До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : збірник нормативних та методичних документів (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002137

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ : ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
Дата(и):2017
ISBN:
DOI:

До збірника увійшли нормативні та методичні документи, що регламентують питання організації архівної справи і діловодства в НАН України. Серед них розпорядчі документи Президії НАН України, витяги з нормативно-правових актів, типові та примірні внутрішньоакадемічні нормативні документи, методичні рекомендації та ін., призначені для практичного використання керівництвом, працівниками архівів і діловодних служб установ, організацій та підприємств НАН України. Також матеріали збірника стануть у нагоді дослідникам, які вивчають питання організації архівної справи в науково-дослідних установах і документування їх управлінської та науково-дослідної діяльності.


Опис документа:

Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : збірник нормативних та методичних документів : збірник нормативних та методичних документів [Електронне видання] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер надського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.), О. В. Січова (заст. кер.), О. В. Березовська [та ін.]; редкол.: В. І. Попик (гол. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017. – 312 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002137


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського