До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001315


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВІРТУАЛЬНЕ ЧИ РЕАЛЬНЕ
Автор(и):
ДОБКО Тетяна Василівна
Дата(и):2011
ISBN:
DOI:


Розкрито сутність і перспективи розвитку довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО) в електронному середовищі, досліджено термінологію для позначення сучасної бібліографічної діяльності. Показано зростаючу роль електронних довідкових служб (ЕДС) у задоволенні інформаційних потреб віддалених користувачів бібліотек. За умов сьогодення ЕДС повинні надавати широкий спектр послуг, зокрема, здійснювати професійний тематичний пошук документів, формування електронних колекцій довідково-бібліографічних видань. Проаналізовано зміст понять віртуальна (електронна, автоматизована, цифрова, онлайнова) довідка у працях зарубіжних і вітчизняних учених. Охарактеризовано форми обслуговування через інтернет за матеріалами фахових видань, зокрема, статей М. Ю. Нещерет, Н. Є. Андріанової, І. Ю. Багрової, Є. Д. Жабко, Г. М. Швецової-Водки. Увагу приділено системі ДБО Бібліотеки Конгресу США, моделі ДБО Російської державної бібліотеки, яка представлена на сайті бібліотеки у розділі "Віртуальна довідкова служба".

Опис документа:

Добко, Тетяна. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – C. 11-23. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001315


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського