До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002167


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
Автор(и):
БЄЛЯЄВА Л. В.
ДЗЮБИЧ Світлана Андріївна
НОВОСЬОЛОВА Лариса Семенівна
ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович
УСТИНОВСЬКИЙ Дмитро Володимирович
Editors:
ЗАГОРОДНІЙ А. Г.
ОНИЩЕНКО Наталія Михайлівна
ВОЛКОВ В. П.
Дата(и):2012
ISBN:
DOI:

Видання є десятим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського» , ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого.

Книга містить бібліографічні матеріали українською, російською, іноземними мовами за період 1885–2012 рр., включає зібрання наукових праць та монографії вченого, публікації у періодичних виданнях, епістолярну спадщину, літературу про життя.

Науково-допоміжний апарат видання представлено системою покажчиків, що сприяє повнішому розкриттю змісту бібліографії, зручності пошуку та користування.


Опис документа:

Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.] ; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. – К., 2012. – 603 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 10). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002167


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського