ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ (ГЛАВА 6) (ХХ ст.) Ан-ський С. А.
ВИНОДЕЛЫ И ВИНОДЕЛИЕ ВО ФРАНЦИИ : Очерк (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ЧУДО ЦАДИКА : Рассказ (ХХ ст.) Ан-ський С. А.
ВНЕ ЧЕЛОВЕКА : Легенда (ХХ ст.) Ан-ський С. А.
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ : [Черновые наброски очерка жизни и творчества Эмиля Золя] (ХХ ст.) Ан-ський С. А.
ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
НАРОД И КНИГА : Очерк (1902) Ан-ський С. А.
ЖИЗНЬ И МЫТАРСТВА ПАРИЖСКОГО РАБОЧЕГО (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ИТАЛЬЯНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ : Перевод с французского (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
БРАТ ГВИРА : Очерк (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. ИТАЛИЯ. ОТ НИЦЦЫ ДО ИТАЛИИ. ИЗ ТУЛУЗЫ В НИЦЦУ (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ОЧЕРКИ (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
УЛИЧНАЯ ГОЛЬ И ЕЕ ПЕВЦЫ (ИЗ ЖИЗНИ ПАРИЖА) (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ПОДДОНКИ ПАРИЖА [ОЧЕРКИ ПАРИЖА] (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ЗАДАЧА : Очерк (1891) Ан-ський С. А.
КОНСПИРАТОРЫ : Драматические сцены в І действии (ХХ ст. ) Ан-ський С. А.
ЛАВОЧКА : Рассказ (1884 ) Ан-ський С. А.
ПОВЕСТЬ (1885) Ан-ський С. А.
ЧТО ЧИТАЕТ ОРГАНИЗОВАННЫЙ НЕМЕЦКИЙ РАБОЧИЙ? : Нарис ([19??]) Ан-ський С. А.
АНАРХИСТЫ В ПАРИЖЕ : очерк (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ОЧЕРКИ ПАРИЖА (ПАРИЖСКАЯ БЕДНОТА) (ХІХ ст.) Ан-ський С. А.
ВЫТЕБИНСКИЙ НИКОЛАЙ : Пьеса в 5-ти действиях (1885) Ан-ський С. А.
ФРАНЦИЯ : Рассказ (XIX ст.) Ан-ський С. А.
ИЗ ПАРИЖА ДО БОРДО. ТУР : Чернетковий начерк ([1893–1899]) Ан-ський С. А.
О ЖИЗНИ ПАРИЖА [ОЧЕРКИ ПАРИЖА]. УЛИЦА В ПЕСНЕ : Чернетка ([1893–1899]) Ан-ський С. А.
СРЕДИ ФРАНЦУЗОВ : Оповідання. Чернетка ([1893–1899]) Ан-ський С. А.
РОЗА БОНЭЙР : [Чернеткові нотатки нарису про життя і діяльність Рози Бонейр] ([189?]) Ан-ський С. А.
[ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАЗАР ПАРИЖА НОЧЬЮ] ([1893–1899]) Ан-ський С. А.
SIX TRIOS A SERENADE : [G, A, E, F, ES, F] : Pour un violon, alto, et basse, il y à des cors de chasse ad libitum : Oeuvre 12 ([1773]) Вангаль Й.-Б.
ABEL, BACH, BOCCERINI 1. Six trios : [Es, A, G, C, B, D] : A deux violons & basse continue : Opera 3 ([1761]) 2. Six sonates : [B, A, Es, G, D, C] : A deux violons & basse : Oeuvre 4 [Terry 314/5] ([1767]) 3. Six trios : [F, B, A, D, G, C] : A deux violons et violoncello oblige : Oeuvre quatrieme [Gerard 77-82] ([1771]) Aбель К.-Ф., Бах Й.-К. , Боккеріні Л.
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1884) Т. 13. 1677-1678
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1889) Т. 14. Присоединение Белоруссии 1654-1655
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1892) Т. 15. 1658-1659
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1863) Т. 1. 1361-1598
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1875) Т. 8. 1668-1669. 1648-1657
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1879) Т. 11. 1672-1674
[КОНВОЛЮТ 1-2] Т. 1. Гостинець землякам: Казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах (1872) Т. 2. Сопілка Павлуся (1871)
ІРМОЛОЙ, СИ ЄСТ ОСМОГЛАСНИК (1700)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ, 1937 (1938) Ч. 2. Ч. 3.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ, 1937 (1938) Ч. 1. Ч. 2.
БІОХЕМІЯ (1938) Палладін О. В.
ФІЗІОЛОГІЧНА ХЕМІЯ : Підручник для студентів і лікарів (1932) Палладін О. В.
ПЕРЛО МНОГОЦІННОЄ (1646) Транквіліон-Ставровецький К.
КЛЮЧ РАЗУМІНІЯ (1665) Галятовський І.
ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ АКАДЕМІКА ДМИТРА ІВАНОВИЧА БАГАЛІЯ З НАГОДИ СІМДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ЖИТТЯ ТА П’ЯТДЕСЯТИХ РОКОВИН НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1927)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ Т. І. Исторические и юридические акты, относящиеся к гетманству Даниила Апостола (1853)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УМОВА УКРАЇНИ З МОСКВОЮ 1654 РОКУ : статті й тексти (1918) Грушевський М. С.
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА 1834-1884 : Речь, произнесенная на юбилейном акте Университета (1884) Владимирский-Буданов М. Ф.
ПОБІДА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПІД ЗБАРЖЕМ І ЗБОРОВОМ : оповідання з давніх часів (1910) Левицький І.
НА ПОРОЗІ НОВОЇ УКРАЇНИ : гадкі і мрії (1918) Грушевський М. С.
КІЛЬКА СЛІВ О СЛОВАРІ О. ПАРТИЦКОГО (1875) Верхратський І. Г.
[КОНВОЛЮТ 1-4] 1.. Мале та розумне (1905) 2.. Про химію (1908) 3.. Як іде життє в світі (1908) 4.. Про звірів (по Брему) (1876)
СОPОЧИНЬСЬКИЙ ЯPМАPОК : Із "Вечеpів на хутоpі біля Диканьки" М. Гоголя (1874) Гоголь М. В.
[КОНВОЛЮТ 1-6] 1.. Пеpвоцвіт Гpицька Кохнівченка (1871) 2.. Подарунок (1875) 3.. Дэ-що із перекладів і самостайних творів І. Гріненко (1875) 4.. Лира (1875) 5.. Кіевская сказка про деда Неурожайка и бабусю Недоимку (1876) 6.. Волынская повість пpо "Шукай-Добpо" Господаpя (1876)
НОТНЫЙ ОБИХОД КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ [НОТИ] : [для смешан. хора a capella]. Партитура (1910) Ч.1. Всенощное бдение
ЧИН МОЛЕБНОГО ПЕНИЯ УСПЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С АКАФИСТОМ, СОВЕРШАЕМОГО ПО СРЕДАМ, ПРЕД ЛИТУРГИЕЮ, ПО ПРОЧТЕНИЮ ЧАСОВ, В ВЕЛИКОЙ ЦЕРКВИ УСПЕНСКОЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ : [Текст; Ноти] : [для трехголосного хора a capella] (1896)
НОТНЫЙ ОБИХОД КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ [НОТИ] : [для смешан. хора a capella] (1910) Ч.2. Литургия Свв. Иоанна Златоустого и Василия Великого
НОТНЫЙ ОБИХОД КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ [НОТИ] : [для смешан. хора a capella] (1913) Ч.3. Дванадесятые праздники
НОТНЫЙ ОБИХОД КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ [НОТИ] : [для смешан. хора a capella] (1915) Ч.4. Пение во Св. Четиредесятницу и Страстную Седьмицу
МУЗИКА (1927)
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА РІК (XV ст.)
ЄВАНГЕЛІЄ АПРАКОС ПОВНИЙ (XV ст.)
МІНЕЯ СВЯТКОВА НА ВЕРЕСЕНЬ-ЛЮТИЙ (XV ст.)
ЄВАНГЕЛІЄ ТЕТР (XV ст.)
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА ЖОВТЕНЬ (XV ст.)
КОPОТКА ИСТОPІЯ МАЛОPУСКОГО НАPОДА (1875) [Ч. 1]. Пеpша половина Ковалевський М. В.
СОБPАНІЕ СОЧИНЕНІЙ НА МАЛОPОССІЙСКОМ ЯЗЫКЕ (1875) Котляревський І. П.
СЛОВО К НАРОДУ КАФОЛІЧЕСКОМУ (1765)
БЕСІДЫ ПАРОХІАЛНІЯ : на неділи и нарочитіи свята всего літа, от Євангелій по обряду греческому расположенных, с приложеніем при концы бесіды при шлюбі, такожде на пятки великаго Поста, о страстех Христовых (1789), Сеницький В.
[КОНВОЛЮТ 1-15] 1.. Байки по вкусу молодымъ и старымъ (1874) 2.. Росказы про небо и землю (1875) 3.. Наймичка (1876) 4.. Зоря. Читаночка для сельских людей (1870) 5.. Зоря. Читаночка для сельских людей (1870) 6.. Руски церковни и народни коляды и щедровки (1873) 7.. Книга мудрости або житє чесного чоловека (1874) 8.. Як ярмаркували Тарас з своєю жінкою (1874) 9.. Мотыль: Читанка для руского народу (1874) 10.. Ластовка (1874) 11.. Вечернице: Читанка для сельских людей (1874) 12.. Що насъ губить, а що помочи може (1874) 13.. Старый Ефремъ (1874) 14.. Добре роби, добре буде (1874) 15.. Вексель и лихва - наша беда (1875)
ПPО КАPИ, ДО ЯКИХ ПPИСУДЖУЮТЬ МИPОВІ СУДДІ (1876) [Кониський] [О. Я.], [Стаpицький] [М. П.] , [Чубинський] [П. П.]
[КОНВОЛЮТ 1-3] 1.. Alkoran Machometow... (1683) 2.. Łabędź z piórami swemi... (1679) 3.. Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia y nawrocenia do wiary katholickiey od prawowiernych katholikow (1681)
ЧУМАЦКІЯ НАPОДНЫЯ ПЕСНИ И.Я. РУДЧЕНКА (1874)
МИХАИЛ КАЧКОВСКІЙ И СОВPЕМЕННАЯ ГАЛИЦКО-PУССКАЯ ЛИТЕPАТУPА : Очеpк біогpафическій и истоpико-литеpатуpный (1876) Часть І.
ИСТОPИЧНА ВЕДОМОСТЬ О МИТPОПОЛІИ PУСКОЙ В ГАЛИЧЕ (1875) Малиновскій М.
УЧЕБНИК ЦЕРКОВНОГО ПРАВА (1898) Суворов Н.
СОТНИК; МАPИНА; ТИТАPІВНА (1876) Шевченко Т. [Г.]
РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА И ПЕPВОНАЧАЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ : Учебное пособіе для пеpваго класса наpодных училищ (1873) Чосин Й. М.
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1865) Т. 2. 1599-1637
МОЛИТВИ КИРИЛА ТУРОВСЬКОГО НА СІМ ДНІВ ТИЖНЯ (XV ст.)
ЄВАНГЕЛІЄ АПРАКОС ПОВНИЙ (XV ст.)
ПАНИЧ КАВКАЗЭЦЬ : (роман) (1876) Данилевський П.
ПОЕЗІИ ЕВГЕНІЯ ЗГАPСКОГО (1877) Згарський Є. Я.
ЛЕКСИКОН СИРІЧЬ СЛОВЕСНИК СЛАВЕНСКІИ : иміющ в себі словеса первіе славенская азбучная, посем же полская (1804)
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ (XV ст.)
ОКТОЇХ, ГЛАСИ 1-8 (ХV ст.)
СТАРЧЕСТВО (ХV ст.)
СТАРЧЕСТВО (ХV ст.)
СТАРЧЕСТВО (ХV ст.)
ІДЕЯ СОБОРНОЇ УКРАЇНИ В ЕВРОПІ В МИНУЛОМУ : по невиданих документах і стародавніх працях (1923) Борщак І.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1910–1917) 1.. Семен Палїй: герой українського народа 2.. Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом (1910)
К ВОПРОСУ О КОЗАЧЕСТВЕ ДО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО (1894) Каманин И.
ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА (1834) Ч. 1. Срезневский И. И.
ПИСЬМА К. Н. УСТИЯНОВИЧА. Ч. 2: ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ ОВPУЦЬКИЙ З ДУМОЮ СВЯТОСЛАВ ХОPОБPИЙ В МІСТО ПPОЛОГА : Тpагедія в пяти дійствах (1876) Ч. 2. Устиянович К. М.
ПОВІСТІ ОСИПА ФЕДЬКОВИЧА (1876) Федькович Ю. А.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНІЕ ГРАЖДАНСКОГО УСТРОЕНІЯ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ, СО ВРЕМЕНИ ЕЯ ЗАСЕЛЕНІЯ ДО ПРЕОБРАЗОВАНІЯ ВЪ ХАРЬКОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ ([1839]) [Срезневскій И.]
ГPАМАТИКА ЛАТИНСКА ДЛЯ ШКІЛ ГИМНАЗІЯЛЬНЫХ (1874) Шульц Ф.
УЧЕБНИК ЦЕРКОВНОГО ПРАВА (1902) Суворов Н.
ЗБІРНИК (ХV ст.)
ПРУССКАЯ КОНСТИТУЦИЯ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ, ИЗВЛЕЧЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ КОММЕНТАРИЯ Д-РА АРНДТА (1905)
[КОНВОЛЮТ 1-10] 1.. Ювілейна збірка статий про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини Його народження (1914) 2.. Літературно-наукові дезідерати для ювілейного обходу сотих роковин уродження Тараса Шевченка (1910) 3.. Ідеї Шевченкової творчости (1914) 4.. Читанє Шевченкових поезій (1914) 5.. Українська партія самостійників-соціалістів (У. Н. П.) (1920) 6.. Шлях до катастрофи (1920) 7.. Народня освіта й виховання народу (1920) 8.. Історія української влади 1917-1919 (1920) 9.. Українсько-Німецький підручник до науки німецької мови з доданєм словарця (1916) 10.. В часи війни (1917)
СНІП: УКРАЇНСЬКИЙ ДЕКЛЯМАТОР (1938) Т. 2. Український Голос
КРАТКИЙ ОЧЕРК АНГЛИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ (1906) Никольский Н.
[КОНВОЛЮТ 1-3] 1.. Paterikon albo Żywoty SS. oyców pieczarskich obszyrnie słowieńskim ięzykiem przez Świętego Nestora Zakonnika y Latopisca Ruskiego przedtym napisany (1635) 2.. Teratourgema lubo Cuda które były tak w samym Świętoсudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim (1638) 3.. Parergon cudów świętych obraza Przeczystey Bogarodzice w Monastyru Kupiatickim (1638)
БОГОСЛОВІЕ НРАВОУЧИТЕЛНОЕ : Ново монахами чина святаго Васіліа Великаго на русскій діалект преведеное (1776) Т. І. Антуан
БОГОСЛОВІЕ НРАВОУЧИТЕЛНОЕ ИЗ БОГОСЛОВІЯ АНТОІНЕ, ТУРНЕЛИ И РЕІФФЕНСТУЕЛЬ.. : о тайнах и ценсурах, сирічь казнех либо надзираніях церковных.. (1779) Антуан П. Г., Турнелі , Реіффенстуель
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1629) 1.. Wzywanie do iednosci katholickiey narodu ruskiego, religiey graeckiey z kosciolem rzymskim (1629) 2.. Antidotum, przezacnemu narodowi ruskiemu. Albo, warunek przeciw apologiey iadem napełnioney; ktorą wydał Melety Smotrzysky, niesłusznie cerkiew ruską prawosławną w niey pomawiaiąc hæresią y schismą, dla niektorych scribentow (1629)
БАЙКИ, ПРИКАЗКИ И ПОВІСТКИ (1876) Верхратський І. Г.
ЗНАДОБИ ДО СЛОВАРЯ ЮЖНОРУСКОГО (1877) Верхратський І. Г.
[КОНВОЛЮТ 1-5] 1.. Переводи і наслідованя Осипа Шухевича (1883) 2.. Заджумленихъ батько (1876) 3.. Тріолеты (1876) 4.. Стрижок (1876) 5.. Въ столетни роковины вступления на австрійскій престолъ цесаря Иосифа ІІ (1780-1880) (1880)
[КОНВОЛЮТ 1-9] 1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876) 2.. Татари і Литва на Україні (1876) 3.. Унія і Петро Могила (1875) 4.. Де-що пpо світ Божий (1871) 5.. Розмова про небо та землю (1874) 6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876) 7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876) 8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876) 9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)
ДНІСТРЯНКА: АЛЬМАНАХ С КАЛЕНДАPОМ НА PІК ЗВЫЧАЙНЫЙ 1877 (1876)
СКОШЕНИЙ ЦВІТ : (Виїмок з галицьких образків) (1877) Барвінок (Барвінський) В.
ФАPМАЗОНЫ АБО: ЯК ТО ТPИЙЦЯТЬ СPІБНАPІВСЬКИХ ГОСПОДАPІВ ЗАПИСАЛО СЯ ЧОPТОВИ И ЯК ТО ОНИ ЗА СІМЬ ЛІТ, СІМЬ МІСЯЦІВ И СІМЬ НЕДІЛЬ ДУЖЕ ЗАБОГАТІЛИ : Кpасна и пpавдива повість для pозумных господаpів (1874) Федькович Ю. А.
ФУРКАЛО : альманах (1874) Федькович Ю. А.
МИНЕPАЛОГІЯ ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1875) Феллекер З., Лейнис І.
КНИЖКА ДЛЯ ВПPАВЫ В ЯЗЫЦІ НІМЕЦКІМ : пpизначена для 1 и 2 клясы шкіл гимназіяльных (1873) Янота Є.
HІМЕЦКА ГPАМАТИКА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1876) Янота [Є. ]
HЕСКОЛЬКО НАPОДНЫХ ИСТОPИЧЕСКИХ ПPЕДАНІЙ ЗАПИСАННЫХ П.П. ЧУБИНСКИМ : [розвідка] ([1873]) Чубинський П. П.
КОБЗАPЬ П. П. АPТЕМОВСЬКОГО-ГУЛАКА (1877) Гулак-Артемовський П. П.
КОНСТИТУЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗ ОТНОСЯЩИХСЯ ДО ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТАТЕЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ АКТОВ ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (1910)
LIBER SYMBOLICUS RUSSORUM ODER DER GRÖSSERE CATECHISMUS DER RUSSEN WELCHEN AUCH DIE GANTZE GRIECHISCHE KIRCHE ANGENOMMEN HAT (1727) Mohyla P.
ИСТОPИЧЕСКІЯ ЧЕPТЫ УГPО-РУССКИХ (1875) Тетрадь 2. Дулишкович І.
HАPОДНАЯ PУССКАЯ ФИЛОСОФІЯ (1873) Згарський Є. Я.
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА ВЕРЕСЕНЬ (ХV ст.)
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА ЧЕРВЕНЬ (XV ст.)
ПСАЛТИР (1436)
АПОСТОЛ ПРЕКОС ПОВНИЙ (XV ст.)
ЗАПИСКИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОТДЕЛА ИМПЕPАТОPСКОГО РУССКОГО ГЕОГPАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. 2. За 1874 год: (С каpтою Буковины) (1875)
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА : літературно-художній журнал для українських родин
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА : літературно-художній журнал для українських родин (1913)
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА : літературно-художній журнал для українських родин (1914)
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА ЖОВТЕНЬ (ХV ст.)
МІНЕЯ СЛУЖБОВА НА СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ, ЧЕРВЕНЬ (ХV ст.)
ПИСАННЯ И.П. КОТЛЯPЕВСЬКОГО З ЁГО ПОPТPЕТОМ: ВИPГИЛІЕВА ЕНЕИДА (1876) Котляревський І. П.
ИСТОPИЧЕСКІЯ ЧЕPТЫ УГPО-РУССКИХ (1874) Тетрадь І. Дулишкович І.
ПИСАНЯ И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО, В. А. ГОГОЛЯ, АРТЕМОВСКОГО-ГУЛАКА (1877) Котляревський І. П.
БОГОСЛОВІА НРАВОУЧИТЕЛНАЯ : содержащаа в себі собраное вкратці поученіе о святых тайнах, о добродітелех богословских, о заповідех Божіих, о заповідех церковных, о гріхах, о казнех и карах церковных, с приложеніем обычныя науки о догматах віры кафоліческия, и Лексікона славенско-полскаго (1751)
ОБЩАЯ БАКТЕРІОЛОГІЯ : Курсъ лекций, читанный профессоромъ Д. К. Заболотнымъ въ 1907-8 году въ Женскомъ Медицинскомъ Институте (1909) Заболотный Д. К.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1.. (1938) 2.. Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної республіки (1938)
ТРІОДЬ. ПІСНА (XV ст.)
ТРІОДЬ. ПІСНА (XV ст.)
ПИСЬМА К. Н. УСТИЯНОВИЧА (1875) Ч. 1. Поеми историчні Устиянович К. М.
ЄВАНГЕЛІЄ УЧИТЕЛЬНЕ (XV ст.)
КОРМЧА (XV ст.)
АПОСТОЛ (XV ст.)
ОПИС НОВГОРОДСІВЕРСЬКОГО НАМІСНИЦТВА (1779-1781) (1931)
СОБPАНИЕ СОЧИНЕНИЙ НА МАЛОPОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (1874) Котляpевський І. П.
ГЕРБЫ ГЕТМАНОВ МАЛОРОССИИ (1915) Нарбут Е. И.
КОБЗАР [НОТИ] 1861-1911 : збірка композиций до слів Т. Шевченка в укладі на мішаний хор ([1911]), Шевченко Т. Г. , Людкевич С. П. , Косинин І. Т.
МУЗИКА ДО КОБЗАРЯ Т. ШЕВЧЕНКА : [ноти] (188?–19??) Ч. 7. Хори Лисенко М. В., Шевченко Т. Г.
МУЗИКА ДО КОБЗАРЯ Т. ШЕВЧЕНКА : [ноти] (1911) Ч. 6. Кантати Лисенко М. В.
ГPЕЦКАЯ ГPАММАТИКА ДЛЯ ШКІЛ ГИМНАЗІЯЛЬНЫХ (1877) Курціус Г.
[КОНВОЛЮТ 1-4] 1.. Луна: український альманах на 1881 рік (1881) 2.. Різдвяна ніч (1882) 3.. Переклади з Н. Гоголя : (Два розмаїтих зразки) (1881) 4.. Весняної ночі (1880)
МІНЕЯ СВЯТКОВА НА РІК (XV-XVI ст.)
ПРОЛОЖНІ СКАЗАННЯ ТА СЛОВА НА РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ : Уривки, конволют (XV-XVII ст.)
[КОНВОЛЮТ 1-13] (1873–1913) 1.. Устав Киевского общества распространения русского печатного слова (1913) 2.. Южно-Русское торгово-промышленное паевое товарищество (1913) 3.. Устав общества пособия учащимся, организованного служащими у наследников И. Н. Терещенко (1910) 4.. Устав Центральной пенсионной кассы обществ взаимного кредита в России ([191?]) 5.. Устав С.-Петербургского Общества взаимного мелкого кредита (1906) 6.. Устав Одесского общества взаимного мелкого кредита (1907) 7.. Устав кассы взаимопомощи на случай смерти членовКиевкого Подольского еврейского ссудо-сберегательного товарищества (1910) 8.. Устав Киевской коммерческой артели в г. Киеве (1904) 9.. Устав: Общество заpеестpованное с обмеженною поpукою "Львовская Самопомощь" (1873) 10.. Устав 1-го Киевского русского народного єкономического общества (1910) 11.. Устав Киевского земельного банка (1911) 12.. Доклад СПБ купеческой комиссии о пользах и нуждах общественных и торгово-промышленных (1911) 13.. Проект устава кассы обеспечения служащих в Киевском городском Общественном управлении на случай смерти, инвалидности и старости их (1910)
[КОНВОЛЮТ 2-27] (1848–1895) Кн. 2. Геогpафическо-истоpические статьи (1875) Кн. 3. Геогpафическо-истоpические статьи (1876) Кн. 4. Ответ Д-pа Исидоpа Шаpаневича (1876) Кн. 5. История Юго-западной Руси от ее начала до половины XIV века (1850) Кн. 6. Отношение приднепровских городов к варяжским князьям, пришедшим из Новгорода, до взятия Киева в 1171 году войсками Боголюбского (1848) Кн. 7. Буск: гоpод и бывшее княжество того же имени на Галицкой Руси (1872) Кн. 8. Развалины церкви Св. Симеона и Копырев конец древнего Киева (1879) Кн. 9. Огнищанин и княж муж, или следы быта древних славянских князей в Русской правде (1861) Кн. 10. О древней киевской церкви Св. Ирины, созданной великим князем киевским Ярославом Владимировичем (1836) Кн. 11. О северо-восточных Руссах (1856) Кн. 12. Рецензия сочинений, представленных студентами на соискание наград медалями в 1879 году ([1879]) Кн. 13. Погляд на Русь перед нашествием татар ([18??]) Кн. 14. Письма молдавского господаря Александра к русским гражданам во Львове, занимающимся созданием городской Успенской церкви с 1558-1566 года ([1881]) Кн. 15. Русская поэзия в до-монгольскую эпоху (1879) Кн. 16. Литература Слова о полку Игореве ([1880]) Кн. 17. Калкское побоище (1879) Кн. 18. Богдан Хмельницкий в русской истории ([1870]) Кн. 19. Сравнительные извлечения из разных писателей, относящихся к истории семи планет (1835) Кн. 20. Отрывок из истории присоединения на Волыни униатов к православию ([1880]) Кн. 21. Несколько замечаний на статью "Исторический очерк Волынской духовной семинарии" ([1878]) Кн. 22. Эпизод из истории Харьковского университета (1873) Кн. 23. Памятная книжка (1880) Кн. 24. Киевские волнения в 1855 году (1863) Кн. 25. Літеpатуpа pоссийска, великоpуска, укpаінска и галицька (1873) Кн. 26. Галицько-pуське письменство (1876) Кн. 27. По вопросу о малорусской литературе (1876)
ЛІТЕPАТУPА PОСІЙСЬКА, ВЕЛИКОPУСЬКА, УКPАЇНСЬКА І ГАЛИЦЬКА (1874) [Розділ 3-4]. Драгоманов М. П.
ПPО УКPАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ, ТАТАP ТА ТУPКІВ (1876) Драгоманов М. П.
ЧАЙКА: УКPАЇНСЬКИЙ (АБО ЮГО-PУСЬКИЙ) АЛЬБОМ ПІСЕНЬ, ДУМ, КАЗОК, БАЙОК, ВІPШІВ І ТО-ЩО (1876)
В СПРАВІ ГЕРБА УКРАЇНИ (1918) Леонід К.
HАPОДНІ ШКОЛИ НА УКPАЇНІ СЕPЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОССІЇ М. ДPАГОМАНОВА (1877) Драгоманов М. П.
ИСТОPИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАЛОPУССКОГО НАPОДА. (1874)
ДОБPЕ PОБИ, ДОБPЕ БУДЕ : оповідання для pуського наpоду Гpигоpія Квітки (1874) Квітка-Основ'яненко Г. Ф.
ЗАПОРОЖЦІ : казка І. Левицького (1874) Нечуй-Левицький І. С.
МАPУСЯ БОГУСЛАВКА : Опеpета в чотиpьох діях Івана Левицького (1875) Нечуй-Левицький І. С.
СВІТОГЛЯД УКPАЇНСЬКОГО НАPОДУ: ЕСКІЗ УКPАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ (1876) Нечуй-Левицький І. С.
[КОНВОЛЮТ] 1.. Повісті Івана Левіцького (1874) 2.. Бурлачка (1880)
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СПІЛКИ (1926) Риш А.
ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1941) Терлецький О.
ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, УГОРСКАЯ РУСЬ (1915)
УКРАИНА И УКРАИНЦЫ (1917) Стебницкий П. Я.
УКРАИНА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ (1918) Стебницкий П. Я.
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ (1900-1918 Р. Р.) (1918) Степанюк В., Довбищенко Я.
П. Я. СТЕБНИЦЬКИЙ, 1862-1923 (1926)
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1883) 1.. Список избирателей г. Киева 1883 г. (1883) 2.. Алфавитный указатель к избирательным спискам г. Киева на 1883 год (1883)
ПРОГРАМИ ДО ЗБИРАННЯ МАТЕРІЯЛІВ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА, ВИРОБЛЕНІ В КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ (1925)
ОЧЕРК НАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЫЧАЕВ И ПОНЯТИЙ В МАЛОРОССИИ (1869) Чубинский П. П.
ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА КИЕВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ : Права избирателей и порядок выборов (1906)
ВІДОМОСТІ ПРО РОСІЙСЬКУ УКРАЇНУ (1915)
ПРО ВИБОРИ ПОСЛІВ ДО НАРОДНОЇ РАДИ (1905) Чулий Ф.
УКРАЇНА Й ІТАЛІЯ : огляд взаємин до 1914 р ([1930]) Гординський Я.
10 ЛЕТ СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УКРАИНЕ : тезисы для докладчиков (1929) Ефимов Д. И.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИУЧУВАННЯ НАРОДНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (1928)
ЦЕНТРАЛЬНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ XVII - XVIII ВВ. (1929) Ч. 1. Генеральна Рада Окиншевич Л.
ЦЕНТРАЛЬНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ XVII - XVIII ВВ. (1930) Ч. 2. Рада старшини Окиншевич Л.
АКТОВАЯ КНИГА СТАРОДУБСКОГО ГОРОДОВОГО УРЯДА 1693 ГОДА (1914)
ОПИСИ АКТОВЫХ КНИГ КИЕВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА : официальное издание архива (1907) № 2051. Луцкая городская записовая и поточная книга 1577 года
РЕПРЕЗЕНТАТИВНА МЕТОДА ТА СТУДІЇ НАД ЗВИЧАЄВИМ ПРАВОМ (1928) Язловський Б.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ КРЕСТЬЯН ПЕЧЕНЕЖСКОЙ ВОЛОСТИ ВОЛЧАНСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1896)
ПОЧАТКИ НАУКИ ПРО ПРАВА КОНСТИТУЦІЙНІ (1906)
СПАДЩИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ ЗВИЧАЙОВОМУ (1899) Черкаський І.
СКИФСКИЕ ДРЕВНОСТИ : исследование (1887) Лаппо-Данилевский А. С.
ЗБІРНИК XVI-XVII СТ. (1517–1519) I.. [4 книги Біблії Франциска Скорини] (1517) (1519) (1518) (1517) II.. [Рукопис] (XVII ст. (початок))
УКРАЇНСЬКА ГРАМАТИКА (1917) Тимченко Є.
ЛЕКСІКОН СЛАВЕНОРОССКІЙ И ИМЕН ТЛЪКОВАНІЄ (1627) Беринда П.

УКРАЇНОМОВНА КНИГА (1798–1923)
РІДКІСНА УКРАЇНІКА
УКРАЇНІКА
ДРУКАРНЯ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ
БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА
ІНКУНАБУЛИ
КОЛЕКЦІЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ІКОНОПИСНОЇ ШКОЛИ (КУЖБУШКИ)
ІНОЗЕМНІ СТАРОДРУКИ
ІСТОРІЯ НАУКИ
ІСТОРИЧНИЙ КИЇВ
АДРЕС-КАЛЕНДАРІ, ПАМ'ЯТНІ ТА ДОВІДКОВІ КНИГИ
БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ
ГОЛОДОМОРИ В УКРАЇНІ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ (1814–1861)
ДРУКАРНЯ ВАСИЛЯ КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО
ДРУКАРНЯ ІВАНА ФЕДОРОВА
ДРУКАРНЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
ДРУКАРНЯ ЛЬВІВСЬКОГО БРАТСТВА
ДРУКАРНЯ ПОЧАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ
ДРУКАРНЯ ШВАЙПОЛЬТА ФІОЛЯ
ЗБІРНИКИ ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
КОЛЕКЦІЯ ПІНКАСІВ
НОТНЕ ЗІБРАННЯ РОЗУМОВСЬКИХ
ПАЛЕОТИПИ
ПРИЖИТТЄВІ ВИДАННЯ
РУКОПИСНІ КНИГИ
УКРАЇНСЬКІ СТАРОДРУКИ
ЮДАЇКАУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА (1922–1936)ДІЛО : руска политична часопись (1927)

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ПЕРІОДИКА
МУЗИЧНА ПЕРІОДИКАЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ (1895) Т. 1. Описи королівщин в землях руських XVI віку (1895)
ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ (1897) Т. 2. Описи королівщин в землях руських XVI віку (1897)
ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ (1900) Т. 3. Описи королівщин в землях руських XVI віку (1900)
ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ (1898) Т. 4. Матеріяли до історії Галичини (1898)
ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ (1903) Т. 7. Описи королівщин в землях руських XVI віку (1903)
ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ (1924) Т. 16; вип. 1. Ватиканські матеріали до історії України (1924)
АВТОНОМІЯ УКРАЇНИ (1917) Вікул С.
ЯКОЇ НАМ ТРЕБА САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ? (1917) Левенко Ш.
УЧАСТИЕ ЮЖНОЙ РУСИ В ОБЩЕЙ ЖИЗНИ РОССИИ - ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ (1850) [Китченко Ф.]
ЕСКІЗИ З ІСТОРІЇ ПРАВ, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД (1927) Слабченко М. Є.
НАШ ЗАКОН ГРОМАДСЬКИЙ АБО ЯКІ МИ МАЄМ ПРАВА І ПОВИННОСТІ В ГРОМАДІ Левицький К.
НАШ ПРАПОР (1919)
АВТОНОМИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС (1906)
ГЕОРГІЙ НАРБУТ ТА НОВА УКРАЇНСЬКА КНИГА (1926) Ернст Ф.
НЕДАВНЯ ГЕТЬМАНЩИНА : 15-ті роковини Гетьманщини з 1918-го року (1933) Самовидець
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА, ЙОГО ЖИТТЯ І ТВОРИ (1919) Коваленко Г.
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА Збірник 1. (1931)
СИЛУЕТЫ Г. И. НАРБУТА (1926) Голлербах Э.
ЛУЦКИЙ ЗАМОК (1917) Лукомський Г. К.
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : (за новим правописом) (1929) Синявський О.
НОВИЙ ДОСЛІД ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XVIII ВІКУ : Рецензія на книжку проф. Г. А. Максимовича «Выбори и наказы в Малоросии в законодательную комиссию 1767 г.»). Часть первая. Выборы и составление наказов (1919) Романовський В. О.
К ИСТОРИИ ЛИТОВСКОГО СТАТУТА, КАК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МАЛОРОССИИ, [Селецкий] [Д.]
ЯК БУДУВАВ І ЯК РУЙНУВАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД (1941) Терлецький О.
ГРАМОТА ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ : видана на підставі ухвали ради міністрів про ратифікацію Мирового Договору України з Німеччиною (1918)
ДО ХВИЛІ : (Що діється на Вкраїні і з Україною?) (1919) Мазлах С., Шах-рай В.
ИЗ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ РАДЫ (1917 ГОД) (1922) Золотарев А.
ДІЛО : руска политична часопись (1922)
ДІЛО : руска политична часопись (1923)
ДІЛО : руска политична часопись (1924)
ДІЛО : руска политична часопись (1925)
ДІЛО : руска политична часопись (1926)
РАЗСУЖДЕНИЕ О БЕЗБОЖИИ : сочиненное архиепископом Великаго Новагорода и Великих Лук Феофаном Прокоповичем (1774) Феофан Прокопович
КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1862)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1862)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1863)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1863)
КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1861)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1865)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1866)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1864)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1864)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1865)
КИЕВСКИЕ ЕПАХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ (1866)
СОБРАНІЕ ПРИПАДКОВ... (1732)
ЯК Я СТАВ ХУДОЖНИКОМ (1937) Самокиш М. С.
INSTITUTIONUM LINGUAE GRAECAE LIBER (1746) [Łaszczewski] [W]
СТАРИННЫЕ УСАДЬБЫ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917) Лукомский Г. К.
РАСКОПКИ 1901 Г. В ОБЛАСТИ ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ (1904) Хвойко В. В.
АПОСТОЛ (1666)
LA RELIGION ANCIENNE ET MODERNE DES MOSCOVITES : enrichie de Figures (1698) [Oppenbusch]
ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА АРХИЕПИСКОПА ВЕЛИКАГО НОВАГОРОДА И ВЕЛИКИХ ЛУК, ЧЕТЫРЕ СОЧИНЕНИЯ (1773) Феофан Прокопович
РАЗСУЖДЕНИЕ О НЕТЛЕНИИ МОЩЕЙ СВЯТЫХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ, В КИЕВСКИХ ПЕЩЕРАХ, НЕТЛЕННО ПОЧИВАЮЩИХ (1786) Феофан Прокопович
АКАФІСТИ (1629)
ЄВАНГЕЛІЄ (1575)
ЄВАНГЕЛІЄ (1636)
УСТАВЫ : I. Великого Князя Владимира Киевского и всея Руси; II. Правда Русская, Великого Князя Ярослава Владимировича (1808)
ПРАВДА РУССКАЯ ИЛИ ЗАКОНЫ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА И ВЛАДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА МОНОМАХА (1792)
ГРАЖДАНСКИЙ ОБЫЧАЙ-ПРИЙМАЧЕСТВО У КРЕСТЬЯН КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ Дашкевич П. М.
БАЙКИ КPИЛОВА (1874) Кpилов І. А.
ДОСВІТКИ : думи і поеми ([1876]) Куліш П. О.
ДІВОЧЕ СЕPЦЕ : ідилія (1876) Куліш П. О.
ОЧЕPК ЗВУКОВОЙ ИСТОPИИ МАЛОPУССКОГО НАPЕЧИЯ (1876) Житецький П. Г.
ПІСНЯ ПPО ЦАPЯ ЙВАНА ВАСИЛЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПPИЧНИКА, ТА ОДВАЖНОГО КPАМАPЕНКА КАЛАШНИКА : (З Леpмонтова) (1875) Лермонтов М. Ю.
ОДВІТ П. О. ПАPТИЦКОМУ НА ЕГО ЗАМІТКУ ВЫМІPЕНУ ПPОТИВ СТАТЬИ КІЛЬКА СЛІВ О СЛОВАPІ О. П[АPТИЦКОГО] И ДЕКОТPІ ИНШІ ЗАМІЧАНЬЯ, ИМЕННО О ЛИТЕPАТУPНІЙ СТІЙНОСТИ И ТЕНДЕНЦІИ ДPУГА (1876) Верхратський І. Г.
ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ (1940) Богомолець О. О.
НАРИС ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ (1919) Садовський В.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1875) Ч. 1. Hаталка-Полтавка (1875) Ч. 2. Москаль-Чаpівник (1875)
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ (1927) Збірник 1.
УСТАВ КИЕВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, СОСТОЯЩЕГО ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ СВ. ВЛАДИМИРА : утверждённый 13 сентября 1880 г (1880)
ДР. ОСТАП ВОЛОЩАК ЯК ДОСЛІДНИК КАРПАТСЬКОЇ ФЛОРИ (РІСТНІ) (1932) Мельник М.
ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1945) Ч. І. Фізико-географічний огляд
ГОЛОС ДО НАPОДА : Книжечка для поучения, посвященная pусскому наpоду в Буковині Буковино-pусскими академиками в Відні (1875), Димитрієвич М. , Купчанко Г. , Паславський І. , Продан І. , Семака І.
КОPОТКИЙ НАЧЕPК ПСИХОЛОГІЇ, ДЛЯ УЖИТКУ В ШКОЛАХ СЕPЕДНІХ (1874) Ганкевич К. [М.]
PROTESTATIA PRZECIWKO SOBOROWI W TYM ROKU 1628 WE DNI AUGUSTA MIESIĄCA, W KIIOWIE MONASTERU PIECZERSKIM OBCHODZONEMU (1628) Smotrycki M.
FORCE D’EUROPE : oder Die Merckwürdigst ([ca. 1726]) Bodenehr G.
[КОНВОЛЮТ 1-2] [P. 1]. Symbolorum et emblematum ex re herbaria desumtorum... (1590) [P. 2]. Symbolorum et emblematum ex animalibus … (1595)
КРАТКІЙ КАТИХІСМ ІСТОРИЧЕСКІЙ : от Писанїй Ветхаго и Новаго Завіта избраныи (1756), Неронович М.
ПРАВНИК
ПРАВНИК
ИЗ УКРАИНСКОЙ СТАРИНЫ : [Альбом] (1900), Васильковский С. И. , Самокиш Н. С. , Яворницкий Д. И.
СБОРНИК МАЛОРОССИЙСКИХ ЗАКЛИНАНИЙ (1874)
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ (1926) Яхонтов А. П.
СИМФЕРОПОЛЬ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ : историко-археологические экскурсии (1923) Никольский П. В.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПОДОЛИЯ : [X] М[ельник] К.
ВЕЧОРНИЦІ (ОПОВІДАННЯ М. ГОГОЛЯ) (1885) Гоголь М. В., Обачний М. , Українка Л.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : в 2-х томах (1924) II.. Литовсько-польський вік Будзиновський В. Т.
ИСТОРИЯ МАЛОРУССКОГО КОЗАЧЕСТВА : лекции проф. ун-та св. Владимира В. Б. Антоновича (1882) Антонович В. Б.
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ (1918) Возняк М.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПОДОЛИЯ : [VIII-IX] М[ельник] К.
БЛАГОСЛОВІТЬ БАБІ ПАЛАЖЦІ СКОPОПОСТИЖНО ВМЕPТИ (1875) Нечуй-Левицький І. С.
РИБАЛКА ПАНАС КРУТЬ (1874) Нечуй-Левицький І. С.
С БОГОМ (1875) Наумович І. Г.
ТАТАPИ І ЛИТВА НА УКPАЇНІ (1876) Нечуй-Левицький І. С.
УКРАЇНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА ВИЩИХ РОСЛИН (1922) Мельник М.
УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИЙ АРХІВ Т. IV. Матеріали до історії галицько-руського шкільництва XVIII і ХІХ вв (1909)
НАЧЕРК ОСНОВ І ФОРМ СУЧАСНИХ ТА МАЙБУТНІХ ПОЄДНАНЬ ДЕРЖАВ Шраг М. І.
СЕРБСЬКІ ФОЛЬКЛОР І ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТА ДОСЛІДЖЕННЯХ, 1837-2004 : матеріали до бібліографії, Айдачич Д.
ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ (1927) Воблий К.
ЗАПИСКИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОТДЕЛА ИМПЕPАТОPСКОГО РУССКОГО ГЕОГPАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. 1. За 1873 год (1874)
АPИФМЕТИКА І АЛГЕБPА ДЛЯ ВИСШИХ КЛЯС ГИМНАЗІЯЛЬНИХ (1876) Мочник Ф.
ЗБІPНИК ТВОPІВ ІЕPЕМІІ ГАЛКИ (1875) Костомаров М. І.
УКРАЇНА І РОСІЙСЬКИЙ УРЯД З СЕРЕДИНИ XVIII СТ Щербина В. І.
НОВІ СТУДІЇ З ІСТОРІЇ КИЄВА (1926) Щербина В. І., Глушко С. , Шамрай С. , Антипович К.
ОТ КРЫМСКОГО ХАНСТВА ДО НАШИХ ДНЕЙ (1929) Никольский П. А.
КОРОТЕНЬКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ (1918) Дорошенко Д.
КИЕВСКИЕ ВОЕВОДЫ, ГУБЕРНАТОРЫ И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ ОТ 1654 ПО 1775 ГГ (1892) Щербина В.
POLUSIA, CÓRKA KOŁODZIEIA CZYLI WOLNOŚĆ OSWOBODZONA : opera tragiczna w dwoch aktach z rossyiskiego na polski ięzyk przetłumaczona (1789) Marewicz W. I.
POLUSIA, CÓRKA KOŁODZIEIA CZYLI WOLNOŚĆ OSWOBODZONA : opera tragiczna w dwoch aktach z rossyiskiego na polski ięzyk przetłumaczona (1789) Marewicz W. I.
[КОНВОЛЮТ 1-11] (1920–1922) Кн. 1. Осінні скрипки (1921) Кн. 2. Свекруха Євдоха Кн. 3. Русалка (1922) Кн. 4. В чотирокутнику смерти (1921) Кн. 5. Вільна Україна (1921) Кн. 6. Хліборобська Україна (1920) Кн. 7. Борітеся - поборете! (1920) Кн. 8. Борітеся - поборете! (1921) Кн. 9. Борітеся - поборете! (1921) Кн. 10. Борітеся - поборете! (1921) Кн. 11. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс про диктатуру пролетаріату (1921)
МУЗЕЇ І КНИГОЗБІРНІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (1927) Свенціцкий І.
ПРО МУЗЕЇ І МУЗЕЙНИЦТВО : нариси і замітки (1920) Свенціцкий І.
ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ Й НАВЧАННЯ В СВІТЛІ НАУКИ Й ПРАКТИКИ : збірник психо-педагогічних статей (1913) Кн. 1. Чепіга Я.
РОЗМОВИ ПРО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ : (в популярному викладі) (1924) Чепіга Я.
АЗБУКА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ Й ОСВІТИ : основи організації трудової школи з методологією початкового навчання (1922) Чепіга Я.
ПАСЫНКИ ШКОЛЫ: (ОТСТАЛЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ) : очерк (1909) Зеленкевич Я.
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС (1936) Кн. 1.
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС (1936) Кн. 2.
ИСТОРИЯ КАРЛА XII КОРОЛЯ ШВЕДСКАГО (1803) Ч. I. Ч. II. Вольтер
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КАРТОГРАФИИ (1910) Вып. 2.
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ КАРТОГРАФІЇ УКРАЇНИ (1931) Ч. 1. Кордт В.
ИССЛЕДОВАНИЯ О ДРЕВНОСТЯХ ЮЖНОЙ РОССИИ И БЕРЕГОВ ЧЕРНОГО МОРЯ (1851) Вып. 1. Уваров А.
ИССЛЕДОВАНИЯ О ДРЕВНОСТЯХ ЮЖНОЙ РОССИИ И БЕРЕГОВ ЧЕРНОГО МОРЯ (1856) Вып. 2. Уваров А.
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ГРАФА А. С. УВАРОВА (1905) Багалей Д.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1945)
FAMINE IN UKRAINE (1934)
LA FAMINE EN UKRAINE ([1933–2000])
ДЕСЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1917-1927) (1928) Т. 1. Біо-бібліографічний Лейтес А., Яшек М.
ДЕСЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1917-1927) (1928) Т. 2. Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури Лейтес А., Яшек М.
ПРОБЛЕМА СУВЕРЕНІТЕТУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ (1929) Палієнко М.
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ : курс популярний (1919) Туган-Барановський М. І.
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ : оповідання з історії України (1912) Коваленко Г.
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ (1899) Вып. II.
ЗЕМЛЯКИ, ДОСТОПАМ’ЯТНІ УРОДЖЕНЦІ ЗЕМЛІ КОНОТОПСЬКОЇ (1916) Вип. 2. Петро Прокопович Різниченко В.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СЛОВНИК : матеріали до української медичної термінології (1920), Галин М. А.
КАТАЛОГ КНИГ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОЙ ПЕЧАТИ (1908) Свенцицкий И. С.
ЯК НЕ ТРЕБА ВИКЛАДАТИ ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1918) Науменко В.
СВЯТЕ ПИСЬМО НОВОГО ЗАВІТУ (1901), Куліш П. О. , Пулюй І. П.
К БИОГРАФИИ В. Н. КАРАЗИНА : отзыв о книге г. Н. Тихого "В. Н. Каразин. Его жизнь и общественная деятельность. К. 1905 г." и о рукописных приложениях к ней (1907) Данилевич В. Е.
ТРУДЫ ПЕРВОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АГРАРНИКОВ-МАРКСИСТОВ (1930) Т. 2.
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ : (1903-1923) (1924) Білецький О. І.
ПІСНІ ТА ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ (1929) Дзбанівський О.
ПІД МІНАРЕТАМИ : оповідання (1905) Коцюбинський М.
ГРАМАТКА (1907) Черкасенко С.
ШВЕЙЦАРСЬКА СПІЛКА (1905) Драгоманов М.
HАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА : сборник отзывов на народные украинские издания (1904) Дорошенко Д.
ХТО З ЧОГО ЖИВЕ? (1906) Дікштейн
КАТЕРИНА (1905) Шевченко Т. Г.
В КАТАКОМБАХ : драматичний ескіз ([1905–1907]) Українка Л.
ГРАМАТИКА (1638)
[ДРАМИ І КОМЕДІЇ] ([1903]) [Т. ІІІ]. [По-над Дніпром, драматичні картини в 5 одмінах. Хазяїн, комедія в 4-х діях. Лиха іскра поле спалить і сама щезне, драматична поема в 5 д.] [Тобілевич] [І.]
ДРАМИ І КОМЕДІЇ (1903) Т. ІV. Чумаки, комедія в 4-х діях. Сава Чалий, трагедія в 5-ти діях і 7-ми картинах. Підпанки, драма в 5-ти діях і 7-ми одмінах Тобілевич І.
ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ : його діяльність на полі історичної науки (з нагоди ювілею) (1906) Томашівський С.
ДУМКИ-МЕРЕЖАНКИ (1886) Пчілка О.
СЛУЖЕБНИК СВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ (1716), Тарасевич Л.
СЛУЖЕБНИК СВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ (1740)
ТВОРИ ([1900]) Т. ІІІ. Кониський-Перебендя О. Я.
ТВОРИ (1903) Т. ІV. Кониський-Перебендя О. Я.
SYNODICUS LIBELLUS DE DUPLICI MODO BAPTIZANDI : qui in ecclesia orthodoxa Graeco-Rossica obtinet, ex lingva Rossica nunc primo latine redditus et editus (1779) Procopowicz
ОБЗОР ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАЛОРУССКОЙ РЕЧИ (1889) Науменко В.
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19-ГО ВІКУ (1918) Науменко В.
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІСТОРІЇ ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ВІКУ (1923) Науменко В.
КОЛЛЕГИЯ ПАВЛА ГАЛАГАНА В КИЕВЕ : (по поводу исполнившегося 1 октября текущего года двадцатипятилетия ее существования) (1896) Науменко В.
КРАКІВСЬКІ ВІСТІ : Народній часопис для генерал-губернаторства (1940)
КРАКІВСЬКІ ВІСТІ : Народній часопис для генерал-губернаторства
ПРИЯЗНЬ : оповідання з життя волинського Полісся (1905) Українка Л.
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПОЭТИКЕ. 1900-1922 (1923)
БАСНИ МАСЛОВИЧА (1814) Маслович В. Г.
З РОЗПУТТІВ ЖИТТЯ : (1. Під похилою вербою, 2. В затишку, 3. Степовий сокіл, 4. Тополі) (1903) Чернявський М.
ВЕСНЯНА ПОВІДЬ : повість в двох частинах (1903) Чернявський М.
ЖИТТЯ : збірка віршів (1925) Павлюк А.
ЯК ПРАЦЮВАВ ШЕВЧЕНКО (1940) Айзеншток І. Я.
FUTUR EXTRA : поезії (1927) Коляда Г.
АРСЕНАЛ СИЛ : роман нової конструкції (1929) Коляда Г.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1906) Ч. 1. «Салдатики!» Ч. 2. Військо і народ
ОПОВІДАННЯ (1905) Яновська Л. О.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1722) Ч. 1. Собраніе припадков Ч. 2. Лексикон сиреч словесник славенский
ГЕБДОМАДАР СИ ЕСТЬ СЕДМИЧНЫЙ ПЕСНОСЛОВЕЦ (1737)
ОПЫТЫ В ПРОЗЕ : Разумника Гонорского с присовокуплением двух сонетов, двух романсов и одной фантазии (1818) Гонорский Р. Т.
ОПЫТЫ В СТИХАХ (1818) Склабовский А. В.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ : почерпнутая из достоверных писателей, и в пользу юношества выработанная (1802) Рубан Я. А.
ОТАМАН ХМАРА : з таємниць ГПУ (1934) Горліс-Горський Ю.
ЛУЦЬКИЙ ГРАДУАЛ (1642) Дерей Б.
ОРГАНІЗАЦІЯ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА (1928) Айзеншток І. Я.
СОЧИНЕНИЯ, ПИСЬМА И БУМАГИ В. Н. КАРАЗИНА : собранные и редактированные проф. Д. Багалием (1910) Каразин В. Н.
УКРАЇНСЬКА ГРАМАТКА : до науки читання й писання (1907) Грінченко Б. Д.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для двох нижчих класів гімназій та для двохкласних і трьохкласних народних шкіл (1913) Ч. 1. Етимологія Нечуй-Левицький І. С.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1914) Ч. 2. Синтаксис Нечуй-Левицький І. С.
КРАКІВСЬКІ ВІСТІ : Народній часопис для генерал-губернаторства (1941)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА : короткий історичний нарис (1940) Премислер І. М.
ПРАВА ЩО ДО ВИБОРІВ : книжка друга (1906) Квітка К. В.
8 ГОДИН ПРАЦІ : переробка по Зейделю Туровау ї Бюссону (1906) Полуботок М.
МАЛЕ ТА РОЗУМНЕ : (Оповідання про мурашок) (1905) [Ефремов, П.]
РОБІТНИЧА ГАЗЕТА : центральний орган Української соціал-демократичної робітничої партії
РОБІТНИЧА ГАЗЕТА : центральний орган Української соціал-демократичної робітничої партії (1917)
ХЛІБОРОБ : селянська часопись
ХЛІБОРОБ : селянська часопись (1905)
ОБОРОНЕЦЬ ПОКРИВДЖЕНИХ : [Оповідання про Лінкольна] (1905) Загірня М.
ЗА КОЛІЇВЩИНИ : оповідання (за Падалкою) (1903) Левицький М.
ЖОВТНЕВІ ДНІ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1925) Бош Є.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НА УКРАИНЕ (1919) Бош Е.
ЕВГЕНИЯ БОШ : биографический очерк (1927) Ауссем В.
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ : матеріали до біографії та історично-літературної оцінки (1927) Айзеншток І. Я.
КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МУЗЕЯ [ИМПЕРАТОРСКОГО] ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ (1887)
НАРИС ІСТОРІЇ ВКП (Б) (1934) Вип. 1. Попов М. М.
ПИСАННЯ ([1893]) Книга перша. Зіньківський Т.
ЗБІРНИК ТВОРІВ (1903) Книга перша. Кулида Д.
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРА (1904) Коцюбинський М.
УКРАЇНСЬКІ ВЗОРИ XVIII ВІКУ : [альбом] (1909) Вип. І.
УКРАИНСКИЕ УЗОРЫ XVIII ВЕКА : [альбом] (1912) Вип. ІІ.
GRAMMATIC DER RUTHENISCHEN ODER KLEIN RUSSISCHEN SPRACHE IN GALIZIEN (1834) Lewicki J.
[КОНВОЛЮТ 1-2] I.. Grammatyka języka małoruskiego w Calicyi (1845) II.. Grammatyka języka ruskiego (mało-ruskiego) (1846) Вагилевич І., Лозинський Й.
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛЬОҐІЇ (1905) Т. VI.
UKRAINA DAWNA I TERAZNIEJSZA (1850) Tom pierwszy. O zabytkach najgłębszej starożytności Grabowski M.
КСИЛОГРАФІЧНІ ДОШКИ ЛАВРСЬКОГО МУЗЕЮ (1927) Вип. І. Українські старовинні гравюри типу «Народніх картинок»
УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТРЕТ : виставка українського портрету XVII – XX ст (1925) Щербаківський Д., Ернст Ф.
УКРАЇНСЬКІ УЗОРИ (1912) Вид. IV. Пчілка О.
L`UKRAINE ET LE CAUSHMAR ROUGE : le massacres en Ukraine (1927) Choulguine А.
L`UKRAINE DES ORIGINS À STALINE (1941) Benoist-Méchin J.

МІЖ ХМАРАМИ СОНЕЧКО : оповідання (1904)
СЕРЕД ВИНОГРАДАРІВ ПІВДЕННОЇ ФРАНЦІЇ (1905) Руссова С., Вовк Ф.
ПЕТРУСИВ СОН : оповідання (1906) Левицький М.
ПО СТЕПАМ ТА ХУТОРАМ (1899) Ч. І. Оповідання слідователя Ч. ІІ. Не зрозуміли Маркович Д. В.
L`UNION DES EGLISES ET LES PERSECUTIONS PLONAISES EN UKRAINE (1938)
HISTORY OF UKRAINE (1939) Doroshenko D.
ШЛЯХТА : Драматичні сцени в IV діях (1906) Є–в Г.
ЦВІТ ЯБЛУНІ : Етюд ([1902]) Коцюбинський М.
МАЛЮНКИ СПРАВЖНЬОГО ЖИТТЯ (1889) Певний Т.
ПРО ГОВОР ГАЛИЦЬКИХ ЛЕМКІВ (1902) Т. V . Збірник філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка Верхратський І.
ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА (1917) Цегельський Л. М.
ГРАММАТИКА МАЛОРОССИЙСКОГО НАРЕЧИЯ : или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями (1818) Павловский А. П.
НАБРОСКИ ИЗ ПОЕЗДКИ В МАЛОРОССИИ : альбом (1882) Вип. І. Михальцева К.
ДВЕ ХРАНЯЩИЕСЯ В ОДЕССКОМ МУЗЕЕ АТТИЧЕСКИЕ ВАЗЫ СТРОГОГО КРАСНОФИГУРНОГО СТИЛЯ (1900) Штерн Э. Р.
ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ЮГЕ РОССИИ (1906) Штерн Э. Р.
НЕСКОЛЬКО АНТИЧНЫХ БРОНЗ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕССКОГО МУЗЕЯ (1911) Штерн Э. Р.
ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ, ЕГО ЗАПИСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ (1870) Брун Ф. К.
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ : его записки и археологические собрания ([1900]) Брун Ф. К.
МИСТЕЦТВО СЛОБОЖАНЩИНИ XVII-XVIII ВВ (1928) Таранушенко С. А.
СТАРІ ХАТИ ХАРЬКОВА (1922) Таранушенко С. А.
МЫКОЛА КОВАЛЬ : малороссийская повесть нынешнего времени (1832) Венгер Н.
РОБІТНИЧА ГАЗЕТА : центральний орган Української соціал-демократичної робітничої партії (1918)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : більше як 3000 слів і виразів (1918) Канівець М.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДІЛОВОДНИЙ СЛОВНИК (1918) Падалка Л.
СЛОВНИК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ (1918) Терпило П., Терпило П.
СМЕРТНІСТЬ У РОСІЇ Й НА УКРАЇНІ (1928) Птуха М. В.
ДЕРЕВ‘ЯНІ ДЗВІННИЦІ І ЦЕРКВИ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ XVI – XIX СТ (1925) Січинський В.
АРХІТЕКТУРА В СТАРОДРУКАХ (1925) Січинський В.
ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР У ХАРКОВІ : Обміри І. Тенне (1923) Таранушенко С.
З ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ НА УКРАЇНІ (1909) Єфремов С.
ЗЕМЛЕВОЛЬЦІ НА УКРАЇНІ (1930) Попов М. Р.
СТОРОЖЕНКИ. ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ Т. 1. (1902)
ГРАМАТИКА РУСЬКОЇ МОВИ (1914) Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф.
ОБ ОТМЕНЕ СТЕСНЕНИЙ МАЛОРУССКОГО ПЕЧАТНОГО СЛОВА (1914)
ЗРАЗКИ ПРОСТОГО СЛОВА (1929) Синявський О.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ КРЕСТЬЯН МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ ([1900]) [Брандт А.]
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ : від найдавніших до наших часів... (1919) Коваленко Г.
25-ЛЕТИЕ КОЛЛЕГИИ ПАВЛА ГАЛАГАНА В КИЕВЕ (1 ОКТЯБРЯ 1871 – 1 ОКТЯБРЯ 1891Г.) (1896)
ОТРЫВКИ ИЗ НЕЖИНСКИХ МАГИСТРАТСКИХ КНИГ 1657-1674 ГОДОВ (1887)
РУСЬКА ПРАВДА : (Академічний список) (1927) Вип. 1.
ЖЕРТВЫ РИТУАЛЬНОГО ОБВИНЕНИЯ В ЗАСЛАВЕ В 1747 Г : (По актам Киевского Центрального Архива) (1912) Галант И.
DAS RUSSISCHE RECHT (РУССКАЯ ПРАВДА) : 1 er Band: Die alteste Redaktion des russischen Rechtes (критична стаття) (1910) Goetz L. K.
КОПНЫЕ СУДЫ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНЕ (1885) Ефименко А.
ПРО СМЕРДІВ РУСЬКОЇ ПРАВДИ (1927) Максимейко М.
ВПЛИВИ СТАРОЧЕСЬКОГО ПРАВА НА ПРАВО УКРАЇНСЬКЕ ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ XV-XVI В (1929) Яковлів А.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА (1938)
ВІДГУКИ : Поезії (1902) Українка Леся
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ О ДРЕВНЕЙ ТОПОГРАФИИ КИЕВА (1910) Голубев С. Т.
ЮЖНОРУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС 1600 ГОДА ([1899]) Голубев С. Т.
ОПИСАНИЕ И ИСТОЛКОВАНИЕ ДВОРЯНСКИХ ГЕРБОВ ЮЖНОРУССКИХ ФАМИЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДУХОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ XVII В (1872) Голубев С. Т.
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ В. Г. БАРСКОГО (1885) Барсуков Н. П.
АЗБУКА (1781)
РЕШЕТИЛІВСЬКЕ УЧИТЕЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ (1670)
ДОЛЯ : дpама у п'яти діях (1863) Нордега М.
ПОДДЕЛКИ СТАРИНЫ : памятка любителям и собирателям её (1915) Минцлов С. Р.
ПОЛТАВА (1836) Пушкин А. С.
[КОНВОЛЮТ 1-5] (1858–1869) 1.. Гаврило Бамбула (1865) 2.. Співаник для господарських діточок. (1869) 3.. Байки (1864) 4.. Очерк старославянского баснословия или мифологии (1860) 5.. Григорій Квітка (Основ'яненко) и його повісті (1858)
КОНВОЛЮТ 1-4 (1864) 1.. Чайковський: Роман з козацькоі стаpини (1864) 2.. Цигани (1864) 3.. Шельменко-наймит (1864) 4.. Косове поле (1864) Гpебінка Є. П.
[КОНВОЛЮТ 1-5] 1.. Укpаїнські пpиказки, пpислів'я (1864) 2.. Старосветский бандуриста (1860) 3.. Сборник малороссийских пословиц и поговорок (1857) 4.. Малоpоссийские пословицы и поговоpки (1834) 5.. Малоpоссийские истоpические пословицы и поговоpки ([1853])
ПИСЬМО ДО ГРОМАДИ (1863) [Танячкевич]
НАЩО НАМ АВТОНОМІЯ (1917)
ПРО АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ В ФЕДЕРАТИВНІЙ РОСІЇ (1917) Мицюк О.
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС (1917)
ВРЕМЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН : утверждённый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 г (1918)
ЗАКОНИ ПРО ЗЕМЛЮ І ЛІСИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ І УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТРУДОВОГО СЕЛЯНСТВА (1919)
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ (1923) Кондратьев Н. Д.
ОПИСАНИЕ ПЕРЕСОПНИЦКОЙ РУКОПИСИ XVI В : с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек из других евангелистов и 4-х страниц снимков (1876) Житецкий П. И.
ПОВНА МІЖНАРОДНА НОМЕНКЛАТУРА Й КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ ТА ПРИЧИН СМЕРТІ (1929)
ТАБЛИЦІ ДОЖИВАННЯ І СПОДІВАНОГО ЖИТТЯ ЛЮДНОСТІ УСРР 1925-1926 (1929) Корчак-Чепурківський Ю. О.
О ПЕРЕВОДАХ ЕВАНГЕЛИЯ НА МАЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (1906) Житецкий П. И.
ПРО УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ (1919) Житецький П. Г.
ЕНЕЇДА КОТЛЯРЕВСЬКОГО : в зв’язку з оглядом української літератури XVIII ст (1919) Житецький П. Г.
ВСЕЛЮДНЕ, РІВНЕ ПРОСТЕ І ПОТАЙНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО (1917) Алєксєєв І.
ПРО АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ (1913) Порш М.
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ : видання "Стрільця" органу Галицької армії (1919)
ЩО НАМ ТРЕБА ЗАРАЗ РОБИТИ? : промова (1917) Чечель М.
ПРО ТИМЧАСОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ : до п. п. губерніальних і повітових комісарів (1919)
ПОЛІТИКА : державне будівництво України і міжнародні справи. Статті, документи, промови (1918) Шульгин О.
НЕОБХОДИМАЯ РЕФОРМА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. НАРОДНЫЙ БАНК И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС НАСЕЛЕНИЯ ВСЕХ КЛАССОВ, СОСЛОВИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. ОДЕССЫ – ПРЕКРАЩЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ (1918) Подгородников В. В.
НАРОДНІСТЬ І ДЕРЖАВА (1919) Левинський В.
НАРОДНЯ ВЛАДА НА УКРАЇНІ (1922) Григор'єв-Наш Н.
НАКАЗ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (1918)
ЗАКОН 14 ЧЕРВНЯ 1918Р. ПРО СКАРБОВИХ РОЗСИЛЬНИХ І ІНСТРУКЦІЯ ДО ЦЬОГО ЗАКОНУ (1918)
ЯКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТРЕБА БІДНИМ ЛЮДЯМ? (1917) Григорьєв-Наш Н.
ЯКОГО ЛАДУ НАМ ТРЕБА (1917)
ЯКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛАД МУСИТЬ БУТИ? (1917) Головко П.
ЯКОЇ МИ ХОЧЕМО АВТОНОМІЇ І ФЕДЕРАЦІЇ (1917) Грушевський М.
КИЕВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ В 1905 Г (1926) Манилов В.
АВТОНОМІЯ УКРАЇНИ І ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ (ЩО ДО НАШОЇ ТАКТИКИ) : доклад, прочитаний на першому Всеукраїнському Національному Конгресові у Києві 6 - 9 квітня 1917 року (1917) Крижановський [Ф.]
ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ДО УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1917)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)
UCRAINA, LA TERRA MARTIRE ED INDOMA (1939) Bondioli R.
NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE L`URSS (1936) Mikhailov N.
ЕКСЛІБРИС : збірник асоціації назалежних українських мистців (1932) вип. І.
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА УКРАИНЫ : Художественное убранство дома в прошлом и настоящем (1914) Ч. I. Шероцкий К. В.
ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН (1920) Фомин П. И.
ЧЕРНИГОВСКИЕ МАЛОРОССЫ : быт и песни населения Глуховского уезда (1905) Абрамов И.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІСТА М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО (1931) Мицюк О. К.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1941) Т. III. Козаччина та Гетьманщина Антонович М. Д.
САМОВИХОВАННЯ ВЧИТЕЛЯ (1917) Чепіга Я.
ПОЧАТКИ КНИГОПЕЧАТАННЯ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ : в пам'ять 350-ліття першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573-74 р (1924) Свенціцкий І.
ЖИВОПИСНА УКРАЇНА : колекція офортів (1861–1862) Жемчужников Л. М.
ЛІТЕРАТУРА РОССИЙСКА, ВЕЛИКОРУСКА, УКРАІНСКА И ГАЛИЦЬКА (1873) Т. 1. Драгоманов М.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1869) Вып. 1. Народные юридические обычаи и народные верования, суеверия и предрассудки Данильченко Н.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО УСТРОЕНИЯ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ СО ВРЕМЕНИ ЕЁ ЗАСЕЛЕНИЯ ДО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ХАРЬКОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ (1883) Срезневский
ОПИС ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ 1868-1924 (1926) Калинович І.
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1924) Т. 5. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр.
РІДНА ХАТА : ілюстрований збірничок (1908) Коваленко Г.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ : Опыт церковно-исторического исследования (1883) Т. 1. Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ : Опыт церковно-исторического исследования (1898) Т. 2. Голубев С. Т.
ПЛАН ГОРОДА ОЛЬВИИ (1819)
ЧАСТЬ ОБЩЕГО ПЛАНА ГОРОДА КИЕВА ([1850])
КИЕВ В 1654-1855 ГГ : исторический очерк (1904) Иконников В. С.
ТРУДЫ КОМИССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ Вып. 14. Кустарные, отхожые и некоторые сельские промыслы в Сумском уезде (1882)
ДРЕВНЕЙШИЙ ПЛАН ГОРОДА КИЕВА 1638 ГОДА (1896)
БЮЛЛЕТЕНЬ ГАЗЕТЫ БОЛЬШЕВИК : издание Славянского отделения "УКРОСТА"
БЮЛЛЕТЕНЬ ГАЗЕТЫ БОЛЬШЕВИК : издание Славянского отделения "УКРОСТА" (1920)
АК СЕС : политическая и общественно-литературная газета
АК СЕС = ГОЛОС ПРАВДЫ : политическая и общественно-литературная газета (1918)
АК СЕС = ГОЛОС ПРАВДЫ : политическая и общественно-литературная газета (1919)
ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ([1868]) Кн. 2.1. Описание рек Черниговского наместничества (1785 г.) Кн. 2.2. Очерки старейших дворянских родов Черниговской губернии Кн. 2.3. Описание Черниговского наместничества (1781 г.)
СЕРГІЙ МАСЛОВ 1902-1927 (1927), Іванченко М. , Перетц В. , Стешенко Яр.
9 СТРУН БАНДУРИ ЛЮДУ КОЗАКО-РУСЬКОГО І ЙОГО ВКРАЇН : [для співу в супроводі фортепіано] ([1863]) Струна 3-я. Глек М.
ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА (1866–1868) Кн. 1.1. Малороссийские посполитые крестьяне (1648 - 1783) Кн. 1.2. Село Локотки (Глуховского уезда) Кн. 1.3. Село Меленск (Стародубского уезда) Кн. 1.4. Мелкие статьи и заметки Кн. 2.4. Сёла Конотопского уезда Кн. 2.5. Родинные обряды
УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК
УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК (1818)
УКРАЇНСЬКА МУЗА : поетична антологія
УКРАЇНСЬКА МУЗА : поетична антологія (1908)
СПИСКИ НАЧАЛЬНИКОВ И НАСТАВНИКОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ([1819–1869])
ЛІТОПИС САМІЙЛА ВЕЛИЧКА (1770–1779)
ПЛАН РАСКОПОК НА МЕСТЕ ДРЕВНЕГО ХЕРСОНИСА С ПОКАЗАНИЕМ РАБОТ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1876 ГОДУ (1876)
CARTE DU BOSPHORE CIMMÉRIEN; РLAN PARTICULIER DU BOSPHORE CIMMÉRIEN; PLAN APPROXIMATIF DES RESTIGES DE L`ACROPOLIS DE PANTICAPÉE ([1701–1799])
ПЛАН РАСКОПОК ДРЕВНЕГО ХЕРСОНЕСА, С ПОКАЗАНИЕМ РАБОТ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1876 И 1877 Г. : доп. карта: Херсонесско-Монастырский мыс снятый в 1876 г. ([1878])
ПЛАН ДРЕВНОСТЕЙ В ГОРОДЕ ФЕОДОСИИ В 1853 ГОДУ : доп. карта: План древней бани в г. Феодосии, разломанной 1834 года ([1853])
PLAN DES RUINES DE LA VILLE D'OLBIA ([1801–1899])
ПЛАН ГОРОДИЩА БЛИЗ ЕВПАТОРИИ ([1880])
ПЛАН ОЛЬВИЙСКОЙ КРЕПОСТИ (1819)
ПЛАН ГОРОДА ОЛЬВИИ С ОКРЕСТНОСТЯМИ (1819)
ДИСГАРМОНІЯ : драматичні картини на 4 дії (1907) Винниченко В.
АВТОНОМИЯ И ФЕДЕРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГОСУДАРСТВАХ (1907) Кульчицкий К.
НА ДОПОМОГУ КИЇВСЬКОМУ АКЛІМАТИЗАЦІЙНОМУ САДОВІ (1925) Кащенко М.
ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 1860-Х РР. НА УКРАЇНІ (1930) кн. 1. Полтавська громада Гніп М.
ГЕОГРАФІЯ РУСИ (1887) ч. 1. Русь галицка, буковиньска і угорска Заклинський Р.
ШАХ-НАМЕ АБО ІРАНСЬКА КНИГА ЦАРІВ (1896) ч. 1. Фірдоусі
НАРОДНІ КАЗКИ ТА ВИГАДКИ : їх вандрівки та переміни (1896) Клоустон В. А.
УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ : збірка бібліографічних знадобів до історії української драми і театра українського. (1815 – 1906 р.) (1906)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1930) кн. 9.
З ЛИСТУВАННЯ М. ДРАГОМАНОВА З В.НАВРОЦЬКИМ (1923) Возняк М.
ЛИРНИКИ ПОЛТАВСКОЙ И ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ (1901) Маслов С.
ПРОСФОНИМА (1591)
НЫНЕШНИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ : с наставлением, как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от уязвления змеи (1783) Самойлович Д. С.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ О СУЩЕСТВЕ ЯДУ ЯЗВЕННОГО (1792) Самойлович Д. С.
ІРМОЛОГІЙ (1753)
ІРМОЛОГІОН [НОТНИЙ] : содержащ в себі различная пінія церковная Октоиха, Миніи и Тріодіонов (1766)
ВЕЛИКИЙ СПІВАНИК ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ : збірник пісень стрілецьких, історичних (козацьких), побутових, обрядових, жартівливих в опрацюванні для хорів - мішаного, мужеського й жіночого a cappella (1937)
ОПОВІДАННЯ ПРО АНТОНА ГОЛОВАТОГО ТА ПРО ПОЧАТОК ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА (1901) Комаров М. Ф.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛУБЕНСКОГО ОКРУГА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1858 Г.) (1890) Каруновский В. П.
КРИТИЧНИЙ РОЗСЛІД НАД ТЕКСТОМ КОБЗАРЯ (1907) Доманицький В.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКИ ДЕСНЫ ОТ УСТЬЯ ДО ВПАДЕНИЯ РЕКИ БОЛВЫ : произведенного по распоряжению Киевского округа п.с. в 1893-1897 гг (1903)
ОТЧЕТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА ДНЕВНЫХ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА 1898 ГОД (1900)
ЧЕРТЫ ИЗ ИСТОРИИ СОСЛОВИЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГАЛИЦКОЙ (РУСИ) ХIV – XV В (1894) Линниченко И. А.
ЛОХВИЦКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК (1906)
ПУТИВЛЬ И ЕГО ПОСАД В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII-ГО ВЕКА (1914) Эрнст Н.
ЖИТИЕ СКОВОРОДЫ, ОПИСАННОЕ ДРУГОМ ЕГО М.И. КОВАЛЕНСКИМ (1886) Коваленский М. И.
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ : популярне викладання основ акліматизації Миколи Кащенка (1928) Кащенко М.
ТВОРИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО : видання посмертне з життєписом (1884) Т. 1. Навроцький В.
ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО АКЛІМАТИЗАЦІЙНОГО САДУ У ВІДДІЛІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗА ПЕРШИЙ ПЕРІОД ЙОГО ІСНУВАННЯ (З РОКУ 1915 ПО 1921) (1927) Кащенко M. T.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАУКА В РОССИИ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 1806-1917 : историко-критический очерк (1922) Кауфман А. А.
РОЗЫСК 1666 Г. : О злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии (1895) Оглобин Н.
ВОЛЫНСКАЯ ТРЕВОГА 1789 ГОДА (1902) Антонович В.
ГРИЦЬКО ГРИГОРЕНКО (1903) Леонтович В.
ПЕРЕД ВОЛЕЮ : драма в 5 діях (1900) Кропивницький М.
СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ ВИДАНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ЗА 1931 РІК (1932) Додаток 2.
ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717 – 1767 ГГ.) (1893) Ч. 1. 1717-1725
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗОЛОТОНОШСКОГО КРАСНОГОРСКОГО БОГОСЛОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ПОЛТАВСКОЙ ЕПАРХИИ (1914)
ЕВРЕИ В НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ : Исторические очерки. По данным из архива бывшего Новороссийского генерал-губернатора (1901) Лернер О. М.
КНЯЗЬ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОЧУБЕЙ 1768-1834 : очерк жизни и деятельности (1900)
ДЕТАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДОНЕЦКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА : описание планшета VII-21 (1932) Чернышев Б. И.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (1930) Боровий С.
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИОННОГО САДА ПРОФЕССОРА Н. А. КАЩЕНКО В Г. КИЕВЕ (1917) Кащенко Н.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЛИМАТИЗАЦИОННОГО САДА ПРОФЕССОРА Н.Ф. КАЩЕНКО В Г. КИЕВЕ ПО ОТДЕЛУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (1915) Кащенко Н. Ф.
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ В ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX СТ. 1808-1867 : по архивным данным (1913) Павловский И. Ф.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДНЕПРОВСКО-БУГСКОГО ЛИМАНА : сообщение, прочитанное офицерам Одесского гарнизона (1902) Черемисинов В.
БАХЧИСАРАЙ И ЕГО ОКРЕСНОСТИ : культурно-исторические экскурсии (1927) Никольский П. В.
АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЦЕС КАРНИЙ : коментар (1901) Стебельский П.
СЛАВА КОБЗАРЕВІ : сценічна картина, присвячена памяти Тараса Шевченка (1923) Ваврисевич М.
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС, РОССИЯ И АНТАНТА (1918) Вышевич К.
ЗЕМЕЛЬНА СПРАВА В НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ (1906)
ЯК РАТУВАТИСЯ ПРИ НАГЛИХ ВИПАДКАХ ТА КАЛІЦТВАХ (1906) Левицький М.
ЦАРСЬКИЙ МАНІФЕСТ 17-ГО ОКТЯБРЯ 1905 РОКУ (1906)
СТРАШНИЙ ВОРОГ : книжка про горілку (1907) Загірня М.
БРАТСТВА І ПРОСВІТНА СПРАВА НА ВКРАЇНІ ЗА ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ ДО Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1907) Грінченко Б.
ЯК ВИЗВОЛИЛИСЯ ПІВНІЧНІ АМЕРИКАНСЬКІ ШТАТИ (1907) Загірня М.
ПРО НЕБО : популярна астрономія (за Фламаріоном) (1907) Ч. 1. Черкасенко C.
ПІДПОРИ ГРОМАДЯНСТВА : комедія на 4 дії (1907) Ібсен Г.
ВОРОГ НАРОДОВІ : комедія на 4 дії (1907) Ібсен Г.
ДЕКАБРИСТИ НА УКРАЇНІ (1926) Багалій
ПРИМАРИ : драма на три дії (1907) Ібсен Г.
У ЗОЛОТИХ КАЙДАНАХ : комедія на три дії (1907) Мірбо О.
КАНАДА : ЗАМІТКИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ (1925) Биковський Л.
КИЕВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1884-1885 Г : высокосный год (1883)
КИЇВ : довідна книга (1929)
ПАМ’ЯТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА : збірник доповідей, читаних на ювілейній Шевченківській сесії Академії наук УРСР 9 і 10 березня 1943 р (1944)
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ШКІЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ : проект (1928) Горецький П.
ОПОВІДАННЯ (1907) Т. 1. Оповідання різдвяні Пчілка О.
ОКСАНА : драма у 3-х діях (1907) Глек М.
ПРО НАРОДОПРАВСТВО (1907) Кн. 1. Снаренко А.
БОРЦЫ ЗА ЗЕМЛЮ И ПРАВДУ : роман-былое из социальной жизни на Украине. Эпоха 1881-1905 гг (1908) Осадчий Т.

РОДОВА БІБЛІОТЕКА ГРАФІВ ЙОАХИМА І АДАМА ХРЕПТОВИЧІВKAZANIA Y MOWY POD CZAS POGRZEBU JAŚNIE OŚWIECONEGO XIĄŻĘCIA JEGOMOŚCI IERZEGO RADZIWIŁŁA WOIEWODY NOWOGRODZKIEGO, KAWALERA ORDERU BIAŁEGO ORŁA, PUŁKOWNIKA JEGO KROLEWSKIEY M. MIANE KU WIECZNEY PAMIĘCI DO DRUKU PODANE ROKU 1757 ([1757])
DIVI GREGORII NAZANZENI EPISCOPI THEOLOGI GRAECA QUAEDAM & SANCTA CARMINA : Cum Latina Ioannis Langi Silesij interpretatione ([1561])
ОТЗЫВ О СОЧИНЕНИИ А. Н. МАЛИНКИ : cборник материалов по малорусскому фольклору (1907)
HISTORIA GRECKA NA KLASĘ IV (1814)
JABIEDA, TO JEST PIENIACTWO : komedya satyryczna w pięciu aktach (1808) Kapnist B.
LEONHARDI GORECII, EQUITIS POLONI, DESCRIPTIO BELLI IVONIAE, VOIVODAE VALACHIAE, QUOD ANNO M D LXXIIII, CUM SELYMO II, TURCARUM IMPERATORE, GESSIT. HUIC ACCESSIT IO. LASICII HISTORIA DE INGRESSU POLONORU[M] IN VALACHIAM CUM BOGDANO, ET CAEDE TURCARUM (1578) Gorecki L.
HIERONIMI MAGII VARIARUM LECTIONUM, SEU MISCELLANEORUM : In quibus multa auctorum loca emendatur, atque explicantur, et quae ad antiquitatem cognoscendam pertinent, non pauca afferuntur... (1563) libri IIII. Maggi G.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУСИ. ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ К ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА (1894) Ч. 1. Древние Россы Тебеньков М. М.
HISTORJA WOJENNA, KRÓTKO WYRAŻAJĄCA PIERWSZĄ WOJNĘ PRUSKĄ I DAWNIEJSZĄ BAWARSKĄ, ZACZĘTĄ R. 1741, A SKOŃCZONĄ 1748, UTRZYMYWANĄ PRZEZ LAT 7 MIĘDZY AUSTRJĄ, ANGLJĄ, HOLANDJĄ, SARDYNJĄ I ROSSJĄ Z JEDNEJ, A FRANCJĄ, HISZPANJĄ, BAWARJĄ, SYCYLJĄ I PRUSAMI Z DRUGIEJ STRONY, PRZEŁOŻONA Z FRANCUSKIEGO PRZEZ IMCI PANA FELIKSA JODKĘ, STAROSTĘ DIEWIENISKIEGO (1779) Т. 1.
DE LAESIONIBUS CAPITIS EXTERNIS: DISSERTATION INAUGURALIS CHIRURGICA QUAM CONSENSUS ET AUCTORITATE AMPLISSIMI MEDICORUM ORDINIS AD CONSEQUENDA DOCTORIS MEDICINAE JURA ET HONORES IN CAESAREA LITTERARUM UNIVERSITATE VILNENSI (1826)
РАССКАЗЫ М. Т. СИМОНОВА (НОМИСА) (1900) Симонов М. Т.
ПИСАННЯ ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО (1896) Кн. 2.
СТАТУТ ПОДІЛЬСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА (1908)
НЕХАЙ ЖИВЕ ЖИТТЯ : п'єса на 4 дії (1907) Пахаревський Л.
НА ШАХТІ : малюнки з шахтарського життя №2 ([1908]) Черкасенко С.
ОПОВІДАННЯ-ЕСКІЗИ (1910) Збірка 2. Воронін П.
НАША ДОЛЯ – БОЖА ВОЛЯ : повість (1905) Яворницький Д. І.
ДЕ ЛЮДЕ – ТАМ І ЛИХО (1911) Яворницький Д. І.
ХРИСТОС В СЕРЦІ ЧОЛОВІКА (1908) Яворницький Д. І.
ГНУЧКА ЧЕСНІСТЬ : з сучасного письменства (1909) Єфремов С.
ЗАПОРОЖЦЫ В ПОЭЗИИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (1912) Яворницкий Д. И.
ОСНОВЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ (1912) Сикорский И. А.
СЛЬОЗИ (1915) Алчевська Х.
СВЯТИТЕЛЬ МИКОЛА-ЧУДОТВОРЕЦЬ (1909)
Т. Г. ШЕВЧЕНКО ПЕВЕЦ УКРАИНЫ И ЗАПОРОЖЬЯ (1814 – 1861) : очерк (1901) Кранихфельд Вл. П.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ЙОГО ДУМКИ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ (1906) Сірко Ф.
ПАМВА БЕРЫНДА И ЕГО ВИРШИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ДР. ДНИ (1912) Сычевская А. И.
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1923)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1924)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1925)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1926)
ІВАН ФРАНКО ЯК ПУБЛІЦИСТ (1918) Заклинський Р.