До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003-2008 (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002074


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
ВИДАННЯ СЕКЦІЇ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, 2003-2008
Дата(и):2008
ISBN:
DOI:

Видання містить бібліографічні описи монографій, брошур, збірників наукових праць, навчальних посібників, довідкових видань, словників, бібліографічних покажчиків, авторефератів дисертацій, підготовлених і виданих установами Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2003-2008 рр.


Опис документа:

Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003-2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; вид. підгот.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. М. Ковінченко, Т. Б. Корольова, Л. В. Лісовська, А. М. Магурчак, Л. С. Новосьолова, Л. І. Тіманова, Д. В. Устиновський, О. О. Фіклістова, Т. Є. Яковець. – К., 2008. – 567 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002074


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського