До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАЛАГАН Людмила Миколаївна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/150876

 

ГАЛАГАН Людмила Миколаївна


директор


Фонд Президентів України .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Інститут президентства, взаємодія вищих органів державної влади, інформаційні ресурси вищих органів державної влади.
Контактна інформація: (044) 525-54-70
Дати життя:27.11.1983 р., с. Овсюки, Гребінківський р-н, Полтавська обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2005Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Політологія
Науковий ступінь:
2012 кандидат політичних наук; тема дисертації: Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави
Вчені звання:
старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2008 року
Професійна діяльність:
2008 м.н.с. інформаційно-аналітичного відділу Фонду Президентів України
з 2009 в. о. завідділу пошуку та обліку документів Фонду Президентів України
з 2015директор Фонду Президентів України
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. ( 2011) Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 15 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2013) Вищі органи державної влади в Україні (1991–2012 рр.): формування та взаємодія: монографія. - К., 2013. – 176 c.
 4. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 258 с..
 5. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015..
 6. (2016) Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] : [монографія] / [В. Попик (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016. - 218 с..
 7. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
 8. (2017) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
 9. Статті
 10. (2007) Поділ влади як принцип сучасної демократії // Політологічний вісник: збірник наукових праць. - К. :Інтас, 2007. - Вип. 24. – С. 203-211.
 11. (2009) Дострокові парламентські вибори: зарубіжний досвід // Україна: події, факти, коментарі. Інформаційно-аналітичний журнал. - К., 2009. - № 15. – С. 20-28.
 12. (2009) Організаційні засади взаємодії парламенту і уряду в контексті політичної реформи в Україні // Політичний менеджмент. - К., 2009. - №6 (39). – С. 48-55.
 13. (2009) Фонд Президентів України: призначення, функції, діяльність / Л. Галаган // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 108-115 .
 14. (2010) Он-лайнові ресурси президентських бібліотек світу // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 27. – С. 44-54.
 15. (2010) Премія миру в контексті розвитку соціогуманітарної сфери / В. Удовик, Л. Галаган // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 12. – C. 69-74 .
 16. (2011) Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах як об'єкт сучасних науково-теоретичних досліджень / В. Удовик, Л. Галаган // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – C. 47-48 .
 17. (2011) Інформаційне забезпечення як метод діяльності органів державної влади / Л. Галаган // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 149-153 .
 18. (2011) Президент у системі влад за різних форм державного правління / Л. Галаган // Політичний менеджмент. – 2011. – № 4. – C. 8-17 .
 19. (2012) Інновації в науці як чинник розвитку знаннєвого середовища / О. Сербін, Л. Галаган // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 5. – C. 51-52 .
 20. (2012) Специфіка інформаційно-аналітичних систем органів державної влади в контексті впровадження технології електронного урядування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського . - К., 2012. - Вип. 33. – С. 268–276..
 21. (2012) Фонд президентов Украины как содержательная особенность структури национальной библиотеки / Л. Н. Галаган // Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – 2012. – Т. 17, Вип. 2. – C. 127-133 .
 22. (2013) Інформаційний потенціал е-урядування в забезпеченні комунікативних зв'язків органів державної влади з громадськістю / Л. Галаган // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 56-74 .
 23. (2013) Інформаційний потенціал е-урядування в забезпеченні комунікативних зв’язків органів державної влади з громадськістю // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36 . – С. 56–63..
 24. (2014) Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - К., 2014. - Вип. 39 . – С. 289–297.
 25. (2014) Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу / Л. Галаган // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 289-297 .
 26. (2017) Электронное правительство в современных системах социальных медиа: новые возможности и риски / Л. Н. Галаган // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – C. 77-91.
 27. (2018) Вплив е-урядування на інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів влади / Л. Галаган // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2018. – Вип. 1. – C. 78-85 .
 28. Тези наукових доповідей
 29. (2014) Специфіка інформаційного забезпечення органів державної влади в Україні в контексті впровадження електронного урядування // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів-членів МААН. - К., 2014. – С. 198–202.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського