- КУКОВАЛЬСЬКА НЕЛЯ МИХАЙЛІВНА
КОНСТИТУЦІЯ. Ч. 1 : ПЕРШІ ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ([2019])
КЕРАМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ШКІЛ ТА УЧБОВИХ МАЙСТЕРЕНЬ : [підручник] (1928)
- НІКІТЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ДРЕВНЕЙШАЯ КЕРАМИКА УКРАИНЫ (2015)
КНЯЖА ЕМАЛЬ : поезії (1955)
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : історична монографія (2004)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (1928)
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ЛУГАНЩИНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) : іконопис, вишивка, кераміка, декор. розпис (2004)
СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ : [монографія] (2014)
- МАРГОЛІНА ІРИНА ЄВГЕНІВНА
- НЕТУДИХАТКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- РЯСНАЯ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА
ВСТУП ДО НАЦІОЛОҐІЇ (1992)
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У МІСТАХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ У 1920-Х - НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР. : [монографія] (2016)
ТРИ ПОЕТИ (1931)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : хрестоматія (2013)
РЕГІОНАЛЬНІ ВЕРСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ : Зб. ст. (2005)
ПОЛЯНСЬКИЙ ОЛЕГ АРСЕНОВИЧ : біобібліогр. покажч. : 1972-2016 (2016)
УКРАЇНА: ПОЛІТИЧНІ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ : зб. науково-аналітич. доп. (2011)
ЧОЛОВІ ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОДЖЕННЯ: Ю. ЯНОВСЬКИЙ, М. КУЛІШ, В. СОСЮРА (1979)
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ : зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Р. Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності (2011)
- КОРНІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ОТКРЫВАТЕЛИ ЗЕМЛИ КРЫМСКОЙ : очерки 2500-летней истории изучения природы Тавриды (2007)
СУСПІЛЬСТВО НЕРІВНИХ. КЛАСОВИЙ АНАЛІЗ НЕРІВНОСТЕЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СПРОБИ ЗАХІДНОЇ СОЦІОЛОГІЇ (2000)
- ЯБЛОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЄНА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- КУЦЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА
- ТРУХМАНОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
- ГАВРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ІВАНЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОТОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА
- БІЛОСКУРСЬКИЙ ОСИП МИКОЛАЙОВИЧ
ВАРШАВСЬКИЙ ПРОЦЕС ОУН НА ПІДЛОЖЖІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН ТІЄЇ ДОБИ. Т. 2 (1986)
НАУКОВИЙ СТИЛЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ : структура наукового тексту (1970)
ТВОРИ. Т. 1 (1992)
ПРОВІДНІ ВЧЕНІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО) (2003)
- ПАНАСЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ВИШИВКИ : [альбом] ([б. р.])
- БУРҐГАРДТ ВОЛЬФРАМ
ВИПУСКНИКИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 1 (2005)
- ДОЛІШНІЙ МАР'ЯН ІВАНОВИЧ
- НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
НОВЕЛИ (1936)
РАССКАЗ О БЕГСТВЕ : избр. произведения (1934)
- СМИНТИНА ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ
- ПОДРЄЗОВА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЫМУ : с прил. алфавита, рус.-татар. слов. (Крым. наречие), 8 карт, 7 планов, 44 ил., расписания рейсов пароходов Р. О. П. и Т., Рос. О-ва, тарифов пароходств и проч. (1911)
НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЦКОЙ УКРАИНЫ (2011])
ХЕРРОНЕС (СЕВАСТОПОЛЬ) ([1855])
ПРАВА ЖІНОК: ЗМІСТ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : [монографія] (2001)
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГОНЧАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1905–1933) (2015)
ГОНЧАРІВНА (ОДЕРЖИМА КЕРАМІКОЮ) (2004)
ВИПУСКНИКИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ : ЕНЦИКЛ. СЛОВНИК (2010) Вип. 2.
ВІД УКРАЇНИ ДО УРСР : матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радян. України до м. Києва, м. Київ, 12 груд. 2014 р. (2015)
20-40-ВІ РОКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Ч. 1 : П. БІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО, П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ, Л. БОРОВИКОВСЬКИЙ, Є. ГРЕБІНКА, А. МЕТЛИНСЬКИЙ, М. КОСТОМАРОВ (1922)
МАЛА ГІРНИЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 3 : С - Я (2013)
НЕЗБОРИМІ РУСИЧІ-УКРАЇНЦІ (2000)
ПРОФЕСОРИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ. Т. 1 : РЕКТОРИ (2005)
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА КЕРАМОЛОГІЯ XXI СТОРІЧЧЯ. КН. 1 : 2001 - 2005 (2007)
- АНДРЕЄВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЛЕВЧЕНКО КАТЕРИНА БОРИСІВНА
- ОВЧАРЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
- СМОРЖ ЛЕОНІД ПАНАСОВИЧ
- СЕЛЮЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА
- РОЗВАДОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО, ВИДАВНИЦТВО
- КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ ТЕАТР
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН КИЄВА
АРХЕОЛОГІЯ ДАВНІХ СЛОВ'ЯН : дослідження і матеріали (2004)
БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 РОКУ МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ : за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова : хрестоматія (2005)
ДОДАТОК ДО АТЛАСУ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (2003)
АТЛАС ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (2003)
ФЕНОМЕН ПРИДНЕСТРОВЬЯ (2003)
- РООТ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
ОГЛЯД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. ІСТОРІЯ ДЖЕРЕЛ ТА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА (ЗАПИСКИ ЗА ВИКЛАДАМИ НА ТАЙНІМ УКРАЇНСЬКІМ УНІВЕРСИТЕТІ У ЛЬВОВІ В РР. 1920-1923) (1976)
- ГАГЕНМЕЙСТЕР ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЕКОЛОГІЯ І ЗАКОН: ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ. КН. 2 (1997)
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ : спроба екзистенціального дослідження (1997)
ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ (1965)
ІСТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА : підруч. (2012)
WSPOMNIENIA ODESSY JEDYSSANU I BUDZAKU. T. II (1845)
- КАГАНОВИЧ НАУМ АРКАДІЙОВИЧ
- НАХМАНОВИЧ ВІТАЛІЙ РАФАЇЛОВИЧ
- ПРИМАЧЕНКО ЯНА ЛЕОНІДІВНА
- БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
WSPOMNIENIA ODESSY JEDYSSANU I BUDZAKU. Т. ІІІ (1846)
КАТАЛОГ ХРИСТИАНСЬКИХ НАГРУДНИХ ВИРОБІВ МИСТЕЦТВА ПЕРІОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (Х - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІІІ СТ.) (2000)
ХАРЬКОВСКИЕ ЗАГОВОРЩИКИ 1856-1858 ГОДОВ (1930)
НА НОВІЙ ЗЕМЛІ : сторінки з життя, боротьби і творчої праці канадських українців (1958)
МАЙДАНАМИ ТА ВУЛИЦЯМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА : історико-культурний путівник (1994)
НА ЗОВ КИЄВА. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У ІІ СВІТОВІЙ ВІЙНІ : зб. ст. , спогадів і документів (1985)
ІСТОРІЯ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ : навчальний посібник (2014)
- ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
WSPOMNIENIA ODESSY JEDYSSANU I BUDZAKU. Т. 1 (1845)
- ІЩЕНКО ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО (1971)
КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА (1960)
МАЙСТЕР І МАРҐАРИТА : роман (2006)
- ГРЄБЦОВА ІРЕНА СВІТОЗАРІВНА
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ КРЫМА (2001)
- МЕЛЬНИКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
НАРИС РАННЬОЇ ІСТОРІЇ РУСИ - УКРАЇНИ (1981)
- ПАЛАЦ ЖЕВУСЬКИХ-ЛЯНЦКОРОНСЬКИХ
КУКІЛЬ : [оповідання] (1930)
ГОРДІЙКО : [оповідання : уривок із зб. М. Христовий "Дід Євмен"] ([1924])
ДНІ ЮНОСТИ : [оповідання] (1929) вид. 2.
ПРИЧИНА СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ПРО ІМПЕРІЯЛІЗМ) (1916)
ОБОРОНА СОКРАТА ([1912])
СЕЛЯНСТВО СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ І ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. : монографія (1964)
ХАРЬКОВСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ. 1931-1951 (1951)
ІЗ ЖИТТЯ ХАРКІВСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЮРЕМ (1878-1916 РР.) : збірка документів (1934)
СТРУНИ. Ч. 2 (1922)
THE MAZEPISTS: UKRAINIAN SEPARATISM IN THE EARLY EIGHTEENTH CENTURY (1981)
СКАРБИ ВІКІВ. УКРАЇНСЬКІ ЛЄҐЕНДИ (1921)
КИЕВСКАЯ РУСЬ И МАЛОРОССИЯ В ХІХ ВЕКЕ : [очерки] (2012)
ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ ПІД ЧАС КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ (2004)
ТВОРИ. Т. 2, КН. 2, Ч. 1 (1987)
ТІНІ В МАЄТКУ ТАРНОВСЬКИХ : повісті (2012)
ТВОРИ. Т. 4 : ПОВНОЛІТНІ ДІТИ : роман (1986)
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У СВІТІ : довідник (1993)
- БАШКАТОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
- ГОПКАЛО ОКСАНА ВІКТОРІВНА
- ПЕТРАУСКАС ОЛЕГ ВАЛДАСОВИЧ
- РУДИЧ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ШЕКУН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СКИБА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ГОРБАНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТВОРИ. Т. 1, КН. 1 : СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ : роман (1986)
ТВОРИ. Т. 3, КН. 2, Ч. 2 : СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ : роман (1987)
ТВОРИ. Т. 5 : ОПОВІДАННЯ ТА ПОВІСТІ, ОКРУШИНИ (1987)
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 1 : ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО (1975)
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 4 : СЛОВ'ЯНСЬКА АКЦЕНТОЛОГІЯ (1980)
- ВИТКАЛОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
- СТЕЦЕНКО МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ
- БАБІЛУНГА МИКОЛА ВАДИМОВИЧ
- БЕРИЛ СТЕПАН ЙОРДАНОВИЧ
- БОМЕШКО БОРИС ГРИГОРОВИЧ
- ГАЛИНСЬКИЙ ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ
- ОКУШКО ВОЛОДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ
- ШОРНІКОВ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
- БИЧКО ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
- ІЛЬНИЦЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ. КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ (1961)
ЗОЛОТЕ СЛОВО. КН. 1 : ЛІТЕРАТУРА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ДО 988 Р.). ЛІТЕРАТУРА ВИСОКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (988-1240) (2002)
ГРИБЫ ЗНАКОМЫЕ И НЕЗНАКОМЫЕ : справочник-определитель грибов Крыма (2013)
ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ. ВЫП. 7 (1911)
СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ (2019)
- ЖАРКОВ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
- КОМПАНЦЕВА ЛАРИСА ФЕЛІКСІВНА
- ОСТРОУХОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- ПЕТРИК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
- СКУЛИШ ЄВГЕН ДЕОНІЗІЙОВИЧ
- КРАШЕВСЬКИЙ ЮЗЕФ ІГНАЦІЙ
- НЕЧИТАЙЛО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРОМІННЯ ПОГРОЗ : 8-ма кн. поезій : (1919-1920) (1921)
ПОЛІТИКА НАРКОМОСВІТИ В ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВ : промова на з'їзді робітників мистецтв 2 квітня 1927 року (1927)
ФЕНОМЕН ДОБИ (СХОДЖЕННЯ НА ГОЛГОФУ СЛАВИ) (1993)
ТРИПТИХ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ (2013)
- КОЗЬМИН БОРИС ПАВЛОВИЧ
НА ФУТБОЛЬНИХ МЕРИДІАНАХ : записки спортсмена (1962)
- ПОЛЄК ВОЛОДИМИР ТЕОДОРОВИЧ
- МЕЛЬНИК КОСТЬ
- ЛАЩЕНКО ОЛЕГ РОСТИСЛАВОВИЧ
УКРАЇНО НАША РАДЯНСЬКА (1970)
БІБЛІОГРАФІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (б. р.])
РОЗВИТОК ГЕНЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ : до 90-річчя від часу заснування Укр. Акад. Наук (2009)
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО : анотована бібліографія (1989)

ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 4, КН. 1 : ПЕРША ТРЕТИНА XVIII СТ. (2001)
ИЗ ИСТОРИИ СНОШЕНИЙ МОСКВЫ С КРЫМОМ ПРИ ЦАРЕ МИХАИЛЕ ФЕДОРОВИЧЕ : посольство С. И. Тарбеева в Крым, 1626-1628 гг. (1906)
- ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ
- ІНСТИТУТ КЕРАМОЛОГІЇ–ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА
- АННІНСЬКИЙ ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- МУРАТОВ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЄВСТАФ’ЄВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
- ПЕНЬКІВСЬКА КУЛЬТУРА
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 3 : СЛАВІСТИКА. РОСІЙСЬКА МОВА (1978)
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 5 : СЛОВ'ЯНСЬКА АКЦЕНТОЛОГІЯ (1983)
ЗОЛОТЕ СЛОВО. КН. 2 : ЛІТЕРАТУРА ВИСОКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (988-1240). ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (1240 - СЕРЕДИНА XV СТ. ) (2002)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 4, КН. 2 : СЕРЕДИНА XVIII СТ. (2001)
САМОБУТНІСТЬ ЯВОРОВА : зб. наук.-популяр. нарисів (2016)
ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ . [ВЫП. 1] : год первый (1904)
ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ . ВЫП. 9 (1913)
- ДУЛИЦЬКИЙ АЛЬФРЕД ІЗРАЇЛЬОВИЧ
БАРДІЇВ (1939)
МОЩІ Й МИРОТОЧИВІ ГОЛОВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (1930)
- МІШКО СТЕПАН ДМИТРОВИЧ
- ЛІЖНИКАРСТВО
- КМІЦИКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ФЕРДИНАНДОВИЧ
- ІВАСЮТА МИХАЙЛО КИРИЛОВИЧ
- ШОВКОПЛЯС ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТВОРЧІСТЬ ШАХІСТІВ УКРАЇНИ (1982)
В ТЪМНАТА СТАЯ ([193-])
ГАЙДАР. СТЕПОВА ЛЕГЕНДА (1928)
ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ : рассказы (1927)
ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПРАВОВОМУ ЖИТТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : монографія (2012)
УЧЕНИЕ В. И. ВЕРНАДСКОГО О ПЕРЕХОДЕ БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ, ЕГО ФИЛОСОФСКОЕ И ОБЩЕНАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Т. 2 (1991)
КОБЗАРІ : нариси з історії кобзарства України : [монографія] (1980)
- ДАНИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
- ПОЛОТНЮК ЯРЕМА ЄВГЕНОВИЧ
- ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
- МІЛОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
ЧЕРТОВА ЛЕСТНИЦА (1973)
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КРЫМА В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ : [монография] (2004)
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛЕСНИКА. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ГОРНОГО КРЫМА (2014)
ЩО ТАКЕ ЛАВРСЬКА ДРУКАРНЯ ТА КОМУ ВОНА СЛУЖИЛА (1930)
- САРКІНА ІРИНА СЕРГІЇВНА
ПЕРЕДЧУТТЯ : збірка вибраних поезій (1991)
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (1984)
УКРАЇНСЬКА ХАТА В ОКОЛИЦЯХ ЛЬВОВА : реферат читаний на зібранні українського наукового товариства в Празі (1924)
- СИНЯВСЬКИЙ АНТІН СТЕПАНОВИЧ
ТЕКСТ РУССКОЙ ПРАВДЫ НА ОСНОВАНИИ ЧЕТЫРЕХ СПИСКОВ РАЗНЫХ РЕДАКЦИЙ (1846)
ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ (1976)
ТАЙНЫ ГОРНОГО КРЫМА (2007)
- МУЗИЧКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
ФЕМІНІСТИЧНІ РОЗДУМИ: НА КАРНАВАЛІ МЕРТВИХ ПОЦІЛУНКІВ (1999)
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - РІДНОМУ МІСТУ (2004)
- СКЛЯРОВА ВІКТОРІЯ
ТВОРИ ЛЬВІВСЬКИХ СКУЛЬПТОРІВ : (каталог виставки) (1960)
ДИПЛОМАТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : підручник (2007)
ФЕДІР ПЕТРОВИЧ БАЛАВЕНСЬКИЙ (1963)
КАЛАМАР : [оповідання] (1929)
БАЛАНС : [зб. оповідань] (1927)
ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЬ : [оповідання] (1932)
- ДАНЬКО ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ВОЙНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- КУНАХ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- МАЛАНЧУК РОМАН
ЄДИНИЙ ФРОНТ : вибр. твори (1933)
ЗАПИСКИ ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ-ДАЛЕКОСХІДНИКА (1931)
ВІЧ-НА-ВІЧ : та ін. оповідання (1928)
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ : альбом ([2000-?])
СТАЛЬНЫЕ МОСТЫ. Т. 2 : ОПОРНЫЕ ЧАСТИ БАЛОЧНЫХ ФЕРМ И ШАРНИРЫ КОНСОЛЬНЫХ ФЕРМ (1936)
- МАТВІЄНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
- ГРАБОВСЬКИЙ ВІКТОР НИКАНОРОВИЧ
- ГОРБУНОВ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
- САВЬОЛОВ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
- ДИБО ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
СПРАВЖНІЙ ЧОЛОВІК : [повісті] (1929)
КОЛИШНІ ЛЮДИ : оповідання ([192-])
ВЕРТЕП : вибір новель і повістей (1943)
- ТРУБАЧОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
- СІРЕДЖУК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ
- МАШУКОВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
- БІДНОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ВАЛЕНТИН БОРИСЕНКО : альбом (1987)
МАСОВИЙ СПІВ : підручна кн. для клубів, сельбудів, хат-читалень (1926)
ДОБРИДЕНЬ, ЛЕНІН : [поема] (1924)
ДВАНАЦЯТЬ. БАЛЛЯДА РЕВОЛЮЦІЇ (1923)
УЗМІНЬ : зб. поезій четверта (1924-1926) (1928)
- СКУЛЕНКО ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- ЛАЗАРЕВ ЮХИМ МАРКОВИЧ
- МАРЕНКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- КАРДИНАЛОВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
- ГІРУСОВ ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЛАВРОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
ДРУЗІ : [поема] (1930)
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ (1931)
СЕРЦЕ І ВОГОНЬ : [вірші] (1942)
- ФІРСОВ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЗІНЬКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
- ПАРШИНЦЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КРАСНИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- ПРАВДЮК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
- ЗАЙЦЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
ХАРКІВ - МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА : навчальний посібник (2003)
СОЛОСПІВИ. ВОКАЛЬНІ ТВОРИ В СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО (2021)
АЛИЛУЯ (РІЗДВЯНЕ) : для соло сопрано, мішаного хору та симфонічного орекстру : партитура (1991)
ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ НА УКРАЇНІ (1990)
ТВОРИ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА І ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО : з додатком творів Івана Вагилевича і Тимка Падури (1913)
КОБЗАРЕВА ПІСНЯ : кантата для солістів та мішаного хору в супроводі симфонічного оркестру : клавір (1971)
МАЛА ГАЛИЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ЖАРТОМ І ВСЕРЙОЗ (2020)
КОБЗАРЕВА ПІСНЯ : кантата для солістів, мішаного хору та симфонічного оркестру : партитура (1971)
КОСТЯНТИН І МЕФОДІЙ, ЇХ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ. Т. ІІ : ІСТОРІЯ ЦЕРКОВНО-СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ (1928)
ГОРОД ПАНТИКАПЕЙ (1974)
ТВОРИ (1956)
- ВЕРЕТА ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ
КОСТЯНТИН І МЕФОДІЙ, ЇХ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ. Т. 1 : ІСТОРІЯ ЦЕРКОВНО-СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ (1927)
ЧОМУ МИ ХОЧЕМО САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ (1994)
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КРЫМСКО-ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ ПО НОВОМУ АЛФАВИТУ (1992)
ПРО МУЗИКУ І МУЗИК (1980)
- НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ
УСІ ТВОРИ В ОДНОМУ ТОМІ (2007)
ВСЕ УПОВАНІЄ МОЄ : духовні і хорові твори (2015)
- ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ ПРИРОДИ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
БОГ Є ЛЮБОВ : хорові твори на слова о. Василя Прийми (2016)
- РЕШЕТИЛІВСЬКІ СТАТТІ
МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (2012)
- ПУГАЧ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
- БАТІГ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- САНОЦЬКА ХРИСТИНА-ОЛЕНА ІВАНІВНА
- БАЛАВЕНСЬКИЙ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ
- БОРИСЕНКО ВАЛЕНТИН НАЗАРОВИЧ
- БОГУСЛАВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ЄВГЕНОВИЧ
- КОЗИЦЬКИЙ ПИЛИП ОМЕЛЯНОВИЧ
20-40-ВІ РОКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Ч. ІІ : ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (1924)
ТВОРИ ДЛЯ КАПЕЛ БАНДУРИСТІВ : партитури (2006)
СИМФОНІЯ C MOLL : партитура (1986)
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ СВЯТОГО ОТЦЯ НАШОГО ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО : для чоловічого хору до мажор (2012)
ОЙ ПОЛЕТИ, ЗОЗУЛЕНЬКО : оригінальні чоловічі хори (1980)
ГЕЙ, СТЕПАМИ : обробки пісень УПА для чоловічого хору (2013)
ОБРОБКИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУ В СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО (2011)
- БЛОК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПРОКОПЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ
- КРИСА БОГДАНА СЕМЕНІВНА
- ГОРЛАЧ ЛЕОНІД
- КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ
ВОКАЛЬНІ ТВОРИ В СУПРОВОДІ БАНДУРИ (2008)
ОБРОБКИ ЦЕРКОВНИХ ПІСЕНЬ (2010)
ЖІНОЧІ ТА МІШАНІ ХОРИ (2009)
КОМУНІЗМ ТА ДИЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМУНІЗМ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1918-1933 (2018)
БОЖЕ! ЗНАЙДИ МЕНЕ : вокальні твори в супроводі фортепіано : хорові твори а капела на слова Наталії Назар (2021)
ТВОРИ НИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА І АНТОНА МОГИЛЬНИЦЬКОГО (1913)
- КОМОРА, ВИДАВНИЦТВО
ТВОРИ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА, ЯКОВА ГОЛОВАЦКОГО, НИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА, АНТОНА МОГИЛЬНИЦЬКОГО (1906)
НЕ-АБСТРАКТИ : [вірші] (1927)
НОВА ЄВРЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ. АНТОЛОГІЯ : [пер. з ідіш] (1923)
МІЖ МЕЖ І ГРАТ : вибр. поезії (1931)
ОБРОБКИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІЧОГО ХОРУ А КАПЕЛА (2008)
ОБРОБКИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІЧОГО ХОРУ В СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО (2008)
ПІСНІ ДЛЯ ДІТЕЙ В СУПРОВОДІ БАНДУРИ (2021)
СЛАВА В ВИШНІХ БОГУ : духовні хорові твори (2012)
ХОРОВІ ТВОРИ ([2001])
ВОКАЛЬНІ ТВОРИ У СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО ([2013])
- МАРЧЕНКО ІРИНА ДМИТРІВНА
РОЗУМ (СОНАТА В ДВОХ ЧАСТИНАХ) : [вірші] (1929)
УСРР : поема (1923)
ВЕСНІ НАЗУСТРІЧ : зб. поезій до весняної засівної кампанії (1932)
ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ ГРЕБІНКА : життя і творчість (1962)
СТАЛЬНЫЕ МОСТЫ. Т. 1 : ФЕРМЫ БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ. МАТЕРИАЛ И ЗАКЛЕПКИ (1935)
ПЕТРО МОГИЛА Й ПИТАННЯ ЄДНОСТИ ЦЕРКОВ : [до 400-річчя від дня народж. видат. діяча укр. церкви та культури, митрополита Київ. і Галиц. Петра Могили] (1997)
ПЛАСТИКА РУСІ-УКРАЇНИ X - ПЕРША ПОЛОВИНА XIV СТОЛІТЬ (1999)
МИНЕРАЛЫ КРЫМА : научно-популярный очерк (1989)
ЛІКАРСЬКИЙ ЗБІРНИК
ДИТЯЧИЙ АЛЬБОМ ДЛЯ БАНДУРИ ([2010])
ЛІКАРСЬКИЙ ЗБІРНИК (1898)
ЛІКАРСЬКИЙ ЗБІРНИК. Т. 1, ВИП. 1 (1898)
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ СВЯТОГО ОТЦЯ НАШОГО ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО : для мішаного хору соль мажор (2013)
СЛАВТЕ ВОСКРЕСЛОГО : великодні пісні для дітей на слова українських поетів у супроводі бандури (2014)
ЖИВИ, УКРАЇНО : мішані та чоловічі хори а капела та в супроводі фортепіано ([2014])
РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК : різдвяні пісні для дітей на слова українських поетів у супроводі бандури (2014)
ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ : живопись, графика, художественная печать
ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ : живопись, графика, художественная печать (1913)
ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ. № 6 (1913)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1911)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 22, ВЫП. 1-2 (1911)
РОКИ БОРОТЬБИ. 1917-1922 РР. НА ЄЛИСАВЕТЧИНІ. УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД. КН. 2 : РІК 1919. У ВИРІ РЕВОЛЮЦІЙ (2019)
ЛЕНІН: РУЙНІВНИК ЕПОХИ (2021)
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ КРЫМА (1972)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО. Ч. 2 (2004)
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. КН. 2 : СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВІ ЧАСИ (1995)
ПІСНІ ТА РОМАНСИ В СУПРОВОДІ БАНДУРИ ([2014])
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ ([2014])
КОЛЯДКИ : хорові твори а капела на слова українських поетів (2021)
БОГ І УКРАЇНА : вокальні твори в супроводі фортепіано (2021)
МІЙ РІДНИЙ КРАЙ : пісні для дітей та юнацтва в супроводі бандури (2021)
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. КН. 3 : НАЙНОВІШІ ЧАСИ (1995)
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. КН. 1 : СТАРОДАВНІ ЧАСИ (1995)
ИСТОКИ & ИТОГИ : [воспоминания] (2016)
AVE, МАРІЄ : духовні хорові твори (2021)
ПЕЙЗАЖИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРЫМА В РИСУНКАХ КАРЛО БОССОЛИ : [альбом] (2003)
- ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ : навчальний посібник (2002)
ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРЕ (1978)
- ГЕРАСИМЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 22, ВЫП. 3 (1912)
- КАЯ ІСАК САМУЇЛОВИЧ
- ЛАТНИК ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЩОРІЧНИК
УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЩОРІЧНИК (2002)
УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЩОРІЧНИК. ВИП. 7, Т. 10 (2002)
- СВЯТО–МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА (ВИЛКОВЕ)
- ВИЛКОВЕ
НАУКОВІ ЗАПИСКИ
НАУКОВІ ЗАПИСКИ (1966)
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. № XI (XIV) (1966)
- БОШИЦЬКИЙ ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
- БАТАНОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- ТУРБОАТОМ
- БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ПРО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ. № 7-8 (1913)
ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ. № 9-10 (1913)
ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ. № 11-12 (1913)
- ГЛУХ МАРИНА ВАСИЛІВНА
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ : зб. наук. пр.
- ІСАЄВА НАТАЛІЯ КАРЛІВНА
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ : зб. наук. пр. (2001)
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ. № 10 (2001)
- ЗОЛОТОУСТИЙ ІОАН
- ЯКОВЛЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КРЮКОВ БОРИС ІВАНОВИЧ
- ЖИШКОВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ГАЗЕТИР (ПОКАЖЧИК) ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ СВІТУ : довідник (2008)
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ (2008)
РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ. Т. 2 : О- Я (2006)
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КИЄВІ. Т. 1 (1926)
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КИЄВІ. Т. 3 (1930)
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Т. 1 : ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (1951)
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ПЕРІОД РОМАНТИЗМУ) (1971)
ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА ТОМІВ І - ХХ. (1898 - 1902) (1903)
ОСНОВИ СУСПІЛЬНОСТИ : повість ([б. р.])
УКРАЇНСЬКА СОРОЧКА : хрестикова техніка, лиштва, вирізування, виколювання, коса гладь : альбом (1994)
РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ. Т. 1 : А - Н (2006)
ПІСНІ УКРАЇНИ. ВОКАЛЬНІ ТВОРИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ (1972)
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ КАТЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КИЄВІ. Т. 2 (1929)
РЫБЫ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА (2012)
КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2007)
ЖУРНАЛЫ ИСКУССТВО И ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО, ИСКУССТВО. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ, ИСКУССТВО В ЮЖНОЙ РОССИИ : указатель содержания (1991)
ГОНЧАРСТВО НАСЕЛЕННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІСОСТЕПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ : монографія (2011)
ГЛИНА Й ГЛИНЯНИЙ ПОСУД В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) : монографія (2014)
КРИК КАЖАНА. ГОНЧАРСТВО У ФОЛЬКЛОРНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНЦІВ : монографія (2020)
ЗВЕНИГОРОД І ЗВЕНИГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ У XI-XIII СТОЛІТТЯХ (СОЦІОІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ) : [монографія] (2014)
- ПОСЕМ'Я
ТАК СЛАВА ЖИТТЮ! : [вірші] (1935)
ВІТРИЛА ТРИВОГ : вибр. оповідання (1932)
ВОНА : повісті й новелі (1929)
ВИБРАНІ ТВОРИ (1937)
ПЕРШИЙ ГРІМ : лірика (1941)
МИХАЙЛО ЛИСЕНКО : нарис про життя і творчість (1975)
СБОРНИК СТАТЕЙ И ВОСПОМИНАНИЙ (1988)
ГРИФОНАЖІ : поезії (1990)
ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ (1971)
АЛЬБОМ (1977)
СОНЦЕ В ТВОЇХ РУКАХ (1970)
- МИТЧЕНКИ
ГРА КРЕМ'ЯХИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАУКОВИХ СТУДІЙ : монографія (2015)
- МИЛЯТИН (ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН)
([б. р.])
РЕМОНТ ГЛИНЯНОГО ПОСУДУ: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ : монографія (2013)
ІВАН ФЕДОРОВИЧ, ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРУКАР (1924)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЫМУ С ИСТОРИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КРЫМА (1875)
МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ І ПОЛІССЯ: ЛУЦЬК В ІСТОРІЇ ВОЛИНІ ТА УКРАЇНИ : Науковий збірник. Випуск 35. Матеріали XXXV Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, м. Луцьк, 15-17 вересня 2010 року (2010)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 5, КН. 2 : КІНЕЦЬ XIX-ПОЧАТОК XX СТ. (2001)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 7 : 20-ТІ - 40-ВІ РОКИ XX СТ. (2001)
- СТЖИЖОВСЬКА КУЛЬТУРА
ЧУФУТ-КАЛЕ (ИУДЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ) В КРЫМУ : с присоединением истории малоисследованной еще в России секты караимов (1874)
ЛЕСЯ УКРАЇНКА СПІВЕЦЬ СИЛИ Й ЗМАГАННЯ (1943)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 5, КН. 1 : XIX СТ. (2001)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 6 : 90-ТІ РОКИ XIX - 20-ТІ РОКИ XX СТ. (2001)
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 8 : 40-ВІ - 80-ТІ РОКИ XX СТ. (2001)
- ЛУЦЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
- ВІЙНА В АФГАНІСТАНІ
- КРИМСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
- ОТАМАНІЯ
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Т. 9 : (1989-2001 РОКИ) (2001)
- НАДСТИР`Я, ВИДАВНИЦТВО
- ПРЕОБРАЖЕНСЬКА ЦЕРКВА (ВОРОЖБА)
ЛІРИКА. ДРАМИ (1986)
- СОРОЧИНСЬКИЙ МИХАЙЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР
- ХАРКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ
БОГИ НА ПРОДАЖ : міські історії (1989)
- ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ТРУДЫ КОМИССИИ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СВ. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ГУБЕРНИЙ КИЕВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСКОЙ, ВОЛЫНСКОЙ, КИЕВСКОЙ, ЧЕРНИГОВСКОЙ И ПОЛТАВСКОЙ (1851)
ДЖЕРЕЛА ТОТАЛІТАРИЗМУ : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і літера" (2005)
ШКОЛА ЛАНДАУ: ЧТО Я О НЕЙ ДУМАЮ (1998)
УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИЙ АРХІВ. Т. 8 : АЗБУЧНА ВІЙНА В ГАЛИЧИНІ 1859 Р. (1912)
ІСТОРІЯ ЗУНР (1995)
НАДЗВИЧАЙНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ УНР У ГРЕЦІЇ (1919-1920 РР.) (2006)
ЛЮБОВ НА СВІТАННІ. ПУБЛІЦИСТИКА (1986)
НАЙМИТИ ТА НАЙМИЧКИ НА ПОДІЛЛЮ В XVIII СТ. : матеріали до історії екнономіки Поділля (1927])
ВИБРАНЕ (1990)
МАЙСТЕР КОРАБЛЯ : Роман (1954)
КАТАЛОГ ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ВИСТАВКИ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРВОНОЇ УКРАЇНИ : живопись, графіка, скульптура, архітектура, фотогорафія, виробниче мистецтво (1927)
МОЯ ПРАЦЯ НАД РОЛЛЮ (1937)
ШАНТРАПА : жарт на 1 дію (1914)
МІСТО НА СКЕЛЯСТИХ БЕРЕГАХ ТЯСМИНУ : історичний нарис (2009)
ТАРАСИК (2002)
УСТИМ КАРМАЛЮК : роман (1978)
ТВОРИ (1972)
СТАРОДАВНЯ ЧЕРКАЩИНА (2018)
ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В ЗУНР : (до 85-ліття Західно-Української Народної Республіки) (2003)
ВИБРАНІ ТВОРИ (1972)
ЛЕМКІВЩИНА: ЗЕМЛЯ, ЛЮДИ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА. Т. 2 (1988)
ЛЕМКІВЩИНА. ЗЕМЛЯ, ЛЮДИ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА. Т. 1 (1988)
- ВЕЛИКОЧИЙ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- ЧОС ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
- ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ІВАН
- КУЧЕР ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
- ГОРОДИЩЕ (ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)
- БОЛАБОЛЬЧЕНКО АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ДРАБІВ
ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО: ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВА : монографія (2021)
- ПРОЛЕЄВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
- ПЕРЕРВА АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ
- ШАМРАЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
- ТАРАН ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
- БИТВА ПІД ОРШЕЮ
- ТАЛЬНЕ
- СТЕПУЛА НАДІЯ ІВАНІВНА
- КАТЕРИНОПІЛЬ
- ЄРКИ (ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
- НЕСЕЛОВСЬКИЙ ОПАНАС ЗАХАРОВИЧ
- КАГАНОВ МОЙСЕЙ ІСАКОВИЧ
- МАНЬКІВКА
- АРЕНДТ ХАННА
- ВЕРЛОКА ВОЛОДИМИР ЕДУАРДОВИЧ
- ТРАУТФЕТТЕР РУДОЛЬФ ЕРНЕСТОВИЧ
- КИСЛИЙ ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ
- ПОЛКОВЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
- ЗІНЬКІВСЬКИЙ ТРОХИМ АВРАМОВИЧ
- ШВАБ АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- КАРЛІНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
- СИЛЮК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ЗЛАТОГОРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ВІКЕНТІЙ ХВОЙКА (2006)
ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ : Словарь-справочник (1994)
ЗЕМЛЕРОБСТВО ДРЕВНЬОЇ РУСІ ДО СЕРЕДИНИ ХІІІ СТ. (1961)
КУПЕЦТВО КИЄВА ТА КИЇВЩИНИ ХVII-XIX СТ. : [монографія] (2013)
БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА В ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ : монографія (2018)
- КУСКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СМІЛЕНКО АЛЛА ТРОХИМІВНА
- ГУРЖІЙ ІВАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЛЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКИТІВНА
УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИЙ АРХІВ. Т. 13-14 : МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ В ГАЛИЧИНІ В 1795-1857 РР. : замітки й тексти (1920)
МІЖ СУСПІЛЬСТВОМ І ДЕРЖАВОЮ. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII - У XVIII СТОЛІТТІ В ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ : [монографія] (2008)
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ВЕРХНЕГО ПОТИСЬЯ : [монография] (1991)
АНДРІЙ МЕЛЬНИК. 1890-1964 (2005)
БАТЬКІВЩИНА СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА. ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ У ПОДІЯХ X СТОЛІТТЯ : (міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України) (2014)
ДАВНЬОРУСЬКЕ МІСТО ВОЇНЬ (1966)
ЧАС ЗАСНУВАННЯ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ : пристрасті довкола мілленіума (2010)
DIE RUTENEN IN DER BUKOWINA (2007)
РОБОТИ З МЕТРОЛОГІЇ. Ч. 2 (1927)
ЕПІГРАФІКА САКРАЛЬНИХ ПАМ'ЯТОК ГАЛИЧА (ХІІ - ХІХ СТ.) (2017)
ОЛЕКСАНДРА СЕЛЮЧЕНКО: ТРАГЕДІЯ ОДИНОКОЇ ТВОРЧОСТІ. КН. 1 : ЖИТТЄПИС (2004)
- ЛАСТОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ГРАНЧАК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
ДОНБАС: ПЕРЕPROЧИТАННЯ ОБРАЗУ (2018])
ГОСПОДАРСТВО СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН НА РУБЕЖІ НАШОЇ ЕРИ (1974)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1920)
КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ НЕКРОПОЛЬ : біографічний довідник (1997)
- ДИБА ЮРІЙ РОМАНОВИЧ
- ГОНЧАРОВ ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
- ЮРА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- БЛІФЕЛЬД ДАВИД ІСАКОВИЧ
- КАЙНДЛЬ РАЙМУНД ФРІДРІХ
МОЯ ЖИЗНЬ (2012)
ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ ЗЕМЛЯ (2016)
PODKARPATSKA RUS VAS ZVE ([1999 ?])
ПОХОДЖЕННЯ РУСІ (1968)
ПИСЕМНІСТЬ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ЗМІСТ, АТРИБУТИ, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЕМНОЇ СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ) : [монографія] (2016)
РЕЄСТР ФОТОДОКУМЕНТІВ МЕМОРІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ : Голодомор 1932-1933 рр. (2008)
СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ В КИЄВІ (2000)
НАДДНІПРЯНСЬКА МИНУВШИНА. XVIII-XX СТОЛІТТЯ (2018)
- МАНАСТИРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
- ЧУЧКО МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ
ДЗВІНИЦІ І ЦЕРКВИ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ XVI-XIX СТ. (1925)
ЗЕМЛЕРОБСТВО ДАВНІХ СЛОВ'ЯН (КІНЕЦЬ І ТИС. ДО Н. Е. - І ТИС. Н. Е.) (2010)
АКАДЕМИК ЛАНДАУ. КАК МЫ ЖИЛИ : воспоминания (1999)
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА : навчальний посібник (1997)
ІВАН МАЗЕПА (2015)
ВІЙНА, ЯКОЇ НЕ БУЛО. ХРОНІКА ІЛОВАЙСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ. Ч. 2 : 25-31 СЕРПНЯ 2014 РОКУ (2019)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК - ЦЕНТР БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ : організаційно-правовий аналіз (2000)
ФОРМУВАННЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА УНР (ЧЕРВЕНЬ 1917 - КВІТЕНЬ 1918 РР.) (2016)
LESIA UKRAЇNKA IN TRANSLATIONS (1988)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АНДРЕЕВСКОМУ СПУСКУ (2000)
ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ: МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ - ІСТОРИК І ПРЕЗИДЕНТ : метод. лист (2011)
ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1937 ГОДА: ОБЩИЕ ИТОГИ : сборник документов и материалов (2007)
НЕСТОР МАХНО (2015)
БЕЗГЕТЬМАННЯ ТА ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ (2015)
УКРАЇНА: КОНТЕКСТ СВІТОВИХ ПОДІЙ. АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (2017-2019 РР.) (2019)
ГРЕЦЬКИЙ СХІД І УКРАЇНА : листи грецького духовенства XVIII ст. в фондах Ін-ту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського (1994)
РОСІЯ І УКРАЇНА В ПЕРШИЙ РІК ПІСЛЯ ПОВАЛЕННЯ САМОДЕРЖАВСТВА: ДЕКОНСТРУКЦІЯ БІЛЬШОВИЦЬКОГО МІФУ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ (2021)
ПОЛКОВОДЦІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО. КН. 1 (1998)
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ЖИТТЯ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) : [монографія] (2021)
НАРИСИ ІСТОРІЇ ОБІГУ Й ЛІЧБИ МОНЕТ НА УКРАЇНІ XIV-XVIII СТ. (1981)
- КАРЕТНІКОВ ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ
- КОРОЛЕНКО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЗАСТИРЕЦЬ ЙОСИП ЯКОВИЧ
- ДИВНИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КЛИМЕНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
КИЇВ ЧАСІВ ЯНУША РАДЗИВІЛЛА (ПИТАННЯ ІКОНОГРАФІЇ) (2021)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 2 : ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? (1969)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 4 : НЕЗАВЕРШЕНА ПРОЗА (1970)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 6 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1970)
- КИРИЧОК ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
- КУКСА НАДІЯ ВАСИЛІВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК ЧИГИРИН
- МЕДВЕДІВКА (ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН)
ЧЕРВОНИЙ ПІСЕННИК (1925)
НАПЕРЕДОДНІ. ПІСНІ ВОЛІ ТА НЕДОЛІ (1917)
ЦВІТЕ ЧЕРВОНА УКРАЇНА : новий пісенник (1932)
СКУЛЬПТУРА : альбом (1987)
ГАЛИНА ЛЬВІВНА ПЕТРАШЕВИЧ (1965)
- ПАШКЕВИЧ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- КРОТЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
- ЗІНЕНКО РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- БУТУСОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ВІЙНА, ЯКОЇ НЕ БУЛО. ХРОНІКА ІЛОВАЙСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ. Ч. 1 : 7 – 24 СЕРПНЯ 2014 РОКУ (2019)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923 : ілюстрована історія (2008)
НА ШЛЯХУ ПРАВДИ НЕМАЄ СМЕРТІ : твори (2008)
НАХТІГАЛЬ В ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ МИРОСЛАВА КАЛЬБИ (2008)
НИКОЛАЕВ - ПОСЛЕДНИЙ ФОРПОСТ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ (2016)
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ КИЕВА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ (1874)
- СОРОКА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КАЛЕНИЧЕНКО НІНА ЛУКІВНА
- МАЗНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- СВИДА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
1930. У.С.Р.Р. ПОВСТАННЯ : наук.-попул. нариси (2017)
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УРСР (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.) (2006)
І. Я. ФРАНКО ЯК ІСТОРИК (1956)
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО ІСТОРІЇ : зб. наук. пр. (2020)
АВГУСТИН ВОЛОШИН І КАРПАТСЬКА УКРАЇНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : [монографія] (2021)
ПОЛКОВОДЦІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО. КН. 2 (2004)
УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ ВІДНОСИНИ: ОФІЦІЙНА І КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ (1918-1944) (2021)
30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ. БІБЛІОГРАФІЯ. ЗНАКОВІ КНИГИ НАШОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (2021)
- ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В БОЛГАРІЇ
- МАРТИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
- ПЕТРАШЕВИЧ ГАЛИНА ЛЬВІВНА
- ВЕРБА ІГОР ІВАНОВИЧ
- ПЛУЖНЕ (ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН)
- НИЖНЯ КРИНКА
- ПОВСТАННЯ СЕЛЯН ШЕПЕТІВСЬКОЇ ОКРУГИ
- ПОЄНЕШТИ-ЛУКАШІВСЬКА КУЛЬТУРА
- ПШЕВОРСЬКА КУЛЬТУРА
- КРУГЛЕ (СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН)
- ЯСЬКИ
- ПЛЕБАНІВКА (ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ВОЛИНЦІВСЬКА КУЛЬТУРА
- ВОЇНЬ
ОСМАНСЬКІ ФОРТЕЦІ БУДЖАКА НА МЕЖІ ХVIII-ХІХ CТ.: ЗАЛОГИ Й ЇХНІЙ СКЛАД (2013)
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ БАРОК. Ч. 1 (1941)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 1 : ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ (1968)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 3 : ПОВІЯ : роман з народного життя (1969)
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ БАРОК. Ч. 2 (1941)
ЗА ДУХА НАЦІЇ. ЛЕСЯ УКРАЇНКА, ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ (1941)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 5 : НЕЗАВЕРШЕНА ПРОЗА (1970)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 7 : ПОЕЗІЇ (1971)
УВАГИ ДО СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (1942)
ПОЕТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ІВАНА ФРАНКА (ЗА ЗБІРКОЮ SEMPER TIRO) (2003)
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ (1941-1945 РР.) : [монографія] (2015)
ІСЛАМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : [монографія] (2016)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В БІОГРАФІЯХ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ. Ч. 2, ВИП. 1 : XVIII - ПОЧАТОК XIX СТОЛІТТЯ (2014)
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ : краткий библиографический справочник-указатель (1990)
КОЗАЦЬКІ ВОЖДІ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ОБРАЗАХ ЇЇ ВОЖДІВ ТА ПОЛКОВОДЦІВ XV-XIX СТ.. Т. 1 (2004)
- БАРАН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО В ПРАЗІ
- УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІСЛАМОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ
- ГАРЯЧКІВКА (ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПОВСТАННЯ
ЛАПІДАРІЙ ХЕРСОНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ : [альбом] (2011)
МІСТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І ПЕРША СВІТОВА ВІІЙНА: ПОВСЯКДЕННА ІСТОРІЯ : монографія (2017)
ДА СВЯТИТЬСЯ ІМ'Я ТВОЄ. МОЛИТВОСЛОВЕЦЬ ДЛЯ МОЛОДІЖИ (1907)
НАСЕЛЕННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ НА СІВЕРСЬКОМУ ДІНЦІ : [монографія] (2010)
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ БАРОК. Ч. 3 (1944)
ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (2012)
СОЦІЯЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ЗАПОРІЖЖЯ (XVIII СТОРІЧЧЯ) (1931)
ІВАН ЛЕВИЦЬКИЙ НЕЧУЙ (1924)
НАШЕ ПИСЬМЕНСТВО : короткий огляд української літератури від найдавніших до теперішніх часів (1941)
ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1945)
- БУРДУЛАНЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
- КУЧЕРУК АНТОН ЛУК'ЯНОВИЧ
- КАЛЬБА МИРОСЛАВ КІНДРАТОВИЧ
- НОВІ ВОРОБ'Ї (КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН)
- ЛИПИЦЬКА КУЛЬТУРА
- КИЇВСЬКА КУЛЬТУРА
- ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
УКРАЇНСЬКЕ ВЧИТЕЛЬСТВО НА ГУЦУЛЬЩИНІ (1958)
- КУРАХОВЕ
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР (ЗАГОВОРИ, ГОЛОСІННЯ, ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДНО-КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ) ([б. р.])
З ГІР КАРПАТ (1967)
КАРПЕНКО-КАРИЙ (1924)
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ УЧЕНОГО-ИСТОРИКА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ. ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ. ПРАКТИКА (2017)
ДОБРОПИСЦІ ТОДІ СЛАВНІ БУЛИ (НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РУКОПИСНОГО МИСТЕЦТВА) (2003)
ДУМИ І МРІЇ : поезії (1899)
УКРАЇНА В ТВОРАХ ЇЇ ПИСЬМЕННИКІВ (19-?)
- ТИЛІЩАК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ
- ШАРПАТИЙ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
- ЛОСЬ ФЕДІР ЄВДОКИМОВИЧ
- КОЛОЧИНСЬКА КУЛЬТУРА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
- СОЛОНЦІ (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН)
- УСТИНІВКА (КРОПИВНИЦЬКИЙ РАЙОН)
- КУРУКІВСЬКА УГОДА
- БЕРЕЗІВКА
- КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА
- БОРИСІВКА (БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН)
- КОЛОМАЦЬКІ СТАТТІ
- КОЛОМАК
ЗЕЛЕНИЙ КЛИН (УКРАЇНСЬКИЙ ДАЛЕКИЙ СХІД) : енциклопедичний довідник (2011)
УКРАЇНА: НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУСІД. НОТАТКИ ПРО ІСТОРІЮ ТА СУЧАСНІСТЬ (2003)
ІНДОАРІЙСЬКІ ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ (2004)
ОЛЕНА КУЛЬЧИЦЬКА : [альбом] (1969)
ВЕСНЯНА КАЛЕНДАРНО-ПОБУТОВА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ : монографія (2015)
- ЛЕЩЕНКО МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ
СВІТ, ПОВНИЙ ДЕМОНІВ. НАУКА ЯК СВІЧКА У ПІТЬМІ (1996)
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД (2011)
ХАДЖИБЕЙ - ОДЕСА ТА УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО (1475-1797 РОКИ) : до 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку (1999)
АНТИЧНА КОЛЕКЦІЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (1890-1963 РР.) (2016)
ДАВНІ ЗЕМЛЕРОБИ ВОЛИНІ (ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ НА ХРІННИЦЬКОМУ ВОДОЙМИЩІ) : [монографія] (2004)
ФОЛЬКЛОРНА ПРОЗА ПРО ГОЛОДОМОРИ XX СТ. В УКРАЇНІ: ПАРАДИГМА ТЕКСТУ : монографія (2017)
КЕДР ЛИВАНА : спогади про Б. Грінченка ([1920])
ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ. Т. 1 : УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ (ВІННИЦЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, КІРОВОГРАДСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТІ) (2006)
СУЧАСНИЙ АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЖИВОЇ МОВИ. Ч. 1 (2012)
- ХРІННИКИ
- ПОСЕЛЕННЯ ШАНКІВ ЯР
- ВЕЛЬБАРСЬКА КУЛЬТУРА
- ПОМОРСЬКА КУЛЬТУРА
- ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
- ГЕОПРИНТ, ВИДАВНИЦТВО
- ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ АНАТОЛІЯ КРИЛЯ ГОРЛИЦЯ
- ВЕРХНЯ МАНУЙЛІВКА
- ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЗАМОК
- КНЯГИНИЧІ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В БІОГРАФІЯХ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ. Ч. 1: IX - ПОЧАТОК XVIII СТОЛІТТЯ (2013)
ХЕРСОНСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА В РЕТРОСПЕКТИВІ ЧАСУ ТА СЬОГОДЕННЯ (2021)
КОЗАЦЬКІ ВОЖДІ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ОБРАЗАХ ЇЇ ВОЖДІВ ТА ПОЛКОВОДЦІВ XV-XIX СТОЛІТЬ: ІСТ. ЕСЕ. Т. 2, КН. 1-2 (2004)
АТЛАС СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК (2019)
МОЯ БАБУСЯ ПРИПОВІДАЛА... ФОЛЬКЛОР СЕЛА ЛЕТЯЧЕ : [збірка] (2019)
ЛЕОН ВАСИЛЕВСЬКИЙ (1870-1936): ПОСТАТЬ ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГУ : [монографія] (2019)
ПАРТІЙНИЙ НАЦІОНАЛІСТ. ПАРАДОКСИ ПЕТРА ШЕЛЕСТА (2020)
ПРО ЗАПОРОЖСЬКІ ВОЛЬНОСТІ (1907)
ЦІЛЮЩА ХОРТИЦЯ : монографія (2009)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТАНЦІ : етнографічний нарис (1947)
УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ТА ПЕРЕКЛАДАЧІ 1920 - 30-Х РОКІВ : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. (2015)
З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЛТАВЩИНІ : короткий нарис: матеріали до "Зводу пам'яток історії та культури" (2007)
ЗАВОРОЖЕНИЙ СВІТ (1965) Ч. 1. По цей бік Чорногори
РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ: СОБРАНИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ МОНОГРАФИЙ. ВЫП. 1 : МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРУБЕЛЬ : жизнь и творчество ([1909-?])
- СЄКАРЄВА КЛАВДІЯ МИХАЙЛІВНА
- ПОЛОТАЙ АНГЕЛІНА МИХАЙЛІВНА
- ПАСТУХ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ОСВІТНЬОЇ ЛЕКСИКИ : близько 4000 слів і словосполучень (2002)
УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ МОДЕРН : [монографія] (2000)
МАЗЕПА. БАТУРИН І ПОЛТАВА : поема - (трагедія) (1957)
ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ. Т. 3 : КРИМСЬКИЙ ПІВОСТРІВ, ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР'Я (АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МИКОЛАЇВСЬКА, ОДЕСЬКА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТІ) (2009)
ПРЕЗИДЕНТСТВО: УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ : [монографія] (2007)
ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ЧИ РОСІЙСЬКИЙ? (2015)
- КОВАЛЬСЬКА ЛЕСЯ АНДРІЇВНА
- ЯКУБОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ : монографія (2010)
ДИСКУРС ФОРМАЛІЗМУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ (2004)
УКРАЇНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ : [розвідка] (2011)
ПРАКТИЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ПРИКАЗОК (2009)
УКРАЇНСЬКИЙ РОДОВІД ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : посібник зі складання родоводу для вчителів, школярів та початківців (2010)
УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕҐРАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ (1920-1930-ТІ) РОКИ. НАРИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ : [монографія] (2013)
ГВІЗДІВЦІ. ШЛЯХАМИ СТОЛІТЬ (2019)
ШУКАЧІ Й ДОСЛІДНИКИ СКАРБІВ (1971)
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО 1941-1945 РР.: ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ : [монографія] (2011)
ПРИСЯГА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО 1762 РОКУ (2015)
МИКОЛА ЛУКАШ - ПОДВИЖНИК УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ : монографія (2014)
ГРУПА ПРАЖСЬКОЇ СТУДІЇ (1925)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ МОЛИТОВНИК (1992)
ДО 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв (1998)
АРХЕОЛОГІЯ ДОБИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (2014)
ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНЦІВ : навч. посіб. (2015)
ІЗРАЇЛЬ РАТНЕР. ЖИВЕ СЛОВО ЧАСОВІ НЕПІДВЛАДНЕ (2019)
- АБІКУЛОВА МАРИНА ЙОСИПІВНА
- ГЕРАСИМОВ ТИМОФІЙ ЮРІЙОВИЧ
ПОСТУП ДЕМОКРАТІЇ У СВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ (2007)
НАРВА И ПОЛТАВА : с портретом (1899)
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕПОВИЙ КОРДОН В СЕРЕДИНІ XVI СТОЛІТТЯ (СПОГАДИ БАРСЬКОГО СТАРОСТИ БЕРНАРДА ПРЕТВИЧА) (1997)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ : завдання й перспективи (1927)
ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКИЙ СЛОВНИК (2004)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ОПОРУ ТАРАСА БУЛЬБИ-БОРОВЦЯ: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС : [монографія] (2007)
ДОЛЯ НАРОДІВ. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ РЕБУС. РУСЬ : [дослідження] (2010)
КОРДОНИ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ МЕЖОВОЇ КОМІСІЇ 1705 Р. (2004)
ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ. Т. 4 : ДОНЕЦЬКА СКЛАДЧАСТА СПОРУДА (ДОНЕЦЬКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ). ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА (КИЇВСЬКА, ПОЛТАВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ) (2011)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЗАЛІЗНИЧНИХ ТЕРМІНІВ (2000)
ІСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКИЙ ПАРЕМІОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (2011)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС : навч. посіб. (2013)
УКРАЇНСЬКИЙ ФУТУРИЗМ (1914-1930) (2003)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТИПОВИХ МОВНИХ ЗВОРОТІВ : метод. вказівки (2011)
НОВІТНІЙ АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК : 100 000 слів (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР. КН. 1 (1939)
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ : етнографічний словник (1996)
ВІНЦЕНОСНІ РОЗПУТНИЦІ : історичні оповіді про "бабське століття" (1993)
- САГАН КАРЛ
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕКЛАМНИЙ МІФ : [монографія] (2010)
НЕ ЗАГУБИЛИСЬ СЕЛА У ВІКАХ : дослідження, знахідки, відкриття (2014)
ТВОРИ. Т. 1 (2007)
СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ. НОТАТКИ ДО МОВНОГО ПОРТРЕТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЛЕМКІВЩИНИ : [наук.-навч. посіб.] (2006)
УКРАЇНА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ (З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО XVIII СТ.). ВИП. 2 (2002)
- ГУЦАЛЮК СЕРГІЙ
УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 5 : ПАВАНА - POLIKAPП (2018)
МІЖ ДВОМА СВІТАМИ : вибрані статті про українських письменників (1996)
ВЛАДА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ : [монографія] (2007)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВИП. 2 : КОЗАЧЧИНА (1919)
ВЕЛИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1948)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : словник-довідник (2010)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. МОРФЕМІКА : навчальний посібник (2004)
УКРАЇНА І РОСІЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕБЕЗПЕКИ ОСОБЛИВИХ ВІДНОСИН : роздуми історика (2004)
УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917) : [монографія] (2016)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ЗАБОРОНЕНІ КОХАННЯ. ОСОБИСТОСТІ, ДОЛІ, ПОЧУТТЯ : правда, яка шокує (2010)
МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ГРАВЕРІВ. ДОД. 1 (1927)
ДИКІ ЇСТІВНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ (1976)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XVI-XVIII СТОЛІТТЯ : навчальний посібник (2001)
ГЕНИ, МОВА, УКРАЇНА
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ : навч. посіб. для студентів екон. навч. закл. (2006)
ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИЙ СЛОВНИК ІЗ ЖУРНАЛІСТИКИ (2002)
УКРАЇНСЬКИЙ ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК : 10 000 слів (1985)
КОНЦЕПЦІЯ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ І ОСНОВНА ТЕНДЕНЦІЯ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ (1949)
- КОСТЕНКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ
ДАТУВАННЯ МІСТА ЯК ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ УРБАНІСТИКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД : матеріали круглого столу, 24 вересня 2008 р. (2008)
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ: ІСТОРІЯ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
- ПРИЩЕПА БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- БОБРОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ГАЛИЦЬКА АРМІЯ. 1918-1920 (2008)
ЛЮБА МОЯ УКРАЇНА. СВЯТА, ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ, ПРИКМЕТИ ТА ПОВІР`Я УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (2008)
- ГУРСЬКИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИЙ АРХІВ. Т. 10, [ВИП.] 2 : МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ І ВІРШІ : тексти й замітки (1914)
ПРОФЕСОРИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ. Т. 2 : А - І (2005)
- БЕРЕЗА ТАРАС АНДРІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКЕ РАДЯНСЬКЕ КІНОМИСТЕЦТВО. 1941-1954 : нариси (1959)
- МАРЄЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЖАНР В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : [монографія] (1997)
УКРАЇНСЬКЕ ШИТВО (1929)
- ГАЙСЕНЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР : Навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. (2004)
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ (2009)
- ІВАНОВСЬКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (2010)
УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ (2015)
ОЛЕКСАНДЕР ПОТЕБНЯ, УКРАЇНСЬКИЙ МИСЛИТЕЛЬ-ЛІНГВІСТ (1931)
- НАУМОВСЬКА ОЛЕСЯ ВЛАДИСЛАВІВНА
УКРАЇНСЬКИЙ ШАМАНІЗМ : [монографія] (2011)
ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО : матеріали наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2012 р. (2012)
ТРІУМФ ЛЮДИНИ. УКРАЇНЦІ В НАЦИСТСЬКИХ І РАДЯНСЬКИХ КОНЦТАБОРАХ (2019)
СТАНИСЛАВІВ І ЙОГО ПАМ'ЯТКИ З ДАВНІХ ЧАСІВ (2007)
ІСТОРИЧНІ ПАМ'ЯТНИКИ, ІМЕНА ТА ПАМ'ЯТКИ НОВОМОСКОВСЬКА (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИС ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ : [монографія] (1990)
КНИЖКОВІ ПАМ'ЯТКИ (РІДКІСНІ ТА ЦІННІ КНИЖКИ) В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ : [монографія] (2004)
КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ: ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ : [монографія] (2001)
ПРО МИСТЕЦТВО ТА ХУДОЖНЮ КРИТИКУ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ. КН. 1 : ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ І МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ХХ СТОЛІТТЯ (2006)
- ВЯЛОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
- УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
КУЛЬТОВІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ РІЗНИХ КОНФЕСІЙ : посібник з проектування (2002)
- ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА
ПОВІТОВА СТОЛИЦЯ. ЛІТОПИС ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКА ОЧИМА КОРЕСПОНДЕНТІВ ОДЕСЬКОГО ВІСНИКА (1876-1893 РР.) (2007)
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА : [монографія] (2007)
- ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
БОТАНІЧНІ САДИ: ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ДНУ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ТА КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАН УКРАЇНИ : [навч. довід.] (2011)
- ОДЕСЬКИЙ ВІСНИК
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ (З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ XIX СТ.) (1959)
- ДНІПРОВСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : каталог-довідник (2004)
- КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
ПОМЕННИК СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ. ПУБЛІКАЦІЯ РУКОПИСНОЇ ПАМ'ЯТКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. (2004)
- КОРНІЄВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Т. 1 (2009)
ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БАШКИРИИ (1995)
ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ. КАВАЛЕРИ ТА ЛАУРЕАТИ : довідково-енциклопедичне видання (2008)
АРХІТЕКТУРА Й МИСТЕЦТВО СХІДНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ВІЗАНТІЯ, КИЇВСЬКА РУСЬ, АРАБСЬКІ КРАЇНИ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2010)
ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ : [іст. нариси] (2013)
- РИЖОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПАМ'ЯТЬ І ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (2013)
СТАЛИН : [сб. стихов] (1939)
В ЕЛЄКТРИЧНИЙ ВІК : поема (1921)
ЧАБАН : [поема] (1925)
СТАРІ ПОЕЗІЇ : [збірник] (1931)
ДОСВІТНІ СІМФОНІЇ (1922)
ДО 125-РІЧЧЯ ГЕНРІХА НЕЙГАУЗА (2013)
УКРАЇНА – ПОЛЬЩА: СПАДЩИНА СТОЛІТЬ : альбом (2007)
AMERIKA & УКРАЇНА: ЛІТЕРАТУРА І ІДЕНТИЧНІСТЬ (2010)
ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЇ: ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА : монографія (2008)
МИСТЕЦТВО ЛАКОВОЇ МІНІАТЮРИ (2008)
СУДОУСТРІЙ: УКРАЇНА, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, США, ФРН, ФРАНЦІЯ. СУДОВІ ОРГАНИ ООН : Навч. посібник (2006)
ЛЕБЕДІЯ (ЯК І КОЛИ ВИНИКЛА УКРАЇНА) : есе (2012)
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ КРИМСЬКИХ РЕПАТРІАНТІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО : [Зб. матеріалів семінару, що проходив у рамках Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2004 р.] (2004)
РОСЛИНИ УКРАЇНИ (2011)
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2005)
- ГРАБАР ІГОР ЕМАНУЇЛОВИЧ
- ЯРЕМИЧ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
ТЕРНОПІЛЬ : фотоальбом (1986)
ПОЛІТ НІЧНОГО МЕТЕЛИКА : характерницьке мистецтво в Україні (2009)
УКРАЇНЦІ АВСТРАЛІЇ : Енциклопедичний Довідник (2001)
ІСТОРИЧНА І ПОЛІТИЧНА НАУКА ТА СУСПІЛЬНА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ (2009)
АРХЕОЛОГІЯ. Т. 2 (1948)
КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНИХ ТРАВ'ЯНИСТИХ РОСЛИН БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ : довідниковий посібник (2015)
ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ : антол. укр. вид., присвяч. охороні природи поч. XX ст. (1914–1932) (2019)
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ (1900-1917) : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2003)
ПРОФЕСОРИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ. Т. 4 : Р - Я (2005)
ПАМ'ЯТКИ МІСТА СТАНИСЛАВОВА (2008)
ЕВГЕНИЙ ОСКАРОВИЧ ПАТОН (1970)
УКРАЇНЦІ КУБАНІ В 1792-1921 РОКАХ. ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ : [монографія] (2009)
ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА В 1803, 4, 5 И В 1806 ГОДАХ, ПО ПОВЕЛЕНИЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО, НА КОРАБЛЕ НЕВЕ, ПОД НАЧАЛЬСТВОМ ФЛОТА КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА, НЫНЕ КАПИТАНА 1-ГО РАНГА И КАВАЛЕРА ЮРИЯ ЛИСЯНСКОГО. Ч. 2 (1812)
МОВА ТА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОГО ОРНАМЕНТУ : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2003)
ПОЯСНЕННЯ ПРОГРАМИ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ (1897)
- ВЕРГУН ЛАРИСА ІВАНІВНА
- МОЙСЕЄНКО ЗОЯ ВАСИЛІВНА
- ДЕСНЯНСЬКИЙ ІВАН
- КРУСЯН АНЖЕЛІКА РОМАНІВНА
- МАТВІЄНКО СВІТЛАНА ГЕННАДІЇВНА
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ : вірші та балади : [пер. з ідиш] (1938)
2 : [збірка] (1922)
ЧЕРНІГІВ (1931)
НАДХОДИТЬ ЛІТО : вибрані поезії ([1926–1933])
ПОЕЗІЇ (1936)
- ЗАЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
- КУЧЕРЯВИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
КРИМ : комплект листівок (1961)
ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1798-1870) (1977)
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ : монографія (2002)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ У ТВОРЧОСТІ ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ ХІХ-ХХ СТ. : нариси (2010)
- ПЕРЕХРЕСТ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
- ПРИХОДА МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА
- ЖИТНИКИ (УМАНСЬКИЙ РАЙОН)
- НОВІЦЬКА ІРИНА ЛЮДВІГІВНА
НА СПОЛОХ : поезії (1921)
НЕПОБОРНА : зб. поезій, присвяч. Червоній Армії (1938)
ТВОРИ (1928)
- СТРОКОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
- РАТНЕР ІЗРАЇЛЬ ДАВИДОВИЧ
- ДУБОВА (УМАНСЬКИЙ РАЙОН)
- БУЗОВА (БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН)
- ТАКСОН, ВИДАВНИЦТВО
- ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ВИДАВНИЦТВО
- СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ ОХТИРСЬКИЙ МОНАСТИР
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ПЕРЕТЦ ЯК ВЧЕНИЙ-УКРАЇНОЗНАВЕЦЬ, ДОСЛІДНИК РУКОПИСНОЇ ТА КНИЖКОВОЇ СПАДЩИНИ У СВІТЛІ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ : монографія (2020)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ ХХ СТ. : навч.-метод. посіб. (1997)
УКРАЇНСЬКЕ КІНО ВІД 1960-Х ДО СЬОГОДНІ. ПРОБЛЕМА ВИЖИВАННЯ : зб. наук. ст. (2010)
ЗБІРНИК УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ (1868) Вип. 1.
ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ : навч. довід. (2011)
КОЗАЦЬКИЙ КРАЙ : Нариси з історії Дніпропетровщини ХV-VIII ст. (1997)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ХЕРСОНА : каталог-довідник (2004)
УКРАЇНСЬКА СКУЛЬПТУРА ХХ СТ. (2006)
КОСТОРІЗНА СПРАВА У СТАРОДАВНЬОМУ КИЄВІ : [монографія] (2011)
- ДЕЩИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ЄВГЕНОВИЧ
- МАНЮК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- РІЗЬБА ПО КОСТІ ТА РОГУ
- ФУНДАЦІЯ УКРАЇНА-США
- ЗАДРУГА, ВИДАВНИЦТВО
- УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
- ПЕРЕМОЖНЕ (ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН)
ПРОФЕСОРИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ. Т. 3 : К - П (2005)
МУЗЕЙНА СПРАВА НА ХАРКІВЩИНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК : наук.-допом. покажч. (2009)
УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНТЕРНЕТІ: ПОЗАМОВНІ ТА ВНУТРІШНЬОСТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ (2009)
УКРАЇНА ТА ПРОЕКТ РУССКОГО МИРА : аналіт. доп. (2014)
- ПОГОСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФОМИЧ
- ПРЕТВИЧ БЕРНАРД
- СКОРИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
- СОКИРЯНИ
- ПЕКАРІ (ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН)
- СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- АСПАНФУТ
- ФОНД ЄВРОПА XXI
- СТЕЛЬНИКОВИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ВИШНЯ НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА
- ЛЮБИМІВКА (КАХОВСЬКИЙ РАЙОН)
- БУЖСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
- ГВІЗДІВЦІ
- ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ВИДАВНИЦТВО АНЕТТИ АНТОНЕНКО
- ІЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
- СТАРОВОЙТ ІРИНА МИКОЛАЇВНА
- ТХОРУК РАЇСА ЛЕОНТІЇВНА
- ВЕРХНІЙ РОГАЧИК
- ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
- НОВОВОРОНЦОВКА
- КРАСНЕ (НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ЗАВОРИЧІ
- МАТЕЙКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА
ЖУРАВЛИНАЯ КРИНИЦЯ : збірка пісень (тексти, ноти) (2022)
- ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТВОРИ. Т. 1 (1920)
ШТАБЕЛЬ : альманах (1921)
СТИХИ И ПЕСНИ НАРОДОВ СССР О СТАЛИНЕ (1940)
ЮРБА : лірика (1931)
- ГЕНІЧЕСЬК
- БІЛОГІРСЬК
- КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ
- БУДАНІВ
- НОВІ ШЛЯХИ, ЖУРНАЛ
- ХАВКІНА ЛЮБОВ МАРКІВНА
- ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
- ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ, ФІЛЬМ
- ДЖАНКОЙ
- БАХМАЧ
- ПОЛІССЯ, ВИДАВНИЦТВО
- МОНАСТИР БРИГІДОК (ЛУЦЬК)
- ГЛУХОВЦЕВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА
- НІКОЛАЄНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- НАЙРУЛІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НОВОСЕЛИЦЯ (ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН)
- НОВОСЕЛИЦЯ
- ЛАТЕНСЬКА КУЛЬТУРА
- КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- БОДНАРУК ІВАН ЛАЗАРОВИЧ
- НАУТІЛІС, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
КОНСТИТУЦИЯ КРЫМСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1924)
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ОЦІНКА І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ : док. підгот. в рамках проекту ПРООН/ГЕФ "Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні" (2007)
- ОЛІФІРЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БОЙЧУК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
- КОЗЛЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
- ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
КОНСТИТУЦИЯ КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ : проект (1937)
ЕКОСИСТЕМИ ЛЕНТИЧНИХ ВОДОЙМ ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) : [монографія] (2014)
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК : статистичний бюлетень (2015)
НАУКОВА СПАДЩИНА Є. В. ВУЛЬФА В ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ (2012)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ) : науково-аналітична доповідь (2011)
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ : зб. наук. ст. (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У ПОСТАТЯХ КЕРІВНИКІВ. ВОЛИНСЬКА ТА БРЕСТСЬКА ОБЛАСТІ (1930-1955) (2014)
ХРОНІКА ЗАКАРПАТТЯ 1867-2010 (2011)
- РЕВА МИХАЙЛО ЛУКИЧ
ДОНБАС ЯК ПОРУБІЖНИЙ РЕГІОН: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР (2015)
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ : [монографія] (2019)
ЗАКОРДОННА ПОЛІТИКА СССР (1946)
- МАЗУРОК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ОБОРОНА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ, АБО ЙТИ ЧИ НЕ ЙТИ ПІД ПАРАСОЛЬКУ НАТО? (2008)