До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002139

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

Назва(и):
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ ВЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Дата(и):2017
ISBN:
DOI:

У Путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення та хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття.

Розрахований на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться історією, наукою та культурою України.


Опис документа:

Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.]; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017. – 772 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002139


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського