До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Книга в Україні, 1861-1917 (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002082

Колекція: Національна бібліографія
Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
КНИГА В УКРАЇНІ, 1861-1917
Дата(и):2006
ISBN:
DOI:

Восьмий випуск, частина перша покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "К-Кн"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усьго у випуску подано 4177 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.


Опис документа:

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 8, ч. 1. «К–Кн» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд. та підгот. до друку В. С. Гоїнець, О. В. Давидович, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2006. – 404 c. – (Національна бібліографія України). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002082


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського