До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СОКУР Олена Леонідівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/180806

 

СОКУР Олена Леонідівна


завідувач відділу


Інститут бібліотекознавства. Відділ науково-методичної роботи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Sokur Olena (eng)
 • Сокур Елена Леонидовна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Бібліотечна взаємодія; проєктна діяльність вітчизняних бібліотек; фахова періодика; біографічні дослідження.
  Контактна інформація: +38(044) 524-35-92
  Дати життя:01.04.1972
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1995Київський державний інститут культури, бібліотекар-бібліограф
  Науковий ступінь:
  2020кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-організаційне забезпечення»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Професійна діяльність:
  1989–1995Київський педагогічний інститут імені М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), бібліотекар
  1995–2000Бібліотека для юнацтва імені Олени Теліги, бібліотекар
  2000–2016відділ комплектування вітчизняною літературою Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; бібліотекар, молодший науковий співробітник (з 2006 р. – виконувач обов’язків завідувача сектору передплати Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів)
  2016–2020відділ теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства, молодший науковий співробітник
  2020, березень – 2020, листопадвідділ теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства, науковий співробітник
  2020, листопад – 2021, березеньвідділ теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства, старший науковий співробітник
  2021, березень – по т. ч.відділ науково-методичної роботи Інституту бібліотекознавства, завідувач
  Публікації:
   Довідники, покажчики, каталоги
  1. (2013) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011-2012 рр.) : науково-інформаційний систематичний покажчик / відп. ред. О. П. Бодак; уклад.: Р. Л. Красій, А. М. Лямець, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова, О. Л. Сокур, В. Ф. Яновська, А. К. Ятченко. Київ: НБУВ, 2013. 256 с.
  2. (2019) Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: довідник / О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 312 с.
  3. Статті
  4. (2001) Система комплектування бібліотек періодичними виданнями (з практики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2001. Вип. 6. С. 95–104.
  5. (2003) Організація закупівлі періодичних видань як складова бібліотечного маркетингу / В. В. Матусевич, О. Л. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2003. Вип. 11. С. 112–117.
  6. (2004) Використання Інтернет у формуванні фондів періодичних видань України і Росії. / О. Л. Родзінська, О. Л. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2004. Вип. 12. С. 233–245.
  7. (2006) Формування фонду наукових журналів на елетронних носіях інформації: проблеми та перспективи // Бібліотечний вісник. Київ, 2006. № 2. С. 8–14.
  8. (2007) Основні принципи відбору нових наукових журналів до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2007. Вип. 2. С. 245–247.
  9. (2013) Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів». Бібліотечний вісник. 2013. № 6. С. 32–33.
  10. (2013) Сучасні підходи до міжнародного книгообміну у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Малолєтова, О. Сокур, А. Лямець, В. Яновська, А. Ятченко, Р. Красій // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 38. С. 131–153.
  11. (2013) Тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства. Бібліотечний вісник. Київ, 2013. № 6. С. 38–39.
  12. (2014) Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів // Бібліотечний вісник. Львів, 2014. № 4. С. 43–45.
  13. (2015) Організація ресурсів наукової бібліотеки: партнерство та ефективність // Бібліотечний вісник. Львів, 2015. № 6. С. 44–45.
  14. (2016) Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2015 році : інформ.-аналітич. огляд. Київ : НБУВ, 2016. Вип. 21. 272 с.
  15. (2017) Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек. Бібліотечний вісник. Львів, 2017. № 6. C. 52–54.
  16. (2017) Організація ресурсів у бібліотеках наукових установ НАН України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 45. С. 118–127.
  17. (2017) Пошукові можливості каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та їх оцінка читачами. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору. 2017. Вип. 45. С. 203–209.
  18. (2017) Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналітич. огляд. Київ : НБУВ, 2017. Вип. 22. 244 с.
  19. (2018) Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки // Бібліотечний вісник. Львів, 2018. № 6. С. 48–49.
  20. (2018) Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2017 році : інформ.-аналітич. огляд. Київ : НБУВ, 2018. Вип. 23. 216 с.
  21. (2018) Семінар «Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні пріоритети та завдання розвитку в 2018 році». Бібліотечний вісник. Львів, 2018. № 3. С. 43–44.
  22. (2019) Аспектуалізація взаємодії наукових бібліотек в умовах формування національного інтегрованого ресурсу (на матеріалах фахової періодики) / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Львів, 2019. Вип. 56. C. 121–134.
  23. (2019) Методи дослідження взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2019. VIІ (33), І.: 199. Р. 98–101.
  24. (2019) Модели и формы сотрудничества библиотек Национальной академии наук Украины. Научные труды. Институт рукописи им. Мухаммеда Физули НАН Азербайджана. 2019. № 2. С. 82–88.
  25. (2019) Нормативно-методична база діяльності бібліотек в Україні: джерела дослідження. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Київ, 2019. Вип. 58. С. 449–468.
  26. (2019) Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Історія формування // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 4. C. 12–18.
  27. (2019) Розбудова системи підвищення кваліфікації бібліотекарів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: від традицій до інновацій. / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Львів, 2019. Вип. 11(27). С. 550–558.
  28. (2019) Специализированные научные периодические издания как составляющая часть библиотечно-информацион-ной деятельности научной библиотеки. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2019. Вып. 17. С. 123–135.
  29. (2019) Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія.// Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 6. С. 60–61.
  30. (2019) Чинна нормативно-правова база взаємодії українських бібліотек в умовах цифровізації / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 55. C. 49–63.
  31. (2020) 5 Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька: Всеукраїнська науково-практична конференція "Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу" / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 1. C. 46–48.
  32. (2020) Partnership as an effective form of consolidation and integration of information resources of libraries of Ukraine. University library at a new stage of social communications development. Conference Proceedings. 2020. № 5. С. 8–12.
  33. (2020) Бібліотека наукової установи: підсумки, завдання та пріоритети діяльності. // Вісник Книжкової палати України. 2020. № 12. С. 48–49.
  34. (2020) Катерина Ієронімівна (Єронімівна) Скокан – бібліограф українського письменства. // Бібліотечний вісник. 2020. № 2. С. 50–52.
  35. (2020) Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 60. С. 49–61.
  36. (2020) Міжнародне співробітництво бібліотек – важливий складник стратегічних комунікацій. / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотечний Меркурій. Одеса, 2020. Вип. 2(24). C.125–137.
  37. (2020) Нормативно-методична база діяльності бібліотек в Україні: джерела дослідження / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 58. С. 449–468.
  38. (2020) Основные направления взаимодействия Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского с библиотеками сети Национальной академии наук Украины / О. Клименко, Е. Сокур // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2020. Вып. 18. С. 90–109.
  39. (2020) Проектная деятельность национальных библиотек Украины в эпоху цифровизации. /О. З. Клименко, Е. Л. Сокур // Научные труды. Институт Рукописей имени Мухаммада Фюзули = Elmi əsərlər. 2020. № 2 (11). С. 69–74.
  40. (2020) Український бібліограф К. І. Скокан (1920–1977): до 100-річчя від дня народження. // Українська біографістика. Київ, 2020. Вип. 20. С. 255–268.
  41. (2020) Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу. / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 1. С. 46–48.
  42. (2020) Цифровые проекты Национальной библиотекой Украины имени В. И. Вернадского в информационном пространстве. / О. З. Клименко, Е. Л, Сокур // Инфолиб: Информационно-библиотечный вестник. Ташкент, 2020. № 3. C. 10–15.
  43. (2021) Бібліотечні проєкти національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. Вип. 61.С. 272–287.
  44. (2021) Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника) / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати. Київ, 021. № 1. С. 32–41.
  45. (2021) Талант бібліографа: до 100-річчя від дня народження Катерини Ієронімівни Скокан. // Бібліотечний форум України: теорія, історія, практика. 2021. № 1. С. 51–52.
  46. (2022) Взаємодія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із закладами освіти, науковими установами, бібліотеками, професійними організаціями: зміст, тенденції і перспективи / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. № 1. С. 41–53.
  47. Енциклопедичні статті
  48. (2018) Журнал Бібліотеки Академії Наук УРСР. Українська бібліотечна енциклопедія : наук. проект / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. Київ, 2018.
  49. (2018) Науковий збірник Бібліотеки УРСР. Українська бібліотечна енциклопедія : наук. проект / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. Київ, 2018.
  50. (2021) Бібліотечний журнал (видання). Українська бібліотечна енциклопедія. наук. проект / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. Київ, 2021.
  51. Тези наукових доповідей
  52. (2006) Принципи відбору наукових журналів до фондів бібліотек України. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.Київ, 2006. С. 88–89.
  53. (2012) Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Слов’янської бібліотеки в Празі. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25 жовтня 2012 р.). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. С. 561–564.
  54. (2012) Международный книгообмен Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского с научными учреждениями Болгарии. Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: к 285-летию основания Академической типографии в России: материалы V Междунар. науч. конф. (Москва, 24-26 октября 2012 г.): в 2 т. / Российская акад. наук, Науч. совет РАН «История мировой культуры». Москва: Наука, 2012. С. 242–243.
  55. (2012) Слов’янська бібліотека в Празі – скарбниця україніки в Європі. До Дня слов’янської писемності і культури: тези Міжнар. наук. конф. (Київ, 24–25 трав. 2012 р.): в 2 т. Київ : НБУВ, 2012. С. 113–116.
  56. (2013) Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Національною бібліотекою Чеської Республіки: проблеми співробітництва. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня, 2013 р.). Київ, 2013. С. 327–330.
  57. (2014) Библиографическая работа библиотек НИУ НАН Украины // Книга в информационном обществе. Материалы ХІІІ Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апр. 2014 г.) / Отв. ред. В. И. Васильев; В 4 ч. Москва, 2014. Т. 1. С. 343–345.
  58. (2016) Бібліографічно-інформаційна складова обслуговування науковців НДУ НАН України. Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій : міжвузівський круглий стіл (Київ, 01 квітня 2016 р.) : зб. матеріалів. Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. С. 121–123.
  59. (2016) Колекції як інформаційний ресурс у бібліотеках наукових установ НАН України. Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, НБУВ, 4–6 жовт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 56–58.
  60. (2017) Інформаційно-комунікаційна взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18–19 трав. 2017 р.). Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. С. 35–37.
  61. (2017) Взаимодействие библиотечно-информационной системы Национальной академии наук Украины: основные направления и перспективы // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы ХІ Междунар. конф. «Central Asia – 2017» (Наманган, 26–27 апр. 2017 г.). Ташкент : Нац. б-ка Узбекистана им. Алишера Навои, 2017. С. 56–61.
  62. (2017) МБА: розвиток взаємодії в електронному середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, НБУВ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ : НБУВ, 2017. С. 93–96.
  63. (2017) Сотрудничество библиотек Национальной академии наук Украины в формировании национального научного информационного пространства // 500 гадоў беларускага кні¬гадрукавання : матэрыялы міжнароднага кангрэса ; ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні (Мінск, 14–15 верасня 2017 г.). У 2 ч. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік А. А. Суша]. Мінск, 2017. Ч. 2. С. 65–67.
  64. (2018) Професійна періодика: обмін досвідом та бібліотечна взаємодія (до 100-річчя НБУВ) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства; гол. ред. М. М. Романюк. Львів, 2018. С. 100–105.
  65. (2019) Взаємодія бібліотек: теоретико-методологічне обґрунтування терміна. Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 листоп. 2019 р.) / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; заг. ред. О. П. Реєнт ; ред. кол. : А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В. П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. Київ, 2019. С. 137–142. (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька) (349 с.).
  66. (2019) Діяльність мережі бібліотек Національної академії наук України: формування та промоція історії української науки. Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість : ХХІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Короленківські читання 2019». Харків, ДНБУ ім. В. Г. Короленка, 24–25 жовт. 2019 р.
  67. (2019) Ефективні моделі взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Нова бібліотека – відповідальність кожного : зб. Матеріалів. Х Львівський міжнар. бібліотечний форум / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. Київ : УБА, 2019. С. 36–39.
  68. (2019) Наукові журнали Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – невід’ємний компонент електронного інформаційного бібліотечного ресурсу. Бібліотека. Наука Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовт. 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2019. Т. 2. С. 209–212.
  69. (2019) Профессиональная периодика – коммуникативный ресурс межбиблиотечного сотрудничества в современном информационном пространстве. Библиотека как феномен культуры : Услуги и сервисы библиотек в современном информационном пространстве: Материалы VI Междунар. конгресса, Минск, 16–17 октября 2019 г. / Национальная библиотека Беларуси ; [сост.: Е. Е. Долгополова, А. А. Суша]. Минск, 2019. С. 254–260.
  70. (2019) Співпраця бібліотек Національної академії наук України: пріоритети діяльності та перспективи. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2019. Т. 1. С. 109–111.
  71. (2020) Библиотеки научных учреждений Национальной академии наук Украины в условиях цифровизации. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития» : доклады IV Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорусской с.-х. б-ки, Минск, 3–4 декабря 2020 г. / Белорус. с.-х. бка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.] ; рец.: Р. Б. Григянец, Ж. Л. Романова. Минск : Ковчег, 2020. С. 226–235.
  72. (2020) Бібліотеки НАН України в системі наукових комунікацій. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2020. 214 с. С. 23–25.
  73. (2020) Бібліотеки наукових установ НАН України у контексті становлення цифрового суспільства в Україні // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  74. (2020) Бібліотеки наукових установ НАН України у контексті становлення цифрового суспільства в Україні. Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2020. С.119–122.
  75. (2020) Біографія у бібліографії: до 100-річчя від дня народження К. І. Скокан // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  76. (2020) Біографія у бібліографії: до 100-річчя від дня народження К. І. Скокан. Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2020. С. 526–529.
  77. (2020) Взаємодія бібліотек Національної академії наук України з вітчизняними вищими навчальними закладами. Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. Ужгород, 15–19 червня 2020 р.
  78. (2020) Взаємодія у діяльності бібліотек як базовий чинник прогресу української науки. Медичні бібліотек України: досвід, традиції, інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 трав. 2020 р.) / Нац. наук. мед. Б-ка України, Наук. б-ка Харківського нац. мед. ун-ту, Секція працівників мед. б-к УБА, Наук. б-ка фармацевтичного ун-ту. Київ, Харків, 2020. С. 126–131.
  79. (2020) Партнерство – ефективна форма консолідації та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек наукових установ Національної академії наук України. University Library at a new stage of social communications development : Тези V Міжнар. наук.-практ. конф. (8–9 жовт. 2020 р.) / Наук.-техн. б-ка Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту. Дніпро, 2020.
  80. (2020) Підвищення кваліфікації у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: адвокація & промоція. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційнобібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. Електрон. вид. Київ : УБА, 2020. 43–46.
  81. (2020) Пілотні проєкти Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сутність і значення. І Міжнар. наук. конф. «Topical aspects of modern science and practice», 21–24 верес. 2020 р., Франкфурт-на-Майні, Німеччина. 402 с. С. 61–65.
  82. (2021) Бібліотечна періодика Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі наукових комунікацій. Соціальні комунікації: інструменти, технології і практика : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 р. 2021. 100 с. С. 13–17.
  83. (2021) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – методичний центр для мережі бібліотек Національної академії наук України. Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19–20 травня 2021 р.) Ред. кол.: Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, С. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. України, Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту. Київ, 2021. 72 с. С 66–67.
  84. (2021) Ґенеза бібліотечної періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 травня 2021 р. / упоряд. М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 338 с. С. 198–200.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського