До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІВАНОВА Майя Вікторівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/149541

 

ІВАНОВА Майя Вікторівна


науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та історії бібліотечної справи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Ivanova Maiia (eng)
 • Иванова Майя Викторовна (rus)
 • Яроцька Майя Вікторівна
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Право інтелектуальної власності в бібліотечній сфері, історія та теорія бібліотечної справи, інноваційні технології в бібліотечному сервісі, закордонний досвід в діяльності бібліотек.
  Контактна інформація: , ivanova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:29.04.1969
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1993Якутський державний університет, російська філологія
  2010Київський національний університет внутрішніх справ, правознавство
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991 р.
  Додаткові посади та обов`язки:
  Учений секретар щорічної міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»
  Відповідальний за випуск матеріалів міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»
  Учений секретар Конференцій НБУВ
  Публікації:
   Довідники, покажчики, каталоги
  1. (2017) Право інтелектуальної власності: Термінологічний словник./М. В. Іванова, Ю.Ф. Іванов, О.В. Куриліна – Київ, 2017. – 284 с.
  2. (2019) Право інтелектуальної власності [Текст] : термінол. слов. / [упоряд.]: Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Маслаков Р. О. [вид.], 2019. - 457 с.
  3. Статті
  4. (1999) Впровадження в НБУВ нової системи запису читачів / Т.М. Коваль, М. В. Яроцька // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. Праці НБУВ. –1999. – Вип. 1. – С. 369-372.
  5. (2003) Аналіз складу та рівня задоволення інформаційних потреб користувачів гуманітарного профілю / М. В. Яроцька,М.О. Гончаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 11 /НАНУ Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського /Редкол.: О.С.Онищенко (гол.) та ін. – К., 2003. – С. 191-200.
  6. (2005) Рукописні книги XVII ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та перспективи /М. В. Яроцька // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - Випуск 10. - К., 2005. – С. 438-442.
  7. (2006) Етапи наукового опису рукописних зібрань XVII ст. з бібліотек монастирів та церков Києва /М. В. Іванова // Вісник книжкової палати. 2006. № 6. – С. 34-36.
  8. (2006) Пам’ятки книжкового мистецтва: рукописні Учительні Євангелія XVII ст. з монастирських бібліотек м. Києва / М. В. Іванова // Вісник книжкової палати. 2006. № 9. – С. 37-42.
  9. (2006) Протоколи Тимчасового комітету та заснуванню Всенародної бібліотеки України як джерело з історії комплектування церковними бібліотеками та колекціями за період 1918 - 1919 рр. [Електронний ресурс] / М. Іванова // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 2. - С. 24-29.
  10. (2008) Алфавітний каталог бібліотеки Університету Св. Володимира у фондах НБУВ: нові підходи збереження / М. В. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 22 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; АБУ. – К., 2008. – С. 97-100.
  11. (2012) Комплексні онлайнові юридичні інформаційні ресурси Національної юридичної бібліотеки / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 233-239.
  12. (2013) Електронна бібліотека як форма збереження ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 259-272.
  13. (2013) Канонічні норми як першоджерела формування ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ / Ю. Іванов, М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 325-334.
  14. (2013) Розвиток дистантного обслуговування користувачів та формування юридичних електронних інформаційних ресурсів у Національній юридичній бібліотеці НБУВ / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 38. - С. 304-316.
  15. (2015) Електронні інформаційні ресурси конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 441-454.
  16. (2015) Оцифровані джерела конституційно-правової тематики із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 7. - С. 30-33.
  17. (2015) Правова спадщина у фондах НБУВ як об’єкт ретроспективного вивчення / М. Іванова, Ю. Іванов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 21-41.
  18. (2016) Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 22-25.
  19. (2016) Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні (на основі аналізу фондів НБУВ) / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 199-220.
  20. (2016) Питання авторського права при створенні електронних інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 5. - С. 25-28.
  21. (2017) "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 10. - С. 18-23.
  22. (2017) Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 8. - С. 7-11.
  23. (2017) Міжнародно-правові акти у сфері охорони права інтелектуальної власності як частина національного законодавства в діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / М. Іванова, Ю. Іванов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48. - С. 171-183..
  24. (2017) Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 46. - С. 107-137.
  25. (2018) Database in the function of libraries as an object of Intellectual property rights [База даних в діяльності бібліотек як об’єкт права інтелектуальної власності] // Sciences of Europe – Vol 2, No 30 (2018) – Praha, Czech Republic, 2018. – Р. 61–71.
  26. (2018) Вікова історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: від рукописної спадщини до об'єктів права інтелектуальної власності / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 10. - С. 47-51.
  27. (2018) Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 43-47.
  28. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як історічне сховище інтелектуальної власності українського народу / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 50. - С. 429-440.
  29. (2018) Нормативно-правове зебезпечення права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 49. - С. 245-262.
  30. (2019) Ivanova M. & Ivanov Ya. Bibliometric Analysis of Dissertation Research on Intellectual Property Rights in Ukraine [Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень з права інтелектуальної власності в Україні] // Traektoriв Nauki = Path Of Science; Том 5, № 6 (2019). Р. 2001–2016. DOI: 10.22178/pos.47-2. – 0,92.
  31. (2019) Документопотік із питань права інтелектуальної власності за 2015–2017 рр. у фондах НБУВ [ / М. Іванова, Н. Білінець // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 19-24.
  32. (2019) Критерії охороноздатності баз даних у діяльності бібліотек / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 111-12 DOI: 10.15407/np.56.111.
  33. (2020) Ivanova M. & Ivanov Ya. Scientific Publications of the Staff of the V.I.Vernadskyі National Library ofUkraine for 2017-2019: Status and Trends [Наукові публікації працівників Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за 2017-2019 рр.: стан та тенденції]. // Traektoriв Nauki = Path Of Science; Vol. 6, No. 5 (2020). Р. 5001–5016. DOI: 10.22178/pos.58-2/.
  34. (2020) Ivanova M. & Ivanov Ya. Марракешський договір та авторське право в бібліотечній сфері [The Marrakesh Treaty and Copyright in the Library Sphere] Traektoriв Nauki = Path Of Science; Vol. 6, No. 6 (2020). Р. 8001–8009. DOI: 10.22178/pos.59-9.
  35. (2020) Ivanova M. Bibliometric Research as a Subject of Copyright in the Activities of Scientific Libraries [Бібліометричні дослідження як об’єкт авторського права в діяльності наукових бібліотек] // Traektoriв Nauki = Path Of Science; Vol. 6, No. 2 (2020). Р. 2001–2011. DOI: 10.22178/pos. 55-2/.
  36. (2020) Ivanova M. Bibliometric Research as a Subject of Copyright in the Activities of Scientific Libraries [Бібліометричні дослідження як об’єкт авторського права в діяльності наукових бібліотек] //Traektoriв Nauki = Path Of Science; Vol. 6, No. 2 (2020). Р. 2001–2011. DOI: 10.22178/pos. 55-2.
  37. (2020) Питання державної реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 7. - С. 24-29.
  38. (2021) Бібліотечна справа в державних стратегіях розвитку України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2021. – Вип. 62.
  39. (2021) Наукові заходи в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: стан, тенденції. Traektoriâ Nauki, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 5001-5016 (2021). DOI: 10.22178/pos.73-7.
  40. (2021) Тридцятирічна історія міжнародних наукових конференцій в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Traektoriâ Nauki, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 5001-5012 (2021). DOI: 10.22178/pos.72-4.
  41. Науково-популярні публікації
  42. (2017) Інформаційно-аналітичний дайджест НБУВ «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері» // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика: науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. –2017. – № 4. – С. 11.
  43. (2020) Нормативно-правове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – 2020. – № 4. – С. 5.
  44. Підручники та посібники
  45. (2012) Трудове право України: Навч. посіб. / М. В. Іванова, Ю.Ф. Іванов, Л.М. Кононенко. – Київ: ВПЦ АМУ, 2012. – 352 с.
  46. (2013) Сімейне право України [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2013. - 239 с. - (Бібліотечка студента). - Бібліогр.: с. 234-239.
  47. (2014) Трудове право України: навч. посіб./ М. В. Іванова, Ю.Ф. Іванов. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 244 с.
  48. (2016) Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Алерта : Правова єдність, 2016. - 222 с.
  49. (2018) Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / [С. С. Бичкова та ін.] ; за ред. доц. Ю. Ф. Іванова. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 388 с.
  50. (2018) Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. : у 2 т. / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - Київ : Маслаков Р. О. [вид.], 2018 . - ISBN 978-617-7625-26-0. Т. 1. - 2018. - 342 с.
  51. (2018) Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. : у 2 т. / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - Київ : Маслаков Р. О. [вид.], 2018 . - ISBN 978-617-7625-26-0. Т. 2. - 2018. - 359 с.
  52. (2019) Цивільне право України [Текст] : навч. посіб : у 2 т. / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. - ISBN 978-617-566-522-0. Т. 1 / !o200g.pft: FILE NOT FOUND! . - 2019. - 340 с.
  53. (2019) Цивільне право України [Текст] : навч. посіб : у 2 т. / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. - ISBN 978-617-566-522-0. Т. 2. - 2019. - 345 с.
  54. (2020) Трудове право України [Текст]: навч. посіб. 2-ге вид. доповн. і переробл. / М. В. Іванова, Ю. Ф. Іванов. – Київ: Алерта, 2020. – 442 с.
  55. Тези наукових доповідей
  56. (2006) Діяльність Тимчасового Комітету Всенародної бібліотеки України в галузі комплектування фондами церковних установ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІІІ Між нар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2006 р. / Редкол. Г.В. Боряк, Г.В. Власова, Л.А. Дубровіна, М.С. Слободяник та ін. – К., 2006. – С. 93-95.
  57. (2006) О публикации источников в изданиях Общества истории и древностей Московского университета // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 250-летию вузовского книгоиздания в России: Материалы международной научной конференции (Москва, 20-21 сентября 2006 г.) / Сост. Д.Н. Бакун, А.Ю. Бакун, А.Ю. Смарин; Отв. ред. В.И. Васильев –М.: Наука, 2006. – С. 142-144.
  58. (2007) Інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ як джерело дослідження історії формування національної бібліотеки // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 21-23 травня 2007 року /Редкол. Г.В. Боряк, Г.В. Власова, Л.А. Дубровіна, М.С. Слободяник та ін. – К., 2007. – С. 230-232.
  59. (2007) Історичні аспекти формування рукописних фондів із монастирських збірок // Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства: Тези міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16-17 травня 2007 року / Укладачі Л.Г. Петрова, К.І. Тишкевич. – К., 2007. – С. 65-67.
  60. (2008) Архівні документи інституту рукопису НБУВ як джерела дослідження історії формування монастирських бібліотек упродовж 1925 р. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-22 травня 2008 року / Редкол. В.А. Бітаєв, Г.В. Власова, Л.А. Дубровіна, М.С. Слободяник та ін. – К.: ДАКККІМ, 2008. – С. 208-209.
  61. (2009) Джерелознавчий аспект дослідження історії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у творчих здобутках Гната Павловича Житецького // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Володимира Кірсанова, Київ: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 19-21 травня 2009 року – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2009. – С. 64-67.
  62. (2013) Розвиток дистантних форм обслуговування читачів як засіб доступу до ретроспективних юридичних джерел НБУВ // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – К., 2013. – С. 146-148.
  63. (2014) Формування юридичних електронних інформаційних ресурсів у Національній юридичній бібліотеці НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – К., 2014. – С.40-43.
  64. (2015) Погляд на конституціоналізм в Україні через призму цифрової спадщини конституційно-правової тематики НЮБ НБУВ // Конституція України: шляхи вдосконалення [Текст] : матеріали круглого столу (Київ, 26 червня 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 25-29.
  65. (2015) Формування Інтернет–навігатору конституційно-правової тематики в Національній юридичній бібліотеці НБУВ. Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – К., 2015. – С. 528-531. Режим доступу: – Назва з екрану. С. 528-531.
  66. (2015) Цифрова спадщина конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ. Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – К., 2015. – С. 345-348.
  67. (2016) Положення міжнародно-правових актів в сфері авторського права як умова формування національного інформаційного простору // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2016. – С. 432-434. – 640 с.
  68. (2017) Інтелектуальна власність в системі національної безпеки // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року): у 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – Т. 1. – С. 176-178.
  69. (2017) Інформація як продукт інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 146 с. – С.102-106.
  70. (2017) Авторське право в бібліотечній діяльності в епоху інформаційного суспільства // Матеріали науково-теоретичної конференції «Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку (присвячена пам’яті видатного науковця О.Ф. Граніна)» / Редкол.: А.М. Завальний, Н.В. Лазнюк, М.М. Пендюра, Д.О. Тихомиров. – К.: НАВС, 2017. – С.52-54. – 200 с.
  71. (2017) Авторське право в трудових правовідносинах // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с. – С. 186-188.
  72. (2017) Авторське право на службовий твір: колізії норм трудового та цивільного законодавства // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. – С. 89-91.
  73. (2017) Бібліометричний аналіз надходжень у національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського авторефератів дисертаційних досліджень та книжкових видань із права інтелектуальної власності за 2015–2016 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні напрямки розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2017. – 640 с. – С. 46-52.
  74. (2017) Колізії міжнародного приватного права у сфері охорони права інтелектуальної власності //Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 21 квіт. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С.162-165. –480 с. – С.162-165.
  75. (2017) Концепції правової матерії права інтелектуальної власності // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листоп. 2017 р.) / Одеський державний університет внутрішніх справ – Одеса: ОДУВС, 2017. – C. 127-129 –260 с.
  76. (2017) Право інтелектуальної власності на об'єкти архітектури // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб.наук. пр.]. : матеріали Першої наук.-практ. конф. (Київ, 3 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – Київ – Тернопіль, «Бескиди». – 2017. – 236. – С. 46-50.
  77. (2017) Правові аспекти захисту інформації як об’єкта права інтелектуальної власності // Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (у контексті децентралізації влади в Україні): матеріали наук.-практ. конф. / 26 трав. 2017 р., м. Київ / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 120 с. – С. 90-94.
  78. (2018) Інформація як об’єкт права інтелектуальної власності в сучасних умовах розвитку держави // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків, 2018. – С. 313-314.
  79. (2018) Винагорода працівника за створення службового твору // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. – С. 71-74.
  80. (2018) Ліцензійні договори щодо об’єктів права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – 824 с. – с. 38-43.
  81. (2019) «Оригінальність» баз даних бібліотек як критерій охороноздатності об’єкта права інтелектуальної власності // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовтня 2019 р.) : у 2-х т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2019. – Т. 1. –466 с. – С. 46-49.
  82. (2019) Охорона права інтелектуальної власності як конституційний принцип в діяльності бібліотек // Конституція України в умовах сьогодення: матер. Наук.-практ. кругл. столу (Київ, 24 червня 2019 р.) – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – С.81-84.
  83. (2020) Підвищення кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського в умовах цифровізації // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ 6-8 жовтня 2020 р.). / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. відп. за вип. М. В. Іванова. – Київ, 2020. С. 42–46.
  84. (2020) Цифровізація в Україні: нормативно-правове забезпечення // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ 6-8 жовтня 2020 р.). / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. відп. за вип. М. В. Іванова. – Київ, 2020. – С. 37–41.
  85. (2021) Імплементація Марракешського договору в Україні – важлива складова розвитку бібліотек для людей з вадами зору // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2021 р., м. Ужгород) / Ред. кол. : Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгород. нац. університету. – Київ, 2021. – 72 с. – С. 68-69.
  86. (2021) Бібліографічні бази даних в діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 травня 2021 р. / упоряд. М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 338 с. – С. 196-197.
  87. (2021) Законодавчі ініціативи із забезпечення доступу осіб із вадами зору до адаптованого інформаційного ресурсу. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. молодих учених, 22–23 квітня 2021 р. / за ред. проф. В.М.Шейка. – Харків: ХДАК., 2020. – 360 с. – С. 236-239.
  88. (2021) Міжнародні наукові конференції в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: 30-річна історія // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ 5-7 жовтня 2021 р.). / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Відп. за вип. М. В. Іванова. – Київ, 2021. С. 53-57.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського