До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Ковальчук Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах (2004)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001959

Колекція: Рукописна книга та стародруки
Тип реcурсу:
 Книга  монографія
  

Назва(и):
КНИЖКОВІ ПАМ'ЯТКИ (РІДКІСНІ ТА ЦІННІ КНИЖКИ) В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ
Автор(и):
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
Дата(и):2004
ISBN:966-02-3344-2
DOI:

Розглянуто питання формування, складу та змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних і цінних видань ХІХ–ХХ ст., відповідну діяльність спеціалізованих підрозділів наукових бібліотек, міжнародні та світові програми реєстрації книжкових пам’яток . Значна увага приділена визначенню основних термінів і понять даної галузі знань, зокрема, “рідкісна книга”, “цінна книга”, “книжкова пам'ятка”. Додатки містять широку бібліографію та словник спеціальних термінів.

Книга призначена спеціалістам, що працюють зі стародруками, цінними та рідкісними виданнями – книжковими пам’ятками.


Опис документа:

Ковальчук, Галина Іванівна. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Галина Ковальчук; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української книги. – Київ: НБУВ, 2004. – 644 с.966-02-3344-2. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001959


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського