партії
РОБІТНИЧА ГАЗЕТА : центральний орган Української соціал-демократичної робітничої партії (1917)
ХЛІБОРОБ : селянська часопись
ХЛІБОРОБ : селянська часопись (1905)
ЗА КОЛІЇВЩИНИ : оповідання (за Падалкою) (1903)
КІНО (1925-1933) : систематичний покажчик змісту журналу (2011)
ТАЄМНИЦІ ПИСЬМЕННИЦЬКИХ ШУХЛЯД : детективна історія української літератури (2010)
УКРАЇНСЬКИЙ ТРОЦЬКИЙ. ТЕКСТИ ЛЕВА ТРОЦЬКОГО ПРО УКРАЇНУ : [зб. пер. ст., виступів, промов та відозв з комент.] (2013)
ЗІНАЇДА ТУЛУБ : літературно-критичний нарис (1968)
КИЇВ ТА ЙОГО ДАВНЯ ДАВНИНА У ТВОРАХ НАРОДНИХ : [зб. матеріалів фольклору про Київ] (2011)
ЖОВТНЕВІ ДНІ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1925)
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НА УКРАИНЕ (1919)
ЕВГЕНИЯ БОШ : биографический очерк (1927)
ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : сборник научных трудов (1986)
МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : сборник научных трудов (1983)
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ : матеріали до біографії та історично-літературної оцінки (1927)
КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ (1887)
ОБОРОНЕЦЬ ПОКРИВДЖЕНИХ : [Оповідання про Лінкольна] (1905)
- ЖЕВЧЕНКО-ЯНОВСЬКА ТАМАРА ЮРІЇВНА
- ЄФРЕМОВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ШЕМЕТ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
- ШЕМЕТ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ХЛІБОРОБ, ГАЗЕТА
ОСНОВА : южно-русский литературно-ученый вестник (1862)
- РОСЛЯК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОСНОВА. СІЧЕНЬ (1862)
ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ
ОСНОВА. ЛЮТИЙ (1862)
- СИРОТЮК МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АСАМБЛЕЯ
- АУССЕМ ВОЛОДИМИР ХРИСТИЯНОВИЧ
- ТІРА
ОСНОВА. БЕРЕЗЕНЬ (1862)
ОСНОВА. ЧЕРВЕНЬ (1862)
ОСНОВА. ЛИПЕНЬ (1862)
ОСНОВА. СЕРПЕНЬ (1862)
МЕМОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОКОСТУ БАБИН ЯР
- ПОЛТАВСЬКЕ ЖІНОЧЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ
- ЮРГЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ НОРБЕРТОВИЧ
- ЛІНКОЛЬН АВРААМ
- КОЧЕРГА ІВАН АНТОНОВИЧ
- ПРАХОВА-ЧОРНА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
- МАСЛЮЧЕНКО ВАРВАРА ОЛЕКСІЇВНА
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА (1962)
СТАЛІНІЗМ НА УКРАЇНІ: 20-30-ТІ РОКИ (1991)
НАРИС ІСТОРІЇ ВКП (Б) (1934) Вип. 1.
- АФОН
- ПЛІСНЕСЬК
- КУНДЗІЧ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНАРДОВИЧ
- НАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОВАЛЕНКО ГАЇНА СИМОНІВНА
- ЛАВРОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ПОЗНАНСЬКИЙ БОРИС СТАНІСЛАВОВИЧ
- ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
- СТАХОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КУХАРЕНКО ЯКІВ ГЕРАСИМОВИЧ
- ЯКУШКІН ПАВЛО ІВАНОВИЧ
- ГЕ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- КОХОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ПОРФИРОВИЧ
- ПОВСТАННЯ ЖМАЙЛА
- БАЧКА
- БАНАТ
- РАТНЕ
- СМОЛЕНСЬКА ВІЙНА
- ПІДГОРОДДЯ
ОСНОВА. КВІТЕНЬ (1862)
ОСНОВА. ЖОВТЕНЬ (1862)
- ЗВЕНИГОРОД
- МОСТИСЬКА
- ЛАЗАРЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО МАТВІЙОВИЧ
- СТРАБОН
- СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
- ШАРАП СТЕПАН АНДРОНОВИЧ
- ЧАЛИЙ МИХАЙЛО КОРНІЙОВИЧ
- ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ
- ГАТЦУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ДИМСЬКИЙ МОДЕСТ ГАВРИЛОВИЧ
- ГАРКУША СЕМЕН ІВАНОВИЧ
- СТЕМПКОВСЬКИЙ ЮЗЕФ-ГАБРІЄЛЬ
- ЗАПАРА ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ
- ІОНІН ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
- НАДХІН ГРИГОРІЙ ПРОКОПОВИЧ
- КОСОВЦОВ ВІТ АНДРІЙОВИЧ
- РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ РОМАН ОНИСИМОВИЧ
- БУЛАВИЦЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА
МУЗЕЙ ВАСИЛЯ СТУСА
- БОРИСПІЛЬ
- ШЕФФЕР ТАМАРА ВАСИЛІВНА
- ПЛЕСЬКИЙ ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- ЗАБАШТАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯНОВИЧ
- КАДИРОВА ЛАРИСА ХАМИДІВНА
- БІЛАШ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ВИШЕСЛАВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
- ГУМЕНЮК ФЕОДОСІЙ МАКСИМОВИЧ
- КАНЦЕДАЙЛО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
- ПЕТРИНЕНКО ДІАНА ГНАТІВНА
- МОКРЕНКО АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
- НАВОЛЬСЬКИЙ АНТІН
- ОСАДЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ
- ҐЕДРОЙЦЬ ЄЖИ
- ЛУЧИК ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ
- КОРНІЄНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
- ДЕМИДЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
- СИТИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- БЕЗВЕРХНІЙ ОЛЕГ ВІЛЕНОВИЧ
- ІВАНЬО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ЮРКЕВИЧ ЛЕВ ЙОСИПОВИЧ
- РОЗДОЛЬСЬКИЙ РОМАН ОСИПОВИЧ
- ШУХЕВИЧ ЮРІЙ-БОГДАН РОМАНОВИЧ
- ІВАНОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- ДАШКЕВИЧ ВСЕВОЛОД ЯКОВИЧ
- КОСМІНА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА
- БОРЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
- РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
- ПІДЛЯСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
ВИРОК УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ : СПРАВА ЦК УПСР : науково-документальне видання (2013)
ПИСАННЯ ([1893]) Книга перша.
ЗБІРНИК ТВОРІВ (1903) Книга перша.
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРА (1904)
УКРАЇНСЬКІ ВЗОРИ XVIII ВІКУ : [альбом] (1909) Вип. І.
УКРАИНСКИЕ УЗОРЫ XVIII ВЕКА : [альбом] (1912) Вип. ІІ.
GRAMMATIC DER RUTHENISCHEN ODER KLEIN RUSSISCHEN SPRACHE IN GALIZIEN (1834)
[КОНВОЛЮТ 1-2] I.. Grammatyka języka małoruskiego w Calicyi (1845) II.. Grammatyka języka ruskiego (mało-ruskiego) (1846)
МАНДРІВНИК КОЗАЦЬКОГО РОДУ. Ю. Ф. ЛИСЯНСЬКИЙ - ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОРЕПЛАВЕЦЬ І ГЕОГРАФ : біобібліогр. покажч. (2013)
ПЕРҐАМЕНТИ (2018)
- ЗІНЬКІВСЬКИЙ ТРОХИМ АВРАМОВИЧ
- ЛИСЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.О. ЛАВРОВСЬКОГО
- МУЗЕЙ РІДКІСНОЇ КНИГИ ІМЕНІ Г. П. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО
- КИЛИМАРСТВО
ПРАВА ЛЮДИНИ : онлайн-бібліотека
- ЧОРТКІВ
- ІВАНЮК СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ
- ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА (СУТКІВЦІ)
- ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ
- ЧУДНІВСЬКА КАМПАНІЯ (1660)
- ТКАЦТВО
- МЕМОРІАЛ ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ (ВАШИНГТОН)
- ТЕРЕБОВЛЯ
- СТАНІСЛАВ-БОГУСЛАВ ЛЕЩИНСЬКИЙ
- ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
- РУДОЛЬФ ІІ ГАБСБУРГ
ОСНОВА. ТРАВЕНЬ (1862)
- КРАВЧЕНКО АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
- БІЛА ВЕЖА
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПРАЦІ (2000)
ВИБРАНІ ПРАЦІ. ІСТОРІЯ І МЕТОДИКА МАТЕМАТИКИ (2014)
ВЕЛЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МАТЕМАТИКИ : [про акад. М. П. Кравчука] (2012)
- ГАЙДЕЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
- МІХНО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- СИТА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
- УНІВСЬКА ДРУКАРНЯ
- ЕЙЛЕР ЛЕОНАРД
- МШАНЕЦЬ
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ : роман (1974)
ОЛЕКСАНДР ТАРАСЕВИЧ (1975)
ЛЕОНТІЙ ТАРАСЕВИЧ І УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО БАРОККО (1986)
УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ (1975)
УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА КЛАСИКА. БОЛГАРИСТИКА : Бібліографічний покажчик (1988)
- МІДЕРИТ
- ОФОРТ
- ЖИВОПИСНА УКРАЇНА, СЕРІЯ ОФОРТІВ
- ГРАВЮРА
- ШЕКСПІР ВІЛЬЯМ
- ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ
- ЛІШНА
- СТАРИЙ ЯР
- СТАРІ КУТИ
- ПРИСУТСТВЕНІ МІСЦЯ (ХАРКІВ)
- СУБОТІВ
- МАРКГРАФСТВО БРАНДЕНБУРГ
- ЛЮБ'ЯЗЬ
- МОГИЛЬНЕ
- БІТЛЯ
- ДИБИНЦІ
- КУЦЕВОЛІВКА
- КОВАЛІВКА
ЕТНОГРАФІЧНІ МУЗЕЇ УКРАЇНИ : становлення і розвиток (1989)
ЧОРНА РАДА, ХPОНІКА 1663 PОКУ (1857)
БЫТ ПОДОЛЯН (1859 (обкл. 1860)) Т. 1, вып. 1.
- ТАРАСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР
- ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
- ТАРАСЕВИЧ ЛЕОНТІЙ
СКАЗАНИЯ РУССКОГО НАРОДА (1849) Т. 2, кн. 5-8.
- ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
- МАКЕДОНЦІ
- ТОЛСТОЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
- СЕРБИ
- СЛОВАКИ
- ЛУЖИЦЬКІ СЕРБИ
- ВОЛОСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
- ГУНДУЛИЧ ФРАНЦИСК
- ПТОЛЕМЕЙ КЛАВДІЙ
БЫТ PУССКОГО НАPОДА. Ч. 1 (1848)
- ЗАНЬКОВЕЦЬКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА
- СТУС ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
СКАРБИ УКРАЇНИ : науково-художня книжка (1990)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ (1982)
УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА XVI-XVII СТ : Еволюція образної системи (1982)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО : Від найдавніших часів до початку XX ст (1976)
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ
OSEREDOK. UKRAINIAN CULTURAL AND EDUCATIONAL CENTRE
НАМИСТИНИ З КРАКОВА : зб. вибр. віршів (2017)
- ЩИРСЬКИЙ ІВАН
- КАВАЛЕРІДЗЕ ІВАН ПЕТРОВИЧ
- ПАТА ТЕТЯНА ЯКИМІВНА
- ТРУШ ІВАН ІВАНОВИЧ
- ПИМОНЕНКО МИКОЛА КОРНИЛОВИЧ
- ТРУТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГРУШЕВСЬКА МАРІЯ СИЛЬВЕСТРІВНА
- ІВРИТ
- ЛЕВИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ КИРИЛОВИЧ
ПИСАННЯ І. П. КОТЛЯPЕВСЬКОГО: З ЙОГО ПОPТPЕТОМ І КАPТИНКОЮ ЙОГО БУДИНОЧКА В ПОЛТАВІ (1862)
ЗАПИСКИ ЧЕPНИГОВСКОГО ГУБЕPНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА. КН. 1 (1866)
НАРОДНІ МЕЛОДІЇ. З ГОЛОСУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Ч.1 (1917)
ОЧЕРК СТАРОСЛАВЯНСКОГО БАСНОСЛОВИЯ ИЛИ МИФОЛОГИИ (1860)
- ТРОПІНІН ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
- ШОСТКА
- ОМБИШ
ОСНОВА. ИЮЛЬ (1861)
- СУРАЗЬКИЙ ПОВІТ
- РЕВ'ЯКИН ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- САМБІР
- ХОРОЛ
- СОСНИЦЯ
ЧЕРНИГІВКА : бувальщина з другої половини XVII в. (1918)
- ГОРОДНЯ
- РІПКИ
- БОРЗНА
ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ ІВАНИЦЬКИЙ (1881–1955). ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ КНИЗІ. (2018)
- КРОЛЕВЕЦЬ
- ОСТЕР
- КРАТ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
- НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
- КАНАДІЙСЬКИЙ УКРАЇНЕЦЬ, ЧАСОПИС
- ВИШНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ
- СТЕПНЕ
- СТУГНА
- СЛОВ'ЯНСЬКИЙ З'ЇЗД У ПРАЗІ
ПОЗИЧЕНА КОБЗА : переспіви чужомовних співів (1897)
- АВСТРІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
ХУТОРНА ПОЕЗІЯ (1882)
УЖИНОК PІДНОГО ПОЛЯ : [Збіpка] (1857)
ОСНОВА. ОКТЯБРЬ (1861)
ШЕВЧЕНКО Т. Г. ЖИВОПИС, ГРАФІКА : альбом (1984)
КСИЛОГРАФІЧНІ ДОШКИ ЛАВРСЬКОГО МУЗЕЮ (1927) Вип. І. Українські старовинні гравюри типу «Народніх картинок»
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. ТКАНИНИ ТА ВИШИВКИ (1960)
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. РІЗЬБЛЕННЯ ТА ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ (1962)
UKRAINA DAWNA I TERAZNIEJSZA (1850) Tom pierwszy. O zabytkach najgłębszej starożytności
- ПУТИВЛЬ
- КСИЛОГРАФІЯ
- ГРАБОВСЬКИЙ МІХАЛ
ДЕВ'ЯТЬ БРАТІВ І ДЕСЯТА СЕСТРИЦЯ ГАЛЯ (1916)
- ВАСИЛЮК ОКСАНА ДМИТРІВНА
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЇ В НІЖИНІ (XVII-XVIII СТ.). ДО ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШОСТЕЙ В УКРАЇНІ (2011)
- БУРЕГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
- ПАСТУШЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА
DOMINUS МАЛАНЮК: ТЛО І ПОСТАТЬ : монографія (2001)
- МОРОЗОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ПОЛЬСЬКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ЗОРІ СВІТ ЗАПОВІДАЮТЬ... (1933)
ПОЕТИ МОЛОДОЇ МУЗИ : Зб. (2006)
- ЖУРБА ГАЛИНА
МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
ГЕРБАРИЙ И. К. БОЙКО (2013)
- ТОЦЬКА ІРМА ФАНТИНІВНА
МЕРТВЫЕ ДУШИ : поэма (1846)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
УКРАЇНСЬКА ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА І ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ : наук. монографія (2015)
- СТРІЛЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ ТЮРМА НА ЛОНЦЬКОГО
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРБАРІЙ УКРАЇНИ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ. Т. 1 (1902)
- ГАБОВИЧ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
- ТВЕРДОХЛІБ СИДІР АНТОНОВИЧ
ВИБРАНЕ. ПОЕЗІЇ. ПОЕМИ : [збірник] (2009)
В ТІСНИХ РАМЦЯХ. УКРАЇНСЬКА КНИГА 1798-1916 РР. (1926)
- ЛУЦЬКИЙ ОСТАП МИХАЙЛОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
- ЛЯЦЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
МАТІОЛОВИЙ СОН : збірка текстів пісень та духовної кантати (2018)
ПАМ'ЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТРЕТ : виставка українського портрету XVII – XX ст (1925)
УКРАЇНСЬКІ УЗОРИ (1912) Вид. IV.
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА (1993)
СИМОН ПЕТЛЮРА ТА ЙОГО РОДИНА : До 70-ти річчя його трагічної загибелі. Документи і матеріали (1996)
СЕРБИ ТА ЧОРНОГОРЦІ В УКРАЇНІ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ. : біографічний словник (2009)
ІСТОРІЯ ОДЕСИ Й ОДЕЩИНИ КІНЕЦЬ XVIII СТ. - 1914 Р. : іст.-краєзнав. нарис (2013)
L`UKRAINE ET LE CAUSHMAR ROUGE : le massacres en Ukraine (1927)
L`UKRAINE DES ORIGINS À STALINE (1941)
ЯР : роман (2008)
- БІЛИК ІВАН ІВАНОВИЧ
ДОВБУШ : повість (1985)
ІСТОРІЯ ЛЬВОВА : короткий нарис (1956)
КАМЕНА : [поезії] (1990)
- ЧОРНОГОРЦІ
ИЗ УСТ НАРОДА. МАЛОРУССКИЕ РАССКАЗЫ, СКАЗКИ И ПР. (1901)
- ЧОРНОГОРІЯ
ВИДАТНІ ЖІНКИ УКРАЇНИ (1969)
МІЖ ХМАРАМИ СОНЕЧКО : оповідання (1904)
ІВАН ЛЬВОВИЧ ЛИПА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: ЛІКАР, ПИСЬМЕННИК, ТАРАСІВЕЦЬ : монографія (2017)
- ГРІНЧЕНКО АНАСТАСІЯ БОРИСІВНА
- БРАТСТВО ТАРАСІВЦІВ
- СТАМБОЛ ІГОР ІВАНОВИЧ
ОБЩЕРУССКИЙ ДНЕВНИК ЦЕРКОВНЫХ, НАРОДНЫХ, СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ, ПРИМЕТ И ГАДАНИЙ (1865)
- ПЕТЛЮРА ЛЕСЯ СИМОНІВНА
HАPОДНІ УКPАЇНСЬКІ ПІСНІ З ГОЛОСОМ: (50 ПІСЕНЬ И 5 ДОДАТКІВ). ВИП. 1 (1868)
- ВЕРГІЛІЙ
- БІЛОДІД ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ГРАМОТА, ВИДАВНИЦТВО
- ПАВЛЮЧЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
- ВЕГЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЗОЛОТА МЕДАЛЬ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИНО В УКРАИНЕ, 1896 - 1930. Т. 2 : БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК (2016)
- ЛАЗАРЕНКО ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ
ПЕРШИЙ ОЛІГАРХ: МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ТЕРЕЩЕНКО (1886-1956) (2012)
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИНО В УКРАИНЕ. 1896-1930. Т. 3, Ч. 1 (2017)
- ЗОЛОЧІВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
ВОСПОМИНАНИЯ (1993)
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИНО В УКРАИНЕ, 1896-1930. Т. 3, Ч. 2 : [в 2 ч.] (2017)
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИНО В УКРАИНЕ, 1896-1930. Т. 1 : ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК (2016)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНО. 1896-1930. ФАКТИ І ДОКУМЕНТИ. Т. 1 (2018)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНО. 1896-1930. ФАКТИ І ДОКУМЕНТИ. Т. 2 (2018)
- ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ
- ТЕРЕЩЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЛЬВОВИЧ
МЕХАНИК-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИОСИФ ТИМЧЕНКО В ДОКУМЕНТАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ (2012)
СКОРОПАДСЬКІ. ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ ГЕТЬМАНСЬКОГО РОДУ : фотоальбом ([1997])
ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО: МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ : [зб. публ. в укр. та рос. періодиці 1924-1930 рр. про фільми Довженка] (2015)
АЛЬФРЕД ФЕДЕЦЬКИЙ ПОЕТ ФОТОГРАФІЇ (2010)
- ТИМЧЕНКО ЙОСИП АНДРІЙОВИЧ
СОЧИНЕНИЯ. Т. 5 : ПОВЕСТИ И ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ГРИЦЬКА ОСНОВЬЯНЕНКА (1894)
КИНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВ. ЖИЗНЬ И ФИЛЬМЫ : [монография] (2012)
ВЛАДИМИР ЩЕРБИЦКИЙ: ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ : записки помощника: воспоминания; документы, слухи, легенды, факты (1993)
СЕРЕД ВИНОГРАДАРІВ ПІВДЕННОЇ ФРАНЦІЇ (1905)
ПЕТРУСИВ СОН : оповідання (1906)
ПО СТЕПАМ ТА ХУТОРАМ (1899) Ч. І. Оповідання слідователя Ч. ІІ. Не зрозуміли
L`UNION DES EGLISES ET LES PERSECUTIONS PLONAISES EN UKRAINE (1938)
HISTORY OF UKRAINE (1939)
ШЛЯХТА : Драматичні сцени в IV діях (1906)
ВИНАХІДНИКИ УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ. ВИНАХОДИ ТА ІННОВАЦІЇ. Т. 4 (2016)
УКРАИНА И РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. : монография (2012)
ІВАН ФРАНКО: КАТАЛОГ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ / ЛЬВІВ. НАЦ. УН-Т ІМ. ІВАНА ФРАНКА; (2006)
- ЩЕРБИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ. ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ : пособие по родиноведению (2007)
- ЧИКАЛЕНКО-КЕЛЛЕР ГАННА ЄВГЕНІВНА
ПОЕТИЧНІ ТВОРИ (1959)
- ФЕДЕЦЬКИЙ АЛЬФРЕД КОСТЯНТИНОВИЧ
БОРИСЛАВ СМІЄТЬСЯ : повість (1922)
МАЛОРОССИЙСКИЯ ПРИКАЗКИ Е. ГРЕБЕНКИ (1836)
- САГА
МАЛЮНКИ СПРАВЖНЬОГО ЖИТТЯ (1889)
ЦВІТ ЯБЛУНІ : Етюд ([1902])
СЛОВО ПРО ШОНК-РУСИЧА : Живописна емаль. Емаль у конструкції. Емаль у скульптурі. Княжа емаль. Ікона в емалі (1974-1975)
- НІКА-ЦЕНТР
АНТОН БІДА - ГЕРОЙ ТРУДА: ВІДПОВІДЬ ЛЮДОЛОВАМ : повість про Ді-Пі (1956)
ПАМ'ЯТАЄМО, СЛАВИМО, ВШАНОВУЄМО : бібліогр. антол. (2016)
- ФЕДОРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
- АВЕРІН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
- СТЕБЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
- ЕМАЛЬ
ЗАЛЮДНЕННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ: ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО. Ч. 1 : ЗАЛЮДНЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. (1930)
- ПЕДАЄВ ДМИТРО КІНДРАТОВИЧ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ : матеріали "круглого столу", організованого і проведеного НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України, м. Харків, 21 червня 2006 р. (2006)
GRAPHEIN ГРАФІКИ : нариси з історії української графіки ХХ століття (2007)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ : монографія (2008)
ІСТОРІЯ ЗАКАРПАТТЯ. Т. 1 (2001)
- ГРАФІКА
- ГРАФІТІ
- СТАРОВОЙТ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ВИНАХІДНИКИ УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ. ВИНАХОДИ ТА ІННОВАЦІЇ. Т.3 (2014)
- ГРАНІ-Т
- ПАП СТЕПАН
КОНСТРУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ Й РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ Х‎ІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТ. : монографія (2016)
- АСПЕКТ-ПОЛІГРАФ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ : навч.-метод. посіб. для студентів зі спец. "Журналістика" (2015)
- ГРІФФЕН ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ : зб. наук. пр. на пошану акад. НАН України, проф. Валерія Смолія (2010)
- ВОЛОДИМИР
- ФРЕСКА
- НІМФЕЙ
УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ 1870 – 2008 : бібліографічний покажчик (2010)
- НІКОНІЙ
ТРУД ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ (2005)
- КЕРКІНІТИДА
- НЕЧАЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ІСТОРІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (1997)
- МОЗАЇКА
- АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
- КРАВЕЦЬ ЯРЕМА ІВАНОВИЧ
ІСТОРІЯ ЗАКАРПАТТЯ. Т. 2 (2002)
- КОНОТОПСЬКА БИТВА
УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ ТА ПАПЕРОВІ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ВИДАННЯ: ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ : наук. зб. (2015)
ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЯҐЕЛЛОНІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (1440-1572 РР.) : [монографія] (2017)
ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ. АРХЕОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ : навч. посіб. (2012)
- МИРОНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- АБАШИНА НАТАЛІЯ СЕРАФИМІВНА
- ІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ТА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА : [колект. монографія : препрінт] (1985)
- ІН-ЮРЕ
ЛІТЕРАТУРНА МЕДІЄВІСТИКА. ВИБРАНІ СТУДІЇ. Т. 2 : ХУДОЖНІЙ СВІТ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Ізборник (2012)
БОРЬБА УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ТУРЕЦКО-ТАТАРСКОЙ АГРЕССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVІ - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХVІІ ВЕКОВ (1961)
КРЕМЕНЧУК 1917-1920 РР.: ПРОВІНЦІЙНІ ОБРАЗИ РЕВОЛЮЦІЇ : монографія (2003)
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЗАПАДНОЙ РУСИ (1868)
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ: СЕВАСТОПОЛЬ В 1905-1916 ГОДАХ : учеб. пособие (2002)
- ІЛУРАТ
- КІТЕЙ
- АЛЕКБЕРЛІ МЕММЕДКЕСИР
ПРАВО НА ПРАВДУ. ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК ІЗ ДОСТУПУ ДО АРХІВІВ (2012)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ : щомісячний журнал
СЕВРЮКИ: НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ В ХІV-ХVІ ВВ. : науч. изд. (2002)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1936)
- АЛТАБАЄВА КАТЕРИНА БОРИСІВНА
- КЕРЧ
ПУСТЫНКА. ПОСЕЛЕНИЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ НА ДНЕПРЕ : монография (1974)
- КІЛІЯ
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 3 : ПРИСВЯЧЕНИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1936)
АРХІВОЗНАВСТВО : Підруч. для студ. іст. фак. ВНЗ ; (1998)
- КУЛИК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 5-6 (1936)
- БАГНОВСЬКА НЕЛА МИХАЙЛІВНА
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 7-8 (1936)
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА : семінарій (2004)
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1948) 1948.
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1950) 1950.
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1949) 1949.
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1947) 1947.
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1946) 1946.
ПРО ГОВОР ГАЛИЦЬКИХ ЛЕМКІВ (1902) Т. V . Збірник філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка
ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА (1917)
НАБРОСКИ ИЗ ПОЕЗДКИ В МАЛОРОССИИ : альбом (1882) Вип. І.
ДВЕ ХРАНЯЩИЕСЯ В ОДЕССКОМ МУЗЕЕ АТТИЧЕСКИЕ ВАЗЫ СТРОГОГО КРАСНОФИГУРНОГО СТИЛЯ (1900)
ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ЮГЕ РОССИИ (1906)
НЕСКОЛЬКО АНТИЧНЫХ БРОНЗ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕССКОГО МУЗЕЯ (1911)
ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ, ЕГО ЗАПИСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ (1870)
ОСНОВИ ЕТНОПОЛІТИКИ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)
ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я IX-XIII СТОЛІТЬ : монографія (2009)
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ХVІІ-ХVІІІ СТ. (1954)
- СВІТАЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГНАТОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА (1922-1936) (2015)
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДОНБАСІ: 1928-1938 : [наук.-попул. нарис] (2015)
- АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ
- ШТЕРН ЕРНСТ РОМАНОВИЧ
- СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАКОТСЬКИЙ МОНАСТИР
- БАКОТА
- БАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ
- БАР
- АНТОНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- БАЖЕНОВ ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, СЛУЖАЩАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПЕРВОБЫТНОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, СОЧИНЕННАЯ ГРАФОМ ИОАННОМ ПОТОЦКИМ (1829)
ІВАН ФРАНКО : крит.-біограф. нарис (1926)
- УЛИЧІ
- ТИВЕРЦІ
- РУСОВ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
- СІВЕРЯНИ
- ДУЛІБИ
- ПРАЗЬКА КУЛЬТУРА
- МИХАЛЬЦЕВА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО УРСР І СРСР: ДИНАМІКА ВІДНОСИН ЦЕНТР-СУБЦЕНТР ВЛАДИ (1917-1938) : [монографія] (2014)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ : щомісячний журнал (1937)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 6-7 (1937)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ : щомісячний журнал (1939)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 3-4 (1939)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 5 (1939)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 6-7 (1939)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ : щомісячний журнал (1940)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 1 (1940)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 2 (1940)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 4-5 (1940)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 7-8 (1940)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 9 (1940)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 10 (1940)
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ : его записки и археологические собрания ([1900])
С. А. ТАРАНУШЕНКО ТА ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦТВА СЛОБОЖАНЩИНИ XVIII-XIX СТОЛІТЬ : тези доповідей та повідомлень науково–теоретичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Стефана Андрійовича Таранушенко (1889-1976) (1989)
МИСТЕЦТВО СЛОБОЖАНЩИНИ XVII-XVIII ВВ (1928)
СТАРІ ХАТИ ХАРЬКОВА (1922)
ЕВГЕНІЯ БОГДАНІВНА БОШ (1964)
МЫКОЛА КОВАЛЬ : малороссийская повесть нынешнего времени (1832)
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО : фотоальбом (1978)
РОБІТНИЧА ГАЗЕТА : центральний орган Української соціал-демократичної робітничої партії (1918)
- КРИВИЙ РІГ
- ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
- ДРУКАРНЯ КУЛЬЖЕНКА С.В.
- ПАДАЛКА ІВАН ІВАНОВИЧ
БОРИС ГРІНЧЕНКО
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО
- ТИМЧЕНКО ЖАННА ПАВЛІВНА
- ВЕНГЕР МИКОЛА
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской Революции и Коммунистической Партии (большевиков) Украины
Н. В. ГОГОЛЬ КАК РОМАНТИК И ПОЭТ РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (1903)
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ: УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1921-1945 РР.) : [монографія] (1994)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской Революции и Коммунистической Партии (большевиков) Украины (1922)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 1 : к пятилетию Октябрьской Революции (1922)
- ХАЛАНСЬКИЙ МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
- ПОБОЖІЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ (ХІХ-ХХ СТ.). Ч. 1 (2011)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 6 (1940)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ (ХІХ-ХХ СТ.). Ч. 2 (2011)
УКРАИНСКИЕ ПРЕДЕЛЫ: УКРАИНА И УКРАИНЦЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТОГРАФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ХХ ВЕКА : науч -попул. изд. (2014)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 2-3 (1937)
ТАРАС БУЛЬБА. ПОВЕСТЬ ИЗ ЗАПОРОЖСКОЙ СТАРИНЫ (1850)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 4-5 (1937)
ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛІ ВУАН У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТ. (2014)
- ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМЕНІ З.І. НЕКРАСОВА
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА : [енциклопедія] (1965)
УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ФАРФОР (1963)
ДОСЛІДНИКИ АРХЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ : енциклопедичний словник-довідник (1997)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : більше як 3000 слів і виразів (1918)
МУЗЕИ УКРАИНЫ (1959)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДІЛОВОДНИЙ СЛОВНИК (1918)
СЛОВНИК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ (1918)
КРИМ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ (2005)
РОЗПОВІДЬ ПРО НЕСПОКІЙ : дещо з книги про двадцяті, тридцяті роки в українському літературному побуті (1968) Ч. 1.
РОЗПОВІДЬ ПРО НЕСПОКІЙ ТРИВАЄ : дещо з двадцятих, тридцятих років і дотепер в українському літературному побуті (1969) Ч. 2.
РОЗПОВІДІ ПРО НЕСПОКІЙ НЕМАЄ КІНЦЯ : ще дещо з книги про двадцяті, тридцяті роки в українському літературному побуті (1972) Ч. 3.
ГРУЗ ПАМЯТИ : Трилогия. Воспоминания (1997) Кн. 1. Путь выживания
ГРУЗ ПАМЯТИ : Трилогия. Воспоминания (1997) Кн. 2. Путь в номенклатуру
ГРУЗ ПАМЯТИ : Трилогия. Воспоминания (2001) Кн. 3.
ГРУЗ ПАМЯТИ : Трилогия. Воспоминания (2001) Кн. 3.
ВІСТНИК: МІСЯЧНИК ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, НАУКИ Й ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ. 1933-1939 : систематичний покажчик змісту (2002)
СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ (1952)
ВОЛОДИМИР ІВАСЮК. ВІДЛУННЯ ТВОЇХ КРОКІВ : спогади, інтерв'ю, статті, документи про Володимира Івасюка (2011)
- ВИДАВНИЧА ФІРМА ЛЕОН ІДЗІКОВСЬКИЙ
ВИДАТНІ ПОСТАТІ НАДВІРНЯНЩИНИ : біобібліогр. покажч. (2014)
- ГОЛОВАЦЬКИЙ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
ГАЛИЦЬКЕ СЕЛО НАПРИКІНЦІ ХVІІ - В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. (ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАРИС ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ) : монографія (2006)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ : із праць Історично-Філософічної Секції НТШ (1964)
- ВЕРБИЛЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
- ДОЛИНСЬКИЙ ЛЕВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ВІСТНИК, ЖУРНАЛ
- ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
- НАДВІРНА
- БОЙЧУКІЗМ
- ІРЛАНДЦІ
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ : навч. посіб. (2015)
- ПОВСТАННЯ НА ПАНЦЕРНИКУ КНЯЗЬ ПОТЬОМКІН-ТАВРІЙСЬКИЙ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ, СЕМЕСТРОВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ : навч. посіб. (2011)
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРПОЛ
УКРАЇНА. ПРОЦЕСИ НАЦІОТВОРЕННЯ : [збірка] (2011)
УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ У ПІЗНЬОРИМСЬКИЙ ЧАС (ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ) : [монографія] (2010)
ПОЛІТОЛОГІЯ: НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ : підруч. (2009)
- КЕЛЬТИ
ДРЕВНЕРУССКИЕ УЧЕНИЯ О ПРЕДЕЛАХ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ : очерки рус. полит. л-ры от Владимира Святого до конца ХVІІ в. (2006)
НАРИС ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (1995)
ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. КН. 2 : СЕРЕДИНА XV - КІНЕЦЬ XVI СТОЛІТТЯ (1994)
ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ (2014)
- ГОРЛАЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА : роман-біографія (1986)
- РЕФОРМАЦІЯ
ЛІТЕРАТУРА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ : курс лекцій (2005)
- МЕДЖЛІС КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
ЗЕЛЕНА КНИГА. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО КРИМУ (2018)
ІСТОРІЇ ТА ЛЕГЕНДИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАМКУ : історичні факти та легенди (2005)
ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ДРУКІВ ЗА СОЦІЯЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ (1927)
- МУКАЧЕВО
- МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАМОК
УКРАЇНСЬКІ ЦИГАНИ : збірник нацменознавства (1931)
ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
- НАГУЄВИЧІ
- ШЕСТОВИЦЯ
- ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТРОЇЦЬКО-ІЛЛІНСЬКИЙ МОНАСТИР
- МГАРСЬКИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
- ПЕТРУШИН
- ГАЛАН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГОРОДЕНКА
- ГОЛГОЧА
- БОРОДЯНКА
БІБЛІОГРАФІЯ НА УКРАЇНІ : бібл. зб. (1927. - Ч. 3)
ЗВІДОМЛЕННЯ ВСЕНАРОДНЬОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ У КИЇВІ ЗА 1923 РІК (1924)
- ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА (РІВНЕ)
- НАУКОВА БІБЛІОТЕКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КАТАЛОГ КАРТИН (1931)
- РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ МОЛОДІ
- РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
УКРАЇНСЬКИЙ КИЛИМ. ДРУГА ВИСТАВА (1936)
НАШІ ЗАВДАННЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ : промова на пошир. пленумі Оргкомітету худож. 29.11.1933 (1934)
- ВАСИЛЕВСЬКА ВАНДА ЛЬВІВНА
- ПАУСТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ
- ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- ЛЮТЕРАНСТВО
- ОРІХІВ
НАФТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1922)
- ГАЛЬШТАТСЬКА КУЛЬТУРА
КИЕВО-МЕЖИГОРСКАЯ ФАЯНСОВАЯ ФАБРИКА : [сб. ст. / ред. С. В. Кульженко] ([1910?])
СТРАВИ Й НАПИТКИ НА УКРАЇНІ (1991)
- МЕЖИГІРСЬКА ФАЯНСОВА ФАБРИКА
ВИДЫ КИЕВА : [Альбом] : светопечать С. В. Кульженко ([1900?])
МИКОЛА СТОРОЖЕНКО : альбом (2008)
- ДРУКАРНЯ ВІЛЬГЕЛЬМА БРАВНЕРА
УКРАЇНА І ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА : кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939-1945) (2005)
- АСТРОЛЯБІЯ
- БАЛТІЯ-ДРУК
ЗБІРНИК МУЗЕЮ ДІЯЧІВ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Т. 1 : ПРИСВЯЧЕНИЙ МИКОЛІ ЛИСЕНКОВІ (1930)
- ДРУКАРНЯ БІЛОУСІВ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ И МУЗЕЙ Г. КИЕВА (1912)
ВРЕМЕННИК. НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСКИ ЛЬВОВСКОГО СТАВРОПИГИОНА НА 1936 И 1937 ГОДЫ. : Юбилейный сборник в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Часть 2. (1937)
- БАРАННИКОВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
- ЗАГОРСЬКА МЕЛАНІЯ ОВДІЇВНА
- СКОРИНА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : [монографія] (2011)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРИ ОБОЗРЕНИИ СВЯТЫНЬ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ И Г. КИЕВА (1910)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской Революции и Коммунистической Партии (большевиков) Украины (1923)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 2 (1923)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 3 (1923)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 4 (1923)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 5 (1923)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал Всеукраинской комиссии по изучению истории Октябрьской Революции и КП(б)У (1924)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 1 (6) (1924)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 3 (8) (1924)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской Революции и Коммунистической Партии (большевиков) Украины (1925)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 1 (10) : Январь – Февраль (1925)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 2 (11) : Март – Апрель (1925)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 3 (12) : Май – Июнь (1925)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 4 (13) : Июль – Август (1925)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 5-6 (14-15) : 1905 ГОД НА УКРАИНЕ : Сентябрь – Декабрь (1925)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской Революции и Коммунистической Партии (большевиков) Украины (1926)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 1 (16) : Январь – Февраль (1926)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 2 (17) : Март – Апрель (1926)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ : журнал по истории КП(б)У и Октябрьской Революции на Украине (1927)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 1 (22) : Январь – Февраль (1927)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 4 (25) : Июль – Август (1927)
- МЕХ ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
- ВАВРИК ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ
- СОКАЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
- ЄМЕЛЬЯНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
МАРІЯ БАШКИРЦЕВА (1860-1884) (1927)
П. І. ЧАЙКОВСЬКИЙ НА УКРАЇНІ : матеріали і документи (1940)
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСТОРИИ СТАРИННОЙ УКРАИНСКОЙ ЛИРИКИ (1907)
ПЕТРО ІВАНОВИЧ ХОЛОДНИЙ (1876-1930) : каталог посмертної виставки праць (1931)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : журнал історії КП(б)У та Жовтневої Революції на Україні (1928)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 1 (1928)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 4 (31) : Липень (1928)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 5 (32) : Серпень – Вересень (1928)
ШЕВЧЕНКО І НАРОДНА ПІСНЯ (1939)
- ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 6 (33) : Жовтень – Грудень (1928)
РУССКИЕ БЫЛИНЫ И СКАЗАНИЯ ПРО БОГАТЫРЕЙ ДРЕВНЕ-КИЕВСКОГО ПЕРИОДА : в новом общедоступном изложении (1894)
ПО ШЛЯХУ ЖИТТЯ : мемуари (1935)
НАРИС ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ВІКУ (1905)
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА УКРАИНЫ. 1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УБРАНСТВО ДОМА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (1914)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : журнал історії КП(б)У та Жовтневої Революції на Україні (1929)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 1 (34) : Січень – Лютий (1929)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 2 (35) : Березень – Квітень (1929)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 4 (37) : Липень – Серпень (1929)
СМЕРТНІСТЬ У РОСІЇ Й НА УКРАЇНІ (1928)
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (2003)
УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ: ВИТОКИ, ІДЕОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ (КІНЕЦЬ XIX СТОЛІТТЯ-1939 РІК) (2002)
КУРС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (1951) Т. 2. Синтаксис: 1. Просте речення; 2. Складне речення; 3. Пунктуація
СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ : монографія (2006)
СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ (МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ) : cборник научных трудов (1984)
ДЕРЕВ‘ЯНІ ДЗВІННИЦІ І ЦЕРКВИ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ XVI – XIX СТ (1925)
АРХІТЕКТУРА В СТАРОДРУКАХ (1925)
ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР У ХАРКОВІ : Обміри І. Тенне (1923)
З ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ НА УКРАЇНІ (1909)
ЗЕМЛЕВОЛЬЦІ НА УКРАЇНІ (1930)
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР : наукові записки № 1 (1952)
УКРАЇНСЬКА РСР НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ : збірник документів (1917-1923) (1966)
СТОРОЖЕНКИ. ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ Т. 1. (1902)
УКРАЇНСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК : у 3-х т. (1966) Т. 1. А - Кабарга
УКРАЇНСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК : у 3-х т. (1967) Т. 2. Кабарда - Полюддя
УКРАЇНСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК : у 3-х т. (1968) Т. 3. Полюс - Ь
М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ (2001)
М. В. ПТУХА. ВИБРАНІ ПРАЦІ (1971)
ВУЛИЦЯМИ СТАРОГО КИЄВА (2013)
ГРАМАТИКА РУСЬКОЇ МОВИ (1914)
ОБ ОТМЕНЕ СТЕСНЕНИЙ МАЛОРУССКОГО ПЕЧАТНОГО СЛОВА (1914)
ПОЕТИ ПОШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ДОБИ : збірник (1961)
ЗРАЗКИ ПРОСТОГО СЛОВА (1929)
ЄГОВІЗМ ТА ЄГОВІСТИ (1974)
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ : навчальний посібник (2012)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР : в 4-х томах (1969) Т. 1. А - Е
СТАНІСЛАВІВ - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: МІСТО ДАВНЄ І СУЧАСНЕ (2011)
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КОРЕЦКИЙ (1984)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ КРЕСТЬЯН МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ ([1900])
ГРАФІКА ШРИФТУ В ОСТРОЗЬКІЙ БІБЛІЇ (1925)
- ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
- ДРАГАН МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
МИКОЛА ЛИСЕНКО : біограф. нарис (1930)
ГЕОРГІЙ НАРБУТ : посмертна виставка творів (1926)
- ЧАЙКОВСЬКИЙ ПЕТРО ІЛЛІЧ
МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ГРАВЕРІВ (1926)
- ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР (ХАРКІВ)
- КРЕХІВСЬКИЙ МОНАСТИР
ГЕРБЫ ГОРОДОВ, ГУБЕРНИЙ, ОБЛАСТЕЙ И ПОСАДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ С 1649 ПО 1900 ГОД (1899)
- КАМ'ЯНКА (ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН)
- ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ
- СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ІЛЛІЧ
- КОБИЛЯНСЬКИЙ ЛЮЦІЙ РЕМІГІЙОВИЧ
СОБРАНИЕ ТРУДОВ : Символ и миф в народной культуре (2000)
СИМВОЛІКУ НЕ ВИБИРАЮТЬ, ЇЇ УСПАДКОВУЮТЬ : про укр. нац. символіку (1991)
- СЕРЕДЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНІ
ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЕ. РОССИЯ ПО РАССКАЗАМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И УЧЕНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ. Т. 2 : ЮЖНЫЙ КРАЙ (1871)
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: МАТЕРІАЛИ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИП. 2 : ОВРУЧЧИНА. 1995 (1999)
НАША ОПЕРА И ЕЕ ХОЗЯЙСТВО : [общий взгляд на прошлое и настоящее Московской русской оперы] (1886)
- САКСАГАНСЬКИЙ ПАНАС КАРПОВИЧ
- СВІТ ДИТИНИ, ВИДАВНИЦТВО
- ОЛЬХОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- СЕРЕДА АНТОН ХОМИЧ
- ПАМ'ЯТНИК ІВАНУ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ (ПОЛТАВА)
НЕКРОПОЛЬ ОЛЬВІЇ V-IV СТ. ДО Н. Е. : монографія (1974)
- ОВРУЧ
- МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
- МИХАЛЬСЬКИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ (1854-1917) (1927)
ВИБРАНІ ТВОРИ:. Т. 4 : ПАВЛИСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА; РОЗМОВА З МОЛОДИМ ДИРЕКТОРОМ (1977)
ВИБРАНІ ТВОРИ: В 5 Т.. Т. 5 : СТАТТІ (1977)
УКРАИНСКАЯ ССР. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ : на 1 января 1979 года (1979)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : журнал історії КП(б)У та Жовтневої Революції на Україні (1930)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 1 (40) : Січень – Лютий (1930)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 5 (44) : Вересень – Жовтень (1930)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : журнал історії КП(б)У та Жовтневої Революції на Україні (1931)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 1-2 (46-47) : Січень – Квітень (1931)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 4 (49) : Липень – Серпень (1931)
ЛЕТОПИСЬ САМОВИДЦА. ПО НОВООТКРЫТЫМ СПИСКАМ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ТРЕХ МАЛОРОССИЙСКИХ ХРОНИК: ХМЕЛЬНИЦКОЙ, КРАТКОГО ОПИСАНИЯ МАЛОРОССИИ, СОБРАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО (1878)
- КОЗУБ ЮЛІЯ ІВАНІВНА
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : журнал історії КП(б)У та Жовтневої Революції на Україні (1932)
КРИМІНАЛЬНИЙ СВІТ СТАРОГО ЛЬВОВА (2001)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 1-2 (1932)
ТЕРНОПІЛЬ : історія міста (2010)
- ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПОЛТАВЩИНА : короткий довідник-путівник (1969)
- ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО
ШЛЯХЕТНІ УКРАЇНКИ : есеї-парсуни (2004)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 3-4 (52-53) (1932)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : журнал історії КП(б)У та Жовтневої Революції на Україні (1933)
- СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ ІОНИНСЬКИЙ МОНАСТИР
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 1-2 (56-57) (1933)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА (1938)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ : від найдавніших до наших часів... (1919)
ЮРИЙ КРИЖАНИЧ : очерк жизни и творчества (1984)
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА : розселення українців у зарубіжних країнах (1991)
ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКА І.УЖЕВИЧА (1970)
25-ЛЕТИЕ КОЛЛЕГИИ ПАВЛА ГАЛАГАНА В КИЕВЕ (1 ОКТЯБРЯ 1871 – 1 ОКТЯБРЯ 1891Г.) (1896)
КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ 1843-1921 : нарис історії і діяльності (1993)
ОТРЫВКИ ИЗ НЕЖИНСКИХ МАГИСТРАТСКИХ КНИГ 1657-1674 ГОДОВ (1887)
РУСЬКА ПРАВДА : (Академічний список) (1927) Вип. 1.
ЖЕРТВЫ РИТУАЛЬНОГО ОБВИНЕНИЯ В ЗАСЛАВЕ В 1747 Г : (По актам Киевского Центрального Архива) (1912)
КОПНЫЕ СУДЫ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНЕ (1885)
ПРО СМЕРДІВ РУСЬКОЇ ПРАВДИ (1927)
ВПЛИВИ СТАРОЧЕСЬКОГО ПРАВА НА ПРАВО УКРАЇНСЬКЕ ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ XV-XVI В (1929)
ГАЛИЧИНА НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ІСТОРІЇ : Постаті (2011)
СПОГАДИ КОЛЕКЦІОНЕРА (2008)
ІЛЛЯ РЄПІН (1937)
ДРУКОВАНИЙ ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ УКРАЇНОМОВНОЇ КНИГИ ДЕРЖАВНИХ БІБЛІОТЕК ТА МУЗЕЇВ УКРАЇНИ, 1798-1923. ВИП. 2 : 1901-1910 (2003)
ЧЕСЬКА МОВА : підруч. для студентів ВНЗ (2007)
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1914-1945 : курс лекцій (2005)
- ДАНИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
- ЖУРБА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
- КУДРИЦЬКИЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
СЛОВНИК МОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ (1918)
- ІЗЯСЛАВ
УКРАЇНА 20–50-Х РОКІВ: СТОРІНКИ НЕНАПИСАНОЇ ІСТОРІЇ (1993)
НА СУД УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ-ХВИЛЬОВИЗМ ТА ЙОГО ПРОПАГАТОРІВ! : матеріали з переведеної акції в США і в Канаді (1959)
СИНТАКСИС СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РОЗМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВЛЕННЯ : просте речення; еквівалент речення (1973)
ПАМ'ЯТКИ ПІДГІР'Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ І ТИСЯЧОЛІТТЯ Н. Е. (1977)
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765-1769 : покажчик населених пунктів (1959)
ІСААК МАЗЕПА БОРЕЦЬ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ (1954)
КНИГА ПУТЕШЕСТВИЯ : извлечения из сочинения турецкого путешественника ХVII века (1961)
- ДУДИК ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА : життя і творчість (1929)
- ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ
ГАЛИЧИНА : політично-історичний нарис з приводу світової війни (1915)
ПАТРІАРХ ЙОСИФ СЛІПИЙ У ДОКУМЕНТАХ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ, 1939-1987. Т. 2. (2012)
- НАШЕ СЛОВО, ВИДАВНИЦТВО
- СТЕШЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА
ПІВДЕННА КИЇВЩИНА В 60-Х РР. XIV- 60-Х РР. XVI СТ : державне управління та громадське самоврядування (2011)
ПОДІЛЬСЬКІ ХРАМИ КИЄВА (2003)
ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ (З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVII СТ.) : навчальний посібник (2011)
ВІДГУКИ : Поезії (1902)
УКРАИНСКИЕ ЛЕТОПИСИ XVII ВЕКА : учебное пособие (1978)
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО. ПУТІВНИК ПО МУЗЕЮ (1966)
РУКОПИСНАЯ СВЕТСКАЯ КНИГА XVIII В. НА УКРАИНЕ : Исторические сборники (1983)
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ О ДРЕВНЕЙ ТОПОГРАФИИ КИЕВА (1910)
ЮЖНОРУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС 1600 ГОДА ([1899])
ОПИСАНИЕ И ИСТОЛКОВАНИЕ ДВОРЯНСКИХ ГЕРБОВ ЮЖНОРУССКИХ ФАМИЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДУХОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ XVII В (1872)
- ЦЕРКВА БОГОРОДИЦІ ПИРОГОЩОЇ
- ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
ІКОНОПИС ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ ХV-ХVІ ВІКІВ (1928)
- ЦЕРКВА МИКОЛИ ПРИТИСКА
- ЦЕРКВА МИКОЛИ ДОБРОГО
- ЦЕРКВА МИКОЛИ НАБЕРЕЖНОГО
- ТОЛОЧКО ЛАРИСА ІВАНІВНА
СИМОН ПЕТЛЮРА (2009)
- ДЕГТЯРЬОВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
ІСТОРІЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ЯК ІСТОРІЯ БАГАТЬОХ НАРОДІВ, 1505-1795. ГРОМАДЯНИ, ЇХНЯ ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА (2011)
- МИХАЙЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЦЕРКВА СВЯТИХ КОСТЯНТИНА ТА ЄЛЕНИ (КИЇВ)
- ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
ИВАН МАЗЕПА И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА (2011)
- ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
- ЦЕРКВА РІЗДВА ХРИСТОВОГО (КИЇВ)
СОТНЯ СОНЕТІВ (1984)
- КАМІНСЬКИЙ СУЛИМА АНДЖЕЙ
ОДЕССА : архит.-ист. очерк (1984)
СТРИЙЩИНА. Т. 3 (1993)
СУЛИМИ: СПАДЩИНА ПРЕДКІВ. Т. 1 (2013)
МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ: ЖИТТЯ І СЛОВО : монографія (2006)
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ЮЖНОЙ РОССИИ (1889-1912) : статистический очерк (1914)
- СКОЛЕ
- БОЛЕХІВ
- ДОЛИНА (МІСТО)
- РОЖНЯТІВ
- ЖУРАВНО
- ЖИДАЧІВ
- МИКОЛАЇВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
- ТУРКА
- ЖОВКВА
САГАЙДАЧНИЙ : іст. роман у 3 кн. (1990)
УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ. ИСТОРИЯ (1989)
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ У ПРАЗІ. (1659) 1925-1948: ОПИС ФОНДУ (1996)
АСКАНИЯ-НОВА (1950)
НЕБО ОДЕССЫ, 1941-Й (1978)
- МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ (ПРАГА)
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: СОЦІОМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ : монографія (2007)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР : в 4-х томах (1970) Т. 2. Є - Мех
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР : в 4-х томах (1970) Т. 3. Мик - Роб
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР : в 4-х томах (1969) Т. 4. Ров - Я
СПОГАДИ (2000)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА НАУКА (1967)
НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ (2004)
- ОВЧАРЕНКО ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ
- ВЕРТИКАЛЬ, ВИДАВНИЦТВО
ВІД РУСОФІЛЬСТВА ДО МОСКВОФІЛЬСТВА (РОСІЙСЬКИЙ ЧИННИК У ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ У ХІХ СТОЛІТТІ) (2003)
ЛЬВІВ ПОНАД УСЕ ([б. р.])
АПТЕКА-МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ : путівник (1989)
- ХВОЙНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ ОЧИМА КОНТРРОЗВІДНИКА : документальна спадщина Миколи Чеботаріва (2003)
- ПІВНІЧНА ВІЙНА
ЗАПОРОЖЦЫ - РУССКИЕ РЫЦАРИ : история запорожского войска (2008)
- ШЕЛЕСТ ПЕТРО ЮХИМОВИЧ
- ЧЕБОТАРІВ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ
- ПРУТСЬКИЙ ПОХІД
НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЛОВНИК (2008)
- РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ (1969)
- СІДАК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ДНЕПРОПЕТРОВСК (1960)
КНИГАРЬ : літопис українського письменства
КНИГАРЬ : літопис українського письменства (1917)
КНИГАРЬ. ВЕРЕСЕНЬ (1917)
КНИГАРЬ. ЖОВТЕНЬ (1917)
КНИГАРЬ. ЛИСТОПАД (1917)
КНИГАРЬ. ГРУДЕНЬ (1917)
МУРАШКИ УКРАЇНИ. FORMICIDAE UKRAINAE. Ч. 2 : ФАУНА РОДИНИ FORMICIDAE (МУРАШКИ) УКРАЇНИ (1936)
МУРАШКИ УКРАЇНИ. FORMICIDAE UKRAINAE. Ч. 1 : ФАУНА РОДИНИ FORMICIDAE (МУРАШКИ) УКРАЇНИ (1934)
- КАРАВАЄВ ВОЛОДИМИР ОПАНАСОВИЧ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н. И. ПИРОГОВА : путеводитель (1986)
АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ І СТАРОЖИТНОСТЕЙ (2002)
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ В. Г. БАРСКОГО (1885)
- БАРСУКОВ МИКОЛА ПЛАТОНОВИЧ
РАБОЧИЕ ДОНБАССА В ТРЕХ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЯХ (1974)
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ - ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК : статьи и воспоминания (1984)
УКРАЇНА: ШЛЯХ ВІДРОДЖЕННЯ (ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА) (1994)
ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ХVII-ХVIII ВВ.. Т. 1, вып. 1. (1924)
- ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ
МИКОЛАЇВ НАД ДНІСТРОМ : краєзнавчий нарис (1973)
КНИГАРЬ : літопис українського письменства (1918)
КНИГАРЬ. СІЧЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. ЛЮТИЙ (1918)
КНИГАРЬ. БЕРЕЗЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. КВІТЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. ТРАВЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. ЧЕРВЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. ЛИПЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. ЛИСТОПАД (1918)
- ШМОРГУН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОРОЛІВ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
- ЧАС, ВИДАВНИЦТВО
- БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО ВИДАННЯ ЗАГАЛЬНОКОРИСНИХ І ДЕШЕВИХ КНИГ
НОВЕЛИ. ОПОВІДАННЯ ПОВІСТЬ ПРО САНАТОРІЙНУ ЗОНУ, ВАЛЬДШНЕПИ. РОМАН. ПОЕТИЧНІ ТВОРИ. ПАМФЛЕТИ (1995)
ПОЕТИЧНІ ТВОРИ. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1987)
СТАРА УКРАЇНА : часопис історії і культури
СТАРА УКРАЇНА : часопис історії і культури (1925)
СТАРА УКРАЇНА. № 1-2 (1925)
СТАРА УКРАЇНА. № 3-4 : пам'яті Кобзаря України (1925)
ЯК КОЗАКИ ВОЮВАЛИ : іст. розповіді про запорізьких козаків (1990)
СТАРА УКРАЇНА. № 5 (1925)
СТАРА УКРАЇНА. № 6 (1925)
ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ НА УКРАЇНІ (1921)
МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УРСР : фотоальбом (1984)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ : навч. посіб. (2001)
ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ХVII-XVIII ВВ.. Т. 1, вып. 2. (1926)