До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

РУДИЙ Григорій Якович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/115723

 

РУДИЙ Григорій Якович


науковий співробітник


Відділ пресознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Rudyi Hryhorii (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Українська преса як історичне джерело; збереження історико-культурної спадщини України.
  Контактна інформація: +38-044–239–67–12
  Дати життя:18.01.1950 р., с. Немерче, Мурованокуриловецького району Вінницької області, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1972 р.Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
  Науковий ступінь:
  1995кандидат історичних наук; тема дисертації: Періодична преса - джерело вивчення національно-культурної політики Української Держави (1918 р.)
  2004доктор історичних наук; тема дисертації: Періодика України як об'єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917-1920 рр.)
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016
  Професійна діяльність:
  з 1993–1994інженер
  1994–1996м.н.с. відділу регіональних проблем історії України Ін-ту історії України НАН України
  1996–2000старш. наук. співробітник
  2000–2001наук. співроб.-консультант
  2001–2002старш. наук. співроб., учений секретар Науково-організаційного відділу Президії НАН України
  2005–2006провідний науковий співроб. відділу історико-краєзнавчих досліджень
  2006–2012провідний наук. срівроб. Центру «Зводу пам’яток історії та культури України» відділу історії України другої половини ХХ ст.
  з 2012провідний наук. співроб. Центру досліджень історико-культурної спадщини України відділу історії України другої половини ХХ ст.
  з 2016наук. співроб. відділу пресознавства НБУВ (за сумісництвом)
  провідний науковий співробітник
  Відзнаки та нагороди:
  2005Почесна грамота Кабінету Міністрів України за значний особистий внесок у розвиток українського краєзнавства
  2010Відзнака Національної академії наук України «За професійні здобутки»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1995) Періодична преса - джерело вивчення національно-культурної політики Української Держави (1918 р.) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Рудий Григорій Якович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1995. - 199 л.
  2. (1995) Періодична преса-джерело вивчення національно-культурної політики української держави (1918 р.) [Текст] : автореф. дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Рудий Григорій Якович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1995. - 22 с.
  3. (2004) Періодика України як об'єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917-1920 рр.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Рудий Григорій Якович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2004. - 33 с.
  4. (2004) Періодика України як об'єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917-1920 рр.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Рудий Григорій Якович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2004. - 547 арк.
  5. Монографії, брошури
  6. (1995) У дзеркалі преси. Висвітлення розвитку освіти і науки в газетній періодиці Української Держави. - Київ :Інститут історії України НАН України, 1995. – 36 c.
  7. (1996) Преса Української Держави, 1918: питання освіти, науки, культури. - Київ :Інститут історії України НАН України, 1996. – 178 c.
  8. (2000) Газетна періодика - джерело вивчення проблем української культури, 1917–1920 рр. - Київ :Інститути історії України НАН України, 2000. – 442 c.
  9. (2005) Українська преса 1917–1920 рр. як об’єкт дослідження української культури. - Київ :Інститут історії України НАН України, 2005. – 501 c.
  10. (2008) Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917–1919 рр.). Збірник документів і матеріалів. – К.: Інститут історії України, 2008. – 320 с. (у співавторстві).
  11. (2011) Охорона і збереження пам'яток історії та культури в Україні (за матеріалами української періодики 1917-1941 рр.) [Текст] : [монографія] / Григорій Рудий ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 201 с. .
  12. Довідники, покажчики, каталоги
  13. (1997) Преса України: Газети 1917–1920 рр. Бібліографічний покажчик. - Київ :Інститут історії України НАН України, 1997. – 97 c.
  14. Статті
  15. (1999) Періодика часів Української Держави про національне мистецтво / Г. Рудий // Студії з архівної справи та документознавства. - 1999. - Т. 5. - С. 153-157.
  16. (2000) Мовна політика в Україні (за матеріалами періодичної преси 1917–1920 рр.) // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2000. - №2. – С. 117–123.
  17. (2001) Доба Української Держави: становлення видавничої справи // Бібліотечний вісник. - Київ, 2001. - № 6. – С. 25–30.
  18. (2001) Діяльність української інтелігенції по збереженню і розвитку друкованого слова за доби Директорії і УСРР (в оцінці газетної періодики) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник наукових статей. - Київ, 2001. - Вип. 17. – С. 285–291.
  19. (2001) Методика аналізу газетної періодики України (1917–1920 рр.) // Бібліотечний вісник. - Київ, 2001. - № 2. – С. 38–42.
  20. (2001) Періодика – джерело вивчення літературного процесу в Україні 1917–1920 рр. // Пам’ять століть. - Київ, 2001. - 6(33). – С. 11–102.
  21. (2002) Охорона історико-культурної спадщини за доби Центральної Ради (на матеріалах української преси) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - Київ, 2002. - Вип. 6. – С. 230–236.
  22. (2002) Українська преса 1917–1920 рр. як історичне джерело // Наука та наукознавство. - Київ, 2002. - № 2. – С. 140–145.
  23. (2003) Наука в Україні 1917–1918 рр. (за матеріалами газетної періодики) // Зб. праць Наук.-дослідного центру періодики. - Львів, 2003. - Вип. 11. – С. 227–234.
  24. (2003) Періодика доби Центральної Ради як джерело вивчення громадського руху за відродження української мови // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник наукових статей. - Київ, 2003. - Вип. 22–23. – С. 214–225.
  25. (2003) Становлення Української Академії наук за матеріалами періодики 1917 - 1920 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. статей. - Київ, 2003. - Вип. 20–21. – С. 268–282.
  26. (2004) Газети 1917–1920 рр. як об'єкт якісного та кількісного аналізу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. статей. - Київ, 2004. - Вип. 27. – С. 387–396.
  27. (2005) Розвиток видавничої справи за доби Центральної Ради й Української держави (за матеріалами української преси 1917–1918 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наук. праць: У 2-х частинах. - Київ, 2005. - Число 12. – Част. 2. – С. 309–332.
  28. (2006) Матеріали періодичної преси 1917–1940 рр. як джерело до вивчення культурної спадщини України // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Збірник наукових праць. - Київ, 2006. - Вип. 33. – С. 294–309.
  29. (2007) Періодика — об’єкт дослідження пам’яткоохоронного процесу в Україні 1917–1940 рр. / ред. кол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2007. - Вип. 19. – С. 279–292.
  30. (2007) Преса України 1917–1940 як джерело вивчення охорони історико-культурної спадщини // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. - Львів, 2007. - Вип. 18. – С. 175 – 192.
  31. (2008) Періодика України 1917–1940 рр. як історичне джерело // Бібліотечний вісник. - Київ, 2008. - № 1. – С. 29–36.
  32. (2008) Періодична преса як об’єкт дослідження пам’яткоохоронного процесу 1917–1940 рр.: історіографія проблеми // Університет. - Київ, 2008. - № 6. – С. 48–56.
  33. (2010) Монументальна політика в Україні 1930 рр. у висвітленні української періодики // Університет. - Київ, 2010. - № 3. – С. 46–51.
  34. (2010) Проблеми збереження музейної спадщини України: за результатами аналізу матеріалів республіканської періодики 1930-х рр. // Український історичний журнал. - Київ, 2010. - № 6. – С. 127–135.
  35. (2012) Періодична преса Києва 1917–1920-х рр. як важливе наративне джерело вивчення революційних процесів в Україні // Університет. - Київ, 2012. - № 4. – С. 18–26.
  36. (2012) Періодичні видання Києва 1917–1920-х рр. як історичне джерело: методологічні та методичні аспекти дослідження // Збірник праць Наук.-дослідного інституту пресознавства Львівської національної бібліотеки України ім. В.Стефаника НАН України. - Львів, 2012. - № 2 (20). – С. 100–125.
  37. (2012) Стипендіальні форми підтримки молодих учених НАН України / О. В. Макарова, Ю. В. Горемикіна, Г. Я. Рудий, О. В. Бахонський, О. Є. Дуброва // Наука та наукознавство. - 2012. - № 4. - С. 65-78. .
  38. (2013) Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) / Г. Я. Рудий // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 390-414..
  39. (2014) Київська періодична преса 1917–1918 років як джерело з історії Української Центральної Ради // Україна ХХ ст. Культура. Ідеологія. Політика : зб. статей. - Київ, 2014. - Вип. 19. – С. 272–284.
  40. (2014) Київські газети 1918–1919 років – джерело вивчення діяльності Директорії УНР в релігійній і культурній сфері // Збірник праць Наук.-дослідного інституту пресознавства Львівської національної бібліотеки України ім. В.Стефаника НАН України. - Львів, 2014. - № 4 (22). – С. 153–167.
  41. (2015) Періодика Києва 1918–1920-х рр. як джерело вивчення культурного життя в УСРР // Вісник аграрної історії. - Київ, 2015. - № 10. – С. 153–167.
  42. (2016) Київська газетна періодика за денікінського окупаційного режиму // Бібліотечний вісник. - Київ, 2016. - № 4. – С. 112–119.
  43. (2016) Формування інформаційно-пропагандистського потенціалу київської преси 1918–1920 років як чинник становлення більшовицького режиму в Україні / Г. Рудий // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - С. 229-242..
  44. (2017) Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму / Г. Я. Рудий // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 330-346..
  45. (2017) Газетна періодика УРСР 1950-х років: особливості формування, функціонування, контент / Г. Рудий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48. - С. 645-666..
  46. (2018) Київська газетна періодика 1960-х рр. як фактор дослідження розвитку культури і пам’яткоохоронної сфери в УРСР / Г. Рудий // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – 2018. – Вип. 8. – C. 242-260.
  47. (2018) Періодика України 1917 – 1920 рр.: історіографія та джерельний потенціал / Г. Я. Рудий // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2018. - Вип. 22. - С. 313-330..
  48. (2019) Київська періодична преса 1960-х рр. у контексті культурно-освітнього розвитку України / Г. Рудий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 137-152 .
  49. (2020) Дослідження матеріалів газети "Нова рада" 1917–1919 рр. як об’єкта вивчення охорони пам’яток історії і культури за доби Центральної Ради і Української Держави / Г. Рудий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 59. - С. 232-252..
  50. (2021) Газета "Нова рада" як джерело з історії становлення і розвитку українського державотворчого процесу в 1917–1919 роках (за матеріалами колекції рідкісних газет відділу формування і використання газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Г. Я. Рудий // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2021. - Вип. 27. - С. 98-109.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського