До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПАТИК Вікторія Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/200095

 

ПАТИК Вікторія Василівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Patyk Viktoriia (eng)
 • Патык Виктория Васильевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Біографістика, біобібліографія, джерелознавство, архівознавство.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84
  Дати життя:19.07.1984
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2006Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  2010кандидат історичних наук; тема дисертації: «В’ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910-1983 рр.)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016 р.
  Професійна діяльність:
  2010–2016 Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, старший науковий співробітник відділу архівознавства
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010) В’ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910-1983 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Патик Вікторія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 250 арк.
  2. Монографії, брошури
  3. (2010) Професор В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / І. Н. Войцехівська (наук. ред.), Н. А. Коломієць, І. М. Мага, В. В. Патик, Г. В. Стрельський, Л. В. Шевченко. – Київ, 2010. – 207 с. (Історики Київського університету: історіографія персоналій).
  4. (2013) Професор Андрій Введенський: монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська; авт. колектив: І. Войцехівська (кер.), Г. Ю. Баженова, В. В. Бездрабко, І. В. Верба, Н. А. Коломієць, О. Ю. Комаренко, В. В. Патик. – Київ, 2013. – 176 с.
  5. (2018) Професор Марко Варшавчик [Текст] : монографія / [І. Н. Войцехівська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський, 2018. – 301 с.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2012) Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України [Електронний ресурс] : міжарх. довід. / Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. - Електрон. текст. дані (700 МВ). – Київ. 2012 – Т. 6 : Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей.
  8. Статті
  9. (2008) Джерелознавчі проблеми у працях В'ячеслава Стрельського (1910-1983) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2008. – Вип. 94-95. – C. 114-116.
  10. (2009) Проблеми архівознавства у науковій творчості В. І. Стрельського / В. Патик // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 17. – C. 63-67.
  11. (2010) Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) / І.Н. Войцехівська, В.В. Патик // Архіви України. – Київ, 2010. – № 3–4. – С. 240–257.
  12. (2010) Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція / І. Войцехівська, В. Патик // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ, 2010. – № 17. – С. 68-81.
  13. (2011) Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965) : до 120-річчя від дня народження // Архіви України. – Київ, 2011. – Вип. 4. – С. 210-225.
  14. (2011) Приватні архіви як частина культурної архівної спадщини. – Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 17-23.
  15. (2013) До питання вивчення краєзнавчих студій у науковій творчості В’ячеслава Стрельського / Войцехівська І.Н., Патик В.В. // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 70 (№ 3). – Київ, 2013. – С. 190-193.
  16. (2016) Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С.173-188.
  17. (2018) Постать Ю. Ю. Кондуфора в контексті розвитку історичної науки в ХХ ст. в Україні (за матеріалами особового архівного фонду) // Українська біографістика. – Київ, 2018. – Вип. 16. – C. 151-161.
  18. (2019) "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica": фіксація та трансформація біографічного дискурсу в Україні // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – C. 165-195.
  19. (2019) Наукова спадщина Олександра Івановича Білецького (1884 – 1961) та її вплив на сучасне літературознавство // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – C. 270-280.
  20. (2019) Неопублікована праця Г. П. Житецького як джерело дослідження біографії вченого // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 233-244.
  21. (2019) Покажчик матеріалів, надрукованих у збірнику "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica" за 1996 – 2018 рр. // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – C. 299-337.
  22. (2021) Особові архівні фонди як джерело біографічної інформації (за архівними матеріалами Інституту архівознавства НБУВ) // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 299-310.
  23. Тези наукових доповідей
  24. (2015) Архівне описування документів : історіографія питання // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка , кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України. – Київ, 2015. – С. 25-27.
  25. (2016) Біографія та наукова діяльність академіка Андрія Лободи // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 416-418.
  26. (2020) Інформаційна цінність особового архівного фонду як біографічного джерела // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського