До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Лобузіна К. В. Корпоративна бібліотечна база знань (2016)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002132

Колекція: Бібліотечна справа України
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
КОРПОРАТИВНА БІБЛІОТЕЧНА БАЗА ЗНАНЬ
Автор(и):
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
Дата(и):2016
ISBN:
DOI:

У науково-методичному посібнику розглядається коло питань, пов’язаних із організацією управління знаннями у бібліотеках, створенням корпоративних баз знань та накопиченням інтелектуального капіталу у наукових бібліотеках. Проведено узагальнення міжнародного досвіду технологій управління знаннями та створення проблемно-орієнтованих корпоративних баз знань, визначено їх основні компоненти (електронна бібліотека, інституційний репозиторій, професійні веб-ресурси, науковий довідковий апарат, онлайнові методичні сервіси). Розглянуто особливості створення бібліотечних баз знань. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямі формування професійних бібліотекознавчих ресурсів.

Видання орієнтоване на широке коло фахівців у галузі бібліотечно-інформаційних технологій та соціальних комунікацій, когнітологів, системних аналітиків, а також на усіх, хто цікавиться технологіями організації корпоративних баз знань та дослідженнями в цій сфері.


Опис документа:

Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Корпоративна бібліотечна база знань : науково-методичний посібник / Катерина Лобузіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 103 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002132


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського