ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 3 : Е-Й (2005)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 4 : КА-КОМ (2007)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 5 : КОН-КЮ (2008)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ (1940)
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ. КН. 1 : ВОЄННІ ДІЇ 1648-1652 РР. : [монографія] (1996)
АЛЬМАНАХ УКРАЇНСЬКОГО ЧАСОПИСУ ВІЛЬНА ДУМКА ТА ФУНДАЦІЇ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ В АВСТРАЛІЇ (1994)
КУРГАНЫ СТЕПНОЙ СКИФИИ : сб. науч. тр. (1991)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1990)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 6 : ЛА-МІ (2009)
УКРАЇНСЬКА МОВА ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ : підручник (2012)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 7 : МЛ - О (2010)
СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПАМЯТНИКАХ СКИФО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ УКРАИНЫ, МОЛДОВЫ И РОССИЙСКОГО ПОДОНЬЯ (VI В ДО Н. Э. - IV В Н. Э.) : [монография] (2000)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 8 : ПА - ПРИК (2011)
ПРОБЛЕМЫ СКИФО-САРМАТСКОЙ АРХЕОЛОГИИ (1990)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 9 : ПРИЛ - С (2012)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 10 : Т - Я (2013)
СКИФЫ И САРМАТЫ (1977)
ДОВІДНИК УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ (1968)
ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (2006)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ФОНЕТИКА : [монографія] (1979)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА (1996)
ТРАДИЦІЙНІ ГОЛОВНІ УБОРИ УКРАЇНЦІВ (1993)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ XVI-XX СТОЛІТТЯ : хрестоматія (2004)
УКРАЇНСЬКІ НОЧІ АБО РОДОВІД ГЕНІЯ : біографічний роман про Шевченка (1980)
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : довідник (1990)
КУЛЬТУРА УСНОГО МОВЛЕННЯ. ПРАКТИКУМ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
КУРС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Ч. 2 : СИНТАКСИС : підруч. для ф-тів мови і л-ри пед. ін-тів (1961)
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)
БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 1960-2005 РР. (2009)
НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (1941)
ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1998)
УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ЕНЦИКЛЬОПЕДІЯ. КНИГА ЗНАННЯ. Т. 1 : А-Ж ([1930?])
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ : [монографія] (1996)
УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ЕНЦИКЛЬОПЕДІЯ. КНИГА ЗНАННЯ. Т. 2 : З-Р ([1934])
УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ЕНЦИКЛЬОПЕДІЯ. КНИГА ЗНАННЯ. Т. 3 : С- Я ([1935])
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1918 (1994)
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1994)
О МИФИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОВЕРИЙ И ОБРЯДОВ (1865)
ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ (1991)
ПЕРЕТВОРЕННЯ НАЦІЙ. ПОЛЬЩА, УКРАЇНА, ЛИТВА, БІЛОРУСЬ, 1569-1999 (2012)
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (2005)
РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ І УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ (1996)
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ, ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ, МІГРАЦІЇ... (2000)
ПРО ВОЛЮ ВІРИ (1918)
ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2000)
УКРАЇНСЬКА МОВА : навч. посіб. для вступників до вузів (1992)
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ : для підприємств і громадян (1997)
МЕЛОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ (1969)
УКРАЇНСЬКА МОВА : енциклопедія (2004)
УКРАЇНЦІ, ЯК НАРОД (1917)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ ТА ІСТОРИЧНІ ПІСНІ : зб. для серед. та ст. шк. віку (1990)
РУИНА. МАЗЕПА. МАЗЕПИНЦЫ : [ист. монографии и исслед.] (1995)
НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ УКРАИНЫ : [монография] (2006)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ Х-ХХ СТОЛІТЬ (2004)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 1 : ДО СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1995)
УКРАЇНА. ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ. 1939-1941 (2009)
УКРАЇНА: НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1945-1991 РР.) (2003)
КАРТОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2000)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 2 : ВІД СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ ДО 1923 РОКУ (1995)
КАРПАТСЬКА УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : навч. посіб. (2008)
СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ : УКРАЇНСЬКА ДОЛЯ ДИКОГО ПОЛЯ (ТВОРИ ЗІ ЗБІРКИ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ) : каталог виставки (2013)
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (2006)
СВІТ І МИ : Аналіза української політики на тлі конфлікту вільної демократії з комунізмом (1963)
СКОВОРОДА (1972)
РУЇНА КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1648-1764-1802 РОКАХ : студія політично-адміністративних і соціяльно-економічних відносин в Україні в XVII-XVIII ст. (1968)
ДЕРЖАВНИЦЬКА ДУМКА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА (1994)
СЛОВНИК СОЦІОЛОГІЧНИХ І ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ (1993)
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ГАЛИЧИНИ XIX-XX СТ. (1961)
ШЛЯХ ВИЗВОЛЕННЯ : суспіл.- політ. нариси (1923)
ІСТОРІЯ ВІЙН І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ : Енциклопедичний довідник (2004)
ГЕТЬМАНИ УКРАЇНИ. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ([2004])
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. Т. 1 (2006)
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. і курсантів вищ. і серед. навч. закл., учнів гімназій (2002)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. Т. 2 (2007)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 (2004)
ЮЖНАЯ УКРАИНА В 1800-1825 ГГ. (1970)
М. П. ДРАГОМАНОВ : (к истории украинского национализма) (1934)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : підручник (2005)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : навч. посіб. (2003)
УКРАЇНА : [альбом] (2012)
УКРАЇНСЬКІ КОЛЯДКИ (1916)
ІСТОРІЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ (1992)
АДМІНІСТРАЦІЙНО-ТЕРИТОРІЯЛЬНИЙ ПОДІЛ У.С.Р.Р. ПРИ 3-Х СТУПНЕВІЙ СИСТЕМІ ВРЯДУВАННЯ : за даними на 1 жовтня 1925 року (1925)
МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИЕВСКОЙ СТАРИНЫ (2005)
ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)
ГУЦУЛИ Й ГУЦУЛЬЩИНА (1920)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 1 : А-ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА (1955)
АВТОПОРТРЕТ НАЦІЇ (1997)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ (1968)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 2 : ГОЛИНСЬКИЙ-ЗЕРНОВ (1957)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 3 : ЗЕРНОВЕ ГОСПОДАРСТВО-КРОПИВНИЦЬКИЙ (1959)
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (2007)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 4 : КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ-МІСТО (ПОЧАТОК) (1962)
ДО ПИТАННЯ ПРО ІДЕОЛОГІЮ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН) : аналіт. огляд (2003)
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВТРАЧЕНИХ ТА ПЕРЕМІЩЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ . КН. 2 : АРХІВНІ ФОНДИ, ВИВЕЗЕНІ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ У 1945-1991 РОКАХ (2008)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 5 : МІСТО (ПРОДОВЖЕННЯ)-ПЕРЕМИСЬКА ЄПАРХІЯ (1966)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ (1967)
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВТРАЧЕНИХ ТА ПЕРЕМІЩЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ . КН. 1 : АРХІВНІ ФОНДИ УКРАЇНИ, ВТРАЧЕНІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2007)
УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛ-КОМУНІСТИ : їх роля у визвольній боротьбі України, 1917-1956 рр. (1956)
1941. БИТВА ЗА КИЕВ, 7 ИЮЛЯ - 26 СЕНТЯБРЯ (2008)
КИЕВ ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ (1888)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 6 : ПЕРЕМИЩЛЬ-ПРЯШІВЩИНА (ПОЧАТОК) (1970)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 7 : ПРЯШІВЩИНА (ПРОДОВЖЕННЯ)-СИБІР (1973)
ЦЬОГО ВИ НЕ ЗНАЄТЕ! РОЗКРИТІ Й НЕРОЗКРИТІ ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ТА ПРИРОДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1997)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 8 : СИМВОЛІЗМ-ТЕХНІЧНІ РОСЛИНИ (1976)
ПОДІЛЛЯ І ПІВДЕННО-СХІДНА ВОЛИНЬ В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ : матеріали Всеукр. іст.-краєзнавч. наук.-практ. конф., 19 вересня 1998 р. (1998)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 9 : ТИМОШЕНКО-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН (1980)
РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : АБАЗИН-ДЕРЖАВЕЦЬ (1969)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Т. 10 : ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОРИС-ЯЦКІВ (1984)
РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 2 : ДЕРЖАВІН-ЛЕСТРИГОНИ (1970)
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО : навч. посібник (1994)
РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 3 : ЛЕТИЧІВ-РОЗКОПКИ (1971)
РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 4 : РОЗЛИВ-ЯЦКЕВИЧ (1972)
A LABORATORY OF TRANSNATIONAL HISTORY : Ukraine and Recent Ukrainian Historiography (2009)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОЛОГІЯ : XIX - початок XX століття. Історичні нариси (2005)
УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2007)
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО КІНА : Три фільми О. Довженка (1930)
УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ: ІЛЮЗІЇ, МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ (2008)
ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВО. ҐЕНЕЗА Й ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК (1998)
СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ : сочинение (1847)
КОЗАЦЬКА УКРАЇНА : вибрані праці (2003)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: ІСТОРИК І БУДІВНИЧИЙ НАЦІЇ : статті і матеріяли (1995)
УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVII-XVIII СТ.: КОРДОНИ, НАСЕЛЕННЯ, ПРАВО (1996)
УКРАЇНА: У СКЛАДІ ДВОХ ІМПЕРІЙ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) (2011)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Т. 1 : КНЯЖА ДОБА (1923)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ : Шлях до Великої України (2005)
25 ПЕРЕМОГ УКРАЇНИ (2013)
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ (1991)
ЩОДЕННИКИ. 1923-1929 (1997)
ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЮГО-ВОСТОКА УССР (1950)
ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, САМОСТІЙНА РОБОТА : навч. посіб. (2012)
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ : монографія (2007)
ФЕНОМЕН СТЕПАНА БАНДЕРИ : [монографія] (2008)
УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ: ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ В КОНТЕКСТІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ (І ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) : матеріали до спецкурсу (2007)
ЯК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТИ УКРАЇНСЬКОЮ : практ. посіб. (2007)
КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В ХVI-XVII ВІЦЇ (1919)
НАЦІОНАЛІЗМ І НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ: ІСТОРІЯ ТА ІДЕЇ (1994)
УКРАЇНА НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ : Кінець ХV- перша половина ХVІІ ст. (2004)
ГЕЙ НЕ ДИВУЙТЕСЬ... : Воєнні пісні (1922)
КОЗАЦЬКИЙ МІФ. ІСТОРІЯ ТА НАЦІЄТВОРЕННЯ В ЕПОХУ ІМПЕРІЙ (2013)
ВЕЛИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 1 (1993)
ВЕЛИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 2 (1993)
ПРО БАТЬКА КОЗАЦЬКОГО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1919)
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ В ІМЕНАХ : навч. посіб. (1997)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КІБЕРНЕТИКИ. Т. 1 : А-Л (1973)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КІБЕРНЕТИКИ. Т. 2 : М-Я (1973)
УКРАЇНСЬКА УСНА СЛОВЕСНІСТЬ : Загальний огляд (із портретиками українських етнографів та народних співців): Вибір творів із поясненнями та нотами (1938)
ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : історично-релігійна монографія (1992)
ЯК ЖИВ УКРАЇНЬСКИЙ НАРОД (КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ) (1910)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ 40-50-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ: ІДЕОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА : [монографія] (2003)
УКРАЇНЦІ В ЄГИПТІ (1946)
ЖИЗНЬ УКРАИНСКОГО ПОЭТА ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА ШЕВЧЕНКА : Критико-биографическая хроника. 1814-1861 (1898)
УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ 1657-1659 : замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (1954)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 1 : ЛІТЕРИ А-Б (1957)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 2 : ЛІТЕРИ В-Ґ (1958)
ПРИ ДЖЕРЕЛАХ УКРАЇНСЬКОГО ОРГАНІЗОВАНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ (1970)
ЛІС І ДОВКІЛЛЯ : навч. посіб. для агр. та екол. ф-тів вищ. учбових закл. (1998)
ВОПРОСЫ СКИФО-САРМАТСКОЙ АРХЕОЛОГИИ : [по материалам конф. ИИМК АН СССР 1952 г.] ([1954])
УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХ СТОРІЧЧІ: ІСТОРІЯ ЛІНГВОЦИДУ : документи і матеріали (2005)
ХРОНОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СКИФИИ VII-IV ВЕКОВ ДО Н. Э. (2003)
ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ (1990)
ДОВБУШ АБО ГРОМОВИЙ ТОПІР І ЗНАХАРСКИЙ КРЕСТ : Трагедія в 5 дїлах ([1920])
УСІ ГЕТЬМАНИ УКРАЇНИ : легенди, міфи, біографії (2008)
СОН. ОДАРКА. ЧАРИ. ЛЕДАЩИЦЯ : Народні оповіданя ([1912])
ЭЛИТНЫЕ КУРГАНЫ СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ В СКИФО-САРМАТСКУЮ ЭПОХУ : (материалы заседаний "круглого стола" 22-24 дек. 1994 г., Санкт-Петербург) (1994)
УКРАЇНСЬКІ ПОЕЗІЇ (1912)
ТВОРИ ЙОСИФА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 2 (1928)
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И КИЕВ В ЛЕТОПИСНЫХ ПРЕДАНИЯХ И ЛЕГЕНДАХ (1986)
ЕКОЛОГІЯ. ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК (2004)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 9 : ЛІТЕРИ НА-ОЛ (1962)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 10 : ЛІТЕРИ ОЛ-ПЕР (1962)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 11 : ЛІТЕРИ ПЕРЕ (1963)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 12 : ЛІТЕРИ ПО-РИЗ (1963)
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАЛОРУССКОГО НАРОДА. Т. 1 (1874)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 13 : ЛІТЕРИ РИЗ-СЕ (1964)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 14 : ЛІТЕРИ СЕ-СТІ (1965)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 15 : ЛІТЕРИ СТ-УЦ (1966)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 16 : ЛІТЕРИ УШ-Я (1967)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА УКРАИНЕ : (краткий ист. очерк, сост. по неизданным док.) (1889)
БЕЗ ТЕРИТОРІЇ. ІДЕОЛОГІЯ ТА ЧИН УРЯДУ У.Н.Р. НА ЧУЖИНІ (1934)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 3 : ЛІТЕРИ Д-Є (1958)
УКРАЇНОЗНАВСТВО: ПРИРОДНА ПCИХО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ : монографія (2010)
КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ЯК ІДЕЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ XVI-XVIII СТ.. КН. 1 (2007)
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)
СОБОРНИЦТВО І РЕГІОНАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ (1917-1920 РР.) (2001)
ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР : курс лекцій (2012)
УКРАЇНСЬКА МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 5 : ЛІТЕРИ К-КОМ. (1959)
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І НАЦІОНАЛЬНА ВОЛЯ (2006)
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : пер. з англ. (2012)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (1989)
КОЗАЦЬКА ХРИСТИЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА : (Запорозька Січ у західноєвроп. літ. пам'ятках) (1992)
УКРАЇНСЬКА МУЗИКА : історично-критичний огляд (1963)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ 1917-1956 : Пер. з англ. (2003)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ІДЕЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ЕВОЛЮЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЇ (1997)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 8 : ДИТИНА В ЗВИЧАЯХ І ВІРУВАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : матеріали з полудневої Київщини (1906)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 2 : БОРОНУВАННЯ-ГЕРТЕЛІ (1978)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 3 : ГЕРДАН-ЕЛЕКТРОГРАФІЯ (1979)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 4 : ЕЛЕКТРОД-КАНТАРИДИН (1979)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 5 : КАНТАТА-КУЛИКИ (1980)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 9 : ДИТИНА В ЗВИЧАЯХ І ВІРУВАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : матеріали з полудневої Київщини (1907)
УКРАЇНСЬКА КУХНЯ : повне зведення рецептів національної кухні ХVІІІ-ХХІ ст. (2006)
НЕЗНАЙОМА КЛІО. ТАЄМНИЦІ, КАЗУСИ І КУРЙОЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. КОЗАЦЬКА ДОБА (2004)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 : А-БОРОНА (1977)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 6 : КУЛИКІВ-МІКРОКЛІМАТ (1981)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ (1972)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 7 : МІКРОКЛІН-ОЛЕУМ (1982)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 8 : ОЛЕФІНИ-ПОПЛІН (1982)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 9 : ПОПЛУЖНЕ-САЛУЇН (1983)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 10 : САЛЮТ-СТОГОВІЗ (1983)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 11. КН. 1 : СТОДОЛА-ФІТОГЕОГРАФІЯ (1984)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 11. КН. 2 : УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА (УРСР) (1984)
ЛИТЕРАТУРНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УКРАИНОФИЛЬСТВО (1898)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ (1970)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ (1969)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (1970)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ (1973)
САМОСТІЙНА УКРАЇНА (2002)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ (1969)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ (1970)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (1971)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ УКРАИНСКОГО СЕПАРАТИЗМА (1996)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 1 (1992)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ (1971)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ (1972)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 2 (1992)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ (1974)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 3 (1993)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 4 (1993)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 5 (1994)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 6 (1994)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 7 (1995)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 8 (1996)
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 9 (1996)
КУБАНСЬКА УКРАЇНА (2002)
ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ. : зб. ст. і док. (2003)
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ЛИЦАРСТВА : Нариси про зародж. і розвиток козац. традиц. культури та національне військ. мистецтво в українознавч. вимірі (2004)
УКРАЇНСЬКЕ САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ : матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 4-5 трав. 1993 р.) (1994)
СОФІЯ КИЇВСЬКА: ВІЗАНТІЯ. РУСЬ. УКРАЇНА. [ВИП. 1] : зб. ст. (2011)
СОФІЯ КИЇВСЬКА: ВІЗАНТІЯ. РУСЬ. УКРАЇНА. ВИП. 2 : зб. наук. пр. (2012)
ЯК І КОЛИ ПОЧАЛА ФОРМУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ (1991)
КОРПУС ГРАФІТІ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ : (остання третина ХІ - перша третина ХVIII cт.) : [монографія] (2013)
КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА (2000)
КОРПУС ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ (XI - ПОЧАТОК XVIII СТ.). Ч. 1 : ПРИДІЛ СВ. ГЕОРГІЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА (2009)
КОРПУС ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ (XI - ПОЧАТОК XVIII СТ.). Ч. 2 : ПРИДІЛ СВВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : посібник (2002)
КОРПУС ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ (XI - ПОЧАТОК XVIII СТ.) . Ч. 3 : ЦЕНТРАЛЬНА НАВА (2011)
УНІВЕРСАЛИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. 1648-1657 (1998)
30 ЧЕРВНЯ 1941 : Проголошення відновлення державности України (1967)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ (1973)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ (1973)
ТВОРИ. Т. 4, Ч. 2 : НАШ БІЙ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ : історична епопея (1966)
НАРИСИ ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (1929-1941 РР.) (1998)
ОПИСИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТ. (1997)
ТАЄМНА ВІЙНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО : іст.-докум. оповідь (1995)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ (1971)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ (1969)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ (1973)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (1967)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ (1971)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ (1972)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (1969)
О ВРЕМЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ПИСЬМЕН : c 19-ю снимками (1855)
СТОЛИЦЯ ВІДЧАЮ. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. НА ХАРКІВЩИНІ ВУСТАМИ ОЧЕВИДЦІВ : свідчення, коментарі (2006)
ЯКОЮ МОГЛА БУТИ УКРАЇНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ. ПРОЕКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (2008)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЄВРЕЇВ УКРАЇНИ (2009)
ПРО НОВІТНІЙ НАЦІОНАЛІЗМ : пер. з нім. за дозволом авт. (1915)
ВІРА І ГРОМАДСЬКІ СПРАВИ (1915)
ІСТОРИЧНЕ КАРТОЗНАВСТВО УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2004)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОЛОГІЯ: МІЖ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ : іст. нариси (2008)
ВСЕСВІТНЯ КОЗАЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ХV - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ (2007)
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И КОЛОНИЗАЦИЯ (1905)
КОРОТКА ІСТОРІЯ КОЗАЧЧИНИ (1971)
МАЗЕПИНА КНИГА (2005)
ТЮРКСЬКІ ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (2010)
THE UKRAINIANS IN CANADA ([1985])
ОТ КИММЕРИЙЦЕВ ДО КРЫМЧАКОВ : народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в. (2007)
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. ЖИВОПИС : [альбом] (1967)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ - ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, АКАДЕМІК : біобібліографія, (1885-2000 рр.) (2001)
РАННЯЯ РУСЬ: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (2013)
БЛАГОДАТНІСТЬ ІЄРАРХІЇ У.А.П.Ц. (УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ) (2009)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ДОКУМЕНТИ. МАТЕРІАЛИ : посібник (2002)
ІСТОРІЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ. Т. 1 (1990)
БОРЬБА ЗА УКРАИНУ. 1917-1921 (2011)
ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ : [монографія] (2010)
СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ. ВИП. 2 (1973)
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ (1917-1920 РР.) (2010)
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ У ПРЕСІ (ДРУГА ПОЛ. XIX - ПОЧ. XX СТ.) : навч. посіб. (2002)
ГЕТЬМАНИ І МОНАРХИ. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 1648-1714 РР. : [монографія] (2003)
МАЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ И РАССКАЗЫ (1876)
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ: РАДЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ : [монографія] (2006)
УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ ВІД ІВАНА ВИГОВСЬКОГО ДО ІВАНА САМОЙЛОВИЧА (1657-1687) (2004)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Т. 2 : КОЗАЦЬКА ДОБА (1924)
ДРЕВНЕЙШИЕ ГРАФФИТИ СОФИИ КИЕВСКОЙ И ВРЕМЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ : [монография] (2012)
УНІВЕРСАЛИ ПАВЛА ПОЛУБОТКА (1722-1723) (2008)
ТВОРИ. Т. 3, Ч. 1 : НАШ БІЙ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ : історична епопея (1962)
УНІВЕРСАЛИ ІВАНА МАЗЕПИ (1687-1709). Ч. 2 (2006)
ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ИСТОРИИ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ. 1730-1823. Ч. 1 : С 1730 ПО 1796 (1836)
ВОЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ : историко-топографический очерк (1898)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА. Т. 1 (1924)
МІЖ НАЦІОНАЛІЗМОМ І ТОЛЕРАНТНІСТЮ (2009)
МОНОГРАФІЇ ДО ІСТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ (1886)
МЕМУАРИ ДО ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ РУСІ. ВИП. 1 : XVI СТ. (2005)
МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 : А-В (1995)
ХРОНІКА З ЛІТОПИСЦІВ СТАРОДАВНІХ (1992)
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : соц.-політ. портрет (1993)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА. ВЫП. 1 : 8 рис. в тексте и 12 на отдельных табл. (1906)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА. ВЫП. 2 : 8 рис. в тексте и 12 на отдельных табл. (1906)
РАРИТЕТНЫЙ ФЛОРОФОНД ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ (ХОРОЛОГИЯ) : [атлас] (2001)
ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ И ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ. Т. 3 (1896)
ЛЕТОПИСЬ САМОВИДЦА О ВОЙНАХ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО И О МЕЖДОУСОБИЯХ, БЫВШИХ В МАЛОЙ РОССИИ ПО ЕГО СМЕРТИ : доведена продолжателями до 1734 г. (1846)
ОЧЕРКИ МАЛОРОССИИ (1865)
ВПЛИВ ПОВСТАННЯ СТЕПАНА РАЗІНА НА УКРАЇНУ : (з історії спіл. боротьби рос. і укр. народів проти феод.-кріпосн. гніту) (1947)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ХРЕСТОМАТІЯ З ПАМ'ЯТНИКІВ ПИСЬМЕНСЬКОЇ СТАРО-УКРАЇНЩИНИ XI-XVIII В.В. (1922)
НАЗВА УКРАЇНИ. З КАРТАМИ (1921)
ОПИСАНИЕ СТАРОЙ МАЛОРОССИИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. Т. 1 : ПОЛК СТАРОДУБСКИЙ (1888)
ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1996)
УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ. Т. 10 : УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917-1921 РР. (1999)
ІСТОРІЯ СЛОБОДСЬКОЇ УКРАЇНИ : з 71 малюнками і 2 картами (1918)
ПОЧАТКИ ГРОМАДЯНСТВА : (ґенетична соціольоґія) (1921)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА (1918-1941) (1991)
DE GESCHIEDENIS DER KOZAKKEN, VAN HUNNEN OORSPRONG AF, TOT OF DEN TEGENWOORDIGEN TIJD, MET EENE BESCHRIJVING VAN HUNNE INRIGTING EN HUNNE WOONPLAATSEN (1814)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 1 : ДО ПОЧАТКУ XI ВІКА (1991)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 2 : XI-XIII ВІК (1992)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 3 : ДО РОКУ 1340 (1993)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 4 : XIV-XVI ВІКИ - ВІДНОСИНИ ПОЛІТИЧНІ (1993)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 5 : СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XIV-XVII ВІКІВ (1994)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 6 : ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ (1995)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 7 : КОЗАЦЬКІ ЧАСИ - ДО РОКУ 1625 (1995)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А-Г (1982)
ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ И ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ. Т. 1 (1892)
ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ И ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ. Т. 2 (1895)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : Д-КОПЦІ (1985)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : КОРА-М (1989)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 4 : Н-П (2003)
БІБЛІОТЕКИ КИЄВА В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943) : дослідж., анот. покажч., публ. док. (2004)
АЛЬДИНИ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ : каталог (2008)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ : анот. довід. (2010)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 5 : Р-Т (2006)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОЛОГІЯ : від Другої світової війни до відродження держави : іст. нариси (2004)
СТО ВЕЛИКИХ ПОСТАТЕЙ І ПОДІЙ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ (2008)
ГОРОДА УКРАИНЫ : (эконом.-геогр. справ.) (1990)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ : для дітей серед. шк. віку (1990)
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ XX СТОЛІТТЯ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2003)
КИММЕРИЙЦЫ : [монография] (1976)
МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ПОЛИТИКОЙ : [сб. ст.] (2007)
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА УКРАИНЫ : учеб. пособ. (2008)
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2007)
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1997)
КНЯЗЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ: ВЛАСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ : [монография] (1992)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО 1890 Р. (1910)
ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ У СПАДЩИНІ УКРАЇНИ : конф., присвяч. 110-річчю відкриття трипільської культури (матеріали та тези доп. конф., що проходила у Києві 30-31 трав. 2003 р.) (2003)
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ УКРАИНЫ : справочник (1978)
УКРАЇНСЬКИЙ ГЕТЬМАНАТ: ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО УТВЕРДЖЕННЯ (2007)
ЗЕМЛИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО : [монография] (1987)
МИНУЛЕ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ УРСР ПІСЛЯСТАЛІНСЬКОЇ ДОБИ : [монографія] (2009)
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)
ЗНАЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ДЛЯ НАРОДНОСТІ Й ТВОРЧОСТІ (1911)
УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО. ДМИТРО ЛЕВИЦЬКИЙ (1930)
УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО. О. НОВАКІВСЬКИЙ (1931)
ОСНОВНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (1918)
ПАМ'ЯТНИК Т. Г. ШЕВЧЕНКОВІ : іст. нарис про буд-во пам'ятника Т. Г. Шевченкові ([1934?])
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (2004)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА. ПОСТМОДЕРНИЙ ПЕРІОД : навч. посіб. (2008)
ГЕТЬМАНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1663-1713) (2004)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (1997)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2010)
ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2010)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ: ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (2004)
ЗАПОРОЖСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (1957)
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ СТОЛЕТИЯ (1884)
ІСТОРИЧНА МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1960)
ГЕОПОЛІТИКА : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ : навч. посіб. (2007)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА : словник культурологічних термінів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2009)
КОЗАЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ЮНАЦТВА : книга статей про історичне буття українського козацтва (2009)
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ : [монографія] (2005)
ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ : етногр. нарис (2003)
ПРАДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2010)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ІСТОРІЇ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)
СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ. ТЛУМАЧЕННЯ, СЛОВОТВОРЕННЯ ТА СЛОВОВЖИВАННЯ : близько 35000 слів і словосполучень (2005)
ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ : навч. посіб. (2008)
УКРАЇНА-РУСЬ. КН. 1 : СПОКОНВІЧНА ЗЕМЛЯ (2013)
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. Т. 1 : 4 БЕРЕЗНЯ - 9 ГРУДНЯ 1917 Р. (1996)
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. Т. 2 : 10 ГРУДНЯ 1917 Р. - 29 КВІТНЯ 1918 Р. (1997)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ : навч. посіб. (2006)
УКРАЇНСЬКА ШЛЯХТА З КІНЦЯ XIV - ДО СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ. ВОЛИНЬ І ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА : [монографія] (2008)
АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ : від античності до нашого часу : велика ілюстр. енцикл. ([2010])
НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У ХХ СТ. : зб. док. і матеріалів (1994)
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ : [колект. моногр.] (2008)
ІСТОРІЯ БЕЗ МІФІВ : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2007)
СЛОВНИК МОВИ ШЕВЧЕНКА. Т. 1 : А-Н (1964)
СЛОВНИК МОВИ ШЕВЧЕНКА. Т. 2 : О-Я (1964)
УКРАЇНСЬКА ПОНТИДА : геополіт. виміри сучасної України (2002)
УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ХХ СТОЛІТТЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1906)
ЗАМКИ ТА ФОРТЕЦІ УКРАЇНИ (2009)
ВЗІРЦІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПИСАНОК ([2008])
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ : від давнини до нового часу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2002)
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)
УКРАЇНСЬКА МОВА І МОВНЕ ЖИТТЯ СВІТУ (2004)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 2 : ВІД ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1992)
ШЕВЧЕНКОВІ ВЕРСТВИ : збірник (2013)
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ (1992)
УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни (2006)
СТАЛІН І ЗАХІДНА УКРАЇНА 1939-1941 РР. (2010)
МАЗЕПА; ОРЛИК; ВОЙНАРОВСЬКИЙ : історичні есе (1991)
НАШІ ГЕТЬМАНИ (1907)
ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. освіти (1999)
СПРАВА СПІЛКИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ : невідомі документи і факти (1995)
АКСІОМИ ДЛЯ НАЩАДКІВ : українські імена у світовій науці : зб. нарисів (1992)
НАГОЛОС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (1984)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : ДО ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1992)
ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ. Ч. 2 (1920)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЛІТОПИСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ПІВДЕННОЇ РУСІ (1985)
ТЕРЕЗИ І ДОЛІ ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО : творч. шлях митця як фокусування процесів трансформації худож. життя в Україні 50-х-80-х рр. XX ст. (2006)
ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ. Ч. 3 (1968)
РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ: 1960-1990 : енцикл. довід. (2010)
З ГЕТЬМАНСЬКИХ ЧАСІВ : спогади самовидця з року 1918 ([1950])
ГЕОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ НОВОЇ УКРАЇНИ (1999)
НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ : [посібник] (2010)
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЇЇ ГОВОРИ : [монографія] (1990)
КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА : с портретами (1912)
ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К КРАТКОМУ БИОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА (1913)
ЗАСЕЛЕНИЕ НОВОРОССИИ (ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИЙ) В XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (1719-1858 ГГ.) (1976)
СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОСТІ І СОБОРНОСТІ (2000)
ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ : [довідник] (2010)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ МОНАРХІЇ. Ч. 2 (1951)
УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИС ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ : [альбом] (2005)
УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1938-1945 (1992)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ. БЕРЕЗЕНЬ-ЛИСТОПАД 1917 РОКУ : док. і матеріали (2003)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (1995)
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ : (конец XVIII - первая половина XIX в.) (1974)
НОВІ І ПЕРЕМІННІ ЗВІЗДИ (1905)
ПОЛІТОЛОГІЯ ДЛЯ ПОЛІТИКА І ГРОМАДЯНИНА : [монографія] (2004)
ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ : біограф. нарис (2002)
КУЛЬТУРА І ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для вузів (1993)
ІСТОРІЯ ПІВДЕННО-СХІДНЬОЇ УКРАЇНИ (1996)
РУЇНА ГЕТЬМАНЩИНИ : від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) (2003)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 1 (1863)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 2 (1863)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 3 (1867)
МОВА І СУСПІЛЬСТВО: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ВИМІР (2004)
ОСТРОВИ НАДІЙ: РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ЛОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (2003)
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2001)
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА : (до 125-річчя від дня народж.) : [зб. ст.] (2006)
A HISTORY OF UKRAINIAN LITERATURE (FROM THE 11TH TO THE END OF THE 19TH CENTURY) (1997)
ГЕТЬМАНЩИНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РОКІВ XVII СТОЛІТТЯ : причини і початок Руїни : [монографія] (1998)
ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ І УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ (1991)
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ : роман-хроніка 18 віку (1961)
ВЕЛИКИЙ ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 150 000 (2008)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 9 : БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1870) Т. 1. (1870)
КИЇВ НАПРИКІНЦІ XV - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ. МІСЬКА ВЛАДА І САМОВРЯДУВАННЯ : [монографія] (2008)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 10 : БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1870) Т. 2. (1870)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 11 : БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1870) Т. 3. (1870)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 12 (1872)
МАЛА ІСТОРІЯ РУСИНІВ (2012)
НАШЕ СТАНОВИЩЕ ДО РОСІЙСЬКОГО НАРОДУ (1950)
ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ([1954?])
ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО НАЦІЮ (1962)
РОСІЯ ЧИ ЄВРОПА? (1955)
О КУЛЬТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ (УКРАИНСКАЯ ПРОБЛЕМА) (1916)
ШЛЯХ ДО СВОБОДИ (МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ) : [монографія] (1998)
НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР У МОСКВІ ТА ДУХОВНА ЕЛІТА УКРАЇНИ (2011)
КОЗАЦЬКІ СІЧІ : (нариси з історії українського козацтва ХVІ-ХІХ ст.) (1998)
ВНЕСОК ГАЛИЧИНИ У ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (2003)
ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (2008)
ІСТОРІЯ БУКОВИНИ. Ч. 1 : ДО 1774 Р. (1991)
ГОЛОД 1932-1933 РР. В УКРАЇНІ ЯК ГЕНОЦИД: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ, ОЧИМА СВІДКІВ (2008)
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І ЙОГО РІДНА МОВА ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) (2008)
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА УКРАИНЕ (ОТ МАРТА 1917 Г. ПО АПРЕЛЬ 1918 ГОД). КН. 1 (1929)
ПРО УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ, ТАТАР ТА ТУРКІВ : з дод. про життя Михайла Драгоманова (1991)
ШЛЯХ НАЦІЇ : зб. ст. (2004)
ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ (2004)
ЕТАПИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (1941)
ЕСТЕТИКА І ПОЕТИКА СЛОВА : збірник (1985)
ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)
НАРОДНІСТЬ І ЇЇ ПОЧАТКИ (1918)
ЗА ЗАКОНОМ СВІТОВОГО ЛАДУ : трипільська цивілізація і світогляд укр. народу (2007)
УКРАЇНСЬКА ВІДЬМА : нариси з укр. демонології (1993)
ФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК (2006)
ГЕТЬМАНСЬКІ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ (2008)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ : навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики вищ. закл. освіти (1999)
ІСТОРИЧНИЙ СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів ун-тів (1973)
ІЄРЕМІЯ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ: СПРОБА РЕАБІЛІТАЦІЇ : (есеїстична розвідка) (2008)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. МОРФОЛОГІЯ (1983)
ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК (1984)
ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ. Ч. 1 (1920)
ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО КІНЦЯ XVII-XVIII СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА) : [монографія] (2002)
МАРКСИСТСЬКІ І БОЛЬШЕВИЦЬКІ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ (1960)
ШЕВЧЕНКО : збірка (1914)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І ДЕРЖАВНІСТЬ (1917-1920 РР.) : наук.- бібліогр. вид. (2001)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ НАШОЇ КУЛЬТУРИ (1993)
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 12 : ФІТОГОРМОНИ-Ь (1985)
КАРМЕЛЮКИ : до історії Запорозького полку ім. Отамана Янка Кармелюка Армії УНР : [спогади] (2012)
СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ : укр.-рос. прикордоння, 1870-1990-і роки (2002)
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАРОДРУКІВ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК (1924)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК : 50 000 слів (2006)
УКРАЇНЦІ-РУСИНИ: ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ (2013)
ЧК-ГПУ-НКВД В УКРАЇНІ: ОСОБИ, ФАКТИ, ДОКУМЕНТИ (1997)
КАРПАТО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА : до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках (1994)
МОСКВОФІЛЬСТВО: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (2001)
ПРОСВІЧЕНИЙ ВОЛОДАР : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой (2006)
УНІВЕРСИТЕТСЬКА DECEMBRIANA. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ДЕКАБРИСТІВ У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ : [монографія] (2008)
УПА У ВИРІ БОРОТЬБИ : спогади учасника повстанської боротьби (1941-1948) ([2004])
СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШЕННЯ : словник-довідник (1995)
ПРАСЛОВ'ЯНСЬКА АКЦЕНТОЛОГІЯ : [монографія] (1998)
НЕДЕРЖАВНІ ТАЄМНИЦІ : нотатки на берегах пам'яті (2014)
ПРІЗВИЩА ЗАКАРПАТСЬКИХ УКРАЇНЦІВ : Іст.-етимолог. словник (2005)
ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ : [монографія] (2008)
ВИЇМКИ З ЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ : до половини XI віка (1895)
ПРИЄДНАННЯ ЧИ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ? : критичні зауваги з приводу однієї концепції (1972)
ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОГО ЯЗИКА. Т. 1 : А-Ж : [зошит І (А-Г)] (1930)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2007)
СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ АНТОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2004)
СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ (1988)
СЛОВНИК СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XIV-XV СТ.. Т. 1 : А-М (1977)
СЛОВНИК СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XIV-XV СТ.. Т. 2 : Н-Я (1978)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК З КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2006)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО СЛОВОВЖИВАННЯ (2004)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ : [комплекс. дослідж.] (2008)
УПА. УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ. ЇЇ ГЕНЕЗА, РІСТ І ДІЇ У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА УКРАЇНСЬКУ САМОСТІЙНУ СОБОРНУ ДЕРЖАВУ. Ч. 1 : НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ (1993)
УПА В ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ГОЛОВНОГО КОМАНДИРА (2007)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ : підруч. для студ. негуманіт. ф-тів вузів (1992)
ВЛАСНІ ІМЕНА ЛЮДЕЙ : слов.-довід. (2005)
ЗАПОРОЖЦІ НА ВІЙСЬКОВОМУ КОРДОНІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1785-1790 РР. : (дослідж. та матеріали) (2007)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (2012)
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА (З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ XVIII СТ.). Ч. 1 (2008)
УКРАЇНА - НАЗВА НАШОЇ ЗЕМЛІ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ (1992)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКІ І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ : монографія (2007)
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА (З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ XVIII СТ.). Ч. 2 (2008)
ПОЛІТОЛОГІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2008)
ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК : близько 40,000 слів (1962)
СУВОРА РОЗМОВА ПРО ЯЗИК І МОВУ (2011)
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : її минувшина й сучасність (1931)
УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА. ВИШИВАЄМО ХРЕСТИКОМ ТА ГЛАДДЮ : рушники, вишиванки, обереги (2012)
СПІВОМОВКИ, ПЕРЕКЛАДИ ТА ПЕРЕСПІВИ (1985)
АКОРДИ : антологія української лірики від смерті Шевченка (1903)
КРИВАВІ ЗЕМЛІ : Європа поміж Гітлером та Сталіним : [монографія] (2011)
ЕТИМОЛОГІЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : Е-Л (1982)
ДЕРЖАВОТВОРЧА ТА ЕТНОНАЦІЄТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ (2008)
ЕТИМОЛОГІЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : М-О (1988)
ПСИХОЛОГІЯ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ : пареміол. довід. (2009)
ГЕТЬМАН ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ (2004)
ЗАКАРПАТСКАЯ УКРАИНА (ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ) В ПОЛИТИКЕ БЕНЕША И СТАЛИНА. 1939-1945 ГГ. : документ. очерк (2003)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС У ТАБЛИЦЯХ : правила, винятки, приклади, коментарі (2000)
УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ'Я, І ТАКЕ ІНШЕ : зб. О. В. Марковича та ін. (1993)
ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОГО ЯЗИКА. Т. 1 : А-Ж : зошит ІІ (Г-Ж) (1932)
ГЕТЬМАН МАЗЕПА (1916)
ПЕТРО КОНАШЕВИЧ САГАЙДАЧНИЙ : іст. нарис (1917)
МАЛЮНКИ З ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СЛОВА (1910)
УСІ ГЕТЬМАНИ УКРАЇНИ (2012)
ЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ : словник-довідник (2006)
ТОПОНІМІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНИ : словник-довідник (1998)
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ : енциклопед. довідник (1992)
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧЕНОГО УКРАЇНИ (2009)
УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ. Т. 14 : УКРАЇНА НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ (1991-2000 РР.) (2000)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВ'ЯНА АРХІТЕКТУРА : [альбом] ([2006?])
ВІЙСЬКОВІ КАМПАНІЇ ДОБИ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ДОКУМЕНТАХ (2009)
ВІЧНИЙ ЯК НАРОД : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка (1998)
УКРАЇНА В ЦИФРАХ : (стат. студія території, населення й нар. госп-ва) (1940)
НЕПРОПАЩА СИЛА (1901)
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. КОРОТКА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДА : курс читаний в Укр. нар. ун-ті : з мал. і портр. укр. культ. діячів (1991)
ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1917-1920 РР. (ДОБА ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО) : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти (1997)
ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XV СТ. (1965)
У СВІТІ ІДЕЙ І ОБРАЗІВ : вибране : критич. та іст.-літ. роздуми, 1930-1980 (1983)
ДОВІДНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (А-Я) : посіб. для серед. загальноосвіт. навч. закл. (2002)
У ПОШУКАХ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1993)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ : док. і матеріали (2007)
АКЦІЯ-51. ОСТАННІ СВІДКИ (2006)
ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ: МОЛОДІ РОКИ (2006)
ОПОВІДАННЯ ПРО СЛАВНЕ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ НИЗОВЕ : коротка історія Війська Запорозького з мал., картами й планами : оповідання : для серед. та ст. шк. віку (1992)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А-В (1970)
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК (1991)
КНЯЖИЙ ГАЛИЧ (1959)
ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ (1921)
ТЕМНІ МІСЦЯ В "СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ". Ч. 1 (1883)
ТВОРЧІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1900-1939 РОКІВ : [монографія] (2013)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В СВІТЛІ ЕПОХИ : (публіцист. розвідка) (1923)
СПІЛЬНІСТЬ І СВОЄРІДНІСТЬ : укр. л-ра в контексті європ. літ. процесу (1988)
СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО : крилаті вислови біблійного походження в укр. мові (2001)
ШИРОКЕ МОРЕ УКРАЇНИ : док. самвидаву з України : док. VII (1972)
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (2004-2015 РОКИ) ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (2004)
УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ. Т. 13 : УКРАЇНА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ (1946-1980-І РР.) (1999)
МОВНА ПОЛІТИКА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ : аналіз і рекомендації (2010)
ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ: ФРАНКІВСЬКИЙ ПЕРІОД (1993)
ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ (2004)
ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ДАНЬКА (1926-1993) : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 6.030301 "Журналістика" (2007)
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ (1993)
ІНВЕРСІЙНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1985)
КОРЕНЕВИЙ ГНІЗДОВИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : гнізда слів з вершинами - омографічними коренями (2002)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОНОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти (1999)
РЕПРЕСОВАНІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921-1939) : біогр. довід. (2011)
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 6 : У-Я (2012)
З МИНУЛОГО. Т. 2 : ВІД ГЕТЬМАНА ДО ДИРЕКТОРІЇ : [у 2 ч.] (1923) Ч. 1. Гетьман (1923)
УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО. ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1930)
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 188 : УКРАЇНСЬКА ДИВІЗІЯ ГАЛИЧИНА : історія формування і бойових дій у 1943-45 роках (1970)
ТРУДИ І ДНІ КОБЗАРЯ : [літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка] (2003)
ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РЕЛІГІЇ ТА РЕЛІГІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ 1940-1960-Х РОКІВ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС : [монографія] (2005)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : Г-Ж (1971)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : З (1972)
КРИЛАТІ ВИСЛОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ : афоризми, літературні цитати, образні вислови (1975)
СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПАСТКИ ЦІННІСНИХ РОЗМЕЖУВАНЬ : [монографія] (2011)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 4 : І-М (1973)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 5 : Н-О (1974)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 8 : ПРИРОДА-РЯХТЛИВИЙ (1977)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 9 : C (1978)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 10 : Т-Ф (1979)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 11 : Х-Ь (1980)
П. А. КУЛИШ : биогр. очерк (1899)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА УКРАЇНА (2002)
УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ. Т. 4 : КИЇВСЬКА РУСЬ (1998)
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ : [монография] (2003)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ НАРОДУ ТА ДЕРЖАВИ : нац. доп. (2009)
СЛОВНИК ГІДРОНІМІВ УКРАЇНИ (1979)
МАЛОРОССИЙСКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 1 : А-Д (1908)
МАЛОРОССИЙСКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 2 : Е-К (1910)
МАЛОРОССИЙСКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 3 : Л-О : с 40 портр. (1912)
МАЛОРОССИЙСКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 4 : П-С : с 40 портр. (1914)
СОМАТИЧНІ КУЛЬТИ БРОНЗОВОГО ВІКУ ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1998)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 6 : П-ПОЇТИ (1975)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 7 : ПОЇХАТИ-ПРИРОБЛЯТИ (1976)
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ МОЛДАВСКО-РУССКО-УКРАИНСКИХ СВЯЗЕЙ : (с древнейших времен до начала XIX века) (1961)
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ (1919)
УКРАЇНСЬКА МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (1995)
ПАНОРАМА НАЙНОВІШОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УРСР : поезія - проза - критика (1974)
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (1982)
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ: ДРУГЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ (1957-1977) : док. і матеріали (2007)
ГАЛИЧИНА Й НОВІ ДЕРЖАВИ ЕВРОПИ (1921)
ПИЛИП ОРЛИК (ГЕТЬМАН-ЕМІГРАНТ) : його життя і діяльність (1918)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИДАННЯ ІНШОМОВНИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (2008)
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК : підруч. кн. для вивч. укр. літ. мови (1978)
ЧОМУ МИ ЗА УКРАЇНСЬКУ САМОСТІЙНУ СОБОРНУ ДЕРЖАВУ (1951)
МОВА - КРАСА І СИЛА : суспіл.-креатив. роль укр. мови в ХІ - середині ХІХ ст. (2010)
ЛЬВІВ - МІСТО МОЄЇ МОЛОДОСТИ. Ч. 1, 2 (1955)
ЛЬВІВ - МІСТО МОЄЇ МОЛОДОСТИ. Ч. 3 : ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКА АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ (1956)
ІСТОРИЧНА ФОНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : пер. з англ. (2002)
ХАРЬКОВ / ХАРКІВ: СТОЛИЦА ПОГРАНИЧЬЯ (2010)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА : аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України (2009)
РУСЬ У МІЖНАРОДНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ IX-X СТ. (1994)
УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ. Т. 12 : УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ І ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНАХ (1939-1945 РР.) (1999)
МОНОГРАФИИ ПО ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ И ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ. Т. 1 (1885)
СОЧИНЕНИЯ Н. И. ПАВЛИЩЕВА. Т. 2 : ПОЛЬСКАЯ АНАРХИЯ ПРИ ЯНЕ КАЗИМИРЕ И ВОЙНА ЗА УКРАИНУ (1887) Ч. 2. Царствование Яна Казимира. 1648-1668 (1887)
СОЧИНЕНИЯ Н. И. ПАВЛИЩЕВА . Т. 3 : ПОЛЬСКАЯ АНАРХИЯ ПРИ ЯНЕ КАЗИМИРЕ И ВОЙНА ЗА УКРАИНУ (1878) Ч. 3. Эпилог. Окончание войны за Украину. 1668-1699 (1878)
ИЗ УКРАИНСКОЙ СТАРИНЫ (1905)
ОЧЕРК КОЛИИВЩИНЫ ПО НЕИЗДАННЫМ И ИЗДАННЫМ ДОКУМЕНТАМ 1768 И БЛИЖАЙШИХ ГОДОВ (1890)
БОРЬБА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕЛИКОРУССКОГО И МАЛОРУССКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ВЕЛИКОРОССИИ В КОНЦЕ XVII И НАЧАЛЕ XVIII ВЕКОВ (1875)
СПИСОК ДВОРЯН КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1906)
О БОГДАНЕ ХМЕЛЬНИЦКОМ (1882)
ДЗЕРКАЛА ІДЕНТИЧНОСТІ : дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVI - початку XVIII ст. (2012)
RUTHENISCHE GRAMMATIK (1913)
ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)
НАЦІОНАЛЬНА УКРАЇНА (2010)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДОКТРИНА КОЗАЦЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : нарис історії укр. держ. ідеї (2008)
УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ : дитяча ілюстрована енциклопедія (2010)
TERRA COSSACORUM: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова (2007)
ВЕЛИКОДНІЙ СУВЕНІР. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПИСАНКА : навч.-метод. посіб. (2005)
СЛОВНИК БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК (2005)
СЛОВНИК ДІАЛЕКТИЗМІВ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1958)
СЛОВНИК ТЕХНИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ : з рос. покажч. ([1926])
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1966)
УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЯ (2002)
УКРАЇНСЬКА СТИХІЯ В ТВОРЧОСТІ ГОГОЛЯ (1952)
СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ ІВАНА ФРАНКА (1966)
УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В 20 СТОЛІТТІ. Т. 1 (1983)
УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В 20 СТОЛІТТІ. Т. 2 (1983)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XVIII СТОЛІТЬ (1981)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. (1989)
НАРОДНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ В ІЛЮСТРАЦІЯХ (1999)
ТРИ ПОЕМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (СОН - ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ - НЕОФІТИ) (1918)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Ч. 1 : ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ (1995)
СОЧИНЕНИЯ Н. И. ПАВЛИЩЕВА. Т. 1 : ПОЛЬСКАЯ АНАРХИЯ ПРИ ЯНЕ КАЗИМИРЕ И ВОЙНА ЗА УКРАИНУ (1887) Ч. 1. (1887)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО : (вступ до історії) (1918)
ОРНАМЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ (1980)
УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТРЕТ XVI-XVIII СТОЛІТЬ : каталог-альбом (2006)
УКРАЇНСЬКИЙ ЖАРҐОН : словник : містить близько 4070 слів і понад 700 стійких словосполучень (2005)
ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД. 1743 (1997)
ПАРТІЇ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОЛІТИКА : [монографія] (2005)
СЛОВАРЬ РОСИЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ. Т. 1 : А-К (1893)
СЛОВАРЬ РОСИЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ. Т. 3 : П-С (1896)
СЛОВАРЬ РОСИЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ. Т. 4 : С-Я (1898)
УКРАЇНСЬКА ДИВІЗІЯ ГАЛИЧИНА : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. (2009)
А. Ю. КРИМСЬКИЙ : бібліогр. покажч. (1889-1971) (1972)
HISTORY OF UKRAINE (1962)
НЕВІДОМА ВІЙНА : (партизан. рух в Україні 1941-1944 рр. мовою док., очима історика) (1994)
УКРАЇНСЬКЕ РАДЯНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ПЕРІОДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1980)
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У СВОЇХ ЛЕГЕНДАХ, РЕЛІГІЙНИХ ПОГЛЯДАХ ТА ВІРУВАННЯХ : космогонічні укр. народні погляди та вірування (1992)
УКРАЇНСЬКИЙ ІКОНОПИС XII-XIX СТ. З КОЛЕКЦІЇ НХМУ : альбом (2005)
КРИМСЬКИЙ ЯК ІСТОРИК (1971)
ОБРАЗ І ВЛАДА. КНЯЖІ ПОРТРЕТИ У МИСТЕЦТВІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ХІ СТ. (2007)
НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО : ист.-критич. исслед. (1873)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВОТВОРЧИЙ СЛОВНИК (1995)
ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА В ЗАХІДНЬОЕВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ 1687-1709 (1988)
ИСТОРИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ОТ ЕЕ НАЧАЛА ДО ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА (1849)
СУДЬБЫ НАРОДОВ РОССИИ : Белоруссия. Украина. Литва. Латвия. Эстония. Армения. Грузия. Азейбарджан. Финляндия. Польша (1921)
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА І РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА (1939-1950) (2005)
НЕСТОР МАХНО. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ. 1918-1921 : док. и материалы (2006)
УКРАЇНСЬКА РСР. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ : на 1 січня 1972 року (1973)
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. ІСТОРІЯ ЙОГО ВОЄН І ПОЛІТИКИ (1941)
УКРАЇНА І РОСІЯ: ПАРТНЕРСТВО ЧИ ПРОТИСТОЯННЯ? : етнополітол. аналіз (1997)
СЛОВ'ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ОСОБОВІ ВЛАСНІ ІМЕНА В ПОБУТІ УКРАЇНЦІВ XIV-XVII СТ. : [монографія] (1988)
RUSSIA, UKRAINE, AND THE BREAKUP OF THE SOVIET UNION (2000)
ОТОЧЕННЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ: СОРАТНИКИ ТА ПРИБІЧНИКИ (2004)
АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИС ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ : [альбом] (2006)
ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1917-1920 РР. (ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ) : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти (1997)
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ : підручник (2011)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1918 РР.. Т. 2 (1973)
УКРАЇНСЬКА ІКОНА КІН. XVIII - ПОЧ. ХХ СТ. : із зібр. церк. музею сєвєродонец. храм. комплексу "Лісова дача" ([2008])
ДРУГА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1942-1947 (2011)
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСИДОРА ШАРАНЕВИЧА (1997)
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РУСИ И УКРАИНЫ ([1915])
НАРОДНОЕ ЖИЛИЩЕ УКРАИНЫ (1941)
СОБРАНИЕ МАЛОРОССИЙСКИХ ПРАВ 1807 Г. (1993)
UKRAINA I SPRAWA UKRAINSKA (1911)
ПРАВОПИС - КОРСЕТ МОВИ? УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС ЯК КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР (2004)
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ (1914-1939) : [монографія] (2004)
ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Т. 1 : КИЇВ : [у 2 кн.] (1999 - ) Кн. 1, ч. 1. А-Л (1999)
ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Т. 1 : КИЇВ : [у 2 кн.] (1999 - ) Кн. 1, ч. 3. С-Я (2011)
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) (2008)
ГРАМАТИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК ШЕВЧЕНКОВОЇ МОВИ (1961)
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК : підруч. кн. для вивч. укр. літ. мови (1924)
ЧЕРНОМОРСКИЕ КАЗАКИ ([2014])
СОБОР НАШОЇ ЄДНОСТІ : наук.-попул. вид. (2013)
РІДНІ ІМЕНА : слов'янський іменослов (2011)
ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1939-1945 РР. (2005)
125 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ, 1861-1986 : збірник (1993)
ІЗ ЗАБУТТЯ - В БЕЗСМЕРТЯ : (сторінки призабутої спадщини) (1990)
КИЇВСЬКІ ГЛАГОЛИЧНІ ЛИСТКИ - НАЙДАВНІША ПАМ'ЯТКА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ (1983)
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ І АРМІЯ КРАЙОВА : протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) (2009)
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ : слов. законодав. та стандартиз. термінології (2012)
ВИННИЧЕНКО І ПЕТЛЮРА. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ : [монографія] (2007)
АЗБУКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ : навч.-метод. посіб. (2006)
УКРАЇНА НАД ОКЕАНОМ (1946)
БІЛА КНИГА 2008. СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (2009)
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В ОСВЕЩЕНИИ КОНСПЕКТА X ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В БЕЛГРАДЕ (1937)
ПОЭТИКА СЛАВЯНСКОГО ТЕАТРА XVII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В. ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ : [монография] (1981)
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ І АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (1993)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ. ВИП. 2 (1961)
УКРАЇНСЬКА МОВА : практикум : навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики ун-тів (1990)
УКРАЇНСЬКА КУХНЯ : підруч. для учнів проф.-техн. закл. освіти (1998)
УКРАИНА НЕПОКОРЕННАЯ : народ. песни и думы (1944)
УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКИЙ РОЗМОВНИК (1999)
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ РОЗМОВНИК (1994)
ВЕЛИКИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ. "КУРКУЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ" 1937-1938 РР.. Ч. 1 (2010)
ВЕЛИКИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ. "КУРКУЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ" 1937-1938 РР.. Ч. 2 (2010)
УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ (2002)
ПАРАЛЕЛЬНИЙ СВІТ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ УЯВЛЕНЬ ТА ІДЕЙ В УКРАЇНІ XVI-XVII СТ. (2002)
ПРАКТИЧНИЙ СЛОВНИК СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : близько 20 000 синонім. рядів (2012)
УКРАЇНСЬКА МОВА. ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни (2002)
ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ : навч. посіб. (2004)
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В УКРАЇНІ: ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ. : [монографія] (2005)
ХРАМЫ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ (2012)
КОЗАЦЬКА ПОМСТА : оповідання з козацької старовини ([1919?])
AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE. VOL. 1 (PT. 1-11) : A-G (1972)
AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE. VOL. 2 (PT. 1-11) : Д-Ь (1982)
РЕВОЛЮЦІЙНА ДОБА В УКРАЇНІ (1917-1920 РОКИ): ЛОГІКА ПІЗНАННЯ, ІСТОРИЧНІ ЕПІЗОДИ, КЛЮЧОВІ ПОСТАТІ (2011)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ОСОБАХ : навч. посіб. для студ., асп. спец. "Історія", "Історія України", "Політол.", "Міжнар. відносини", "Держ. упр." (2004)
УКРАИНА : (Малороссы, их страна, быт и прошлое) : с рисунками (1907)
УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ : воєнно-історична студія (1999)
УКРАЇНА XX СТОЛІТТЯ: ОСОБИ ТА ПОДІЇ В КОНТЕКСТІ ВАЖКОЇ ІСТОРІЇ (2001)
ЧЕРНОМОРСКИЕ КАЗАКИ (2009)
ПОЛТАВЦЫ. ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ : опыт крат. биогр. слов. Полтав. губ. с пол. XVIII в. с 182 портр. (2009)
ОПИСАНИЕ УКРАИНЫ : пер. с фр. (1832)
ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ ПОТЕБНЯ : біобібліогр. покажч. (2005)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОБЩИХ ГРАЖДАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ : речь адъюнкта Комарницкого (1849)
ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ. Т. 1 (1856)
РОССИЯ-УКРАИНА: КАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ : диалоги, лекции, статьи (2011)
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ О МАЛОРОССИИ И МАЛОРОССИЯНАХ : писанные на рус. и нем. яз. и хранящиеся в Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел (1846)
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К КНИГЕ ГУБЕРНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ИСТОРИЯ И РУКОВОДИТЕЛИ. 1708-1917 (2007)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ. Т. 3 : ЭТНОГРАФИЯ МАЛОРУССКАЯ (1891)
ЗВИТЯГА І ЖЕРТОВНІСТЬ: УКРАЇНЦІ НА ФРОНТАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : [монографія] (1997)
В СТЕПЯХ И САДАХ УКРАИНЫ. МАЛОРОССЫ : очерк : с 1 рис. ([1904])
ГУБЕРНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ИСТОРИЯ И РУКОВОДИТЕЛИ. 1708-1917 (2003)
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. 1696-1888 ([1996])
СОСЛОВНЫЕ НУЖДЫ И ЖЕЛАНИЯ МАЛОРОССИЯН В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ КОМИССИИ (1891)
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ (1910)
СТАРИНА МАЛОРОССИЙСКАЯ, ЗАПОРОЖСКАЯ И ДОНСКАЯ (1846)
САМОСТІЙНА УКРАЇНА : збірник програм українських політичних партій початку ХХ століття (1991)
УКРАЇНСЬКА ГРАМАТИКА (1919)
СЛОБОЖАНЕ : іст.-етногр. розвідка (1918)
СБОРНИК ЛЕТОПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РУСИ, ИЗДАННЫЙ КОМИССИЕЙ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, СОСТОЯЩЕЙ ПРИ КИЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1888)
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО МАЛОРУССКОМУ ФОЛЬКЛОРУ (ЧЕРНИГОВ., ВОЛЫН., ПОЛТАВ. И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ГУБ.) : колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, нар. медицина, приметы, рассказы и сказки (1902)
МЕМУАРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ РУСИ. ВЫП. 1 : XVI СТ. (1890)
МЕМУАРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ РУСИ. ВЫП. 2 : ПЕРВ. ПОЛОВИНА XVII СТ. (1896)
МАЛОРУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК (1859)
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ И ЮРИДИЧЕСКОГО БЫТА СТАРОЙ МАЛОРОССИИ : превращение козацкой старшины в дворянство (1897)
МАЛОРОССИЯ. ОПИСАНИЕ КРАЯ, В ИСТОРИЧЕСКОМ, ГЕОГРАФИЧЕСКОМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ : с шестью рис. : для народ. училищ (1876)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Ч. 2 : ТРЕТЯ (НАРОДНА) ДОБА ПИСЬМЕНСТВА (1921)
УКРАИНА И ПОЛИТИКА АНТАНТЫ : (записки еврея и гражданина) ([1922?])
ПОЛОТНЯНИЙ ЛІТОПИС УКРАЇНИ : семантика орнаменту українського рушника (2003)
ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ : зб. наук. публікацій (2009)
НАРОДЫ РОССИИ. ВЫП. 1 : ВЕЛИКОРУССЫ. МАЛОРОССЫ. БЕЛОРУССЫ. ПОЛЯКИ : четыре хромолитографіи и 12 гравюр (1878) Малороссы
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА НА УКРАЇНІ. ВИП. 1 (1926)
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ (2002)
СКАРБИ ГУЦУЛЬСЬКОГО ГОВОРУ: БЕРЕЗОВИ : [словник] (2008)
СКАРБНИЦЯ ПОТРЕБНА Й ПОЖИТОЧНА : укр. монастир. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та ін. (2012)
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ВІДЗНАКИ: ОРДЕНИ, ХРЕСТИ, МЕДАЛІ ТА НАШИВКИ (1991)
НАРИСИ З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ : навч. посіб. (2010)
НА ШЛЯХУ ДО СПАСІННЯ : [проповіді, слова, послання, промови, доповіді, інтерв'ю] (2012)
ДЖЕРЕЛА. МИСТЕЦТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (1980)
ДУХ РУЇНИ (2008)
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА. Т. 1 (1942)
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА. Т. 2 (1942)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Ч. 1 : І І ІІ ДОБА. УСНА НАРОДНА СЛОВЕСНІСТЬ (1920)
ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ: УНІФОРМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (2012)
РОСІЙСЬКЕ САМОДЕРЖАВСТВО ТА СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1900-1917 РР.) : [монографія] (2011)
ПРОБЛЕМИ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ : матер. VI наук.-практ. конф. (2010)
ИСТОРИЯ МАЛОРОССИИ. Т. 3 (1842)
ИСТОРИЯ МАЛОРОССИИ. Т. 4 (1842)
УКРАЇНСЬКА МОВА : короткий тлумач. слов. лінгв. термінів (2001)
ІСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (1996)
VOCABOLARIO ITALIANO-UCRAINO (1977)
ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ДУМКИ : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів спец. "Укр. мов. і л-ра" (1985)
ОТАМАН ОРЛИК : іст. нарис (2010)
ПОВЕРНЕННЯ ОТАМАНІВ ГАЙДАМАЦЬКОГО КРАЮ (2001)
ОУН В ЦЕНТРАЛЬНІЙ, ПІВДЕННІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ. 1941-1950-ТІ РР. (2011)
ЛЮДЯНІСТЬ У БЕЗОДНІ ПЕКЛА : поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "остаточного розв'язання єврейського питання" (2009)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (2005)
КОРОТКИЙ ЇДИШ-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (1996)
УКРАЇНСЬКА МОВА : фонетика, лексика, будова слова, словотвір, морфологія, синтаксис (2002)
СХІДНА ГАЛИЧИНА І ПОЛЬЩА В 1918-1923 РР. : проблеми взаємовідносин : [монографія] (1998)
ЛАТИНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ. СЛОВНИК-ДОВІДНИК : навч. посіб. (2009)
ЛЕГІТИМОВАНА ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА (КІНЕЦЬ ХVІІІ - СЕРЕДИНА ХІХ СТ.). Т. 2 : СПИСОК ЛЕГІТИМОВАНОЇ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (2006)
МОВНИЙ СВІТ СУЧАСНОГО ГАЛИЦЬКОГО СЕЛА : (Ковалівка Коломийського району) (2008)
СЛОВНИК ПОЛІСЬКИХ ГОВОРІВ (1974)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО Р. ДНЕПРУ И ЕЕ ПОРОГАМ : (с прил. карты Днепр. бассейна) : необходимая книжка для путешественников, судо и лесопромышленников (1888)
УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАЛОРОССИЙСКОГО КРАЯ. ВЫП. 1 (1858)
ОПЫТ УКАЗАТЕЛЯ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАЛОРОССИЙСКОГО КРАЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИЯХ ([1853])
ХРЕСТОМАТІЯ СТАРОРУСЬКА ДЛЯ ВИЩИХ КЛАСІВ ГІМНАЗІАЛЬНИХ : текст з поясненнями, додатком граматичним і словарцем (1881)
МАЛОРУССКИЕ ПЬЯНИЦКИЕ ПЕСНИ (1886)
ПОЖЕЛАНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ : (преимущественно малорусские) (1896)
ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА : некоторые вопр. соц.-экон. и обществ.-полит. развития (1988)
МИХАИЛ ЯНГЕЛЬ. ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ ГЛАВНОМ КОНСТРУКТОРЕ КБ ЮЖНОЕ (2006)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КИЕВСКОЙ СТАРИНЫ ЗА ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1882-1891 ГГ.) (1893)
ОПЫТ РУССКО-УКРАИНСКОГО СЛОВАРЯ (1874)
УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ (ХІХ-ХХ СТ.) : біобібліогр. довід. (2007)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОПИСЬ МАЛОРОССИИ : эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П. А. Румянцева-Задунайского (1883)
НАЙЦІКАВІШІ МІСЦЯ УКРАЇНИ : [для дітей серед. шк. віку] (2009)
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ (2004)
УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ ІЗ ДИНАСТІЇ ГАБСБУРГІВ (2011)
ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ УЧЕНЬ : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів (1980)
САМОВЧИТЕЛЬ ГРИ НА СТАРОСВІТСЬКИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. КОБЗА О. ВЕРЕСАЯ, БАНДУРА Г. ТКАЧЕНКА, ТОРБАН Ф. ВІДОРТА (1997)
СВЯТЫНИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ (2011)
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА: НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ : підручник (2008)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А-Б (2010)
СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2003)
ПІСНЯ ПРО РУШНИК : вірші : для старш. дошк. та мол. шк. віку (1991)
СЛОВНИК АНТОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2004)
СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти (2000)
ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1979)
ГУЦУЛЬСЬКА МІФОЛОГІЯ : етнолінгв. слов. (2002)
УКРАИНА И КРЫМ В 1918 - НАЧАЛЕ 1919 ГОДА : очерки полит. истории : [монография] (2013)
СТРАНЫ И НАРОДЫ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. РЕСПУБЛИКИ ПРИБАЛТИКИ. БЕЛОРУССИЯ. УКРАИНА. МОЛДАВИЯ (1984)
СЛОВ'ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ : вибрані праці з фольклористики й літературознавства (1994)
ВИБРАНЕ (1989)
УКРАЇНСЬКА МОВА БЕЗ ТАБУ : слов. нецензур. лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми (2008)
ПІСЛЯЧОРНОБИЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОСТМОДЕРН (2005)
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК : понад 120 000 слів та словосполучень (2008)
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю З МОВОЗНАВЦЕМ: 140 ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ (2001)
ЖДАНОВЩИНА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х - ПОЧАТОК 50-Х РОКІВ XX СТ.) : монографія (2013)
СЛОВАРЬ РОСИЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ. Т. 2 : К-П (1894)
СЛОВНИК ГЕОЛОГИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ : (проєкт) (1923)
УКРАЇНСЬКА МОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (1900-1941) : стан і статус (1998)
НАРОД ЗБУРЕНИЙ: НАЦ.-ВИЗВОЛ. РУХ В УКРАЇНІ Й НАЦ. РУХИ ОПОРУ В БІЛОРУСІЇ, ЛИТВІ, ЛАТВІЇ, ЕСТОНІЇ У 1940-50-Х РОКАХ (2002)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ : хроніка (2008)
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ О МАЛОЙ РОССИИ ДО 1765 ГОДА : с доп. о Запорож. Козаках и прил., касающимися до сего описания (1848)
ПЕРШИЙ ЗБІРНИК НАЙКРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ, ЯКІ ТЕПЕР НАЙЧАСТІШЕ СПІВАЮТЬСЯ (1917)
РІДНА МОВА : вірші : для ст. дошк. та мол. шк. віку (1994)
МАЛОРОССИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИКОРУССКУЮ ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ. Т. 1 (1914)
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ (2010)
СПІВОМОВКИ : пісні, приказки, дитячі приказки (1988)
РУСЬ-УКРАЇНА А МОСКОВЩИНА-РОСІЯ : історично-політична розвідка : з картою України (1916)
УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ У ДОКУМЕНТАХ. Т. 2 : ЗБІРНИК НІМЕЦЬКИХ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ (1941-1942) (1998)
УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ У ДОКУМЕНТАХ. Т. 3 : ЗБІРНИК НІМЕЦЬКИХ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ (1942-1943) (1999)
УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ У ДОКУМЕНТАХ. Т. 4 : ЗБІРНИК НІМЕЦЬКИХ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ (1944-1945) (2000)
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ. Т. 3 : 1966-1971 (2006)
УКРАЇНСЬКІ КНЯЗІВНИ : [для дітей серед. шк. віку] (2009)
УКРАЇНЦІ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ, 1939-1941 : історія Українського Центрального Комітету (1975)
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 5, ВИП. 2 (1998)
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 5, ВИП. 3 (2004)
50 ЗНАМЕНИТЫХ ЗАГАДОК ИСТОРИИ УКРАИНЫ (2010)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ : перше повне вид. з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками кобзарів (1920)
ИСТОРИЯ МАЛОРОССИИ. Т. 5 (1843)
ИСТОРИЯ МАЛОРОССИИ. Т. 2 (1842)
ИСТОРИЯ МАЛОРОССИИ. Т. 1 (1842)
УКРАЇНСЬКА СПІВОМОВКА (1986)
НАЦІОНАЛЬНА СПРАВА : (статті про національне питання в зв'язку з сучасною війною) (1918)
НАРОДНА МЕДИЦИНА УКРАЇНЦІВ (1990)
ПОЛТАВЩИНА : енцикл. довід. (1992)
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ : [монографія] (2011)
ДИСКУРС ПРО КОЗАКІВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В РІЧПОСПОЛИТСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVІ - СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.) (2005)
АНТОЛОГІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТ. (1996)
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ І СУМЕЖНИХ ЗЕМЕЛЬ (1943)
100 ЛУЧШИХ БЛЮД УКРАИНСКОЙ КУХНИ (2002)
РЕФОРМЫ В МАЛОРОССИИ ПРИ ГР. РУМЯНЦЕВЕ (1891)
ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД : из 3-х кн. (1879)
ЕКОЛОГІЧНИЙ АТЛАС БАСЕЙНУ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ (2009)
РУСИФІКАЦІЯ - ЛЮМПЕНІЗАЦІЯ - ВУЛЬГАРИЗАЦІЯ (2006)
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 5, ВИП. 5 (2004)
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 5, ВИП. 1 (1996)
ЗАМКИ, ФОРТЕЦІ, ПАЛАЦИ УКРАЇНИ (2012)
ВІЙНА БЕЗ ПОЩАДИ І МИЛОСЕРДЯ : партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944) (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: СТАНОВЛЕННЯ У МІЖВОЄННУ ДОБУ : [монографія] (2006)
ПІСНІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ (1978)
ВІКТОР ПЕТРОВ. НАРИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО : монографія (2012)
МОВНА НОРМА: ЗНИЩЕННЯ, ПОШУК, ВІДНОВА (КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЛЮДЕЙ) : монографія (2013)
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ РОДОСЛОВНИК. Т. 5, ВИП. 4 (2004)
ЛЮБЕЦКИЙ АРХИВ ГРАФА МИЛОРАДОВИЧА. ВЫП. 1 (1898)
ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ. Т. 2 (1857)
СПЕЦОПЕРАЦІЇ НКВД-КГБ ПРОТИ ОУН : боротьба Москви проти українського націоналізму, 1933-1943. Дослідження методів боротьби (2009)
ПЕРША В УКРАЇНІ КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (1960 РІК) (2010)
ОЧЕРКИ МАЛОРОССИЙСКИХ ФАМИЛИЙ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА В XVII И XVIII ВЕКАХ (1875 - 1876)
АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ И ПОЛЬСКОЙ УКРАИНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛНОМОЧНЫМИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬСКИХ КОМИСАРАМИ В 5-Й ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1781 ГОДА ([1781])
КРІПАЦЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР (XVIII - ПОЧАТОК XX СТ.) : біобібліогр. слов. (2013)
ВЛАДНІ ІНСТИТУЦІЇ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ: ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ : [фотоальбом] (2014)
УКРАЇНА: МІЖ ПЕРЕМОГАМИ І ПОРАЗКАМИ : роздуми на теми вітчизняної історії (2008)
ЧЕРНІГІВ - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО (2010)
ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА В УКРАЇНІ (2007)
ЧАРІВНИЙ СВІТ БІЛОГО ЛЕЛЕКИ (2005)
РЕФЛЕКСІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (2007)
ПЕРША КРИЇВКА : (екскурс в нашу юність) (2005)
ЧОМУ, КОЛИ І ЯК? ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ З ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (2008)
ДОБРИЙ ДЕНЬ, УКРАЇНО! : вибрані статті про Україну (2002)
СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ (1993)
ЗАМКИ І ФОРТЕЦІ УКРАЇНИ : [альбом] ([2005])
КНЯЖА СЛУЖБА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ (2009)
ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ ТА ЙОГО РОДОВІД (2009)
АТЛАНТИДА: СТОРІНКИ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ : [розвідки про рідну минувшину] (2012)
КОЛЯДИ І ЩЕДРІВКИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ І БОГОЯВЛЕННЄ З ДОДАТКОМ ПІСЕНЬ СТРАСТНИХ, ВОСКРЕСНИХ І ИНШИХ ПІСЕНЬ ЦЕРКОВНИХ (1927)
УКРАЇНСЬКА ПАРТИЗАНКА : (з крайових матеріалів) (1959)
МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ : [для дітей серед. шк. віку] (2009)
ЗБРОЯ ТА ВІЙСЬКОВА СПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (2009)
ВІННИЦЯ : спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937-1938 (1991)
ТЕАТР І ДРАМА : зб. критич. ст. з обсягу театр. мистецтва і драм. літ. (1913)
ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ У ТВОРЕННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (2006)
КРИВЕ ДЗЕРКАЛО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1912)
ГОЛОДОМОР НА ХАРКІВЩИНІ: ОКРЕМІ РЯДКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАГЕДІЇ (2008)
УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЖАЗУ (2004)
ЛЮНАРНО-АСТРАЛЬНИЙ МІТОЛОГІЧНИЙ СЮЖЕТ У СТАРИННІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КОЛЯДЦІ : боротьба гордого молодця з чорним туром (1930)
ДЕРЕВО ПАМ'ЯТІ. ВИП. 4 : присвячений митцям минулого : для ст. шк. віку (1995)
ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ (988-1988) (1987)
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЧАСІВ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (2008)
ДОВГО МОВЧАЛИ СМЕРЕКИ : худож.-докум. повість (2008)
ГОЛОДОВА КАТАСТРОФА В КИЄВІ (2005)
ДУБЕНСЬКИЙ ФОРТ : іст. нарис (2001)
ВІКТОР ГАГІН: КРАЄЗНАВЕЦЬ, ПУБЛІЦИСТ : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народж. (2014)
ЗАПАЛИТИ СВІЧУ (2009)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (1993)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1918 РР. : (про що "історія мовчить") (1970)
ЧЕСТЬ І ПЛАХА. СТОРІНКИ НЕВІДОМОЇ ІСТОРІЇ ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ (1664-1703 РОКИ) : іст. роман у 2 кн. (2012)
УКРАЇНА І ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ : історіософія світової та української історії XVII-XX століть (2002)
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О. В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ (1925-2005) : до 120-річчя акад. О. В. Палладіна (1885-2005) (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ КОСТЮМ : комплект листівок (1977)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ: УРЯДУЮЧІ ІНСТИТУЦІЇ ТА ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ IX - ПОЧАТКУ ХХ СТ. : лекції (2010)
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 1 : A-N (1958)
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 2, Ч. 1 : O-R (1959)
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ УКАЗОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПО ГУБЕРНИЯМ ЗАПАДНОЙ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И МАЛОРОССИИ ЗА 240 ЛЕТ, С 1652 ПО 1892 ГОД (1894)
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ І ГОЛОД НА УКРАЇНІ, 1929-1933 : зб. док. і матеріалів (1992)
2 ВСЕУКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА : [каталог] (1929)
ПРИРОДА УКРАЇНИ. СВІТ ТВАРИН (2009)
ЛИСТИ (2008)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Т. 1 (2009)
ГАЛИЦЬКІ ЛИЦАРІ ВОЛІ. УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 1900-1920 РОКІВ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (2002)
НАВІКИ В ПАМ'ЯТІ (МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ НТУ ХПІ) : довідник (2013)
ПРАЦЯ ОЛЕКСАНДРА РУСОВА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ ТА МУЗИКИ (1938)
СТАРОДАВНІЙ ГАЛИЧ В ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ XIX СТ. (1997)
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2011)
ГОСПОДАРСТВО І ЗВ'ЯЗКИ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПЛЕМЕН ПОДІЛЛЯ : навч. посіб. (2002)
ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ И ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ. Т. 4 : с рисунком (1898)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА, 1917-1995 (1996)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. (2002)
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 2, Ч. 2 : S-Z (1960)
РАННИЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ СЛАВЯН ДНЕПРОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ (1981)
ПОПУЛЯРНА ІСТОРІЯ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ : з ілюстраціями (1932)
НАРИСИ З СТАРОДАВНЬОЇ ТА ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1964)
УКРАЇНА - НАШ РІДНИЙ КРАЙ : [коротка географія] (1921)
ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН, БІЛОРУСІВ ТА ЇХНІХ МОВ : міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски" (2001)
ВОСПОМИНАНИЯ О Т. Г. ШЕВЧЕНКО (1861)
PARTY SYSTEMS IN POST-SOVIET COUNTRIES: A COMPARATIVE STUDY OF POLITICAL INSTITUTIONALIZATION IN THE BALTIC STATES, RUSSIA, AND UKRAINE (2007)
СТО РОКІВ ПРАЦІ ДЛЯ НАУКИ Й НАЦІЇ : коротка історія Наукового товариства ім. Шевченка (1972)
КАНАДІЙСЬКИЙ КОБЗАР (1918)
ЛЕКЦІЇ ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. Ч. 1 : КНЯЖА ДОБА. І. ЛІТЕРАТУРА. ІІ. ПАМЯТНИКИ ПРАВА. ІІІ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВН. ПРАВА (1923)
UKRAINE (2007)
ELECTIONS AND DEMOCRATIZATION IN UKRAINE (2000)
НАРИСИ ІСТОРІЇ МІСТА ТРОСТЯНЕЦЬ (2010)
СЛОВНИК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЛЕНГУ (2006)
РЕЛІГІЙНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 40-80-Х РОКАХ ХХ СТ.: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ, ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН : [монографія] (2009)
УКРАЇНЦІ: НАРОДНІ ВІРУВАННЯ, ПОВІР'Я, ДЕМОНОЛОГІЯ (1992)
UNDERSTANDING UKRAINIAN POLITICS: POWER, POLITICS, AND INSTITUTIONAL DESIGN (2007)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ МОРФЕМ : близько 40 000 слів (2001)
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ СПИРИДОН : образ крізь епоху, епоха крізь образ (2004)
СИЛИ ДОБЛЕСТІ : мемуари (1999)
ЛЕКЦІЇ ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. Ч. 2 : ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА (1924) Вип. 1. Памятники права (1924)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ : з приводу літературної анкети "Українського Прапора" (1922)
УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ ЗВ'ЯЗКИ: НАУКА, ОСВІТА, МИСТЕЦТВО (КІНЕЦЬ ХVІІІ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2009)
КОБЗАР : вірші та поеми (2004)
ГЕРБЫ ГУБЕРНИЙ И ОБЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1880)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕВАСТОПОЛЮ : составлен к 50-летию его обороны (1907)
MINNA NO NIHONGO (ЯПОНСЬКА ДЛЯ ВСІХ), ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ І. ПЕРЕКЛАД І ГРАМАТИЧНИЙ КОМЕНТАР УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ : [підручник] (2009)