Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Ущаповський Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.
ДС81994

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Ущаповський Юрій Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 198 арк.: рис. - арк. 184-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА328178

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Ущаповський Юрій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2003. - 18 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА631268

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці [Текст] : (Від давнини до початку ХХ століття) / Ю. В. Ущаповський ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2002. - 268 с.: рис. - ISBN 966-613-157-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка; Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р96018

Ущаповський, Ю. В..
Рекомендації щодо підготовки курсових робіт з теоретичних економічних дисциплін [Текст] / Ю. В. Ущаповський ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. Кафедра економічної теорії. - Житомир : ЖІТІ, 2000. - 26 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський інженерно-технологічний інститут. Кафедра економічної теорії

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА640921

Возна, Людмила Юріївна.
Політична економія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. / Л. Ю. Возна, Ю. В. Ущаповський ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2003. - 272 с. - Бібліогр.: с. 221-223

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ущаповський, Юрій Володимирович; Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА741694


Соціально-економічні інституції економічної системи України [Текст] : [монографія] / [Ю В. Ущаповський та ін. ; за заг. ред. проф. К. С. Солонінка] ; Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 225, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 прим. - ISBN 978-966-683-290-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ущаповський, Юрій Володимирович; Возна, Людмила Юріївна; Солонінко, Костянтин Степанович; Юрківський, Олександр Йосипович; Северенчук, Алла Леонтіївна; Костриця, Микола Миколайович; Солонінко, Костянтин Степанович (ред.); Житомирський державний технологічний університет. Кафедра економічної теорії; Міжнародна асоціація інституціональних досліджень; Спілка економістів України

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА773545

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / Ю. В. Ущаповський ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 259 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 242-259. - 300 прим. - ISBN 978-966-483-672-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського