До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 М.В. Келдиш та українська наука (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001968

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  монографія
  

Назва(и):
М.В. КЕЛДИШ ТА УКРАЇНСЬКА НАУКА
Дата(и):2011
ISBN:
DOI:


Опис документа:

М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого / ред. кол. : Б.Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-укл. О.С. Онищенко (керівник) та ін. ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського НАН України. – К.: Академперіодика, 2011. – 272 с., 24 с. іл. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001968


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського