До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВОРОШИЛОВ Олег Володимирович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/072132

 

ВОРОШИЛОВ Олег Володимирович


старший науковий співробітник


Служба інформаційно-аналітичного забезпечення . Відділ політологічного аналізу .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: питання інформатизації суспільства, ролі бібліотечних закладів як інтеграторів глобальних інформаційних ресурсів.
Науковий ступінь:
1994кандидат історичних наук; тема дисертації: «Економічна реформа в Україні (1957-1965). Історико-політичний аналіз»
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1994) Економічна реформа в Україні (1957 - 1965). Історико-політичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / О. В. Ворошилов. - К., 1994. - 22 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / Колективна монографія. – К.: НБУВ, 2011. – 224 с.
 4. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / Колективна монографія. – К.: НБУВ, 2011. – 160 с.
 5. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / Колективна монографія. – К.: НБУВ, 2012. – 254 с.
 6. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 203 с.
 7. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 222 с.
 8. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 258 с.
 9. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 199 с.
 10. Статті
 11. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 1. – C. 29-37.
 12. (2002) Інформаційні підрозділи бібліотек в обслуговуванні владних структур: політологічний аспект // Наукові праці НБУВ. – Вип. 8. – К., 2002. – С. 43-50.
 13. (2007) Вивчення запитів користувачів як складова забезпечення повнішого задоволення їхніх інформаційних потреб // Наукові праці НБУВ. – Вип. 18. – К., 2007. – С. 26-31.
 14. (2008) Інформаційно-аналітичні підрозділи бібліотек в умовах розвитку електронного середовища // Наукові праці НБУВ. – Вип. 21. – К., 2008. – С. 16-23.
 15. (2009) Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення запитів користувачів // Наукові праці НБУВ. – Вип. 23. – К., 2009. – С. 156-163..
 16. (2010) Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) // Наукові праці НБУВ. – Вип. 26. – К., 2010. – С. 222-229..
 17. (2012) Розвиток бібліотечних установ в Україні: тенденції та перспективи // Наукові праці НБУВ. – Вип. 33. – К., 2012. – С. 54-62 .
 18. (2013) Сучасні інформаційні технології в науковому супроводі суспільних реформ / О. Ворошилов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 64-74 .
 19. (2014) Інформаційний ресурс у соціокультурній трансформації Української держави / О. Ворошилов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 94-110.
 20. (2015) Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – C. 12-17.
 21. (2015) Кооперація бібліотечних установ як засіб оптимізації їх діяльності / О. Ворошилов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 284-294.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського