Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (177)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У02$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 763
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС41692

Уперенко, Николай Афанасьевич.
Взаимосвязи экономической истории и экономической теории [Текст] : дис...д-ра экон.наук:08.00.01;08.00.03 / Уперенко Николай Афанасьевич ; Одесский ин-т народного хозяйства. - О., 1992. - 375 с.

Рубрикатор НБУВ:
 У01 
 У02 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский институт народного хозяйства

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС53700

Бодров, Владимир Григорьевич.
Экономический неоконсерватизм: содержание, эволюция, взаимосвязь теории и политики [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.01.14 / Бодров Владимир Григорьевич ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1995. - 435 с.

Рубрикатор НБУВ:
 У010 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Т. Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС80203

Кренделева, Татьяна Викторовна.
Финансовые проблемы промышленности в экономической литературе УССР второй половины 60-х начала 80-х годов [т] : дис... канд. экон. наук: 08.00.02 / Кренделева Татьяна Викторовна ; АН УССР, Ин-т экономики. - К., 1987. - 172 л. - Библиогр.: 144-172

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украинской ССР (Киев); Институт экономики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС80207

Кривко, Наталия Константиновна.
Проблемы экономики промышленности в экономической литературе Украинской ССР в период строительства развитого социализма (1937-1958 гг.) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.00.02 / Кривко Наталия Константиновна ; АН УССР, Ин-т экономики. - К., 1976. - 168 л. - Библиогр.: л. 157-168

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украинской ССР (Киев); Институт экономики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС81994

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Ущаповський Юрій Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 198 арк.: рис. - арк. 184-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС84933

   Леоненко, Петро Михайлович.
Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.01.04 / Леоненко Петро Михайлович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 418 арк. - арк. 391-418

Рубрикатор НБУВ:
 У010 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС85761

Сайкевич, Олександр Дмитрович.
Державне регулювання ринкової економіки в роботах українських економістів другої половини XIX - початку XX ст. [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.04 / Сайкевич Олександр Дмитрович ; НАН України, Об'єд. ін-т економіки. - К., 2004. - 185 арк. - арк. 165-182

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Об'єднаний інститут економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС91034

   Фещенко, Валентина Михайлівна.
Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.01.04 / Фещенко Валентина Михайлівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 396 арк. - арк. 351-390

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС107640

Кудлак, Віталій Ярославович.
Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х.Бунге [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Кудлак Віталій Ярославович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 250 арк.: табл. - арк. 235-250

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бунге М. Х. (о нём); Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС101575

   Небрат, Вікторія Василівна.
Розвиток фінансової науки в дослідженнях українських економістів другої половини XIX - початку XX ст. [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Небрат Вікторія Василівна ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 205 арк. - арк. 183-202

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС107658

Карпусь, Дмитро Олександрович.
Діяльність київської історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського (1901-1919 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Карпусь Дмитро Олександрович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 210 арк. - арк. 188-210

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Довнар-Запольський М. В. (про нього); Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС108475

Кудласевич, Ольга Миколаївна.
Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половини XIX - початку XX ст. [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Кудласевич Ольга Миколаївна ; ДВНЗ "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2008. - 192 арк. - арк. 175-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС50661

Смолка, Анатолій Олексійович.
Економічна думка та соціально- економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 171 л. - л.: 161-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС48181

Ряба, Ольга Ігорівна.
Проблеми зовнішньоекономічних зв'язків в українській економічній літературі 20-х років ХХ століття [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.01.04 / Ряба Ольга Ігорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 143 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС57593

Марцінишин, Галина Богданівна.
Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Марцінишин Галина Богданівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 1997. - 181 л. - л. 170-181

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС61777

   Вербова, Оксана Степанівна.
Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Вербова Оксана Степанівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 1998. - 197 л. - л. 171-188

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС54717

Мартинюк, Олена Віталіївна.
Реалізація принципу протекціонізму в митній політиці країн з перехідною економікою [Текст] : дис... [канд. екон.] наук: 08.05.02 / Мартинюк Олена Віталіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 1997. - 183 с. + 23 дод.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС63353

Горин, Марія Федорівна.
Кон'юнктурні дослідження в Україні в роки нової економічної політики [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Горин Марія Федорівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 1999. - 174 л. - л. 156-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС60974

Кудирко, Людмила Петрівна.
Економічний неолібералізм в умовах трансформації господарських систем [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Кудирко Людмила Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 178 л. - л.159-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС69678

Марутян, Рена Рубенівна.
Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Марутян Рена Рубенівна ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2001. - 191 арк.+ дод.: рис. - арк. 178-191

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Каришев М. О. (о нём); Запорізький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського