До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004382

Колекція: Історія друкарства
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
З ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНИХ КНИЖКОВИХ, ОБРАЗОТВОРЧИХ, МУЗИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Editors:
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
Дата(и):2021
ISBN:978-966-360-437-4
DOI:

Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016—2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотвор чих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI—XХ ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах.

Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів, істориків вітчизняної культури.


Опис документа:

З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки : монографія / ред. Г. І. Ковальчук. – Київ: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2021. – 400 с. : c. іл.978-966-360-437-4. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004382


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського