До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Федорчук А. Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних та електронних ЗМІ

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001058


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ
Автор(и):
ФЕДОРЧУК Артур Григорович
Дата(и):2009
ISBN:
DOI:


Обгрунтовано можливість й актуальність охоплення процесом контент-моніторингу у соціально-політичних дослідженнях газетних матеріалів, розміщених в електронних (мережевих) і традиційних (друкованих) засобах масової інформації (ЗМІ). Висвітлено загальні принципи та критерії відбору видань мережевих ЗМІ, визначено жанрові критерії відбору публікацій. Проаналізовано досвід контент-моніторингу інтернет-ЗМІ. Досліджено особливості автоматизованої технології контент-моніторингу.Обоснованы возможность и актуальность охвата процессом контент-мониторинга в социально-политических исследованиях газетных материалов, размещенных в электронных (сетевых) и традиционных (печатных) средствах массовой информации (СМИ). Освещены общие принципы и критерии отбора изданий сетевых СМИ, определены жанровые критерии отбора публикаций. Проанализирован опыт контент-мониторинга интернет-СМИ. Исследованы особенности автоматизированной технологии контент-мониторинга.

Опис документа:

Федорчук, Артур. Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних та електронних ЗМІ / А. Федорчук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – C. 21-25. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001058


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського