До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Історія Національної академії наук України. 1924-1928 (1998)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001910

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 1924-1928
Дата(и):1998
ISBN:
DOI:


Опис документа:

Історія Національної академії наук України. 1924-1928 : Документи і матеріали / упоряд. В. А. Кучмаренко [та ін.] ; відп.ред. О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К.: [б.в.], 1998. – 762 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001910


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського