До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Схід і Південь України: час, простір, соціум (2016)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002126


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
СХІД І ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ: ЧАС, ПРОСТІР, СОЦІУМ
Дата(и):2016
ISBN:
DOI:

У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.

На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.


Опис документа:

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002126

Т. 2 Матеріали до бібліографії.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського