До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПАТИК Вікторія Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/200095

 

ПАТИК Вікторія Василівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Біографістика, біобібліографія, джерелознавство, архівознавство.
Контактна інформація: 044 288-13-84
Дати життя:1984
Освіта:
2006Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
Науковий ступінь:
2010кандидат історичних наук; тема дисертації: В’ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910-1983 рр.)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016
Професійна діяльність:
березень 2006 - жовтень 2006 науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України
2010 - 2016 старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавтва
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2010) В’ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог (1910-1983 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Патик Вікторія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 250 арк.
 2. Монографії, брошури
 3. (2010) Професор В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / І. Н. Войцехівська (наук. ред.), Н. А. Коломієць, І. М. Мага, В. В. Патик, Г. В. Стрельський, Л. В. Шевченко. – Київ: Київський університет, 2010. – 207 с. (Історики Київського університету: історіографія персоналій).
 4. (2013) Професор Андрій Введенський: монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська; авт. колектив: І. Войцехівська (кер.), Г. Ю. Баженова, В. В. Бездрабко, І. В. Верба, Н. А. Коломієць, О. Ю. Комаренко, В. В. Патик. – Київ, 2013. – 176 с.
 5. (2018) Професор Марко Варшавчик [Текст] : монографія / [І. Н. Войцехівська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Корсунь-Шевченківський : І. В. Майдаченко [вид.], 2018. - 301 с.
 6. Довідники, покажчики, каталоги
 7. (2012) Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України [Електронний ресурс] : міжарх. довід. / Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. - Електрон. текст. дані (700 МВ). - Київ : [б. в.], [20--] . Т. 6 : Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей / [упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський ; авт. ст.: Л. Кравцова та ін.]. - 2012. .
 8. Статті
 9. (2008) Джерелознавчі проблеми у працях В'ячеслава Стрельського (1910-1983) / В. Патик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2008. – Вип. 94-95. – C. 114-116 .
 10. (2009) Проблеми архівознавства у науковій творчості В. І. Стрельського / В. Патик // Студії з архівної справи та документознавства. – 2009. – Т. 17. – C. 63-67 .
 11. (2010) Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) / Архіви України. – 2010. – № 3–4. – С. 240–257. (у співавторстві).
 12. (2010) Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2010. – № 17. – С. 68–81. (у співавторстві).
 13. (2011) Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965) : до 120-річчя від дня народження // Архіви України. – 2011. – Вип. 4. – С. 210–225.
 14. (2011) Приватні архіви як частина культурної архівної спадщини. – Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 17–23.
 15. (2013) До питання вивчення краєзнавчих студій у науковій творчості В’ячеслава Стрельського // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 70 (№ 3). – 2013. – С. 190–193. (у співавторстві).
 16. (2016) Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол. : В. І. Попик (гол. ред.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С.173-188.
 17. (2018) Постать Ю. Ю. Кондуфора в контексті розвитку історичної науки в ХХ ст. в Україні (за матеріалами особового архівного фонду) / В. В. Патик // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 151–161 .
 18. Тези наукових доповідей
 19. (2015) Архівне описування документів : історіографія питання [Текст] // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка , кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України. – Київ, 2015. – С. 25–27.
 20. (2016) Біографія та наукова діяльність академіка Андрія Лободи // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – С. 416-418.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського