РЕВОЛЮЦІЙНА БОРОТЬБА ТРУДЯЩИХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1917-1939 РР.) (1948)
ДУБОССАРЫ - КРОВОТОЧАЩАЯ РАНА ПРИДНЕСТРОВЬЯ (1993)
ДЕРЕВ'ЯНА МОНУМЕНТАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (2012)
КОРИФЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ (1947)
АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ XVI-XVII ВВ. : учеб. пособие (1984)
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗВУКОЗАПИСУ ТА ДИСКОГРАФІЇ (2003)
СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ КИЇВСЬКОГО ФОРМУВАННЯ У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ 1917-1920 РОКІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ (2002)
БЕСІДИ ПРО УКРАЇНСЬКУ АРХІТЕКТУРУ (2013)
КОНСТИТУЦІЙНІ АКТИ ВІДНОВЛЕНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1917-1919 РОКІВ І ЇХНЯ ПОЛІТИЧНО-ДЕРЖАВНА ЯКІСТЬ (1964)
УКРАЇНЦІ В АМЕРИЦІ (1916)
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ МИКОЛІ ЛИСЕНКОВІ З НАГОДИ 85-ЛІТТЯ З НАГОДИ ЙОГО НАРОДЖЕННЯ І 15-ЛІТТЯ З ДНЯ СМЕРТІ (1927)
МАЛА ГІРНИЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 : А - К (2004)
МАЛА ГІРНИЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 2 : Л-Р (2007)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1910)
ПІД ЗІРКОЮ ДАВИДА: ЄВРЕЙСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ В 1917-1920 РОКАХ (2014)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 49, КН. 1 (1910)
ПОСТАТЬ МАРКА ГРУШЕВСЬКОГО НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВІЗІЇ : зб. наук. пр. (2016)
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ. Ч. 1 (2020)
ПИТАННЯ МОВИ, СПРАВА БУТТЯ НАЦІЇ : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) (2016)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 49, КН. 2 (1910)
- ЛИМАНСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ЦЕРКОВНОГО БУДІВНИЦТВА
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 49, КН. 3 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 50, КН. 4 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 50, КН. 5 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 50, КН. 6 (1910)
- ЦЕРКВА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (РОМНИ)
- МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА (ГОРОДИЩЕ)
ЩО Ж МИ ЗА НАРОД ТАКИЙ?... КН. 4 : ХРОНІКА РОЗЧАРУВАННЯ І НАДІЇ (2010)
СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ : іст. нариси (2018)
СВІТЛО Й ТІНІ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО ІСТОРІОПИСАННЯ : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, Україна, 22-23 трав. 2013 р.) (2015)
ТЕАТРАЛЬНІ ВІДЛУННЯ : статті, передмови, штрихи до портретів, матеріали, рецензії, інтерв'ю (2010)
УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА ВОЛИНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.: НАРИСИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ : монографія (2012)
УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ : зб. вправ і завдань (2012)
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА (2011)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ХХ СТОЛІТТЯ. АНТОЛОГІЯ ВИСТАВ (2012)
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНИ, 1917-1921 (2012)
ВІЛЕНСЬКИЙ ДОГОВІР 1656 РОКУ: СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА КРИЗА І УКРАЇНА У СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ : [монографія] (2011)
ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ (2007)
СЛОВ'ЯНСЬКІ ТА ТЮРКСЬКІ СВІТИ В УКРАЇНІ (З ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН У XIII-XVIII СТ.) (2012)
- КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ, УКРАИНЫ И ПРИМЫКАЮЩИХ К НИМ С ЗАПАДА ТЕРРИТОРИЙ В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ 1914 ГОДА. Ч. ІІ, ВЫП. 1 : РЕЛЬЕФ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ И КАВКАЗА (1922)
ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ ПРОСТРАННОЙ И СВОДНОЙ РЕДАКЦИИ (1961)
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ : практ. посіб. (2012)
ДОДАТКОВІ ЛЕКЦІЇ ПРОФ. С. П. ШЕЛУХИНА : до курсу "Історії українського народу" під. кер. Н. Я. Григоріїва ([1930-?])
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ (СХЕМИ ТА ТАБЛИЦІ) : навч. посіб. (2020)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ : [монографія] (2009)
УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ XVI СТ. (2003)
УКРАЇНЦІ БАШКИРІЇ. Т. 1 : ДОСЛІДЖЕННЯ І ДОКУМЕНТИ (2011)
ЯВИЩЕ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ : монографія (2013)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 51, КН. 7 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 51, КН. 8 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 51, КН. 9 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 52, КН. 10 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 52, КН. 11 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 52, КН. 12 (1910)
- ЗАКОН СУДНИЙ ЛЮДЄМ
- НАГОЛЬНИЙ КРЯЖ
- ВІЛЕНСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я
- ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
- РУСЛАН, ПАРОПЛАВ
МОНІТОРИНГ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ : монографія (2019)
ПЕРШІ КИЇВСЬКІ КНЯЗІ ОЛЕГ, ІГОР, СВЯТОСЛАВ І СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР І ЙОГО ПОТОМКИ (1876)
ПОКЛИК ДУЖОГО ЧИНУ : статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика (2009)
УКРАЇНА І СХІД (2016)
ЛЬВІВСЬКІ СТАРОДРУКИ : книгознавчий нарис (1983)
ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Т. 1 : КОБЗАРЬ (1838-1847) (1908)
ВИБРАНІ ТВОРИ З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ, КИЄВА І УКРАЇНИ (2004)
МЕТЕЛИКИ НА ШПИЛЬКАХ (2007)
СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ : проблеми теорії і практики (2000)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ : посібник (2017)
ІСТОРІЯ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ : передрук підпільних матеріалів (1949)
- КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
НОВОЕ В АРХЕОЛОГИИ КИЕВА (1981)
РУСЬКА ПРАВДА Й ІСТОРІЯ ЇЇ ТЕКСТУ (1993)
ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ (1917–1938 РР.). Т. 1 (2013)
- КАЛМИКИ
ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ (1917–1938 РР.). Т. 2 (2013)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ДИДАКТИКА: АКАДЕМІЧНИЙ ДИСКУРС (ДО 80-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ) : [монографія] (2016)
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ : навч. посіб. (2006)
КРИМСЬКІ ТАТАРИ: ШЛЯХ ДО ПОВЕРНЕННЯ. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х - ПОЧАТОК 1990-Х РОКІВ) ОЧИМА РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ. Ч. 1 (2004)
КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПИ І УКРАЇНА: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : [колект. монографія] (2010)
НАРИСИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : навч. посіб. (2008)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ И ЮГОСЛАВЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ И ПРИЛЕЖАЩИХ СТРАН : с прил. географич. карты (1884)
- СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 53, КН. 1 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 53, КН. 2 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 53, КН. 3 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 54, КН. 4 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 54, КН. 5 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 54, КН. 6 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 55, КН. 7-8 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 55, КН. 9 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 56, КН. 10 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 56, КН. 11 (1911)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 56, КН. 12 (1911)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ОСВОЄННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XV-XVIII СТ. : колект. монографія (2020)
ОБОРОННІ ЗАМКИ ЗАХІДНЬОГО ПОДІЛЛЯ XIV-XVII СТ. : історично-археологічні нариси (1928)
ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (1849)
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА (1915)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ (1945)
ДИЯВОЛ ХОВАЄТЬСЯ В СИРІ ([2006-?])
УКРАЇНСЬКЕ НЕБО. СТУДІЇ НАД ІСТОРІЄЮ АСТРОНОМІЇ В УКРАЇНІ : [зб. наук. пр.] (2014)
- ЗАМОК У РИХТІ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: АКТ 30 ЧЕРВНЯ 1941 : зб. документів і матеріалів (2001)
ФЕОДАЛЬНАЯ ТАВРИКА : материалы по истории и археологии Крыма (1974)
ЛЕМКІВЩИНА. Т. 1 : МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА (1999)
КНЯЗЬ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ: ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ У ГАЛЕРЕЇ ПРЕДКІВ ТА НАЩАДКІВ (2012)
ЗОЛОТА ОЧЕРЕТИНА: БРОВАРЩИНА. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ НАРИСИ (1997)
ТАК БУДУВАЛИ МЕТРО (2003)
ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ : підруч. для виховників, учителів і українських родин (1976)
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. Т. 1 : УКРАЇНСЬКА ІММІГРАЦІЯ В З'ЄДИНЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ : з 75 ілюстраціями і двома картами (1914)
О РОДЕ ДВОРЯН И ГРАФА МИЛОРАДОВИЧ (1871)
КРЫМСКАЯ ВОЙНА. Т. 2 (1943)
- ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН
- УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ
- ПАРИЗЬКИЙ КОНГРЕС
- ВЕЛИКА ДИМЕРКА
- ТРУБІЖ
- ПАНІВЕЦЬКИЙ ЗАМОК
- ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ ЗАМОК
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 57, КН. 1 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 57, КН. 2 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 57, КН. 3 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 58, КН. 4 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 58, КН. 5 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 58, КН. 6 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 59, КН. 7-8 (1912)
- СУТКОВЕЦЬКИЙ ЗАМОК
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 59, КН. 9 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 60, КН. 10 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 60, КН. 11 (1912)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 60, КН. 12 (1912)
- ПИЛЯВСЬКИЙ ЗАМОК
- ПИЛЯВА (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН)
- ТАРЛЕ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
- МИЛОРАДОВИЧ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
- БАРСЬКИЙ ЗАМОК
- ОЗАРИНЕЦЬКИЙ ЗАМОК

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ПОРТРЕТИ (1996)
З ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ ЗА СОБОРНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 1917-1945 РР. (1995)
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ГАЛИЧИНИ. Т. 1 : АКТИ З 1648-1649 (1898)
ОРДА : псалом (1992)
ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (2006)
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ. Т. V : АКТИ ДО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1648-1657) (1911)
- ЗАБОКРИЦЬКА МИРОСЛАВА РОМАНІВНА
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 61, КН. 1 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 61, КН. 2 (1913)
- СУДОВА ВИШНЯ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 61, КН. 3 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 62, КН. 4 (1913)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 5-6 (1932)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 62, КН. 5 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 62, КН. 6 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 63, КН. 7-8 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 63, КН. 9 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 64, КН. 10 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 64, КН. 11 (1913)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 64, КН. 12 (1913)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА, 1918-1923. УРЯДИ. ПОСТАТІ : [зб. біогр. нарисів] (2009)
ПЕРЕД ШИРОКИМ СВІТОМ (1907)
КУЭСТЫ КРЫМСКОГО ПРЕДГОРЬЯ : научно-популярный очерк-путеводитель (2010)
ЗАПИСКИ О ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕГО ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ И ИЗ ЕГО СОБСТВЕННЫХ ПИСЕМ. Т. 2 (1856)
НАРИС ІСТОРІЇ ОУН. 1920-1939 РОКИ (2007)
ШІСТДЕСЯТ ПОЕТІВ ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ : антологія нової української поезії (1967)
АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ ЗАКАРПАТТЯ, ЛЕМКІВЩИНИ, ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ (1988)
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ (2002)
ТВОРИ. Т. IV : ПЕРЕКЛАДИ (1954)
- УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ
- ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ ЗАМОК
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ
- БІБЛІОТЕЧНИЙ ЖУРНАЛ
- ЗАВАЛІВСЬКИЙ ЗАМОК
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2005)
- ГАЛИЦЬКА БИТВА
ГРЕЧЕСКИЕ НЕЖИНСКИЕ ХРАМЫ И ИХ КАПИТАЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ (1885)
ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЯКІСТЬ РІЧКОВИХ ВОД БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ (2009)
ВОДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ШТУЧНІ ВОДОЙМИ – ВОДОСХОВИЩА І СТАВКИ : довідник (2014)
ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ ТА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ ДНІСТРА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2013)
ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА (2007)
- ГУЖВИНСЬКЕ
- ЧУГУЇВ
- СТАРИЦЯ (ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН)
- ГЕСС-ДЕ-КАЛЬВЕ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ
- СИМОН ТОДОРСЬКИЙ
- ОСКІЛ
- ВІЛЬШАНКА (УМАНСЬКИЙ РАЙОН)
- ВІЛЬШАНА, РІЧКА
- ВЕЛИКА ВІЛЬШАНКА
- ВОРОНЕ (УМАНСЬКИЙ РАЙОН)
- БРОВАРИ
- ЛУБ'ЯНА
- СТУЖИЦЯ
- БЕРВИЦЯ
- ІРКЛІЇВ
- ІКВА
ЧЕРВОНОАРМИ : [оповідання] (1930)
ЧАД : роман (1929)
ДВА СВІТИ : оповідання (1932)
НАВКОЛО ПРАЦІ : оповідання (1925)
ЗЛАМАНА ПРИСЯГА : оповідання (1928)
БУР'ЯН. Ч. 2 (1930)
ИФІКА ІЕРОПОЛИТІКА (1760)
ДВІ СИЛИ : оповідання (1930)
ТРУБНИЙ ГЛАС : антиреліг. оповідання (1931)
КАМПАНІЯ : повість (1931)
- ІСБАХ ОЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ
- ЗАГОРУЙКО ПИЛИП НИКИФОРОВИЧ
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8-9 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2005)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11-12 (2005)
- ІВАНОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ПАМ’ЯТНИК Г.С. СКОВОРОДІ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ В САДУ СКОВОРОДИ (2009)
БЮСТ ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ В ДНІПРІ (1993)
МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТЕЖКА СКОВОРОДИ (1995)
НІЧ І ДЕНЬ : новели (1930)
БУЙНИЙ ХМІЛЬ : [новели] (1925)
- ЧЕРЕМНИХ ВІРА МИКОЛАЇВНА
- ВОСКРЕСИНЦІ (КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН)
ИФІКА ІЕРОПОЛИТІКА, ИЛИ ФІЛОСОФІЯ НРАВОУЧИТЕЛНАЯ (1712)
БУР'ЯН : [роман] (1930)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2006)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2008)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2009)
- ГРЕБІНЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- СТАШУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
- КОРЧОВИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2009)
- ЧЕКАНЬОВ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2009)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2011)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2012)
БУР'ЯН : [роман] (1932)
БУР'ЯН : роман (1929)
ХТО ТАКИЙ ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА (1919)
МАЙСТЕР КУХЛЯ : оповідання (1933)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2012)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2012)
ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА : український філософ ХVIII ст (1924)
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФ Г. С. СКОВОРОДА ([192-?])
УКРАИНСКИЙ СТРАНСТВУЮЩИЙ ФИЛОСОФ Г.С. СКОВОРОДА : с приложением ст. М.И. Яворского (1923)
- КОВАЛЕНКО ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
ІМЛИСТОЮ РІКОЮ. ЗБ. 2 (1926)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2013)
ПОВИДЛО : комсомол. оповідання (1930)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2014)
ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : п'ять оповідань (із творів спілки селян. письменників "Плуг") (1924)
ІТАЛІЙКА З МАДЖЕНТО : повість ([1927])
НА КОРДОНІ : оповідання (1930)
ПРОВОКАЦІЯ (1930)
МОЯ КАР'ЄРА : оповідання (1930)
НЕСВІДОМА ЗРАДА : оповідання (1930)
ВОРОГ : оповідання ([193-])
ХТО КОГО : оповідання (1932)
ДЕ СТАВОК ТА МЛИНОК : оповідання (1930)
МОЯ КАР'ЄРА : оповідання (1930)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8-9 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2014)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2015)
- ГАЛИЧ МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (394) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (395) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (396) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (397) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (398) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (399) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (400) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (401) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (402) (2015)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (403) (2015)
СМЕРТНИЙ СПІВ : [оповідання] ([192-])
ДРУКАРКА : оповідання (1927)
17?.. – 13 : оповідання (1930)
РІДНІ БРАТИ : [повість] (1930)
НЕПІ : [оповідання] (1926)
ПЕРШИЙ РАЗ НА ЧАТІ : червоноарм. оповідання (1929)
ГЕРОЙ : оповідання (1931)
У НОВУ ПУТЬ : повість для дітей ст. віку (1930)
ТУК-ТУК... : [повість] (1926)
НА ГІРСЬКІЙ ТРОПІ : роман (1932)
НОВИЙ ВІТЕР : роман (1930)
БАЛАНС : [оповідання] (1928)
СИЛА НЕЗБОРИМА : [зб. оповідань] (1931)
НАПОЄНІ ДНІ : Оповідання про Григорія Сковороду (1938)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ДЕРЕВ'ЯНА СКУЛЬПТУРА (1980)
БУЙНИЙ ХМІЛЬ : [оповідання] (1927)
ЛЬВІВСЬКА СКУЛЬПТУРА XVI-XVII СТОЛІТЬ (1981)
ПОУЧЕНІЕ О СВЯТЫХ ТАЙНАХ : о добродітелех богословских, о заповідех Божіих, о заповідех церковніх, о гріхах, о казнех и карах церковніх, с пріложеніем обичной науки о догматах віри кафолической; в кратці собранное: особом духовнім, найпачеже презвітером парохіалнім благопотребное (1745)
АЛФАВИТ СОБРАННЫЙ, РИФМАМИ СЛОЖЕННЫЙ (1705)
ЄВАНГЕЛІЄ (1768)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2010)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2010)
БУКВАРЬ СЛАВЕНОРУССКАГО ЯЗЫКА (1816)
БУКВАРЬ НАРОДНОГО РУСКОГО ЯЗЫКА… (1838)
ОСМ БЛАЖЕНСТВА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ (1709)
АЛЬБОМ № 43. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ : Збірний альбом вклеєних гравюр різного змісту ([1701–1800])
АЛЬБОМ № 19. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ : Альбом разных ученических упражнений по рисованию ([1701–1800])
- ЛАВРІВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
АЛЬБОМ № 25. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ : Альбом офортов разного содержания ([1701–1800])
АЛЬБОМ № 30. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ : Альбом вклеєних гравюр різного змісту ([1701–1800])
АЛЬБОМ № 26. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ АБЕЦАДЛО : Альбом рисовальной школы Киево-Печерской лавры ([1701–1800])
АЛЬБОМ № 29. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ : Альбом тушеваных изображений ([1701–1800])
ЛИХОЛІТТЯ УКРАЇНИ (1933)
- ЛЮБЧЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
- МОЗДИР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- АНДРІЄНКО ІВАН ДЕНИСОВИЧ
- КЛОЧЧЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ПІДПАЛИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БУЛИГА ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ
- БАРАН СТЕПАН ІВАНОВИЧ
ЗА ВИЗВОЛЕННЯ : реферат на день 10-ої річниці відродження Армії Української Народньої Республіки ([1914-1930])
ВІДДІЛ ВИХОВАННЯ ЮНАЦТВА : правильник відділу виховання юнацтва ([1914-1944])
ВОЛИНСЬКІ ОПОВІДАННЯ : Ганна Монтовт (1914)
СЛУЖЕБНИК (1692–1695)
АКАФІСТИ (1663)
- КУЩ ВІКТОР МАКСИМОВИЧ
- ВАЩЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2013)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 1 (2007)
- ГУЗІЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 2 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 3 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 4 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 5 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 6 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 7 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 8 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 9 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 10 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 11 (2007)
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ. № 12 (2007)
- ОВДІЄНКО МАРІЯ ГРИГОРІВНА
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1963)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 1 (1963)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1964)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 2 (1964)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1965)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 3 (1965)
- МЕГИК ПЕТРО ДЕМ'ЯНОВИЧ
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1966)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 4 (1966)
- ОБ'ЄДНАННЯ МИТЦІВ-УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ
ВЕЛИКЕ ЦАБЕ : повість (1952)
ЗВІТ 1926-1929 (1930)
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ : практичні поради. Взори (1954)
БРИТІЙСЬКА КОЛУМБІЯ І УКРАЇНЦІ : з нагоди 30-річчя існування 20 відділу товариства взаємної помочі у Ванкувері (1957)
УВЕСЬ КИЇВ : ДОВІДНА КНИГА НА 1927 РІК (1927)
СПРАВОЧНИК ПО ГОРОДУ КИЕВУ : 1923 ГОД (1923)
МОЇ ЖИТТЄВІ СТУДІЇ (1956)
- ЖЕРДОВА
- ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ, ЖУРНАЛ
- НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛ
- МАСА, ВИДАВНИЦТВО
- ПЛУЖАНИН, ЧАСОПИС
- ЗМІЇНИЙ
- МІРМЕКІЙ
- ТІРІТАКА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ
- ГАЛИЦЬКА СИНАГОГА (КИЇВ)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 5 (1966)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1967)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 6 (1967)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1968)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 8 (1968)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1969)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 9 (1969)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1970)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 10 (1970)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1971)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 11 (1971)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1972)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 12 (1972)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1973)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 13 (1973)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1974)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 14 (1974)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1975)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 15 (1975)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1976)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 16 (1976)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1978)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 18 (1978)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1979)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 19 (1979)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1980)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 20 (1980)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1981)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 21 (1981)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1982)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 22 (1982)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1984)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 24 (1984)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1985)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 25 (1985)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1986)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 26 (1986)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1987)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 27 (1987)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1988)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 28 (1988)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1989)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 29 (1989)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА : Ukrainian Art Digest (1990)
НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА. № 30 (1990)
ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ. ШЛЯХАМИ ДАВИДА ГУРАМІШВІЛІ : [моногр. дослідж. : в 2 кн.] (2005)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, ЙОГО СПОДВИЖНИКИ Й ОПОНЕНТИ (1996)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА : підручник (2001)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : орган Спілки радянських архітекторів УРСР (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 1 (1939)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО. ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ (2015)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 2 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 3 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 4 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 5 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 6 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 7 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 8 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 9 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 10 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 11 (1939)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 12 (1939)
РІДНИЙ КРАЙ : український часопис
РІДНИЙ КРАЙ : український часопис (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 1 (1908)
- ЦЕРКВА СВЯТОГО ЮРА (МАНГЕТТЕН)
- ПАМ'ЯТНИК КНЯГИНІ ОЛЬЗІ (САУТ-БАУНД-БРУК)
ВЕНЕЦ СТИХОТВОРЕНИЙ О. АЛЕКСАНДРА ИВ. ПАВЛОВИЧА : с портр. и автобиогр. авт. (1920)
- СОБОР ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ТА СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО (МЮНХЕН)
- МАЙДАН СВОБОДИ (ХАРКІВ)
УКРАЇНСЬКЕ ЮНАЦТВО В ВИРІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1965)
- ВИБІЙКА
НИКОЛАЕВ: 1789-1989. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ : справочник (1989)
РІДНИЙ КРАЙ. № 2 (1908)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ХЕРСОНСКОГО УЕЗДА НА 1912 ГОД (1912)
РІДНИЙ КРАЙ. № 3 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 6 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 7 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 8 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 9 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 10 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 11 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 12 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 13 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 14 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 15 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 16 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 17 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 18 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ. № 20 (1908)
РІДНИЙ КРАЙ : український часопис (1911)
РІДНИЙ КРАЙ. № 25-26 (1911)
- БРАТСТВО КОЛИШНІХ ВОЯКІВ 1-Ї УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ
СОЧИНЕНИЯ. Т. 2 : МАЛОРОССИЙСКИЕ ПОВЕСТИ, РАССКАЗАННЫЕ ГРИЦЬКОМ ОСНОВЬЯНЕНКОМ (1887)
AN INTRODUCTION TO UKRAINIAN (1962)
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕГО КИЕВА : отчеты и материалы (1950)
УКРАЇНСЬКА ГРАМАТИКА ДЛЯ САМОНАВЧАННЯ ([1923?])
ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ, ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ. КН. 1 : НАРИСИ З ІСТОРІЇ (1901-1945) (1998)
ІСТОРИЧНІ НЕПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА : курс лекцій (2002)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 65, КН. 1 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 65, КН. 2 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 65, КН. 3 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 65, КН. 4 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 65, КН. 5 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 65, КН. 6 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 66, КН. 7-8 (1914)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1917)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 67, КН. 1 (1917)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 67, КН. 2-3 (1917)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 68, КН. 4 (1917)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 68, КН. 5-6 (1917)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 3, КН. 7 (1898)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 8, КН. 12 (1899)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 22, КН. 6 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 24, КН. 12 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 32, КН. 10 (1905)
- ПАРК ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (КИЇВ)
- ПАМ'ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ (КИЇВ)
- ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ГРАМАТЫКА СЛОВЕНСКАЯ, НАПИСАНА ПРЕ ІОАННА УЖЕВИЧА, СЛОВЯНИНА; СЛАВНОЙ АКАДЕМЇИ ПАРИСКОЙ В ТЄОЛОГЇИ СТУДЕНТА В ПАРИЖУ (1643)
КОРЕКТУРА : підручник (2009)
КОРПУС СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ: ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ НАРИС : ювілейне видання 1917-1967 (1969)
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ : колект. монографія (2017)
ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ (1057)
ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : [монографія] (2018)
ПЕЧАТКА (1979)
ПІД ПРАПОРОМ МИСТЕЦТВА. КН. 1 (1910)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 69, КН. 1 (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 69, КН. 2-3 (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 70, КН. 4-6 (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 71, КН. 7-8 (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 71, КН. 9 (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 72, КН. 10-11 (1918)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 72, КН. 12 (1918)
- ЛАСТІВКА, ВИДАВНИЦТВО
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 76, КН. 1 (1922)
ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: МІСЬКА ГРОМАДА ПОЛТАВИ (2017)
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ: ОСОБЛИВОСТІ, СУПЕРЕЧНОСТІ, ПРОРАХУНКИ (1991-2014 РР.) : аналіт. доп. (2016)
СЛОВАРИК. ПОЯСНЕННЯ ЧУЖИХ ТА НЕ ДУЖЕ ЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ (1906)
РУСЬКА ЧИТАНКА ДЛЯ І КЛАСИ ГІМНАЗИЙНОЇ І ГОРОЖАНСЬКИХ ШКІЛ (1922)
ТРУДЫ ОДИННАДЦАТОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В КИЕВЕ 1899. Т. 1 : с 2 картами, 145 цинкографиями и 28 таблицами (1901)
АТЛАС РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХ РОСЛИН ПОЛТАВЩИНИ (2005)
ВРЕМЕННИК. НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСКИ ЛЬВОВСКОГО СТАВРОПИГИОНА (1931)
ГАЛИЦЬКО-РУСЬКЕ МІСТО СТАНИСЛАВІВ З ДОСТОВІРНИХ ДЖЕРЕЛ (2009)
СБОРНИК ДОКУМЕТОВ О ПОГРАНИЧНОМ СПОРЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В 1920-1925 ГГ. ЗА ТАГАНРОГСКО-ШАХТИНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ (2007)
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ КРЫМА (2014)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 76, КН. 2 (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 76, КН. 3 (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 77, КН. 4 (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 77, КН. 5 (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 77, КН. 6 (1922)
- АЙ-ПЕТРІ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 78, КН. 7 (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 78, КН. 8 (1922)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1923)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 80, КН. 8 (1923)
КІНО : журнал української кінематографії (1925)
КІНО. № 1 (1925)
КІНО. № 2 (14) (1927)
КІНО. № 3 (15) (1927)
КІНО. № 4 (16) (1927)
КІНО. № 5 (17) (1927)
КІНО. № 6 (17) (1927)
КІНО. № 7 (19) (1927)
КІНО. № 8 (20) (1927)
КІНО. № 9 (21) (1927)
КІНО. № 10 (22) (1927)
КІНО. № 11 (23) (1927)
КІНО. № 12 (24) (1927)
КІНО. № 13 (25) (1927)
КІНО. № 14 (26) (1927)
КІНО. № 15-16 (27-28) (1927)
КІНО. № 17 (29) (1927)
КІНО. № 18 (30) (1927)
КІНО. № 19-20 (31-32) (1927)
КІНО. № 21-22 (33-34) (1927)
КІНО. № 23-24 (35-36) (1927)
ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (2019)
ИСТОРИЯ КРЫМА (2015)
З РАДЯНСЬКОГО ЩОДЕННИКА : поезії (1930-1931) (1932)
МИХАЙЛО ВЕРИКІВСЬКИЙ (1972)
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ПЕРЕД КРЫМСКОЙ ВОЙНОЙ 1853-1856 ГОДОВ. ГЕОПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ (2003)
ШИРОКИНСЬКА ОПЕРАЦІЯ. СПОГАДИ УЧАСНИКІВ НАСТУПУ (2016)
ТУСТАНЬ (ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК). ІСТОРІЯ. ФОЛЬКЛОР (2002)
ЗВЕНИГОРОД : краєзнавчий нарис (1987)
ЗАПИСКИ О ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕГО ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ И ИЗ ЕГО СОБСТВЕННЫХ ПИСЕМ. Т. 1 (1856)
ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ В ПЕРВЫХ ВЕКАХ НАШЕЙ ЭРЫ (1981)
ОТЗЫВ О СОЧИНЕНИИ Г. ПЕТРОВА НА ОЧЕРКИ ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ СТОЛЕТИЯ (1889)
МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ, ИЗДАННЫЕ М. МАКСИМОВИЧЕМ (1827)
ЕНЕИДА НА МАЛОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК ПЕРЕЛИЦОВАННАЯ И. КОТЛЯРЕВСКИМ. Ч. 1 (1808)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ
- ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ
- ФОНТАН СЛІЗ
- КЛЕВАНСЬКИЙ ЗАМОК
- ЧЕРНИХІВ (ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ ЗА 20 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1939-1958) : історико-економічний нарис (1965)
ДРЕВНИЙ КИЕВ. Т. 2 (1961)
ОЧАКІВСЬКИЙ РОЗМИР. КАРАСУНСЬКИЙ КУТ : історичні романи (1984)
НАТАЛІЯ ЗАГОРСЬКА ПРО ДЄНІСА ДАВИДОВА, МІХАЇЛА БУЛГАКОВА, АЛЄКСАНДРА КУПРІНА, НОРГЕЙТА ТЕНЦИНГА, МАРІЮ КАЛЛАС (2008)
ГРАМАТИКА (БУКВАР) І ПЕРША ЧИТАНКА ДЛЯ ПЕРШОГО РОКУ НАУКИ ([б. р.])
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 1918-1933 : науково-довідковий апарат (2002)
ЧЕРКАЩИНА: ІСТОРІЯ КРАЮ ТА ЙОГО ЛЮДНОСТІ (2017)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЛОВНИК ФІЛОСОФІЙ. ЛЕКСИКОН НЕПЕРЕКЛАДНОСТЕЙ. T. 2 (2011)
ГАЛИЦЬКО-РУСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО 1848-1865 РР. НА ТЛІ ТОГОЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМАГАНЬ ГАЛИЦЬКО-РУСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (1903)
ЖИТТЯ СВЯТИХ. КН. 2 : КВІТЕНЬ. ТРАВЕНЬ. ЧЕРВЕНЬ (1997)
БОНДІ АБО ПОВЕРНЕННЯ БОГДАНА ВЕСОЛОВСЬКОГО (2013)
- ВИДАВНИЦТВО ЮЛІЇ ЧАБАНЕНКО
ЖИТТЯ, СМЕРТЬ ТА ІНШІ НЕПРИЄМНОСТІ (2008)
- УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПРИРОДИ
ЗВИЧАЇ В СЕЛІ ЗАБРІДДІ ТА ПО ДЕЯКИХ ІНШИХ НЕДАЛЕКИХ ВІД ЦЬОГО СЕЛА МІСЦЕВОСТЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОВІТУ НА ВОЛИНІ : етнографічні матеріали (1920)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
КІНО : журнал української кінематографії (1928)
КІНО. № 1 (37) (1928)
КІНО. № 2 (38) (1928)
КІНО. № 3 (39) (1928)
КІНО. № 4 (40) (1928)
КІНО. № 5 (41) (1928)
КІНО. № 6 (42) (1928)
КІНО. № 7 (43) (1928)
КІНО. № 8 (44) (1928)
КІНО. № 9 (45) (1928)
КІНО. № 10 (46) (1928)
КІНО. № 11 (46) (1928)
КІНО. № 12 (48) (1928)
КІНО. № 8 (55) (1929)
КІНО. № 12 (59) (1929)
КІНО. № 13 (60) (1929)
КІНО. № 14 (60) (1929)
КІНО. № 15 (61) (1929)
КІНО. № 16 (62) (1929)
КІНО. № 17 (63) (1929)
КІНО. № 18 (64) (1929)
КІНО. № 19 (67) (1929)
КІНО. № 21-22 (69-70) (1929)
КІНО. № 23-24 (71-72) (1929)
КІНО. № 13 (85) (1930)
КІНО. № 14 (86) (1930)
КІНО. № 15-16 (87-88) (1930)
КІНО. № 17 (89) (1930)
КІНО. № 18 (87) (1930)
КІНО. № 19 (1930)
КІНО. № 20 (1930)
КІНО. № 21-22 (1930)
КІНО. № 23-24 (1930)
ЖИТТЯ СВЯТИХ. КН. 4 : Жовтень. Листопад. Грудень (1960)
ЖИТТЯ СВЯТИХ. КН. 1 : СІЧЕНЬ. ЛЮТИЙ. БЕРЕЗЕНЬ (1997)
ЖИТТЯ СВЯТИХ. КН. 3 : ЛИПЕНЬ. СЕРПЕНЬ. ВЕРЕСЕНЬ (1998)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : щомісячний журнал (1930)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 1 (1930)
- ПОЛІСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 2 (1930)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 3 (1930)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 4 (1930)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 5 (1930)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 6 (1930)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : щомісячний журнал (1931)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 1-3 (1931)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 4-6 (1931)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : щомісячний журнал (1932)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 1 (1932)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 2 (1932)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 3 (1932)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 4 (1932)
- ЗАБРІДДЯ
- ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
- МЕЗИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
- ГЕОРГІЇВСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
ЕНЕИДА НА МАЛОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК ПЕРЕЛИЦОВАННАЯ И. КОТЛЯРЕВСКИМ. Ч. 2 (1808)
ЕНЕИДА НА МАЛОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК ПЕРЕЛИЦОВАННАЯ И. КОТЛЯРЕВСКИМ. Ч. 3 (1808)
- БІБЛІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
- ВОЗДВИЖЕНСЬКА ЦЕРКВА (ТЕРНОПІЛЬ)
СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ (2000)
УКРАЇНЦІ. Т. 1 : НАРОДНА КУЛЬТУРА І ПОБУТ ДОЖОВТНЕВОГО ПЕРІОДУ : [в 4 ч.] (1960) Ч. 2. Культура і побут українського селянства в дожовтневий період (1960)
ОПИСАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА (1781 Г.) (1868)
- ТЕТЕРІВ
- РУКОМИСЬКИЙ ПЕЧЕРНИЙ ХРАМ
ТВОРИ. Т. 16 : ЩОДЕННИКИ 1967 Р. (КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ) (2011)
ТВОРИ. Т. 18 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1967 Р. (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2011)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : щомісячний журнал (1933)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 1 (1933)
- ТАБІР ІНТЕРНОВАНИХ ВІЙСЬК УНР У ЩИПІОРНО
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : щомісячний журнал (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 1 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 2 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 3 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 4 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 5 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 6-7 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 8-9 (1934)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : щомісячний журнал (1935)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 1 (1935)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 2-3 (1935)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 4 (1935)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 5 (1935)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 6-7 (1935)
ВІСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. № 8-10 (1935)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 9 (1936)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 10 (1936)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 1 (1937)
ВІСТІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ. № 1-2, 4 (1936)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЖИТТЯ ЙОГО ТА ДІЛА (1917)
ТВОРИ. Т. 20 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР (ДОВІДКОВИЙ) (2012)
ДНЕПРОВСКАЯ ЛИНИЯ (1770-1797) (2014)
ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА. КН. 2 (1868)
ТВОРИ. Т. 22 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1968 Р. (ЛИПЕНЬ-ЖОВТЕНЬ) (2012)
КУСТАРИ И РЕМЕСЛЕННИКИ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ : цифровые данные по уездам и волостям губернии (1913)
ТВОРИ. Т. 24 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1969 Р. (СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ) (2013)
ТВОРИ. Т. 17 : ЩОДЕННИКИ, 1967 Р. (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ) (2011)
ТВОРИ. Т. 19 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1968 Р. (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ) (2011)
ТВОРИ. Т. 26 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1970 Р. (БЕРЕЗЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2013)
ТВОРИ. Т. 21 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1968 Р. (КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ) (2011)
ТВОРИ. Т. 23 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1968 Р. (ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ) (2012)
ТВОРИ. Т. 28 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1971 Р. (СЕРПЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2013)
ТВОРИ. Т. 25 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1969 Р. (ЛИПЕНЬ-ГРУДЕНЬ) - 1970 Р. (СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ) (2013)
ТВОРИ. Т. 27 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1971 Р. (СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ) (2013)
ТВОРИ. Т. 30 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР (ДОВІДКОВИЙ) (2014)
ТВОРИ. Т. 29 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1972 Р. (СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ) (2014)
ТВОРИ. Т. 33 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1973 Р. (ТРАВЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ) (2014)
ТВОРИ. Т. 31 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1972 Р. (ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2014)
ТВОРИ. Т. 32 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1973 Р. (СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ) (2014)
ТВОРИ. Т. 34 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1973 Р. (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ) - 1974 Р. (СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ) (2014)
ТВОРИ. Т. 36 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1974 Р. (ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2015)
ТВОРИ. Т. 38 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1975 Р. (КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ) (2017)
ТВОРИ. Т. 40 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР (ДОВІДКОВИЙ) (2018)
- ДНІПРОВСЬКА ЛІНІЯ
ТВОРИ. Т. 35 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1974 Р. (ТРАВЕНЬ-СЕРПЕНЬ) (2015)
ТВОРИ. Т. 37 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1975 Р. (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ) (2016)
ТВОРИ. Т. 39 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1975 Р. (ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ) (2017)
ТВОРИ. Т. 41 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1975 Р. (ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2017)
ТВОРИ. Т. 43 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1976 Р. (КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ) (2018)
ТВОРИ. Т. 45 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1976 Р. (ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД) (2021)
ТВОРИ. Т. 42 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1976 Р. (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ) (2018)
ТВОРИ. Т. 47 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1977 Р. (СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ) (2019)
ТВОРИ. Т. 49 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1977Р. (ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2021)
ТВОРИ. Т. 44 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1976 Р. (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ) (2021)
ТВОРИ. Т. 51 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР, 1976 Р. (СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ) (2021)
ТВОРИ. Т. 46 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1976 Р. (ГРУДЕНЬ) (2021)
ТВОРИ. Т. 48 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1977 Р. (ТРАВЕНЬ-СЕРПЕНЬ) (2021)
ТВОРИ. Т. 50 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1978 Р. (СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ) (2021)
ТВОРИ. Т. 52 : ЩОДЕННИКИ БЕЗ КУПЮР. 1979 Р. (ЧЕРВЕНЬ-ГРУДЕНЬ) (2021)
- ПІДГОРЕЦЬКИЙ МОНАСТИР
- РОЇЩЕ (ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН)
- БОНДАРСТВО
- ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ВІДДІЛ ВУАН
- КАБІНЕТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПРИ ВУАН
- ПАНІВЕЦЬКА ДРУКАРНЯ
СЕМІОСФЕРА УКРАЇНСЬКОЇ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ТЕКСТ. ЧИТАЧ. ЕПОХА (2014)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 46, КН. 2 : ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ (1891-1897) (1986)
РЕГІОНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА: ІСТОРИЧНІ УРОКИ : навч.-метод. посіб. (2016)
НАРКІС. РОЗМОВА ПРО ТЕ: ПІЗНАЙ СЕБЕ
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 1 : ПОЕЗІЯ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 3 : ПОЕЗІЇ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 5 : ПОЕЗІЯ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 4 : ПОЕЗІЯ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 6 : ПОЕЗІЯ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 2 : ПОЕЗІЯ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 7 : ПОЕЗІЯ (1976)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 8 : ПОЕТИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ ТА ПЕРЕСПІВИ (1977)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 9 : ПОЕТИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ ТА ПЕРЕСПІВИ (1977)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 18 : ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ (1888-1892) (1978)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 22 : ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ (1904-1913) (1979)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 10 : ПОЕТИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ ТА ПЕРЕСПІВИ (1977)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 24 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1979)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 21 : ОПОВІДАННЯ (1898-1904) (1979)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 26 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1876-1885) (1980)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 23 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1979)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 25 : ПРОЗОВІ ПЕРЕКЛАДИ (1877-1913) (1980)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 27 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1886-1889) (1980)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 28 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1890-1892) (1980)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 29 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1893-1895) (1981)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 30 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1895-1897) (1980)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 31 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1897-1899) (1981)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 32 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1899-1901) (1981)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 34 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1902-1905) (1981)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 33 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1900-1902) (1982)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 36 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1905-1906) (1982)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 38 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1896-1911) (1983)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 35 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1903-1905) (1982)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 37 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1906-1908) (1982)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 39 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1911-1914) (1983)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 41 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1890-1910) (1984)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 46, КН. 1 : ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ (1883-1890) (1985)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 48 : ЛИСТИ (1874-1885) (1986)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 40 : ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ (1983)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 42 : ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ПРАЦІ (1984)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 47 : ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ (1898-1913) (1986)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 50 : ЛИСТИ (1895-1916) (1986)
- УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
- ПАЩЕНКО ДМИТРО РОМАНОВИЧ
- ТРУХ ГРИГОРІЙ АНДРІЙ
- ОСТАШ ІГОР ІВАНОВИЧ
- ВАСИЛЬЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
- ІТАЛІЙЦІ
ВІЙНИ І МИР, АБО УКРАЇНЦІ - ПОЛЯКИ: БРАТИ/ВОРОГИ, СУСІДИ... (2007)
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В. И. ВЕРНАДСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ : [монография] (2013)
РУССКАЯ РИВЬЕРА : курорты, туризм и отдых в Крыму в эпоху Империи. Конец XVIII - начало ХХ в. (2006)
КИЕВСКИЕ ХРОНИКИ. КН. 1 : ЮБИЛЕИ 2011 (2012)
ВАДИМ МЕЛЛЕР (1975)
- ПОЗАЧЕНЮК КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА : біографія (1972)
ДАНИЛО САМОЙЛОВИЧ (1951)
- БАР'ЯХТАР ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
- БЕРЖАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР НАУМОВИЧ
- МАЛЬГІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ПРО МИСТЕЦТВО : вибрані статті (1970)
ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР. Т. 1 (2013)
ЛІТОПИС НЕСКОРЕНОЇ УКРАЇНИ. КН. 2 (1997)
ПРИРОДА УКРАИНСКОЙ ССР. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР (1985)
- КОВАЛИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ. ВИП. 3 : ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЖЕРЕЛА XVI В. (1926)
- КУЧЕРЕНКО ЗОЯ ВАСИЛІВНА
- ГРОМБАХ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
К ИСТОРИИ РУССКОЙ КОМЕДИИ. ЗАВИСИМОСТЬ РЕВИЗОРА ГОГОЛЯ ОТ КОМЕДИИ КВИТКИ ПРИЕЗЖИЙ ИЗ СТОЛИЦЫ (1899)
МЕДАЛИ СССР (ЦЕНЫ И РАЗНОВИДНОСТИ) : [каталог] (2003)
ФРАКИЙЦЫ ВЕРХНЕГО ПОТИСЬЯ (III В. ДО Н. Э. - IV В. Н. Э.) (1995)
- САМОЙЛОВИЧ ДАНИЛО САМІЙЛОВИЧ
- ВОЗГРІН ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ. НОВЕ ВИДАННЯ (1925)
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТОПИС АБО КАЛЕНДАР ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ (1950)
ПОЛТАВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ. 1919-1994 : бібліографічний покажчик (1994)
З ПОЛЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ Й ЕТНОГРАФІЇ (1928) Вип. 2. Знадоби до життєпису подільського етнографа А. І. Димінського (1928)
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1989)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2019)
- ЛЯЛЬКА ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ З НОТАМИ. ЗБ. 1 : ПІСНІ НАРОДНІ (1929)
- ХАНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ДИМІНСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- ПОЛІЩУК ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОЛОГ-ГІДРОХІМІК ВАЛЕНТИН ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ (2019)
...БІГОМ МАРШ! (1961)
33-Й: ГОЛОД. НАРОДНА КНИГА-МЕМОРІАЛ (1991)
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО: СЛОВНИК-ДОВІДНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ : навч. посіб. (2012)
ПЕРЕПИСНІ КНИГИ 1666 РОКУ (1933)
- КОНОНОВИЧ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ
ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1930 : документи і матеріали (2009)
ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСІ ДОБИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПЕРІЇ РЮРИКОВИЧІВ (ХІІ СТОЛІТТЯ) (2000)
- КОВАЛЕНКО ЛІДІЯ БОРИСІВНА
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО УЧИТЕЛЯ (1907)
- МАНЯК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
- ШВЕЦОВА-ВОДКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
- ФЕДАКА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
- КАДЄЄВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ЩУР РОМАН СЕМЕНОВИЧ
- МЕЛЬНИК МАРКО ЮРІЙОВИЧ
- ГРЕБЕНЩИКОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- КИЇВСЬКА РИСУВАЛЬНА ШКОЛА
- ЛЮБЕЦЬКИЙ З'ЇЗД
- ФРАКІЙЦІ
- КАБІНЕТ ЄВРЕЙСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА ФОЛЬКЛОРУ
ГУЦУЛИ, БОЙКИ, ЛЕМКИ - ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ (2008)
ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII - XVIII СТ.: ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1993)
УКРАИНСКАЯ ГРАММАТИКА ДЛЯ УЧЕНИКОВ ВЫСШИХ КЛАССОВ ГИМНАЗИЙ И СЕМИНАРИЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ. Т. 1, ВЫП. 1 (1907)
МАКУХА АБО ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТА БЛОКУ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО (2008)
РЕАКЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА РОЗГРОМ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО У 1946 РОЦІ (2007)
СХОДОЗНАВСТВО І ВІЗАНТОЛОГІЯ В УКРАЇНІ В ІМЕНАХ : біобібліогр. слов. (2011)
ФАРИСЕЇ АБО НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА УКРАЇНІ (2006)
СЕЛЯНСТВО ПОЛУДНЕВОЇ КИЇВЩИНИ В XVI - СЕРЕДИНІ XVII СТ. : студії з етносоціальної історії (2006)
РОКАДА: ЧОТИРИ НАРИСИ З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ (2020)
РЕГІОНАЛЬНА ГІДРОХІМІЯ УКРАЇНИ : підручник (2019)
ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ВЫП. 1 (1990)
ІСТОРІЯ МІСТА СТАНИСЛАВОВА (2008)
НАШИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ (1890)
ІСТОРІЯ МІСТА СТАНІСЛАВОВА (2007)
- ЛАЗАРЄВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ВЫП. 2 (1990)
- СТАНІСЛАВ ВІНЦЕНЗ
КОБЗАРЬ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 2 ([1911])
- ЧОНСТКА-КЛАПИТА ЮСТИНА
- ЧОБІТ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- ІВАНГОРОДСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
- СТЯЖКІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
- ОСАДЧИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- КУРИЛО СВЯТОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
- МАРКС НИКАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- АРЦЕУЛОВ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ІСАЇВ ПЕТРО-МАРКІЯН ІВАНОВИЧ
- СКАЛЬКОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН АПОЛЛОНОВИЧ
- ІВАНОВИЧ ВОЛОДИМИР ІЄРОНІМОВИЧ
- АНДРУЗЬКИЙ ГЕОРГІЙ ЛЬВОВИЧ
- ПАВЛОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- МУСК-ДЖАМІ
- КИЗИЛТАШСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР
- КРАТ ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
- КЛИМОВСЬКИЙ СЕМЕН
ЗБОРІВ ([19-?])
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ШКОЛ В УКРАИНЕ : [монография] (1991)
- ПАШКОВСЬКИЙ ІВАН
- МАСЛЯК СТЕПАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ОСІЧНИЙ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ
- ІВАНЧУК АДРІАН МИХАЙЛОВИЧ
- МИЗИНЕЦЬ ВЛАС
- ТКАЧ КЛИМ АНТОНОВИЧ
- МИХАЙЛЮК ІВАН АНДРІЙОВИЧ
- АХІЄЗЕР ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ
- ВЕРВЕС ГРИГОРІЙ ДАВИДОВИЧ
- ГОЛОТА ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- ДМИТРУК ВОЛОДИМИР ТИМОФІЙОВИЧ
- РУДЬ ПИЛИП СЕРГІЙОВИЧ
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 3, КН. 1 : ТРЕТЯ ЧВЕРТЬ XVII СТ. (2001)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 3, КН. 2 : ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVII - ПОЧАТОК XVIII СТ. (2001)
МІЖ ІСТОРІЄЮ Й ПОЛІТИКОЮ : ст. до історії та критики укр. суспільно-політичної думки (1973)
25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: НАРИСИ ІСТОРІЇ ТВОРЕННЯ НАЦІЇ ТА ДЕРЖАВИ (2016)
ТИГРОЛОВИ. Ч. 1 (1946)
НАРОДНА КУЛЬТУРА ЗРАНЕНОЇ ЗЕМЛІ : каталог виставки : пам'ятки історії та культури, зібрані в зоні Чорнобильської катастрофи, фотоматеріали, твори сучасного народного мистецтва Київського Полісся (1997)
- ПАЛАЖЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОВСІЙОВИЧ
ПРОСТОРОВО-РЕГІОНАЛЬНА СЕГМЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ: РАДЯНСЬКА СПАДЩИНА, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ : аналітична записка (2020)
- АРТЕМЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
МИСТЕЦТВО - НАЙМІЦНІША ЗБРОЯ : статті, промови й огляди (1987)
ТИГРОЛОВИ. Ч. 2 (1947)
АРХЕОЛОГІЯ КИЄВА. ДОСЛІДЖЕННЯ І МАТЕРІАЛИ : зб. наук. пр. (1979)
СОФІЯ КИЇВСЬКА У НОВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ : колективна монографія (2018)
УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО : альбом (1913)
ГІРНИЧИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК. Т. 3 : МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ, КРАЇНИ, РОДОВИЩА (2004)
ОГЛЯД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. ІСТОРІЯ ДЖЕРЕЛ ТА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА. Ч. 1 : ЗАПИСКИ ЗА ВИКЛАДАМИ НА ТАЙНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У ЛЬВОВІ В Р.Р. 1920-1923 (1947)
ЛЮДИНА ВЕЛИКОГО МАСШТАБУ: ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО : бібліогр. покажч. (2016)
АРМИИ УКРАИНЫ 1917-1920 ГОДОВ (2002)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛЬША И ВЕЛИКОРУССКАЯ ДЕМОКРАТИЯ (1881)
- ОМЕЛЯШКО РОСТИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ
ПОКУТСЬКА КЕРАМІКА (1998)
- ЛУЖНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
№ 2002 : [оповідання] : пер. от укр. ([193-])
BYZANTINOROSSICA. Т. 1 (2004)
ЗЯМА : [оповідання] (1924)
- КІЛІЄВИЧ СТЕФАНІЯ РОМУАЛЬДІВНА
- ГУПАЛО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
ОГЛЯД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. ІСТОРІЯ ДЖЕРЕЛ ТА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА. Ч. 2 : ЗАПИСКИ ЗА ВИКЛАДАМИ НА ТАЙНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У ЛЬВОВІ В Р.Р. 1920-1923 (1947)
- МОВЧАН ІВАН ІВАНОВИЧ
- ЗОЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ТВОРИ. Т. 1 (1932)
ТВОРИ. Т. 2 (1932)
ДЗЕРКАЛО ДУШІ НАРОДНОЇ : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні "Розсекречена пам'ять" (2008)
СМІЛИВА РОЗВІДКА : о[повідання] (1934)
МОНЕТЫ ХАНОВ ДИНАСТИИ ГИРЕЕВ (КРЫМСКОЕ ХАНСТВО) 1440-1783 ГГ. (1905])
СЕРДЦА И ВЕЩИ : избр. рассказы (1931)
- ХАРЛАМОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЛИНЯНА ДАХІВКА ТА ЯК ВИРОБЛЯТИ ЇЇ РУЧНИМ ТА МАШИНОВИМ СПОСОБОМ : з 43 рис. (1930)