До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДЗИРА Олеся Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/040848

 

ДЗИРА Олеся Іванівна


науковий співробітник


Інститут книгознавства . Відділ зарубіжної україніки .
Публікації в репозитарії НБУВ

Наукові зацікавлення: історія України та української діаспори; історія Канади; етимологія українських прізвищ та імен; створення електронних ресурсів документів фонду відділу зарубіжної україніки.
Контактна інформація: 0442881434, vzunbuv@ukr.net, dzyraolesya@gmail.com
Дати життя:09.08.1990, м. Луцьк, Волинська обл.
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2013Київський національний університет ім. Т. Шевченка, архівознавство
Науковий ступінь:
2016канд. істор.наук; тема дисертації: Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 1918-1939 рр.
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2013
Інформаційні
ресурси:
електронний каталог “Зарубіжна україніка”
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2016) Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 1918-1939 рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Дзира Олеся Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ, 2016. - 16 с.
 2. Статті
 3. (2013) До історії вивчення української антропоніміки / О. І. Дзира // Гілея. - Київ :Гілея, 2013. - Вип. 72(№5). – С. 13–20.
 4. (2014) Преса української діаспори Канади в міжвоєнний період, як виразник думки громадськості / О. І. Дзира // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ :Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. - Вип. 18. – С. 446-459.
 5. (2015) Ідеологічна платформа ліберального руху в Канаді в 1918–1939 роках : (на прикладі програмних документів Союзу українців самостійників) / О. І. Дзира // Українознавчий альманах. - Київ :КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - Вип. 15. – С. 132-135.
 6. (2015) Діяльність Союзу українців самостійників у Канаді в міжвоєнний період / О. І. Дзира // Київські історичні студії. - Київ :Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - № 1. – С. 31-37.
 7. (2015) Мініатюрні книжки як вид бібліофільських видань (на прикладі колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. І. Дзира // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ :Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - Вип. 19. – С. 118-126.
 8. (2015) Освітня система української діаспори Канади у міжвоєнний період / О. І. Дзира // Українознавство. - Київ :Н.-д. ін-т українознавства МОН України, 2015. - № 1(54). – С. 198-211.
 9. (2015) Причини, характер і склад другої хвилі еміграції українців до Канади / О. І. Дзира // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - Київ :Ін-т історії України НАН України, 2015. - Вип. 24. – С. 58-75.
 10. (2015) Український націоналістичний рух у Канаді в 1918–1939 рр. і його організаційне оформлення / О. І. Дзира // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. - Остріг :Національний ун-т Острозька академія, 2015. - Вип. 23. – С. 51-56.
 11. (2016) The foundation of sources for the study of the Canadian immigration policy relating to the Ukrainian immigrants in 1918–1939 [Електронний ресурс] / O. I. Dzyra // Človek a spoločnosť: internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. - 2016. - Ročnik 19 (№ 2). – С. 68–80.
 12. (2016) Взаємодія українських націоналістичних організацій Канади з українським націоналістичним рухом на Батьківщині й у світі (1918–1939) / О. І. Дзира // Українознавчий альманах. - Київ :Міленіум+, 2016. - Вип. 19. – С. 122-126.
 13. (2016) Діяльність українських громадських жіночих організацій у Канаді (1918–1939 рр.) / О. І. Дзира // Українознавство. - Київ :Н.-д. ін-т українознавства МОН України, 2016. - № 2(59). – С. 207-218.
 14. (2016) Комуністичний рух українців в Канаді у міжвоєнний період / О. І. Дзира // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2016. - Вип. 45(1). - С. 231-236.
 15. (2017) Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період / О. І. Дзира // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 283-298.
 16. (2017) Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період / О. І. Дзира // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 283-298.
 17. (2017) Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір / О. І. Дзира // Українська біографістика. - 2017. - Вип. 15. - С. 245-259.
 18. (2019) Внесок українських учителів у розвій українознавчих студій у школах діаспори Канади 1918–1939 рр. / О. Дзира // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 43-60.
 19. Тези наукових доповідей
 20. (2013) До історії вивчення української антропоніміки / О. І. Дзира // Дні науки історичного факультету: матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих учених (25 квітня 2013, м. Київ). - Київ :Логос, 2013. - Вип. VI: у 8-ми част. – Ч. 7. – С. 43-44.
 21. (2014) Преса прокомуністичного та соціалістичного спрямування в українській діаспорі в Канаді в 1919–1939 рр. / О. І. Дзира // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 – річчю заснування Київського університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квітня 2014, м. Київ). - Київ :Логос, 2014. - Т. 2. – С. 400-403.
 22. (2015) Причини, характер і склад другої хвилі еміграції українців до Канади / О. І. Дзира // Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ – ХХІ століть: тези Міжнародної науково-практичної конференції (19 березня 2015, м. Київ). - Київ :[Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. – С. 114-117.
 23. (2015) Прізвищеві назви XIV – І половини XVII ст., утворені від виду діяльності їх носіїв, як історичне джерело / О. І. Дзира // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (21 травня 2015, м. Київ). - Київ :Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. – С. 129-131.
 24. (2016) Діяльність гетьманців державників в українській діаспорі Канади (1918–1939 рр.) / О. І. Дзира // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали міжнародної наукової конференції до дня слов’янської писемності і культури (24 травня 2016, м. Київ). - Київ :Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. – С. 254-258.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського